2022. december 1., csütörtök

A Halhatatlanság titka

Kedves Mindenki! 

Ez a fontos Cobra cikk valamilyen módon eltűnt innen a blogról, ezért most visszamásolásra kerül. 

Eredeti bejegyzés itt:

http://2012portal.blogspot.hu/…/08/secret-of-imortality.html

Fordította: MCCS

A Fényerők egyik legmélyebb okkult titka a fizikai Halhatatlanság titka, amit még soha nem árultak el senkinek, aki nem ért el egy bizonyos rezgési frekvenciát, egy bizonyos belső tisztaságot és a Fényhez való elköteleződés egy bizonyos fokát.

Most felfedek annyit ebből a felszíni lakosságnak, amennyit bölcs dolog felfedni.

A fizikai Halhatatlanság egy bizonyos átalakító folyamaton keresztül érhető el, amit az alábbi három tényező megfelelő kombinációjával végzünk:

1. A rendezetlenség folyamatának visszafordítása a mitokondriumokban.

http://www.breatharian.com/ascension.html

2. A rendezetlenség folyamatának visszafordítása az energiatestben. Ezt úgy lehet elérni, hogy egységet teremtünk a női és férfi polaritás között belső és külső alkímiával.

3. Az élet elixír rendszeres fogyasztása, hogy támogassa a folyamatot. Kétféle változata van, az ásványi anyag tartalmú változat sokkal hatékonyabb és sokkal erősebb, mint a gyógynövény tartalmú változat.


Az arkhónok és a cabal többi tagja soha nem értették meg teljességében ezt a folyamatot, de ennek ellenére keresik a Halhatatlanságot. Csak egy töredékét értették meg ennek, amit a Memphis-Misraim Szabadkőműves páholytól loptak el.

Nem sikerül nekik megérteni, hogy ahhoz, hogy elérjük a fizikai halhatatlanságot, csökkenteni kell a személyiségünk "rendezetlenségét" addig a pontig, hogy a bennünk lévő jóság teljes mértékben felülkerekedjen a bennünk lévő gonoszon.

A fizikai Halhatatlanság a fizikai testen belül jelenlévő Istennő végső megnyilvánulása és ezt soha nem lehet elérni azzal a háborús mentalitással, amivel a cabal rendelkezik.

A Csillag Testvériségének 12 véne a Himalája egy bizonyos, fel nem fedett föld alatti részén 26000 éve ugyanabban a fizikai testben él.

A Csillag Testvérisége Hszi Vang mu-n (Xiwangmu), a Halhatatlanság Istennőjén keresztül átadta a Halhatatlanság titkait a Kék Sárkányoknak több ezer évvel ezelőtt.

http://www.suppressedhistories.net/goddess/xiwangmu.html

http://www.pantheon.org/articles/x/xi_wang-mu.html

Magyarul itt:

http://cobrarozsa.blogspot.com/2018/03/hszi-vang-mu.html

Tanításai alapján a Kékek "fejlettebb" tagjai képesek voltak ugyanabban a testben élni több száz évig.

A Csillag Testvérisége eljuttatta a Halhatatlanság tanításait Nyugatra is, Nicolas Flamel tagjukon és alkímistájukon keresztül.

A Csillag Testvériségének több tagja nagyon befolyásos volt Nyugaton a Sion Rendben és a Rózsakeresztesek köreiben. Egyikük, Rene d'Anjou, az egyedüli olyan kulcsszereplő, aki többet tett az emberi történelem jobb irányba fordításáért az elmúlt ezer évben, mint bárki más. Ő az, aki meggyújtotta a reneszánsz lángját:

http://www.ancient-origins.net/…/rene-anjou-littlefinger-pr…

http://quintessentialpublications.com/twyman/?page_id=44

Emblémája a Lotharingiai Kereszt, a Fény és a sötétség háromszögelésének okkult szimbóluma, a hatalmas Fény alapelve, ami elnyeli a sötétséget és feloldja azt az alkímiai átalakulás során.

