2021. január 25., hétfő

Cobra alapvető cikkei egy helyen

Ezen az oldalon egy helyen megtalálható Cobra összes olyan cikke, amik alapvető információkat tartalmaznak minden Fénymunkás és Fényharcos társunk számára. 

Az összes cikket fordította és összeállította: MCCS 

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

Galaktikus Kódex 

Eredeti angolul itt:

http://2012portal.blogspot.com/2012/04/galactic-codex-normal-0.html


A Föld az utolsó bolygó az univerzumban, mely a sötét erők megszállása alatt van és azoknak a galaktikus háborúknak az utolsó maradványa, melyek évmilliók során végigsöpörtek a galaxisban.

Ahogy a Galaxis felszabadult a sötét erők markából, egy katonai csoportból megalakultak a Fény Erői, amelyre sürgősen szükség volt ahhoz, hogy megvédjék az érző lények alapvető szabadságát egy harmonikus galaktikus és kozmikus társadalom felé. Ahogy a Galaktikus Konföderációban élő lények spirituálisan fejlődtek és összehangolódtak és egységbe kerültek a Felemelkedett Mesterekkel, felfedeztek egy belső kódexet, amely szabályoz minden kölcsönhatást a Fény Erőinek lényei és a sötét erőkkel és a megszállt bolygókkal való kapcsolatuk között.


Ez a kódex, Galaktikus Kódex néven ismert és a Konföderáció ebben és más galaxisokban való műveleteinek jogi alapját képezi. Ez a Kódex nem külső törvények szigorú gyűjteménye, hanem minden Fénylélek belső alapelveinek rendszerezett szabályzata, amelyet a Fény összes lénye szabad akaratából elfogad, mert az a belső igazságát tükrözi.


Most olyan formában adjuk közre a Galaktikus Kódexet, amely minden átlagos felébredett lény számára érthető egy emberi társadalomban.


Galaktikus Kódex


I. Fejezet: Az Isteni Kegyelem Törvénye


Minden egyes érző lénynek elidegeníthetetlen, és feltétel nélküli joga van a pozitív élettapasztalathoz
Ahhoz, hogy elmagyarázzuk az I. Fejezetet, meg kell értenünk, hogy a szenvedésnek, és a fájdalomnak nincs értéke egy olyan megvilágosodott Galaktikus társadalomban, mely felszabadult a sötét erők befolyása és egyéb kozmikus anomáliák aspektusa alól. Az, hogy a fájdalmat, a szenvedést és az áldozathozatalt a fejlődési tapasztalat elemeiként értékeljük, része volt a sötét erők programozásának. Ezzel az volt a céljuk, hogy az elfoglalt bolygók népességét minél könnyebben rabszolgává tegyék.


Minden érző lény feltétel nélküli pozitív élettapasztalata biztosítva lesz a felszabadított univerzumban úgy, hogy belső kapcsolatba kerülnek a Forrással. Ezt megerősíti majd a Felemelkedett Mesterek anyag fölött álló ereje, amely lehetővé teszi számukra, hogy segítsenek az élőlényeknek a Forrás felé való törekvésükben és ellássák őket az élethez nélkülözhetetlen kellékekkel. Az élet sosem azt jelentette, hogy keményen kelljen dolgozni és küzdeni, annál inkább egy örömteli, és kreatív utazást. 

űAz I. Fejezet különböző alfejezetei szabályozzák az összes életet a felszabadult univerzumban, valamint ezek irányítják a Fény teremtményei közötti kapcsolatokat, azért, hogy konfliktusoknak soha ne kelljen előfordulniuk. 

Most hadd magyarázzuk el az alfejezeteket:


I/1. Fejezet: Minden érző lénynek elidegeníthetetlen, és feltétel nélküli joga van a fizikai, és a spirituális bőséghez


Ez az alfejezet pozitív élettapasztalatot biztosít a felszabadított univerzum minden élőlényének. A Felemelkedett Mesterek biztosítják az élethez nélkülözhetetlen kellékeket és a fizikai, valamint a spirituális gazdagságot és szépséget, felhasználva azt az erőt, melyet a felszabadított univerzum megváltott anyagából nyernek.


