2020. április 27., hétfő

Az arkhónok bukása

Eredeti bejegyzés itt:

http://2012portal.blogspot.com/2012/05/fall-of-archons-normal-0.html

Fordította: MCCS

Kétségeim voltak afelől, hogy közzétegyem-e ezeket az információkat, mivel sokkoló lehet néhány ember számára, ennek ellenére utasítást kaptam rá. Az elmúlt napok eseményei meggyőztek, hogy megérett az idő a közlésre. Nem azért teszem közzé ezt, hogy félelmet keltsek, hanem hogy informáljak. Ha tudatában vagyunk a szituációnak, egyesült tudatosságunk képes lesz ezt átalakítani és feloszlatni. Meglehetősen teljes összefoglalása ez a jelenlegi helyzetnek a Fény és Sötétség erői között, ami a Fény végső győzelmével végződik.

25000 évvel ezelőtt a sötét erők karantén alá vonták a Földet és túszul ejtették az emberiséget. Virtuális valóság-ellenőrző rendszert hoztak létre, amelyből senki nem menekülhetett. Foglyul ejtették azokat a Fénylényeket, akik kapcsoltban álltak a Forrással, hogy a félelmeikből táplálkozva fenntartsák ezt a virtuális rendszert.

Bizonyos mértékben még mindig a helyén van ez a virtuális valóságot ellenőrző rendszer, melyre általában úgy hivatkoznak, hogy a Mátrix. Fizikai síkon a kontrollt az orion-babilóniai típusú adósság alapú pénzügyi rabszolga rendszer, illetve a tömegmédia elmeprogramozásának segítségével tartják fenn. Éteri, asztrális és szellemi síkokon pedig elektromágneses téridő torzító kamrákat alkalmaznak az ellenőrzés fenntartása érdekében, hasonlóakat azokhoz, amiket a Philadelphia kísérletben használtak. Ezek a kamrák a zárt hurok rendszer illúzióját keltik, amely örökkévalónak tűnik és ez az oka annak, hogy olyan kevés embernek sikerült kiszabadulni innen.

A Mátrixot az ún. arkhónok irányítják (görögül azt jelenti irányító, uralkodó.) Ezek a lények az Androméda-galaxisból kerültek ide és a sötétség megtapasztalása mellett döntöttek. Visszautasították a kapcsolatot a Forrással. Évezredeken át génkísérletek útján megteremtették a drákó és reptilián fajokat, és arra használták őket, hogy rabszolga harcosokként sötét birodalmukat terjesszék.

A Föld az utolsó bolygója a sötét birodalomnak, amely felszabadulás előtt áll. Nagyon kevés Arkhón maradt hátra a Földön.

Az éteri és asztrális síkon a Karma Uraiként ismertek. Ők azok, akik nagymértékben meghatározzák mindenki életútját, aki leszületik. Ők választják meg a szüleinket, és bizonyos mértékben meghatározzák az életkörülményeinket is. Ezt a programozó rendszert karmának hívják. Az asztrál síkon fejlett hullámforma generáló technológiával manipulálják a bolygószintű események asztrál áramlását és rosszindulatú asztrológiai befolyásra használják. Az implantátumokkal fenntartják a torz téridő szerkezetet, amelyek téridő fekete lyuk anomáliát hoztak létre, összezavarva ezzel az emberi elmét és érzelmeket. Az implantátumok olyan programozható kristályok, amelyeket erőteljes elektronikus eszközökkel minden Földön élő ember mentális, asztrális és étertestében elhelyeztek.

