2020. március 28., szombat

Kompressziós Áttörés

Eredeti bejegyzés angolul itt:

http://2012portal.blogspot.com/2012/04/normal-0-microsoftinternetexplorer4_08.html

Fordította: MCCS

Mi a Cobra?

Cobra egy kódnév a kompressziós áttörésre. A Föld bolygó felszíne szendvicsként préselődik össze. A Galaktikus Konföderáció Fényerői haladnak lefelé az égből a bolygó felszíne felé. Az Ellenállási Mozgalom Fényerői haladnak felfelé a föld alól a bolygó felszíne felé.
Így a felszín a Fény nyomása alá kerül és a cabal sötét erői sehová sem tudnak elrejtőzni. Nem tudnak elmenekülni a féreglyukakon, a csillagkapukon vagy a teleportációs kamrákon keresztül az űrbe. Nem használhatnak semmilyen űrjárművet a hivatalos vagy Titkos Űrprogramból. Nem tudnak a föld mélyébe lyukakat és bunkereket ásni és ott elrejtőzni. Még az alsó asztrális síkon sem tudnak többé elrejtőzni.


A kompresszió most zajló folyamata azt jelenti, hogy a Fény mindent felfed ami eddig rejtve maradt, kollektíven és egyénileg. Amikor a fentről érkező Fény és a lentről érkező Fény találkoznak a bolygó felszínén, az a kompressziós áttörés pillanata. Ezt a jelenséget hívják az Eseménynek. Az Esemény része a cabal tagjainak letartóztatása, de nem csak erre korlátozódik. Inkább egy többdimenziós esemény beindító, mely a régóta várt Aranykorba lépés folyamatának kezdete. Miután a sötétség eltávolításra került, az emberiség képes lesz a saját jövőjének társteremtésére.

Kicsoda Cobra?

Cobra e blog írójának kódneve. Számos oka van annak, amiért Cobra identitásának még titokban kell maradnia. Cobra nem áll szoros kapcsolatban a katonasággal vagy Drake-kel, bár Drake-t a Terv legmegbízhatóbb szószólójának tartja. Cobra lehet hogy igen, lehet hogy nem tagja az Ellenállási Mozgalomnak.

Az üzenet ami fontos és nem az üzenet közvetítője. Az emberi elme általában egy adott üzenetet az üzenet közvetítőjének észlelt jellemzőivel társítja, és ez hajlamos elhomályosítani az objektivitást.

Az Ellenállási Mozgalom és más fejlett források bejegyzésével együtt Cobra időnként lehet, hogy közzétesz e blogon Benjamintól, David-től, Drake-től vagy bármely más szavahihető forrástól származó információkat. Mind együtt harcolunk a Fény győzelméért!

Magyar Cobra Csoport

2020. március 26., csütörtök

Rózsa Rendje

Cobra ezen bejegyzése 2014. május 27-én került fel a blogjára, és fontos információkat oszt meg a Rózsa Rendjével kapcsolatban.

Eredeti bejegyzés itt:

http://2012portal.blogspot.com/2014/05/sisterhood-of-rose.html

Fordította: MCCS

Atlantiszon az Istennő papnői tizenkét fős körökben gyűltek össze, hogy lehorgonyozzák a béke és a harmónia energiáját. Rózsa Rendjének hívták őket. Később az ókori Egyiptomban Ízisz papnőiként jelentek meg újra, mivel a rózsa Ízisz Istennő szent szimbóluma. A Keresztes Háborúk idején a Rózsa Rendje volt a Templomos lovagok női megfelelője. A II. Világháború alatt megpróbáltak hatást gyakorolni néhány náci vezetőre a legfelsőbb körökből, és néha sikerült is rábeszélniük őket békésebb megoldásokra, amivel sok életet mentettek meg.