I/2. Fejezet: Minden érző lénynek elidegeníthetetlen, és feltétel nélküli joga a Felemelkedés


Ez az alfejezet elmagyarázza, hogy a Felemelkedett Mesterek hogyan használják a Felemelkedés spirituális technológiájának fejlett értelmezését és hogyan segítenek minden élőlénynek, akik szabad akaratukból választják a Felemelkedést, a megváltás Elektromos Tüzét felhasználva.


I/3. Fejezet: Minden érző lénynek elidegeníthetetlen, és feltétel nélküli joga, hogy egyesülhessen más lényekkel annak arányában, hogy mely pozícióban helyezkedik el Lélekcsaládjának Mandalájában


Ez az alfejezet egy szabályozó eszköz, mely egy Lélekcsaládon belüli összes kapcsolatra vonatkozik. Ez biztosítja az ellentétes polaritású lények egyesülését (ikerlángok, lélektársak), valamint minden más lény egymásra találását, fejlettségi szintjüktől és külső körülményeiktől függetlenül.


I/4. Fejezet: Minden érző lénynek elidegeníthetetlen, és feltétel nélküli joga van minden információhoz


Ez az alfejezet garantálja, hogy minden élőlény megkapjon minden információt, amire szüksége van ahhoz, hogy megértse az univerzumban betöltött szerepét, hogy nagyobb rálátása legyen az evolúcióra, és hogy rendelkezzen minden olyan információval, ami szükséges a döntéseihez, növekedéséhez és jólétéhez. Az összes ilyen jellegű adatot a Felemelkedett Mesterek, és más olyan lények biztosítják, akik felügyelik a különböző fajok, és civilizációk evolúcióját.


I/5. Fejezet: Minden érző lénynek elidegeníthetetlen, és feltétel nélküli joga a szabadság


Ez az alfejezet biztosítja, hogy minden élőlénynek korlátlan lehetősége legyen a növekedésre, és az élet tapasztalására. Mivel a felszabadított univerzumban minden élőlény csakis pozitívizmust teremt, a szabadságuk sosem helyezkedik szembe más lények szabadságával.


II. Fejezet: A Szemben álló Felek Szétválasztásának Törvénye


Minden érző lénynek elidegeníthetetlen, és feltétel nélküli joga, hogy el legyen választva és védelmezve legyen más érző lények negatív cselekedeteitől.
Ez a fejezet szabályozza az univerzum azon részeinek körülményeit, melyek éppen csak felszabadultak a sötét erők befolyása alól, de még nem lettek befogadva a Konföderációba. 

Ez megköveteli, hogy a Fény Erőinek mindig szét kell választania a szemben álló feleket, hogy megvédjék őket attól, hogy kárt tegyenek egymásban. Ezt követően a Fény Erői közbenjárnak a konfliktus során, míg az meg nem oldódik. Ezt a fejezetet gyakran használják arra, hogy véget vessenek a háborúknak és más fegyveres konfliktusnak.


III. Fejezet: Az Egyensúly Törvénye


Minden érző lény, aki azt választotta, hogy a Galaktikus Kódex alapelveivel ellentétesen él és cselekszik, és el is utasítja, vagy nem képes azt elfogadni most, valamint visszautasítja, hogy egyensúlyba hozza múltbeli tetteinek következményeit, a Központi Napba jut. Itt alapelemeinek esszenciáira lesz átformálva, és újra elölről kezdi az evolúciós ciklusát.


