2017. június 29., csütörtök

Új Atlantisz Vonal

Fordította: Takács Anikó

Létezik egy igen érdekes egy vonalba rendeződése bizonyos erőhelyeknek, mely szoros kapcsolatban áll Új Atlantisz megteremtésével.
Mielőtt folytatnám mondandómat, szükségét érzem elmagyarázni, mit is értünk Új Atlantisz alatt, valamint beszélnék kicsit a történelméről. Az Atlantisz nevet egy fényvilág megteremtésének, egy a dualitáson felülemelkedő, új társadalomnak a leírására használjuk. Az effajta társadalom első mintája több ezer évvel ezelőtt a Plejádokon horgonyzódott le. A bolygóról, ahol az első Atlantiszt alapították, Moldavit kövek érkeztek, melyek az első Atlantisz idején végzett kísérletek okozta robbanás következményei, így ebből kifolyólag kapcsolatot tartanak fenn Atlantisz megteremtésének energiaszálával.

Második Atlantiszt a Föld bolygón jött létre, fő lehorgonyzási pontja pedig azon a kontinensen volt, mely az Észak-Atlanti-óceán területén helyezkedett el, az Azori-szigetek környékén. Eredetileg ez egy színtiszta Fénytársadalom volt, melybe a későbbiekben beszivárogtak a sötét erők, konfliktusokat szítottak, mely végül a földi börtönidők kezdetét eredményezte 26.000 évvel ezelőtt, valamint az atlantiszi kontinens elsüllyedéséhez vezetett 13.000 esztendeje.
Az elmúlt 13.000 évben a Fényerők életben tartották a lángot, és hosszútávú terveket dolgoztak ki az Új és Végső Atlantisz megteremtéséhez, ha egyszer a sötét erők teljes mértékben eltűnnek és az egész világ újra Fényben élhet.

Az egyik legjelentősebb lehorgonyzási pont az elsők közül a Földközi-tenger keleti részén helyezkedik el, mely atlantiszi gyarmat volt, majd mikor az Atlantiszi kontinens elsüllyedt, az atlantiszi fénycsoportok közül néhány azon a területen telepedett le, főként Egyiptom és Izrael környékén.
Ezen csoportok generációkon keresztül fenntartották örökségüket, különösképpen az Esszénusok csoportja, amely Dávid és Salamon király, majd később Jézus és Magdolna mögött állt, és Magdolnán keresztül juttatta el hagyatékát Franciaországba, mely a Templomosrend, a Cathar és a Sion-rend létrejöttéhez vezetett, akik aztán nemzetközi szinten szétszóródtak, és a sötét erők elnyomása és beszivárgása ellenére is ezeken a hosszútávú terveken munkálkodtak Új Atlantisz megteremtése érdekében.
St. Germain/Francis Bacon e csoportokból emelkedett ki és dolgozott szorosan együtt a Fény templomosokkal.
Visszatérve az erőhelyek egy vonalba rendeződéséhez, ennek a vonalnak az egyik központja a Párizs mellett található Versailles-i kastély. Szoros kapcsolat áll fenn e hely és St. Germain között, aki nagyon aktívan tevékenykedett ezen a helyen, különösen az 1700-as években, próbálta új eszmékre, reformokra ösztönözni a királyi udvar köreit, kapcsolatban állva az eredeti szabadkőműves hálózatokkal (mielőtt a sötét erők beszivárogtak közéjük, még nagyon erős kapcsolatban voltak a Fénnyel). Többek között azon is dolgozott energetikailag, hogy az udvar néhány tagját beavassa az Istennő misztériumaiba, legfőképpen Lamballe hercegnéjébe. E beavatások energiája különösen erős a Szerelem temploma körül Kis-Trianonban, mely a királyné lakrésze volt, aki közeli barátságban állt Lamballe hercegnével.
Látni fogjuk, hogy ez az Új Atlantisz vonal szoros kapcsolatban áll St. Germainnel, aki természetesen az egyik legfőbb szereplője az Új Atlantisz megteremtéséért folyó munkálatoknak.
A Versailles-i kastély a fő tengely mentén épült:

Ha kelet felé meghosszabbítjuk ezt a vonalat, pontosan a jeruzsálemi Szikla-mecsetnél fogunk kikötni, mely a fő történelmi horgonypontja néhány atlantiszi fénycsoportnak, melyeket már korábban említettem (Esszénusok). A távolság Versailles és Jeruzsálem között kb. 3333 km.
E vonal mentén még egyéb nagyon érdekes helyszíneket fedezhetünk fel.