Az éterikus és asztrális síkokon a drakonida ügyintézők tartják karban azt a mesterséges intelligencia rendszert, amely működteti a Mátrixot. Egy riasztó rendszer van beépítve, így ha egy felébredt egyén a Fényével rést üt a rendszeren, a drakonidák egy reptilián rabszolgaharcost küldenek, aki nyomás gyakorol az illetőre annak pszichológiai gyengeségeire fókuszálva, így csökkentik le a vibrációját és foltozzák be a lyukat. Ugyanakkor ezek a reptilián rabszolgaharcosok folyamatosan nyomást gyakorolnak a földre született emberek elméjére és érzelmeire, így akadályozzák meg a spirituális fejlődésüket és így nyomják el a szabadságért folytatott küzdelmüket. Ha ez nem elég, akkor amőba-szerű elementál lényeket küldenek, akik még nagyobb nyomás alá helyezik az illetőt. Az összes ilyen negatív lény általában a torzult téridő struktúra gyűrődéseiben bújik meg az asztrális és az éteri síkokon:Az erejüket a félelemből és a rejtett elnyomásból nyerik. Minden erejüket elvesztik a fénnyel, igazsággal, bátorsággal szemben. Ha tisztában vagyunk a helyzettel anélkül, hogy félelmet éreznénk, a tudatosságunk fénye kijavítja a téridő struktúra torzulásait és minden ilyen negatív lény eltávolításra kerül a Föld asztrális és éteri síkjáról.

http://www.ascensionhelp.com/blog/2012/01/31/never-call-them-archons/

A fizikai síkon az arkhónok a jezsuiták közé inkarnálódnak és spirituális kontroll alatt tartják az ügyintézőiket (a drakonida illuminátusokat, akik a pénzügyi rendszert felügyelik), a harcosaikat (reptilián zsoldosok akik az illuminátusokat védik) és az ő rabszolgáikat (az emberiséget, aki nekik dolgozik minden nap 9-5-ig.) A jezsuita társaságon és a 33 fokozatú szabadkőműveseken keresztül tartják össze az illuminátus struktúrát. E struktúra végre esik szét.

Az arkhón inváziók

Az ismert történelem során három fő inváziója volt a világűrből érkezve az arkhónoknak és a nekik alárendelt fajoknak, mint a drakonidák és a reptiliánok. Mindegyik egyszerre történt mind a fizikai mind a spirituális síkokon.

Az első a kurgán invázió volt Kr.e 3600 környékén. A sötét lények a Kaukázusban található dimenziókapun keresztül érkeztek.
A céljuk az volt, hogy elpusztítsák a békés Istennő imádó neolitikus kultúrákat, amelyek ebben az időben virágoztak a neolitikus Európában. El akarták pusztítani az Istennő tiszteletet, mivel a női energia jelenti a közvetlen kapcsolatunkat a Forrással.

http://www.public.iastate.edu/~cfford/342Chalice.htm

A második a kazár invázió Kr.u 393. körül. A sötét lények ismét a kaukázusi dimenziókaput használták.Az invázió célja az volt, hogy elpusztítsák az ősi misztériumiskolákat, gnosztikus keresztény csoportokat és a természetimádó pogány kultúrákat és helyükbe a keresztény elmeprogramozást ültessék. Ezt a programozást továbbfejlesztették a virtuális valóság poklának létrehozásával az alsó asztrális síkon, amelyeket azután az egyház felhasznált helyzetének megerősítésére.

A harmadik a kongó invázió, ami 1996-ban történt. A sötét lények a háború sújtotta Kongó, Ruanda és Uganda területén léptek be. A fő fókusza az inváziónak az alsó asztrális és éteri síkokra koncentrálódott. Ennek az inváziónak a célja a New Age-s és Felemelkedési mozgalmak elpusztítása és a Mátrix megerősítése volt, amely már 1995-ben erősen kezdett szétesni a Földön zajló tömeges ébredéseknek köszönhetően. A legtöbben nincsenek tisztában ezzel az invázióval, mivel a 1996 előtt már a Földön jelenlévő Fénnyel kapcsolatos emlékeiket erőteljes implantátumok beültetésével törölték 1996 és 1999 között.

A Fény győzelme

A 11:11:11 portálaktiválást után múlt novemberben a Mátrix végre elkezdett erőteljesen szétesni. Közvetlenül a dátum után beindultak az események (Keenan kereset), melyek végül a teljes felszabadulásunkat eredményezik. Többé nem lehetséges semmilyen arkhón invázió az űrből, hiszen a Föld az utolsó felszabadítandó bolygó.