Ez a fejezet szabályozza a Fény Erőinek és a sötétség erőinek a viszonyát. Miután legyőzték őket, a sötétség erőihez tartozó lények lehetőséget kapnak, hogy elfogadják a Galaktikus Kódexet és minden tőlük telhetőt megtegyenek az elkövetett hibáik jóvátételére, majd ezt követően pozitívan éljék az életüket. Ha ezt elfogadják, tettük megbocsátásra kerül és csatlakozhatnak a Konföderációhoz. Ha viszont képtelenek vagy nem hajlandók elfogadni az alapelveket, a Központi Napba kerülnek, átformálják személyiségüket és lélek esszenciájukat az Elektromos Tűzzel, és Isteni szikrájuk új evolúciós ciklusba kezd.


IV. Fejezet: A Beavatkozás Törvénye


A Galaktikus Konföderációnak elidegeníthetetlen, és feltétel nélküli joga van a beavatkozáshoz bármilyen szituációban, ahol a Galaktikus Kódexet megsértik, tekintet nélkül a helyi törvényekre


Ez a fejezet a Fény Erőinek vezérelvét írja le a megszállt bolygókra vonatkozóan. A Konföderáció fenntartja a jogot, hogy beavatkozzon minden területen, civilizációban, bolygón vagy naprendszerben, ahol megsértik a Galaktikus Kódexet. Jogában áll ezt megtenni attól függetlenül, hogy a helyi civilizációk milyen pozícióban vannak a beavatkozás tekintetében. Mindig megvan hozzá a joga, hogy békés nevelési és szabályzási eszközöket használjon. 

Ha megsértik a Galaktikus Kódex alapelveinek kritikus tömegét, joga van a katonai erő használatára. Speciális eseteknek számítanak azok a bolygók, melyek a sötét erők közvetlen megszállása alatt állnak. A sötét erők általában túszul ejtik a helyi lakosságot, hogy meggátolják a Fény Erőinek előmenetelét. 

A Földön nukleáris háborúval fenyegetőztek, ha a Fény Erői beavatkoznának. Ez a fő oka annak, hogy a Fény Erői még nem szabadították fel ezt a bolygót (és nem az ún. nem-avatkozunk-be-mert-tiszteljük-a-szabad-akaratot, csak-nézzük-majd-ahogy-a-szenvedés-folytatódik című ostobaság). Mint bármely túszhelyzet, ez is sok szakszerű tárgyalást és taktikai megközelítést kíván. Ez a szituáció most megoldásra kerül, és a Föld bolygó hamarosan felszabadul.


IV/1. Fejezet: Minden érző lénynek elidegeníthetetlen, és feltétel nélküli joga, hogy hívhassa a Galaktikus Konföderációt szükség esetén, és a Galaktikus Konföderációnak joga van segíteni, tekintet nélkül a helyi törvényekre


Ez az alfejezet legális alapot ad arra, hogy beavatkozzon és segítséget nyújtson a sötét erők által túszul ejtett lények számára. A Fény Erői mindig a tőlük telhető legjobbat kívánják tenni, hogy segítsék és jobbá tegyék minden érző lény életkörülményét, még a Földön élőkét is. A Földön zajló helyzet is pont azt mutatja, hogy a bolygón mennyivel nagyobb hatalma volt a sötét erőknek, mint a Fénynek. Szerencsére, ez már változóban van.


IV/2. Fejezet: A Galaktikus Konföderációnak elidegeníthetetlen, és feltétel nélküli joga, hogy végrehajtsa a Galaktikus Kódexben foglaltakat és ha szükséges, katonai erő használatával leigázza a Kódexet megsértő területeket


Ez az alfejezet legális alapot ad arra, hogy a megszállt bolygókat katonai erővel felszabadíthassák. A Konföderáció katonai erői eltávolítják vagy segítséget nyújtanak a sötét erők képviselőinek eltávolításában, és kiszabadítják a túszokat. Majd a Konföderáció többi erői irányítják azt a folyamatot, hogy a bolygó a Konföderáció részévé válhasson, mégpedig a helyi lakosság tájékoztatásával.