Svájc különösen erős Fény Templomos kapcsolatokkal rendelkezik:
Azután pontosan áthalad Velencén, a központi Istennő örvényen és a Fénycsoportok horgonyán, ahol is St. Germaint az Istennő misztériumokba beavatták:

Fontos megjegyezni, hogy szintén keresztülhalad Görögországon, az ősi atlantiszi csoportok egy másik erős horgonypontján. Pontosan az észak-görögországi Alexandrián fut keresztül (Nagy Sándor kapcsolatban állt az atlantiszi örökséget őrző csoportokkal), majd Számos szigetéhez (Püthagoras otthona) közel halad tovább, Híosz szigetén keresztül, mely egy erős örvény, gazdag történelemmel és különleges geológiai vonásokkal.

Versailles-hoz visszatérve, ha nyugati irányba hosszabítjuk meg a vonalat, pontosan a Fehér Ház előtt álló Obeliszknél kötünk ki Washingtonban.
Ez azért különösen jelentőségteljes, mivel St. Germain jelentette az eredeti Amerikai Egyesült Államok létrehozásának fő erejét, melyet ő Új Atlantisz első horgonypontjaként álmodott meg. Nagyon szoros kapcsolatban állt az USA eredeti alapítóival, akik Washingtonban tevékenykedtek. Sajnálatos mód ezek után az USA-ba keményen beszivárogtak a sötétek, de mihelyt eltávolítják őket, az USA-ban újra eljön a reneszánsz és Új Atlantisz ott fog kivirágozni, köszönhetően annak a mintának, és víziónak, melyet St. Germain, valamint a vele dolgozó Fényerők horgonyoztak le.
Versailles és a Washingtonban álló Obeliszk közötti távolság 3333 tengeri mérföld.
A vonal tökéletes pontossággal halad keresztül az észak-keleti part összes főbb városán, Bostonon, New Yorkon, Philadelphián, valamint Washingtonon:

Long Island nyugati részén is áthalad, nagyon közel ahhoz a Szerelem Kápolnához, mely az eredeti versailles-i Szerelem Temploma mintájára épült, amely pedig a fő horgonypontja volt azon Istennő beavatások energiájának, melyeket St. Germain a francia udvarban tartott:
Azután még keresztül megy nevezetesen Asheville NC-n, mely szintén egy erős örvény, majd ezt követi a Georgiában található Atlanta(isz).
Ezek után pedig áthalad Mexikón, az ősi atlantiszi csoportok egy másik erős horgonypontján, nevezetesen Tulán, a Tolték birodalom ősi fővárosán. A piramis tetején álló híres szobrokat általában "atlantisziak"-nak hívják.

Érdekes lehet megjegyezni, hogy a vonal az angliai Cornwallon is áthalad, mely Artúr királyt körülvevő Fénycsoportok fő horgonypontja, valamint a kanadai Új-Skócián is, mely a Fény Templomosok és St. Germain/Francis Bacon erős horgonypontja (Oak Island).
Tisztázandó azonban, hogy nem azt állítom, ezek Új Atlantisz kizárólagos helyei, rengeteg egyéb erős hely található e vonaltól eltekintve is. Ez csak egy különös vonal, mely igen erősen kapcsolódik Új Atlantiszhoz.
Horgonyozzuk vissza a Fényt a rácsba, hogy ismét le tudjuk horgonyozni Új Atlantisz mintáját. Javasolnám, hogy ássunk el minél több Cintamani követ e kijelölt vonal mentén bárhol, valamint folytassuk a kövek elásását a Földön mindenhol, míg végül elérjük az áttörést.


A Fény Győzelme!
Magyar Cobra Csoport

2017. június 26., hétfő

GoldFish "Felemelkedés Kerekasztal" beszélgetés COBRA részvételével - 2017.02.17

Eredeti bejegyzés:

Fordította: Takács Anikó, Pálinkás Árpád


Azért vagyok itt, hogy teljesítsek egy küldetést

2017. február 17-én készült ez a 79. GoldFish beszámoló. Louisa és Steve vendége Cobra, Alfred Lambremont-Webre, Rob Potter, Mary Rodwell, Dr. Maree Batchelor és Benjamin Change Ungerman volt ezen a fantasztikus konferencián a Felemelkedésről ezen Fénymunkások részvételével, szakterületükről, kutatásaikról, gyógyításukról, művészetükről, zenéjükről, filozófiájukról, a Felemelkedés logisztikai, ezoterikus és spirituális kilátásairól. A vendégek kihangsúlyozzák a Felemelkedéssel kapcsolatos bizonyítékaikat és személyes tapasztalataikat. Cobra felszólítja a hallgatóságot, hogy vegyenek részt egy fontos meditáción 2017. február 26-án.
Louisa - Különböző fogalmunk van arról, mi is a Felemelkedés. Itt van pl. a bibliai meghatározás, amiről nem gondolnám, hogy az a Felemelkedés. Arra kértem vendégeinket, hogy készüljenek fel egy 5 perces összefoglalóval és beszéljenek nekünk a Felemelkedésről az ő szakterületük és kutatásuk szempontjából, mit mutatnak a kutatásaik és milyen személyes tapasztalataik vannak ezzel kapcsolatban. Cobra-val kezdem. Cobra, nyilvánvalóan kitejedt munkát végzel a Felemelkedéssel kapcsolatban és sokan ismernek a nézőink közül. Tudnál nekünk beszélni arról, mi a helyzet a Felemelkedéssel és pontosan mit tapasztalnak az emberek? Milyen bizonyítékok vannak arra vonatkozólag, hogy ez valóban zajlik?
Cobra - Két dologról van szó. Az első a planetáris és a kozmikus Felemelkedési folyamat. Ez egy nagy kozmikus változásnak az eredménye, ami jelenleg amiatt zajlik, hogy lezárultak bizonyos hatalmas kozmikus ciklusok, ami az egész Univerzumban tükröződik. Aztán ezek a változások galaxis szerte megmutatkoznak abban, hogy növekszik a Galaktikus Központi Nap aktivitása, ami a Naprendszerünkben és szerte a bolygónkon is tükröződik.
Ennek a hatalmas kozmikus változásnak az egyik része az, hogy megtisztul minden sötétség. A másik pedig azoknak az új kozmikus energiáknak a beáramlása, melyek jelenleg is felkészítenek minket a valódi Felemelkedési folyamatra. A valódi Felemelkedési folyamat nem kezdődhet el azelőtt, mielőtt a bolygónk felszabadul a sötétség alól. Szóval tulajdonképpen amit jelenleg tapasztalunk, az az a belső tisztulás, melyben az összes külső és belső sötétségnek meg kell tisztulnia.
Az Esemény pillanatában megkezdjük a megfelelő bolygószintű Felemelkedési folyamatot. Ez a Felemelkedési folyamat nem ugyanaz, amit sok faj megtapasztalt a múltban, egyszerűen azért, mert ez a globális Felemelkedési folyamat valójában minden sötétség végét jelenti. Kozmikus szinten fontos ez az Esemény. Ez az egész történet egyik oldala. A másik oldala az egyéni folyamat. Minden egyes személy ezen a bolygón saját egyéni megtapasztaláson fog keresztülmenni. Néhány embernél ez a Felemelkedésben fog kicsúcsosodni. A személyes Felemelkedés tulajdonképpen az az átmenet, melyben a külső, személyiség alapú lény lélek-alapú lénnyé változik.
A tudatosság átalakulását jelenti a 3. vagy 4. dimenziójú tudatból 5. vagy több dimenziójú tudattá. Ez azt jelenti, hogy akik végigmennek ezen a folyamaton, többé már nem csak merő fizikai lények lesznek, hanem fénylények leszünk akik ezt a fényt minden gondolatunkon, érzésünkön és kapcsolatunkon keresztül fogjuk megteremteni. Szóval az egyéni Felemelkedési folyamat az Esemény pillanatában fog elkezdődni. Előtte felkészülési szakaszokban vagyunk. Sokan közülünk rengeteg spirituális munkát végzett, saját technikákkal, meditációkkal. Sok embernek volt mély spirituális élménye, melynek során hatalmas belső átalakulási folyamatokon mentek keresztül és elengedték a hamis hitrendszereiket. Ez mind csak felkészülés az igazi dologra.
Louisa - Milyen valódi bizonyítékunk van erre? Szóval azt mondod, hogy az embereknek megvannak a saját egyéni spirituális tapasztalataik. Arra gondolsz, hogy az embereknek több testen kívüli élményük van, mint pl. az asztrális síkon vagy valami ilyesmi?
Cobra - Az embereknek sokféle élményük van, amibe beletartoznak a testen kívüli élmények, spirituális látomások, az érzékelésük kitágul. Tulajdonképpen a tudat kitágulásáról van szó. Nem csak maga a szellemi megértés ez, hanem valami sokkal mélyebb dolog, ami túlmutat magán a szellemi megértésen. Ez valami olyan, ami globálisan történik és függetlenül attól, hogy valaki egy nagyváros közepén él vagy egy sivatagban, az emberek érzik, hogy valami történik. Valami szokatlan, valami nem hétköznapi zajlik. Ez az érzés csak a jelenleg beáramló új kozmikus energiák visszatükröződése.