2004-ben és 2012-ben a Vénusz-Nap tranzit kódolt üzenet volt az égen arra, hogy újraaktiváljuk a Rózsa Rendjét:
Ezen a nyáron az Eris, Lilith, Chariklo nagy hármasa mélyebb szinten aktiválja a bolygón az Istennő archetípusát, mint valaha. Érdekes, hogy ugyanakkor a külső Naprendszerben a Chariklo, Pholus és Ixion hármasa áll együtt a késő Nyilasban, közel a Galaktikus Központhoz. Ez azt jelenti, hogy az elnyomott Istennő archetípusa a bolygószintű kollektív tudattalanból felszínre tör. Az emberi történelem során a női szexuális energia ellenőrzésével és manipulálásával az arkhónok végig elnyomták a női minőséget. A női minőség felszabadításának kulcsa az, hogy a nők tegyék lehetővé önmaguk számára, hogy átéljék a szexuális energiájukat, összhangba hozzák a szívükkel, és a nekik megfelelő módon fejezzék ki.Június 21-én a nyári napforduló pillanatában a planetáris Istennő aktiválásának folyamata elkezdődik. Sok nő vesz részt az aktiválásban az Ellenállási Mozgalomból és a Plejádi flottáról: meditálnak, és az emberiség felé irányítják szeretetük energiáit. Csatlakozhatsz ehhez a meditációhoz a magad módján. A nyári napforduló 10:52-kor lesz GMT, ami Közép-Európában 12:52-nek felel meg.

A csoportunk Ibizán horgonyozza le ezeket az energiákat. Ibiza Tanit Istennő szent szigete. A vizek Istennője, forrásai és szökőkútjai gyógyító és megújító hatásúak, testünk elektromágneses mezőjét és energiamezőjét összehangolják. Kozmikus Istennő, a rómaiak Juno Caelestisnek hívták. Ő, és szigete támogatni fogják utunkat az egyéni, bolygószintű és kozmikus egyesülésben. Csatlakozhatsz hozzánk:

http://portal2012.org/Ibiza.html

A Fényerők azt kérik, hogy azok a nők és férfiak, akik belső kapcsolatban állnak az Istennővel, kezdjenek el csoportokban összegyűlni, hogy újraaktiválják a Rózsa Rendjét. Ezeknek a csoportoknak fizikailag kell találkozniuk legalább egy héten egyszer és behívniuk az Istennő energiákat a nekik megfelelő módon. Ezek a csoportok lesznek az Esemény idején a planetáris átalakulás támogatásának női aspektusai, míg az Esemény Támogató Csoportok a férfi aspektusai.

A Fényerők azt kérik, hogy az Esemény idején a Rózsa Renje csoportok találkozzanak, meditáljanak a békés átmenet érdekében és hívják be a harmónia és Szeretet Istennő energiáit.

Itt olvashatsz még az Istennőről és arról, hogyan kapcsolódj hozzá:

http://www.cybele2.com/

Sok Istennő templom épül majd az Esemény után. Addig is, gyújthatsz egy gyertyát ebben a virtuális templomban:

http://nshrine.com/shrine/Isis

Rózsa Rendje Csoport

Magyar Cobra Csoport

2020. március 25., szerda

Ellenállási Mozgalom

Eredeti bejegyzés itt:

http://2012portal.blogspot.com/2012/04/resistance-movement-normal-0.html


Fordította: MCCS

Eredet

1975-ben az életéért menekült egy Michael fedőnevű titkos ügynök, aki után az illuminátusok őrült hajszába kezdtek. Egy 12 főből álló operatív egységet szervezett maga köré az életének megvédése érdekében. A bujkálás és menekülés közben egy alagútrendszer fedeztek fel a New York-i metrórendszer alatt. Feltérképezték az alagutakat, majd úgy döntöttek eltűnnek a felszínről és a föld alatt szerveződnek újjá. Ezzel megszületett a Szervezet (angolul:Organization), a new york-i metró alatt lévő főparancsnoksággal. A kiterjedt kapcsolati hálón keresztül, amellyel Michael a rendelkezett, számos olyan operatív ügynökkel vették fel a kapcsolatot a felszínen, akik az illuminátusok ellen küzdöttek és sokan közülük úgy döntöttek, hogy maguk is levonulnak a föld alá és csatlakoznak a Szervezethez.