A Lotharingiai régió egy nagyon fontos Istennő örvény, ami az untersbergi és a velencei Istennő örvényekkel együtt a Fényt tartja Európa számára. A chiméra megpróbálta elnyomni ezt az Istennő örvényt komplex földalatti tér-idő torzulást okozó kamrák építésével, amelyek kapcsolatban álltak Long Island-del, de a Fényerők már megtisztították ezeket:

http://www.bibliotecapleyades.net/…/…/fakesecondcoming11.htm

A Fényerők, főleg a Csillag Testvérisége és néhány "fejlett" Kék Sárkány támogatta a Lotharingiai Istennő örvényt, az Art Nouveau (Új Művészet) üvegkészítő központok inspirálásával Nantes-ban, amely Lotharingia központi városa.

Az ebből az időszakból származó üvegművészet számos alkotásába beépítettek Fénykódokat, amelyek aktiválják az Istennő jelenlétet. Daum, aki a magas minőségű művészi üvegek fő készítője volt az Art Nouveau időszakban, a Lotharigiai Kereszttel írta alá az alkotásait:


A Lotharingiai Keresztnek az egyik üzenete az, hogy minden arkhón vagy fekete nemesi családban vannak olyanok, akik inkarnálódott Fény Lények, és titokban vagy nyíltan a Fénynek és a cabal tervei ellen dolgoznak.

Francesco Colonna, a híres arkhón Colonna család tagja egy példa erre, akit a Csillag Testvérisége vezetett, hogy felébressze az embereket kódolt üzeneteivel izgalmas Hypnerotomachia Poliphili című könyvén keresztül:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hypnerotomachia_Poliphili

Ez a könyv egy másik könyvvel, Achile Bocchi Embléma Könyvével együtt felfedi a Halhatatlanság titkának néhány aspektusát.

A fehér nemesi családok közül néhánnyal, főleg az Este és a Medici családokkal egykor kapcsolatba lépett a Csillag Testvérisége és tulajdonképpen még mindig ők az Istennő bizonyos misztériumainak őrzői, melyeket generációról generációra adnak tovább a családon belül.

Ezúton szeretném kérni ennek a két családnak a tagjait, vagy más fehér nemesi családokat, akik a misztérium őrzőinek a leszármazottai, hogy vegyék fel velem a kapcsolatot az alábbi e-mail címen: cobraresistance@gmail.com.

Az Istennő békét akar és béke lesz!

Magyar Cobra Csoport


2022. november 21., hétfő

Álomvilág

Eredeti bejegyzés itt:

http://2012portal.blogspot.com/2022/11/dreamland.html

Cobra 2022. november 21-i bejegyzése egy kép, melyen ez a szöveg szerepel:

"Ha úgy érzékeled, hogy többnek kell lennie, Akkor Több Is Van."Magyar Cobra Csoport

2022. november 3., csütörtök

Helyzetjelentés, Új Cobra Interjú és Cobra Felemelkedés Konferencia Párizsban

Eredeti bejegyzés itt: 


Fordította: MCCS

Október 15-én hatalmas eszkaláció volt a chiméra csoport és a Fényerők között, és rendkívüli intézkedésekre került sor. A helyzet kezdett kicsúszni az irányítás alól, és mivel a Föld körüli Fényerők már nem tudták megfékezni a helyzetet, sürgős erősítés érkezett az Androméda galaxisból, akik szakértők a chiméra csoport elleni küzdelemben.

Ennek eredményeképpen egy kivételével minden gödör megtisztult, és a chiméra csoport Orion frakciója nagyrészt eltűnt, kivéve az asztrális és mentális síkon lévő kisebb rendezetlen csoportosulásokat, amelyeket az elkövetkező hetekben fognak megtisztítani. A chiméra Androméda frakciója félelemben van, mert tudja, hogy ők lesznek a következők.

Az egyetlen megmaradt gödör NEM az Urim bázis alatt található, és tartalmazza a chiméra Androméda frakciójának főszámítógépét, amely a skaláris Mesterséges Intelligencia (AI - Artificial Intelligence) mátrixot/elektromágneses kerítést irányítja a Föld körül, implantátumokhoz kötve.