Steve - Én is elmondhatom, hogy két szinten történik ez az egész. Szakmai szinten, zenészként, olyan érző emberekkel találkozom, akik folyamatosan fellépnek a zenéjükkel, a másik szinten pedig találkozom a közönséggel vagy emberekkel az utcán és számomra eltérő a tudatosságuk. Az emberek egyik csoportja kétségbeesetten jár terápiákra és megváltoztatják magukat. Aztán van egy másik csoport, akik méginkább lekötődtek a negativitásban. Mit mondanál ezzel kapcsolatban, Cobra?
Cobra - Tulajdonképpen jelenleg az történik, hogy ez az energia felfed és felnagyít minden létező dolgot. Szóval bármi is lett elhanyagolva korábban, most a felszínre kerül, hogy látható legyen. Szóval úgy tűnik, hogy a fény egyre fényesebb és a sötétség egyre erősebb, mert ez a végső polarizációs szakasz és mindenhol ez történik.
Steve - Szóval te is a polarizáció szót használod. Én az eltérő szót, de az emberek egyre inkább kezdenek megvilágosodni vagy éppen egyre negatívabbak, igaz?
Cobra - Nem egyre negatívabbak, hanem egyszerűen arról van szó, hogy az a negativitás, ami mindig ott volt, most csak felszínre kerül. Úgy is mondhatnám, sok elfojtott érzelem és negativitás van a legtöbb ember energiamezőjében, ami korábban soha nem került felszínre és ez most mind egyszerre szabadul fel, mert folyamatosan elérjük a Végső áttörés előtti kiterjedést.
Steve - Szóval az a legegyszerűbb, ha fejlesztjük magunkat, vagy ha továbblépünk, megtisztítjuk magunkat a negativitástól. Ez segít másoknak is.
Cobra - Tulajdonképpen nem mondanám, hogy minden negativitást engedjünk el, inkább úgy fogalmaznék, hogy próbáljunk meg annyit eltávolítani, amennyit tudunk és az Esemény Végső Áttörése segít majd eltörölni a maradékot.
Steve - Köszönöm.
Louisa - Úgy tűnik, egyre több letartóztatást láthatunk, néhány olyan letartóztatás zajlik, amiről már beszélsz egy ideje. Úgy tűnik egy kicsit lassú, de úgy látod, hogy felgyorsul majd a közeljövőben?
Cobra - Amit jelenleg látunk, még nem az igazi. Úgy mondanám, hogy ez a gyorsulási folyamat kezdete. Mert amikor a tényleges dolog megtörténik, amikor meglesz a Végső Áttörés, a dolgok rendkívül gyorsan fognak zajlani. Az embereknek akkor majd meg kell tapasztalni ezt. Nem fogják azt mondani, hogy túl sokáig tart, mert mikor a cabal tagjait letartóztatják, a dolgok napok alatt fognak megtörténni és maximum pár hét alatt vége lesz, de még nem tartunk ott.
Ami jelenleg zajlik, az a Föld körül lévő energiarácsért folyó csata és amikor ennek vége, elindulhatnak a változások. Az egzotikus fegyverek, a toplet bombák eltávolításáról beszélek. Ennek meg kell történnie a nagy letartóztatások előtt, mert a cabalt a chimera csoport támogatja, őket pedig a negatív földönkívüliek és mindezt teljesen meg kell szüntetni. El kell kerülnünk a közös háborúkat és hasonló forgatókönyveket a bolygó felszínén, szóval előbb ezekkel kell foglalkozni és akkor megtörténhet az áttörés.
Louisa - Köszönjük.
Louisa - 12 genetika, 12 földönkívüli faj. Ennek a 12 földönkívüli fajnak vagyunk a csúcspontja. Miért nem tapasztaljuk meg ezt a Felemelkedést, melynek során az összes DNS-ünk aktiválódik? Miért nem érezzük, hogy ezeknek a fajoknak a keverékei vagyunk? El tudnád nekünk mondani?
Cobra - Alapvetően az a helyzet, hogy sokan, akik jelenleg emberi lényként inkarnálódtak, különböző csillagrendszerekben szereztek tapasztalatot, mielőtt erre a bolygóra érkeztek. Amikor a rezgésfrekvenciájuk elér egy bizonyos szintet, hozzá fognak férni az ezekből a csillagrendszerekből megmaradt emlékezetükhöz. Ez jelenti a globális felébredés kezdetét, ami jelenleg zajlik. Nem csak arról a 12 csillagrendszerről van szó, hanem sokkal, sokkal többről.
Louisa - Ha Simon Sparks itt lenne, elmagyrázná nekünk, hogy a Felemelkedés a DNS-ek összekapcsolását jelenti, melyeket manipuláltak és szétválasztottak. Tudnál ehhez hozzáfűzni valamit?
Cobra - Nem csak a DNS-ről van szó. A DNS csak a fénytest Fényének fizikai megnyilvánulása, fizikai közvetítője. Ennek a valódi forrása azonban a fénytestben lévő lélek tudatossága. Nem fókuszálnék túlságosan a fizikai testre és a DNS felépítésére. Ami sokkal fontosabb, az a lélek jelenlétével, a fénytestben lévő ÉN VAGYOK JELENLÉTTEL való kapcsolat.
Louisa - Cobra, szerettelek volna megkérni, hogy szólj valamit te is ahhoz hozzá, amit Marie mondott a gyógyszerekről, valamint a felemelkedésről.
Cobra - A gyógyszeripart a cabal hozta létre különféle célokkal.Először is, hogy még több pénzt nyerjenek azon embereken, akiket mesterségesen megbetegítenek. Másodsorban, hogy az embereket, az emberi testet biokémiai stressznek tegyék ki, annak érdekében, hogy meggátolják a rezgésszint emelkedését. Igaz, hogy bizonyos gyógyszerek segíthetnek egyes esetekben, egyes betegségek tüneteinek enyhítésében, de az esetek többségében a betegség egyfajta belső blokk megnyilvánulása, vagy éppen az emberi testbe való mesterséges beavatkozás eredménye. Az új gyógyászat, ami bolygószerte épp most van születőben, és sok helyen megjelenik, az emberi lény rezgésfrekvenciáján, valamint az emberi tudatnak a fizikai testtel való kapcsolatán alapszik. Ez az egészség visszaállításának a kulcsa és az egyik energiamező is ide tartozik, ami a plazma síkot jelenti és ez kulcsfontosságú az emberi test egészségének helyreállításában. Ez a válasz az első kérdésre.