Legfőbb céljuk az volt, hogy megdöntsék az illumináti uralmát és fejlett technológiával lássák el az emberiséget. A személyi számítógép fejlesztésében jelentős szerepük volt, és én személyesen láttam egy szobát tele komputerrel amelyeken épp fejlesztéseket végeztek még annak idején 1977-ben. A Szervezet kapcsolatba került a jóságos Agartha-i civilizációval, amely már évezredek óta a föld alatt él. 1977-ben ha nem hamarabb már kapcsolatban álltak a pozitív Andromédaiakkal, saját szememmel láttam az egyik hangárjukban egy klasszikus szivar alakú Andromédai űrhajót.


Az 1990-es évek elején volt némi szerepük abban, hogy az eredetileg katonai célokra kifejlesztett ARPANET( internet elődje ) mindenki számára elérhető lett.

Az illuminátusok és egyéb földönkívüli erők egy kiterjedt offenzívába kezdtek 1996-ban azzal a céllal, hogy elpusztítsák a Szervezetet és ez rendkívül súlyos harcokba torkollt a földalatti alagútrendszerekben és barlangokban, majdnem elpusztítva a Szervezetet és Agarthát.

A szükség idejében egy terv lett megalkotva az ellentámadás kivitelezésére. 1999 december elején, a Plejádiak kapcsolatba lépték az Ellenállási Mozgalommal (angolul: Resistance Movement - RM) az X-bolygón (Planet X) és egy masszív felkelést robbantottak ki az ottani illuminátusok ellen. 3 hét alatt győztek és az Illuminátusoknak el kellett menekülniük a Marson és a Holdon lévő bázisaikra. Ezek után az Ellenállási Mozgalom tagjai a Földre jöttek és egyesültek a Szervezettel. A két csoport az integrálódás után Ellenállási Mozgalom néven, egyként kezdett el működni.


Az immáron egyesített erők megváltoztatták az erőviszonyokat és most az illuminátusok kényszerültek visszavonulásra. 2000 és 2001 folyamán az illuminátusok elvesztették a marsi, a Holdon lévő és a Naprendszer más részein megtalálható bázisaikat. A Plejádiak és egyéb a Galaktikus Konföderációhoz tartozó erők segítségével egyúttal minden reptilián, szürke, drakonida és zeta reticuli el lett távolítva a Naprendszerből. Ez a sötét erőket pánikba ejtette és megtervezték majd végrehajtották 9/11-et, azzal a céllal hogy megőrizzék befolyásukat az utolsó erősségükön - a Földön.

X-Bolygó

Az X-Bolygó egy a Naprendszer külső peremén megtalálható égitest. A felszíne jelenleg nem alkalmas a fizikai élet létezésére, de a föld alatt jelentős alagút és csatornarendszer található, amely egészen 1999-ig illuminátus irányítás alatt állt.

2002-ben a Plejádiak pontos adatokkal szolgáltak számomra a bolygó legfontosabb jellemzőiről. Belseje sziklás, szilárd, a felszínét pedig jég borítja, benne erős metán koncentrációval, amely kékes színárnyalatot ad a bolygónak. Átmérője 9400 mérföld és tömege 0,76 szorosa a Földének. Elliptikus keringési pályájának hosszabbik sugara 70 AU (angolul: astronomical unit-csillagászati egység, egy AU kb. 150 millió kilométer) A forgástengely és az ekliptika által bezárt szög pedig 40 fok.
Elképzelhető az öröm, amit éreztem, amikor 2008-ban találtam egy cikket egy japán csillagásztól (Patryk Lykawka és Tadashi Mukai). aki azt állította, a „képzeletbeli” X-Bolygónak sziklából és jégből kéne felépülnie, az átmérője 6200 és 9400 mérföld között, a sűrűsége meg a Föld tömegének 0.3 és 0.7-szerese között kellene, hogy legyen. Keringési pályájának a hosszabbik sugarának hossza pedig 100 és 170 AU között kellene, hogy legyen, a forgástengely és az ekliptika közötti maximum bezárt szög pedig 40 fok.