Néhány ember úgy érezheti, hogy a Konföderációnak nincs joga beavatkozni és hogy az emberiségnek megvan ahhoz a joga, hogy saját maga oldja meg a problémáit. Ez egyszerűen nem igaz. A bolygón folyó háborúk és az alapvető emberi jogok folyamatos megsértése bebizonyították, hogy az emberiség nem képes kezelni saját helyzetét. Ezért sokkal jobb lenne, ha bölcs őrzőket kapna az irányításra. A Konföderáció segítséget fog nyújtani a bábok jelenlegi mestereinek (sötét erők) eltávolításában, akiket az emberiség hívott ide réges-régen Atlantisz idején. Majd a Galaktikus Kódex lesz végre az etikák univerzális kódja az egész univerzumban és nem lesz többé sötétség.


Ellenállási Mozgalom


Eredeti bejegyzés itt:


http://2012portal.blogspot.com/.../resistance-movement...

Eredet


1975-ben az életéért menekült egy Michael fedőnevű titkos ügynök, aki után az illuminátusok őrült hajszába kezdtek. Egy 12 főből álló operatív egységet szervezett maga köré az életének megvédése érdekében. 

A bujkálás és menekülés közben egy alagútrendszer fedeztek fel a New York-i metrórendszer alatt. Feltérképezték az alagutakat, majd úgy döntöttek eltűnnek a felszínről és a föld alatt szerveződnek újjá. Ezzel megszületett a Szervezet (angolul:Organization), a new york-i metró alatt lévő főparancsnoksággal. 

A kiterjedt kapcsolati hálón keresztül, amellyel Michael a rendelkezett, számos olyan operatív ügynökkel vették fel a kapcsolatot a felszínen, akik az illuminátusok ellen küzdöttek és sokan közülük úgy döntöttek, hogy maguk is levonulnak a föld alá és csatlakoznak a Szervezethez.


Legfőbb céljuk az volt, hogy megdöntsék az illumináti uralmát és fejlett technológiával lássák el az emberiséget. A személyi számítógép fejlesztésében jelentős szerepük volt, és én személyesen láttam egy szobát tele komputerrel amelyeken épp fejlesztéseket végeztek még annak idején 1977-ben. A Szervezet kapcsolatba került a jóságos Agartha-i civilizációval, amely már évezredek óta a föld alatt él. 1977-ben ha nem hamarabb már kapcsolatban álltak a pozitív Andromédaiakkal, saját szememmel láttam az egyik hangárjukban egy klasszikus szivar alakú Andromédai űrhajót.


Az 1990-es évek elején volt némi szerepük abban, hogy az eredetileg katonai célokra kifejlesztett ARPANET( internet elődje ) mindenki számára elérhető lett.


Az illuminátusok és egyéb földönkívüli erők egy kiterjedt offenzívába kezdtek 1996-ban azzal a céllal, hogy elpusztítsák a Szervezetet és ez rendkívül súlyos harcokba torkollt a földalatti alagútrendszerekben és barlangokban, majdnem elpusztítva a Szervezetet és Agarthát.


A szükség idejében egy terv lett megalkotva az ellentámadás kivitelezésére. 1999 december elején, a Plejádiak kapcsolatba lépték az Ellenállási Mozgalommal (angolul: Resistance Movement - RM) az X-bolygón (Planet X) és egy masszív felkelést robbantottak ki az ottani illuminátusok ellen. 

3 hét alatt győztek és az Illuminátusoknak el kellett menekülniük a Marson és a Holdon lévő bázisaikra. 

Ezek után az Ellenállási Mozgalom tagjai a Földre jöttek és egyesültek a Szervezettel. A két csoport az integrálódás után Ellenállási Mozgalom néven, egyként kezdett el működni.