A döntő ütközet a június 5-én a Vénusz tranzit portál körül várható. Már e döntő fordulópont időkeretén belül vagyunk. Noha a Fény győzelme biztos, és az összes negatív idővonal törlődött, fokozottan ébernek kell lennünk.

Az arkhónok az asztrális síkon továbbra is folytatni fogják és nyomást gyakorolnak a Földön lévő pozitív erők kulcsfiguráinak pszichológiai gyenge pontjaira, így próbálnak megosztottságot és konfliktusokat generálni közöttük. Ez azt a céljukat szolgálja, hogy kicsinyes viták felé tereljék figyelmünket, és a cabal megdöntéséről eltereljék az eltökélt szándékunkat. El kell engednünk ezeket a konfliktusokat és azonnal visszahelyezni a fókuszunkat. A felszabadulást előkészítő tudatosság áramlása elég erős ahhoz, hogy hatástalanítsa az arkhónok manipulációit, akik még mindig képesek arra, hogy szükségtelen késedelmet idézzenek elő. A cabal tagjainak tömeges letartóztatása nem kizárólag fizikai hadművelet, spirituális támogatásra is szükség van, hogy amikor beindulnak az események, az emberek ne essenek pánikba.

Egy bizonyos ponton túl a Galaktikus Központi Nap energiái keresztülégetnek minden a Mátrix által állított akadályt az éteri és asztrális síkokon és az összes negatív entitás el lesz távolítva. A helyüket Angyalok és Spirituális vezetők veszik át, ahogy azt egy prófécia gyönyörűen leírja:

A hálónak meg kell semmisülnie, véget ér, a Fény belép.

Az utolsó lépés egyszerűen az, hogy a háló megsemmisül. Ennek meg kell történnie, és az események ezután gyorsan követik egymást.

Az Egy kibocsátja mindazt ez energiát, ami megsemmisíti a hálót, ezután az események szinte azonnal beindulnak.

A programoknak nem tudnak hová elrejtőzni, nem lesz portál, nem lesz felszerelés, semmi. Elvezetik őket és elkezdődik a fény időszaka.

Pontosítások az arkónokkal kapcsolatban

Eredeti bejegyzés itt:

http://2012portal.blogspot.com/2012/05/normal-0-microsoftinternetexplorer4.html

E cikk folytatása az Arkhónokkal kapcsolatos információnak, azzal a céllal, hogy pontosítsak néhány félreérthető részletet.

Minden fizikai és nem-fizikai reptilián, drákó, arkhón és minden más sötét entitás teljes mértékben ki lett tisztítva az egész univerzumból, galaxisból, a Naprendszerünkből, kivéve egy kis réteget a Föld felszínén.

Minden reptilián és más sötét erők teljesen ki lettek tisztítva minden földalatti bázisból. Azok a bázisok mostanra üresek, bejárataik le vannak zárva.

Mára a sötét erőket két helyen lehet megtalálni:

Elsőként az éteri és az alacsonyabb asztrál síkokon (4. dimenzió) egy vékony rétegben a föld felszíne fölött és alatt, legfeljebb 14 km-re mindkét irányban. Nagy része ezeknek a nem testben lévő sötét lényeknek közvetlenül a felszín közelében van, amely nem több mint 20 métert jelent a föld felszínétől lefelé vagy fölfelé. A többségük a sűrűn lakott területeknél koncentrálódik, nagyon kevés entitás ott, ahol a természet érintetlen. Ezeknek a sötét lényeknek egy része arkhón, nagyobb csoportja drakonida, még nagyobb csoportja reptiliánokból, és számtalan amőbaszerű parazita entitásból áll. Az éterikus és az alacsony asztrális síkokon háború zajlik, amelynek keretében a sötét lényeket eltávolítják a nem-fizikai Fényharcosok. Ez az éteri és asztrális felszabadítási művelet Pandora kódnév alatt fut.