http://allesoversterrenkunde.nl/artikelen/755-The-mystery-of-Planet-X.html

A legfőbb ok, amiért a csillagászok még nem fedezték fel ezt a bolygót hivatalosan, az az, hogy a háttérhatalom által nem engedélyezett, a valójában már megtörtént felfedezés nyilvánosságra hozatala. Ugyanakkor akik még valóban keresik, de nem találják, azok rosszul közelítik meg a kérdést, mivel az ekliptika környékén keresik az új bolygókat, de ennek a bolygónak a forgástengelye az átlagostól teljesen eltérő szöget zár be az ekliptikával, ezért máshol kell kutatni. Mivel egy elég nagy égitestről van szó, ezért egy viszonylag nagy amatőr távcsővel is lokalizálható lenne, ha tudnád hol kell keresni. Még annyi, hogy nem azonos a Nibiruval és nem fog a Földnek ütközni.

Az Esemény

9/11 nem úgy történt, ahogy azt a cabal tervezte. Számos embernek ez az esemény jelentette azt a pontot, amikor felismerték, hogy a fősodrású média hazugságok tömkelegével bombázza a népet és egyúttal elkezdték keresni mi rejlik a propaganda mögött.

Ez az új tudatosság megkönnyítette az Ellenállási Mozgalom számára, hogy fejlesszék az illuminátusok megdöntésére vonatkozó tervüket a Föld Bolygón.

2003-ig bezárólag, minden mélyen, a föld alatt lévő katonai bázist megsemmisítettek és csak a legfelső része maradt meg ezeknek a létesítményeknek.

Innentől kezdve az Ellenállási Mozgalom körülbelül 300 emberét építette be az illuminátus hálózatba, legtöbbjüket a katonaságnál és hírszerző szervezeteknél felső pozíciókban. Ezek az emberek beazonosíthatatlanok és az illuminátusoknak fogalmuk sincs kicsodák és hol vannak.

2012 januárjában és februárnak az elején az Ellenállási Mozgalom lefoglalta az illumináti kezében lévő arany nagy részét. Ha azt kérdezed magadtól vajon hol lehet a Yamashita arany most már tudod a választ. Nem a Mariana-árok mélyén, nem Fort Knoxban, nem a Rothschild villák és kastélyok pincéjében, nem a Kloteni-reptér alatti hatalmas tárolókban, nem a zürichi UBS széfjeiben, és nem is szétszóródva a világ különböző pontjain lévő, jezsuita irányítás alatt álló kis bankokban. Az igazság az, hogy az Ellenállás földalatti kamráiban található és az Esemény után vissza lesz juttatva az emberiségnek illetve egy új valutának az alapját fogja képezni, egy mindenki számára biztosított bőség megteremtésében.

Az ötlet,hogy alkotni kell egy tervet, ami az illumináti megbuktatására irányul már a Szervezet 1975-ös megalakulása óta napirenden volt. 1977-ben beszéltem azzal az emberrel, aki a terv kidolgozásában tevékenyen részt vett. Az a dokumentum, amelyet Drake ( az USA katonaságának a változások mellett elkötelezett részének a szóvivője, aki március végén lépett a nyilvánosság elé ) 1979-ben látott, egy korai változatát tartalmazta a tervnek. Ebben az állt, hogy a katonaság átveszi a hatalmat az illuminátusok bukása után a Szervezet segítségével később az Ellenállási Mozgalommal.

Azonban a masszív ébredés következtében, amely 9/11 után megindult, az eredeti terv alapos átdolgozásra került. Senki nem fogja átvenni a Bolygót. Az Ellenállási Mozgalom legfőképp hírszerzési információkkal és logisztikai tanácsokkal fogja támogatni a katonaságot és a hatóságokat, de leginkább a háttérben marad. A katonaság ugyanakkor segíteni fogja a nyomozóhatóságokat( szövetségi nyomozókat az Egyesült Államokban és az Interpolt világszerte), akik ugyanakkor segíteni fogják a helyi szerveket a cabal tagjainak a letartóztatásában.