Amikor a Fényerők átveszik az irányítást afelett a gödör felett, végre képesek lesznek elkezdeni a felszínen lévő skaláris mátrix teljes felbomlasztását, az implantátumokkal és a toplet bombáikkal együtt. Amikor ez olyan mértékben eltűnik, hogy a kockázat elfogadhatóvá válik, elkezdődhetnek a fizikai beavatkozások.


Egészen a közelmúltig a Föld körüli Fényerők még mindig olyan mértékű kvantumanomáliának voltak kitéve, amely a toplet bombák megtorlásától való félelemben tartotta őket, ezért nem is cselekedtek. Félelmük az 1996-os kvantumsokkban gyökerezett, amikor a sötét erők képesek voltak olyan mértékben megrázni az univerzum kvantum mezőjét, amilyet csak kétszer tapasztaltak ebben a kozmikus ciklusban: az ősrobbanás pillanatában és a sötét erők évmilliókkal ezelőtti teremtésének pillanatában. Az 1996-os sokk gyengítette az egész megnyilvánult világegyetem kapcsolatát a Buddhikus és magasabb síkokkal, és ez a Fény erejének csökkenését és a sötétség erejének növekedését eredményezte. Ezt a sokkot most végre kezelik, mivel a kvantumanomália teljes mennyisége egy bizonyos küszöbérték alá csökkent.

Az október 15-i események kizökkentették a Fényerőket a topletekkel kapcsolatos félelmeik bűvköréből, és most már bátrabban cselekszenek, illetve az ésszerűség határain belül nagyobb kockázatot is vállalnak. Az október 15-i eseményekről semmi többet nem lehet mondani, csak azt, hogy a sötét erők átléptek egy bizonyos elfogadhatatlan küszöböt, a Fényerők pedig nagyon proaktív módon reagáltak, ami beindíthatta volna a toplet bombákat.

Ezzel a javuló energiadinamikával kezdenek megnyílni az ún. kvantum beillesztési portálok. Ezek a portálok gyors és hatékony fényvillanások, amelyek elérik a bolygó felszínén lévő kvantummezőt, és rohamos javulást hozhatnak a felszíni helyzetekben. Ezek a portálok most még szórványosak, ritkák és instabilak, de várhatóan tökéletesedni fognak. A Fényerők olyan protokollokat fejlesztenek, amelyek kiaknáznák ezeket a portálokat, és a Mjölnir technológia alkalmazásával szeretnék őket a felszíni Fénymunkások számára is hasznossá tenni, hogy javítsák az élethelyzeteiket.

Ezek a portálok közvetlenül a Forrásból érkeznek, és elméletileg egy elegendően nagy méretű kvantum beillesztési portál, akár az Eseményt is kiválthatja, bár ez jelenleg még nagyon nem valószínű.

Mivel a cabal pandémiás Reset (Újraindítás) terve teljesen szertefoszlik, ezért most megpróbálja a Reset-et a nukleáris rémületkeltés által véghezvinni:


Tisztában vannak a közelgő Napvillanással, és az előkészületeik ennek megfelelőek:


A terveik nem lesznek sikeresek, és közben mi - a pozitív oldalon - csendesen készülünk a saját, pozitív Újraindítás-változatunkra:                                              A képen: Rendszerhiba

Megjelent a Cobra interjú második része, aminek átiratát angol nyelven itt találod:


Német nyelven:


Portugálul:


Román nyelven:Japán nyelven:
Magyarul itt:


És Kínaiul itt:


Vagy meghallgathatod a YouTube csatornán:
A Fényerők közölték, hogy itt az ideje újra aktiválni a Fénymunkásokat a bolygó felszínén, hogy segítsenek a Fényrács újraaktiválásában. Ezért javasolt a fizikai Rózsa Rendje csoportok és más Fénycsoportok felélesztése világszerte.

Hogy támogassuk a Fény újjáélesztését, nagyon hosszú idő után, megrendezésre kerül az első Cobra Felemelkedés Konferencia, 2022. december 3-án és 4-én Párizsban.Szeretettel várunk mindenkit, aki csatlakozna hozzánk:


A Fény Győzelme!