Másod és egyben utolsó sorban ezek a sötét entitások fizikai formában a Földön találhatóak. A sötét erők néhány tucat arkhónból (legtöbbjük a jezsuita körökben található), néhány száz drakonidából (legtöbbjük az illumintáus bankár kartell köreiben) és néhány ezer reptiliánból áll (megtalálhatóak a magán zsoldoshadseregekben mint a KBR vagy a Blackwater, ami jelenleg Academi néven fut.) El lesznek távolítva a hamarosan kezdődő tömeges letartóztatások folyamán.

Szóval a háború még tart, de közel állunk a győzelemhez és a bolygó felszabadításához.

Attól, hogy az arkhónok az Androméda galaxisból érkeztek több ezer, egyes esetekben akár több millió évvel ezelőtt, nem jelenti azt, hogy mindenki, aki az Androméda galaxisból származik, a sötét oldalon állna. Valójában az Androméda galaxis a Fényerők több nagyszerű hőséről híres.

Az arkhónok fizikai síkon élő vezetőjét 2012. május 5-én letartóztatták az Ellenállás erői, és elszállították a bolygóról. Átállt a Fény erőihez, és most Szabad akaratából támogatja a bolygószintű felszabadítási folyamatot.

A karmai urainak semmi közük a Felemelkedett Mesterekhez. Az egész karmáról szóló tanítás a sötét erők ügynökeinek dezinformációs programozási kísérlete, akik évezredekkel ezelőtt beszivárogtak az indiai misztériumiskolákba. E tanítás célja az ókori Indiában a kasztrendszer ellenőrzési mechanizmusainak megerősítése volt. A Karma urai az asztrál sík lényei, akik nagymértékben meghatározzák azoknak az inkarnációs útját, akik éppen leszületnek.A karma sohasem képezte a Felemelkedett Mesterek tanításait. A Felemelkedett Mesterek a szeretetről, megbocsátásról és a szabadságról tanítanak. Jelen pillanatban nincs Felemelkedett mestertől származó direkt tanítás a Földön. A Földön elérhető összes Fénytanítás a tanítványaktól származik, és ezek a tanítások bizonyos mértékig elfogultak.

Magyar Cobra Csoport

2020. április 15., szerda

Győzelmi jelentés

Eredeti bejegyzés itt:

http://2012portal.blogspot.com/2020/04/victory-report.html

Fordította: MCCS

A Tömegmeditációnk óriási, rendkívül nagy sikert aratott. Körülbelül 8 millió ember lett értesítve és több mint 1,1 millióan vettek részt ténylegesen.

A Kollektív Egység kinyilatkoztatása csodálatos volt:

http://blossomgoodchild.com/5th-april/
Jack Dorsey, a Twitter társalapítója és elnöke, jelezte részvételét a meditációnk pontos kezdési pillanatában:

https://twitter.com/jack/status/1246630377885536256    

Szó szerint átitattuk a planetáris kvantum mezőt a fókuszunkkal, az egységes szándékunkkal, ezzel befolyásolva a geomagnetikus mezőt:

https://truththeory.com/2020/04/06/global-mass-meditation-coincides-with-spike-in-the-earths-geomagnetic-field/
A meditációnk bebizonyította, hogy ha elég fókuszált szándék van jelen, és elég erős a vízió, akkor a felszíni lakosság felébredett része képes egységben cselekedni. Ez azt jelenti, hogy ha az Esemény megtörténik, akkor a felszíni Fénymunkások és Fényharcosok talán be lesznek vonva a Fényerők bizonyos műveleteibe, amelyről korábban úgy gondolták, hogy "tilos terület". A Fényerők egyértelmű utasításokat fognak adni, amikor eljön az ideje.