Az Ellenállásnak van tapasztalata a cabal megbuktatásában és egy bolygó felszabadításában, hisz ezt tették 1999-ben is az X-Bolygón. Állandó fizikai (nem telepatikus) kapcsolatban állnak a Plejádiakkal és más pozitív földönkívüli fajokkal a Konföderáción belül, akik naponta friss hírekkel látják el őket a cabal tagok aktuális helyzetéről, hol vannak, mit csinálnak és mire készülnek vagy éppen mire gondolnak. Az illuminátusoknak valójában nincs már hova bújniuk.

Az Esemény kezdetét nem a földi emberek vagy a galaktikus rokonaink határozzák meg. A végső szó arról, hogy mikor induljanak be az események a Forrástól jön közvetlenül. Az Eseménynek kozmikus jelentősége van. A felszabadulása az utolsó bolygónak, amely a sötét erők megszállása alatt áll, csodálatos Fényhullámokat fog szétküldeni szerte a Galaxisban.

Közvetlenül az Esemény előtt a Forrás küldeni fog egy Fényimpulzust a Galaktikus Konföderáción keresztül és a Plejádiak utasítani fogják az Ellenállási Mozgalmat, hogy a felszínen tevékenykedő 300 ügynökük lépjen kapcsolatba a kulcsfontosságú pozíciókban lévő emberekkel a katonaságon és az egyéb hatóságokon belül és ebben a pillanatban az akció megkezdődik.

Miután az akció véget ért, előfordulhat, hogy lesznek emberek, akik a saját javukra próbálják majd fordítani a helyzetet és megkísérelnek felállítani kormányokat vagy elkobozni javakat, stb.. Az, hogy a cabal eltávolításra kerül még nem jelenti azt, hogy az emberi kapzsiság és vágyakozás a hatalomra egy szempillantás alatt eltűnik. Az emberiségnek egyszerűen van egy felvilágosulatlan része, akiknek ez egyszerűen a természetük részét képezi.Természetesen az Ellenállás tisztában van vele kikről van szó, megfigyelés alatt állnak és nem fogják tudni kihasználni a helyzetet.

Ameddig az emberiség nem ér el egy bizonyos tudatossági szintet az Ellenállási Mozgalom a háttérben fog dolgozni az emberiség javáért. Aztán amikor elérkezik az idő, valószínűleg közvetlenül az Első Kapcsolatfelvétel előtt a pozitív földönkívüliekkel, a nyilvánosság elé fognak lépni.

Egy 120 billió dolláros alapot hoztak létre, amely az emberiség rendelkezésére lesz bocsájtva, más hasonló Jóléti alapok forrásai mellett. Az Ellenállás rendkívül fejlett technológiák birtokában van, amelynek többsége földönkívüli eredetű. Ezeknek az emberiséggel való megosztása mellett, segítséget fognak nyújtani körülbelül 6000 zsenik által megalkotott, mindez ideáig a cabal által elzárt, elhallgatott találmánynak a nyilvánosságra hozatalában. Ha ez megtörtént, akkor be fognak mutatni néhányat a saját technológiáik közül is, amelyek még ezeknél is fejlettebbek.

Ez a blog az Ellenállási Mozgalom utasításainak megfelelően lett létrehozva azzal a szándékkal, hogy a nyilvánosság tájékoztatva legyen, bizonyos 2012-ben várható eseményekről. Sok a felszínen dolgozó operatív ügynök olvassa a blogot, mivel időről-időre kódolt üzenetek jelennek meg, amelyek fontos információkat tartalmaznak az adott helyzetről és a műveletek előrehaladásáról. Az internet a legegyszerűbb módja bizonyos, nem szigorúan titkos információk továbbításának, amelyeket biztonságosan közölni lehet ezen a csatornán keresztül. A jövőben az Ellenállási Mozgalom lehet, hogy úgy dönt, hogy közvetlenül szól a nyilvánossághoz és ekkor ez a blog válik majd a hivatalos kommunikációs felületté a bolygó felszínén.

Magyar Cobra Csoport