Az immáron egyesített erők megváltoztatták az erőviszonyokat és most az illuminátusok kényszerültek visszavonulásra. 2000 és 2001 folyamán az illuminátusok elvesztették a marsi, a Holdon lévő és a Naprendszer más részein megtalálható bázisaikat. A Plejádiak és egyéb a Galaktikus Konföderációhoz tartozó erők segítségével egyúttal minden reptilián, szürke, drakonida és zeta reticuli el lett távolítva a Naprendszerből. 

Ez a sötét erőket pánikba ejtette és megtervezték majd végrehajtották 9/11-et, azzal a céllal hogy megőrizzék befolyásukat az utolsó erősségükön - a Földön.


X-Bolygó


Az X-Bolygó egy a Naprendszer külső peremén megtalálható égitest. A felszíne jelenleg nem alkalmas a fizikai élet létezésére, de a föld alatt jelentős alagút és csatornarendszer található, amely egészen 1999-ig illuminátus irányítás alatt állt.


2002-ben a Plejádiak pontos adatokkal szolgáltak számomra a bolygó legfontosabb jellemzőiről. Belseje sziklás, szilárd, a felszínét pedig jég borítja, benne erős metán koncentrációval, amely kékes színárnyalatot ad a bolygónak. Átmérője 9400 mérföld és tömege 0,76 szorosa a Földének. Elliptikus keringési pályájának hosszabbik sugara 70 AU (angolul: astronomical unit-csillagászati egység, egy AU kb. 150 millió kilométer) A forgástengely és az ekliptika által bezárt szög pedig 40 fok.


Elképzelhető az öröm, amit éreztem, amikor 2008-ban találtam egy cikket egy japán csillagásztól (Patryk Lykawka és Tadashi Mukai). aki azt állította, a „képzeletbeli” X-Bolygónak sziklából és jégből kéne felépülnie, az átmérője 6200 és 9400 mérföld között, a sűrűsége meg a Föld tömegének 0.3 és 0.7-szerese között kellene, hogy legyen. Keringési pályájának a hosszabbik sugarának hossza pedig 100 és 170 AU között kellene, hogy legyen, a forgástengely és az ekliptika közötti maximum bezárt szög pedig 40 fok.


http://allesoversterrenkunde.nl/.../755-The-mystery-of...


A legfőbb ok, amiért a csillagászok még nem fedezték fel ezt a bolygót hivatalosan, az az, hogy a háttérhatalom által nem engedélyezett, a valójában már megtörtént felfedezés nyilvánosságra hozatala. Ugyanakkor akik még valóban keresik, de nem találják, azok rosszul közelítik meg a kérdést, mivel az ekliptika környékén keresik az új bolygókat, de ennek a bolygónak a forgástengelye az átlagostól teljesen eltérő szöget zár be az ekliptikával, ezért máshol kell kutatni. 

Mivel egy elég nagy égitestről van szó, ezért egy viszonylag nagy amatőr távcsővel is lokalizálható lenne, ha tudnád hol kell keresni. Még annyi, hogy nem azonos a Nibiruval és nem fog a Földnek ütközni.


Az Esemény


9/11 nem úgy történt, ahogy azt a cabal tervezte. Számos embernek ez az esemény jelentette azt a pontot, amikor felismerték, hogy a fősodrású média hazugságok tömkelegével bombázza a népet és egyúttal elkezdték keresni mi rejlik a propaganda mögött.


Ez az új tudatosság megkönnyítette az Ellenállási Mozgalom számára, hogy fejlesszék az illuminátusok megdöntésére vonatkozó tervüket a Föld Bolygón.


2003-ig bezárólag, minden mélyen, a föld alatt lévő katonai bázist megsemmisítettek és csak a legfelső része maradt meg ezeknek a létesítményeknek.


Innentől kezdve az Ellenállási Mozgalom körülbelül 300 emberét építette be az illuminátus hálózatba, legtöbbjüket a katonaságnál és hírszerző szervezeteknél felső pozíciókban. Ezek az emberek beazonosíthatatlanok és az illuminátusoknak fogalmuk sincs kicsodák és hol vannak.