A meditációnk képes volt megfékezni a vírus terjedését. Az új fertőzések száma világszerte Április 4-én érte el csúcspontját, éppen a meditáció előtt és azóta is csökken:Továbbá képesek voltunk stabilizálni a pozitív Felemelkedési idővonalat, ami meg fogja állítani az Új Világrend azon terveit, amelyek a tömeges népességcsökkentésre irányulnak.

A tervüknek három fázisa van: a) szabadjára engedni a vírust b) összeomlasztani a gazdaságot c) lecsökkenteni a népességet

A harmadik fázis soha sem fog megtörténni, ezért nem is érdemes belemenni a részletekbe, a második fázisnak pedig csak korlátozott hatásai lesznek. Nézzük most meg a tervük első fázisának részleteit.

Ezt a tervet 2009-ben véglegesítette Bill Gates, David Rockefeller, Soros György, Michael Bloomberg, másokkal együtt egy Manhattani találkozón:

https://clinicalnews.org/2012/09/20/notes-from-the-first-billionaire-club-billionaire-club-in-bid-to-curb-overpopulation-2009/

A vírus jelenlegi formája egy nemzetközi kooperáció révén jött létre az Egyesült Államok, Kanada és Kína laborjaiban. A vírus kialakításának végső fázisa pedig Vuhanban történt.

https://greatgameindia.com/coronavirus-bioweapon/

https://www.nationalreview.com/2020/04/coronavirus-china-trail-leading-back-to-wuhan-labs/

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=143848

https://harvardtothebighouse.com/2020/03/23/no-monkey-ever-reheated-a-frozen-burrito-what-the-expanse-tells-us-about-the-covid-19-pandemic/

A vuhani biolaborral való kapcsolat olyan dolog, amit Kína el akar nyomni:

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/11/china-clamping-down-on-coronavirus-research-deleted-pages-suggest

És valami, amit Trump kormányzata meg akar vizsgálni:

https://www.zerohedge.com/health/its-about-time-trump-admin-wants-work-directly-wuhan-institute-virology

És néhány bírósági kereset már benyújtásra került:

https://www.businesstoday.in/current/world/usd-20-trillion-lawsuit-against-china-us-group-says-coronavirus-bioweapon/story/399071.html

https://greatgameindia.com/india-drags-china-to-international-court-for-covid-19-war/

Bizonyos források szerint a vírus jelenlegi formáját Bill Gates csoportjai hozták létre az ő felügyelete alatt. A kanadai biolabor volt igazgatója Frank Plummer, aki a vírus létrehozásában szintén részt vett, közvetlenül részt vállalt magában a vírus kifejlesztésében is és a cabal MK-Ultra áldozata volt. Akarata ellenére fejlesztette ki a vírust, és mielőtt túl sokat beszélt volna a cabal megölte:

https://www.sciencemag.org/news/2019/07/mystery-surrounds-ouster-chinese-researchers-canadian-laboratory

https://phiquyenchinh.org/2020/02/23/tb-in-hiv-cov-shuts-down-the-brain-plus-the-korean-cult-role-in-wuhan-pt-10/

https://phiquyenchinh.org/2020/02/20/hiv-laced-covid-19-targets-human-testicles-its-tb-strand-blocks-the-immune-system/

Források szerint Anthony Fauci is részt vett a vírus létrehozásában:

http://www.paulstramer.net/2020/04/welcome-to-boer-war-antony-fauci-and.html

Míg a Plejádiak meg tudták fékezni a vírus kínai törzsét, cabal-ügynökök a vírus három másik törzsét szórták szét Dél-Koreában, Iránban és Olaszországban. A koreai és az iráni törzset megfékezték, ám az olasz törzset nem tudták, így mára ez felelős a fertőzések túlnyomó többségéért világszerte.

Érdekes, hogy a 60 fős vuhani Fénymunkás csapatom egyetlen tagja sem kapta el a vírust. Napi rendszerességgel használták az RCV Csillagpor Parancs protokollt.