Louisa - Ez az elgondolás, amit Alfred mondott az Avatárokról, arról te mit gondolsz? Hozzáfűznél valamit ahhoz, amit Alfred mondott, hogy egy lélek több avatárban is létezhet?
Cobra - Alapjában véve, a lélek egy darabja inkarnálódik egy olyan testbe, amit avatárnak nevezhetünk, és a lényeg, hogy ezt az inkarnálódott darabot visszakapcsoljuk a teljes lélek tudathoz. A mi időérzékünk bizonyos módon időbeli pontokkal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a múltból a jövőbe, valamint magasabb dimenziókba mutat. Rendkívül nehéz több avatárral is rendelkezni egyazon pillanatban. Az igaz, hogy a forrás, mely több lélekdarabra oszlott szét, azt választotta, hogy a teremtés különböző aspektusait tapasztalja meg ezeken az avatárokon keresztül, ezeken a testeken keresztül, melyeket univerzumszerte láthatunk.
Louisa - Benjaminnak igaza van, túl sokáig tart ez a folyamat.
Benjamin - A dualitásnak és minden szenvedésnek az az alapvető szerepe, hogy megtudhassuk, mi az, amit akarunk, azáltal, hogy megtapasztaljuk, mi az, amit nem akarunk. Nagyon világosan megmutatták nekünk, mi az, amit nem akarunk. Milyen lépéseket teszünk előre, hogy a következő szintre juthassunk, és elérjük, amit akarunk? Kollektíven. Mit teszünk? Hogyan érjük el azt a szintet? Most hogy már világosan látjuk, mi az, amit nem akarunk, valójában hogyan jutunk el a következő lépésig, mikor annyi agymosott ember létezik, amiről ők nem is tudnak?
Cobra - Mindenekelőtt elmondanám, hogy tudnod kell azt, amit nem tudunk, annak érdekében, hogy tudjuk, mit akarunk. Ha kapcsolatban állunk önmagunkkal, akkor tudjuk, mit akarunk. A belső hangunk tudja mindig, ha belülre figyelünk, és tudjuk, mit akarunk. Ahhoz, hogy ezt meg is teremtsük, követnünk kell azt a víziót, követnünk kell azt az álmot. Legyünk elég bátrak és kövessük életünkben ezt az álmot, függetlenül attól, mit mond a világ, vagy a főnökünk, vagy hogy mit mondanak tanáraink az iskolában, függetlenül attól, amit a cabal, vagy a média mond. Ha követjük ezt az álmot, folyamatosan teremteni fogunk.
Louisa - Cobra már korábban is mondta, fordulj befelé és találd meg az igazi célodat, az igazi lelkedet, igazi önvalódat. Ezzel tudnak az emberek segíteni.
Cobra - Igen, természetesen, hiszen, ha tudod ki vagy, akkor légy, aki vagy. Megváltoztathatod a szabályokat.
Nem bonyolítanám a dolgokat. Tudd, hogy ki vagy. Légy őszinte a tekintetben, hogy ki vagy te, és akkor tudni fogod, hogy ki is vagy.
Rob - Egyik helyzetjelentésedben említetted a brutális támadásokat. Nekem volt már részem ilyenben.Nem tudom, hogy másokkal is történt-e már ilyen, de feküdtem az ágyamban hajnali 2-3 körül, és azt hallottam, hogy "te szerencsétlenség vagy, miért élsz egyáltalán ezen a bolygón, miért nem végzel magaddal". Ilyenek az általános megtapasztalások? Hatalmas tisztítás zajlik jelen pillanatban. Beszélnél nekünk kicsit ezekről a skaláris támadásokról?
Cobra - Különböző rétegei vannak ezeknek a támadásoknak. Az egyik réteg, mely jelenleg a legkomplexebb is, a legerősebb Fényharcosokat és Fénymunkásokat célzó támadások, melyek az utóbbi hetekben rendkívüli mód erősnek bizonyulnak. Ez azért van, mert pillanatnyilag egy energiaháború zajlik a bolygónkon. Ez a csata, ez a háború most érte el a csúcspontját, ez az oka annak, hogy a másik oldal beveti minden fegyverét, az összes elektronikus energiafegyvert, és skaláris technológián alapuló fegyvert amennyire csak lehet, hogy megállítson bennünket. Nem fognak sikerrel járni. Ezek a támadások rendkívül kellemetlenek, brtuálisak, nem könnyű túlélni őket.
Louisa - Miért nem kapnak több támogatást a fénymunkások Cobra?
Cobra - Ez egy nehéz kérdés, az egyik legnehezebb. Az igazság az, hogy még mindig fennáll a túszhelyzet. A Föld felszínén élő összes ember jelen pillanatban a démoni erők túsza. A Fényerők szépen haladnak előre, de még nem sikerült áthatolniuk a felszínhez közeli legbelsőbb rétegeken, ezért nem állunk teljes védelem alatt. Mindent meg kell tennünk, hogy megerősítsük, és a lehetőségekhez mérten egyensúlyban tartsuk az immunrendszerünk, valamint amennyire csak lehet, védjük magunkat ebben a kihívásokkal teli időszakban, mielőtt az Áttörés megtörténik.
Louisa - Sok akadályt látsz még?
Cobra - Alapvetően amit én látok, azok nem akadályok. Egy végső, mindent eldöntő csatát látok. Nem tudom, meddig fog ez még eltartani, de most vagyunk a végső összecsapás periódusában. Nem tudom, meddig fog még tartani, de benne vagyunk ebben a folyamatban.