A cabal utasítására az EU országai nyitva hagyták az Olaszországgal szomszédos határaikat, így terjedhetett el a kitörés Európában, később pedig közvetlen járatokkal Milánó és New York között az Egyesült Államokban is. A cabal azt is elérte, hogy elég hosszú ideig ne lehessen koronavírus teszteket kapni az Egyesült Államokban ahhoz, hogy a fertőzés továbbterjedhessen, emellett ellenezték az utazási szigorításokat is.

https://www.naturalnews.com/2020-04-07-fauci-trying-to-deprive-america-of-coronavirus-cure.html

https://journal-neo.org/2020/04/10/how-organized-crime-is-spreading-covid-19-and-raking-in-cash/

Mindez lehetővé tette Bill Gatesnek, Anthony Faucinak, Tedros Adhanomnak, Soros Györgynek, Jared Kushnernek, Jiang Zeminnek és másoknak is, hogy továbbvigyék tervüket a globális oltásokkal és a 18 hónapos lezárásokkal kapcsolatban:

https://www.thegatewaypundit.com/2020/04/huge-brilliant-dr-shiva-inventor-email-outlines-connections-bill-gates-dr-fauci-cdc-relevant-coronavirus-pandemic/

http://kenyaconfidential.com/2020/04/04/bill-gates-and-george-soros-partner-with-china-in-coronavirus-vaccine/


https://bigleaguepolitics.com/dr-anthony-fauci-plotted-global-vaccine-action-plan-with-bill-gates-before-pushing-covid-panic-and-doubts-about-hydroxychloroquine-treatments/https://www.thegatewaypundit.com/2020/04/exclusive-china-coronavirus-linked-former-leader-chinese-communist-party-family-soros-investments-surprise-anyone/


Emögött Bill Gates a mesterelme, próbál mikrochipeket elhelyezni a lakosságba:

https://21stcenturywire.com/2019/12/23/bill-gates-develops-new-id-tattoo-to-check-for-vaccinations/

https://www.naturalblaze.com/2017/10/nanochips-smart-dust-microchipping-humans.html

Bill Gates szoros kapcsolatban állt Jeffrey Epsteinnel:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7350469/Bill-Gates-flew-Jeffrey-Epstein-Loliota-Express-2013-years-pedophile-prison-stay.html

Tedros Adhanomnak, aki a WHO főigazgatója, szintén elég kétes a múltja:

https://www.roughestimate.org/roughestimate/the-crimes-of-tedros-adhanom

https://apelbaum.wordpress.com/2020/03/23/when-tedros-moves-his-lips-beijing-speaks/

A fentebb említett embereknek komoly anyagi érdeke fűződik ahhoz, hogy terjesszék a vírust majd oltást fejlesszenek ki:

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/corruption/did-bill-gates-buy-the-cdc/

https://www.newswars.com/fauci-and-birx-both-have-big-money-bill-gates-conflicts-of-interest/

https://asiatimes.com/2020/03/why-france-is-hiding-a-cheap-and-tested-virus-cure/ 

És manipulálják a vírusról szóló adatokat:

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/politics/unprecedented-power-grab/

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/politics/the-health-forecasts-are-politically-motivated/

Tervükkel szemben nagy az ellenállás, Ifj. Robert Kennedyt, a Kennedy Fehér Nemesi vérvonal egy tagját közvetve megfenyegették, amikor két rokona gyilkosság áldozata lett; így akarták megállítani az oltásellenes munkáját:

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=143670

Ehelyett Ifj. Robert F. Kennedy tovább harcol és leleplezi Gates-et:

https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/

A következő petíció szintén terjed, alá is írhatja mindenki, aki úgy érzi:

https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity

Mostanra Bill Gates cabal frakciója már kezd veszíteni:

https://www.fort-russ.com/2020/04/major-plans-to-re-open-u-s-surgeon-general-adams-dumps-gates-predictive-contagion-model/

A megbízható orvosi információk és bizonyítékok miatt, melyek a koronavírussal kapcsolatban napvilágot látnak:

https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/

https://www.coreysdigs.com/health-science/covid-19-inside-the-hospitals-why-the-lockdown/

Együtt néhány alternatív nézőponttal a vírusról:

https://www.naturalnews.com/2020-04-04-nyc-icu-doctor-covid-19-oxygen-deprivation-not-pneumonia-ventilators.html

https://www.naturalnews.com/2020-04-06-5g-alter-hemoglobin-coronavirus-patients-oxygen-deprivation.html

Úgy tűnik, hogy jóval közelebb állunk a nyájimmunitáshoz, mint gondolnánk, és a járvány hamarosan véget is érhet:

https://www.dailywire.com/news/early-antibody-testing-in-chicago-30-50-of-those-tested-for-covid-19-already-have-antibodies-report-says

Megj.: a nyájimmunitással kapcsolatban a fenti cikk a következőket mondja: " Egy chicagói kórházban betegeken teszteket végeztek és azt találták, hogy a testükben antitestek vannak a koronavírussal kapcsolatban és nekik már eleve védettségük van ez ellen. Tehát a testük felvette a harcot a vírus ellen."

Svédország, ahol nem vezettek be lezárásokat, elég jól vészeli át a járvány:

https://www.zerohedge.com/geopolitical/comparison-lockdown-uk-non-lockdown-sweden

Ami a cabal terveinek második szakaszát illeti (a gazdaság összeomlasztása), a főáramban már beszélnek az adósságok eltörléséről:

https://www.zerohedge.com/economics/action-plan-g20-debt-relief-program-worlds-poorest-countries-being-finalized

És arról, hogy a Fed tömegesen osztja szét a vagyont:

https://decrypt.co/25171/virgin-galactic-chairman-fed-should-give-500000-to-all-americans

Ami nem lenne olyan nehéz feladat, amennyiben figyelmen kívül hagynánk az ebből eredő hiperinflációt, hiszen a Fed könnyen kinyomtathatja a pénzt:

https://www.zerohedge.com/markets/kashkari-says-fed-has-infinite-amount-cash-we-create-it-electronically

https://www.zerohedge.com/economics/watch-live-powell-speaks-after-unveiling-new-fed-bailout-program

A jelenlegi koronavírus helyzet egyre inkább az evolúció következő szintjébe való globális beavatássá válik a bolygó Felemelkedési folyamatában:

https://wakeup-world.com/2020/04/13/as-the-coronavirus-sweeps-around-the-world-our-planet-is-on-the-verge-of-evolution/

A Plejádiak egyre többszöri bevonásával.

Ez a videófelvétel a Plejádi anyahajókról március 26-án készült:

https://www.youtube.com/watch?v=7hHzTlmPcMI

A felvételen a Plejádi anyahajók kis flottája látható, melyek mindegyike megközelítőleg 7 mérföld (11 km) hosszú, a Hold túlsó oldaláról érkeztek az Endymion kráter felett az Alsó Holdpályán (LLO - Low Lunar Orbit) körülbelül 30 mérfölddel (50 km) a Hold felszíne felett, árnyékokat vetve a Hold felületére.

Azok az anyahajók így néznek ki:Április 4-én a fő Plejádi flotta ki tudta használni a Plejádok-Vénusz együttállás portálját és jelenleg a belső Naprendszerben tartózkodnak, teljesen felkészülve, működőképesen, készen arra, hogy a bolygó felszabadításában részt vegyenek:Jelenleg fejlesztik a stardust technológia egy fejlettebb verzióját is, amelytől a vírus kevésbé halálossá és veszélyessé válik. Hiteles orvosi források már beszámoltak arról, hogy a vírus kevésbé veszélyes törzzsé mutálódott.Nincs jogom, hogy a jelenlegi planetáris felszabadítási műveletekről beszámoljak, egyetlen dolog van, amit elmondhatok: amikor a tömeges letartóztatások tényleg megtörténnek, az erről szóló híreket közvetíteni fogja a tömegmédia.

A háborúnak még nincs vége, továbbra is tartanunk kell a Fényt!

A Fény győzelme!

Magyar Cobra Csoport