2017. június 13., kedd

Vákuum metastabilitású esemény


A chimera csoport eltávolítása folytatódik. A Fényerők véghezvittek "bizonyos műveleteket" és most intenzíven dolgoznak a Yaldabaoth entitás fejének feloszlatásán.
Az entitás feje a Föld bolygó felszínének közelében lévő plazma anomáliás akkréciós örvény belsejében helyezkedik el, melynek külső széle kb. 3 Föld-sugárnyira van a bolygó középpontjától, ahogy az az alábbi cikkben részletesen le van írva:

Az általános tudomány néhány évvel ezelőtt "fedezte fel" ezt a külső szélt:
A NASA most már nyíltan elismerte, hogy ember alkotta alacsony frekvenciájú hullámok hozzák létre ezt a külső szélt, ami hatékonyan alkotja meg a Fátyol legkülső korlátját:
Ha kicseréljük a fönti cikkben szereplő "tengeralattjárókkal való kommunikációhoz használt VLF (nagyon alacsony frekvenciájú) átjátszót" "a HAARP és a hozzá hasonló programok ELF (rendkívül alacsony frekvenciájú) átjátszójára", tiszta képet kapunk arról, hogy hogy jön létre a Fátyol legkülső korlátja.
A Yaldabaoth entitás fejének rendellenes plazma szálai a toplet bombákkal együtt a fekete kővel vannak összekapcsolva, ami egy top kvark-antikvark kondenzátum. A fekete kő egy top/antitop kvarkokból álló hadron, melyet évmilliókkal ezelőtt óriási részecskegyorsítókban (Dyson gyűrűkben) alkotott meg a chimera. Ezek létre tudtak hozni a fekete kő megalkotásához szükséges kritikus 2 billió Kelvin fokú hőmérséklet fölötti hőmérsékleteket.
Kb. 7 millió évig a fekete kő a Rigel csillagrendszerben keringő egyik bolygón volt megtalálható (ami abban az időben a kozmikus anomália középpontja volt), majd 1996-ban hozták a Földre a Rigelből a Bika molekuláris felhő plazma szálán keresztül:
Jelenleg a Long Island-en lévő RHIC ütköztető közelében lévő föld alatti chimera létesítményben található.
A rendellenes plazma és a fekete kő között lévő kölcsönhatás kb. 500 mérföld átmérőjű óriási negatív plazmaörvényt hoz létre, melynek középpontja Long Island-en van:
Ez az örvény a bolygó felszínén még fennmaradt elsődleges anomália fenntartását szolgáló állomás. A cabal legfelsőbb vezetői és a chimera sok tagja használja pajzsként ennek az örvénynek az anomáliáját a Fénnyel szemben. Ez az oka annak, hogy a Keleti Parton fordulnak elő a cabal tagok a legnagyobb létszámban a bolygón.
Ha ebben az örvényben Cintamani köveket helyezünk el élet virága alakzatban, az vektorrácsként szolgál a Szíriusz energiáinak és felgyorsítja ennek az anomáliának az átalakítását. Az is hatásos, ha ezt az örvényt Ibolyalánggal árasztjuk el:

Érdekes megjegyezni, hogy atlantiszi víz alatti, plejádiak által épített piramisok találhatók Long Island-től nem messze:
Ezek a piramisok olyan pozitív horgonypontként szolgálnak, amelyek ellensúlyozzák a long island-i plazma örvény negatív hatásait.
A Fényerők jelenleg közvetlenül azon dolgoznak, hogy hatástalanítsák a fekete követ és eltávolítsák a még meglévő toplet bombákat és a tervek szerint haladnak.
A fekete kő eltávolítása véget fog vetni a kozmikus egyenlőségnek és meg fog szűnni a "hamis vákuum" jelenlegi metastabil állapota:
Az a "hamis vákuum", amit jelenleg megtapasztalunk, az Univerzum egy metastabil szektora, ahol a Forrás és az elsődleges anomália között lévő kölcsönhatás olyan körülményeket teremt, melyek az entrópiát támogatják és életellenesek és amelyek a fő okai annak, hogy a karantén Föld státusz és a gonosz létezése egyáltalán lehetséges.
A fekete kő eltávolítása meg fogja teremteni azt a vákuum metastabilitású eseményt, ami lehetővé teszi majd, hogy a buborék nukleációs frontok áthatoljanak a Fátyol határain a bolygó felszíne felé és hatékonyan be fogja indítani az Eseményt. Az Esemény a Fátylon belüli valódi kvantum vákuum körülmények bevezetésének pillanata és így annak az elsődleges anomália résznek az eltávolítása, amely közvetlenül felelős a gonosz létezéséért. Az az alapvető erő, amely lehetővé tette a cabal és a szenvedés létezését, meg fog szűnni.
Mindeközben a PrisonBreak művelet a földönkívüli élet létezéséről szóló óvatos közzététellel folytatódik:
És azokkal a nyilvános űrprogram kezdeményezésekkel, melyek el fogják juttatni az emberiséget a Fátylon túlra:

A Fény győzelme!
Magyar Cobra Csoport

2017. június 8., csütörtök

A Prepare for Change havi Cobra interjúja - 2017. május

Eredeti bejegyzés:
Fordította: Takács Anikó 

A te kezedben nyugszik a Fény választásának lehetősége

Lynn - Üdvözlünk újra, Cobra a 2017. május 29-i interjún. Az augusztus 21-i napfogyatkozással kapcsolatos az első kérdésünk. Ez a napfogyatkozás az Egyesült Államok felett lesz. Tudnál nekünk mondani valamit a jelentőségéről?
COBRA - Ahogy azt valószínűleg mindannyian tudjátok, ennek a napfogyatkozásnak az Egyesült Államok szárazföldi részén fog keresztülhaladni a totalitás zónája és mint olyan,nagyon fontos energiajelzője lesz a területnek. Így ez a napfogyatkozás egy lehetőség lesz az Egyesült Államok felébredett lakossága számára, hogy meghozzanak az ország jövőjére vonatkozó néhány döntést oly módon, ami egybevág a bolygószintű felszabadítási programmal.
Lynn - Tervezel speciális meditációt arra a napra?
COBRA - Nem szolgálná a legmagasabb célt, ha válaszolnék erre a kérdésre.
Lynn - Szóval majd később fogod megmondani.
COBRA - Akkor fogom közzétenni, amikor a meditáció a legmagasabb célt szolgálja.
Lynn - Igaz az, hogy egy jelentős Istennő portált bezártak i.sz. 436-ban?
COBRA - Valójában a fontos Istennő portált i.sz. 325-ban és 395-ben zárták be.
Lynn - Akkor ez két különböző portál volt?
COBRA - Nagyon sok portál létezett és nagyon sok arkhón beavatkozás volt akkoriban, akik megpróbálták teljesen megszüntetni az Istennő jelenlétet a bolygón. Azt mondanám, hogy a jelentős arkhón invázió főleg az i.sz. 4. és 5. században volt.
Lynn - Ez a napfogyatkozás lehetőséget jelent arra, hogy újra megnyissuk ezeket az Istennő portálokat?
COBRA - Bizonyos fokig igen.
Lynn - Az USA fölött áthaladó napfogyatkozás hatalmas lehetőséget biztosít számunkra arra, hogy a deep state árnyékkormánya lelepleződjön?
(A Deep State-ről egy cikk a sok közül... http://leleplezo.eu/?modul=oldal&tartalom=1198201 - a szerk.)
COBRA - Igen.
Lynn - A Nap árnyéka, ami az USA középső része fölött nyugatról keleti irányban vonul majd át, lehetőséget ad arra, hogy megvilágosítsa az amerikai embereket, amikor az árnyék eltűnik és újra visszatér a fény?
COBRA - Ahogy már mondtam, ez nagyszerű lehetőség arra, hogy minden területen pozitív döntések szülessenek, ezt is beleértve.
Aaron - Üdvözöllek Cobra, Aaron vagyok, Lynn kérdezőtársa. Most fel fogom tenni a kérdések felét. Az első kérdés: néhányan azt mondják, hogy Chris Cornell május 17-ei michigan-i halála annak az illuminátus szertartásnak a része volt, ami az augusztusi napfogyatkozáskor megjelenő fekete lyukhoz kapcsolódik. Chris-nek még egy "Fekete Lyuk Nap" (a Nap a napfogyatkozáskor) című dala is volt. Az illuminátusok is próbálják valahogy kihasználni a napfogyatkozást?
COBRA - Igen.
Aaron - És mi a legjobb módja annak, hogy lehorgonyozzuk a fényt az augusztus 21-i teljes napfogyatkozás alatt?
COBRA - Ahogy azt már mondtam, az a legfontosabb, hogy döntéseket hozzunk, hogy pozitívan döntsünk. A másik, amit tehetünk, hogy mindezt más csoportokkal harmóniában tegyük. Tehát a csoportok egyesülése meglehetősen fontos ebben az esetben.
Lynn - Zbigniew Brzezinski fizikailag a chimera tagja volt?
COBRA - Nem.
Lynn - A sötét oldalon állt?
COBRA - Igen, természetesen.
Lynn - Mi történik vele most, hogy a fizikai teste halott?
COBRA - Semmi nem történik vele már, mert a Központi Napban szétesett. Már nem létezik. Az az entitás nincs többé jelen ebben a dimenzióban/univerzumban.
Aaron - Azt mondják, hogy a csillagkapuk magasabb idővonalú Felemelkedéshez juttatnak el minket és a portálok lehetővé teszik számunkra, hogy keresztül utazzunk az űrön, miközben ugyanazon az idővonalon maradunk. Így van?
COBRA - Nem teljesen.
Aaron - Az örvények és a portálok, hogy hatnak egymásra?
COBRA - Tulajdonképpen az örvények olyan toroid struktúrák, amelyek olyan belépési/kilépési pontokat hoznak létre, melyek potenciálisan portálokká válnak, ha aktiválódnak.
Aaron - A Földön lévő örvények hogyan lépnek kölcsönhatásba a csillagkapukkal?
COBRA - Valójában a csillagkapuk olyan féreglyukak, melyek különböző csillagrendszereken haladnak át a hiperűrön keresztül és a csillagkapuk ennek az energiának csak a töredékét továbbítják a bolygó felszíne felé.
Lynn - A Nap egy portál?
COBRA - Igen.
Lynn - Azt mondják, hogy a múltban a sárkányok védték a portálokat és csillagkapukat, valószínűleg inkább az éteri síkon. A sötét erők megakadályozták, hogy végezzék a munkájukat. Tudnál ezzel kapcsolatban többet mondani?
COBRA - Tulajdonképpen mindig folyt valamilyen csata, mindig konfliktus volt a pozitív sárkányok és a cabal között ezen portálok őrzését illetően. Ez a folyamatos konfliktus évezredek óta tart, jelenleg is.
Lynn - Ezek az éteri sárkányok őrzik jelenleg a Kongó portált a Fényerők 2017. februári éterikus felszabadítása után? Ezt a portált teljesen lezárták a negatív entitások elől?
COBRA - Tulajdonképpen a Kongó örvény felszabadult. Nagyon sikeresek voltunk, így nagyon sok pozitív jelenlét tapasztalható arrafelé, ami elkezdte lassan átalakítani az ottani helyzetet.
Aaron - Léteznek olyan csillagkapuk, melyek még mindig veszélyeztetettek?
COBRA - Nem csillagkapuk, hanem bizonyos örvények vannak a bolygó felszínén, melyek még mindig veszélyben vannak.
Aaron - Sok ilyen van?
COBRA - Azt mondanám, hogy nagy részük még mindig veszélyben van. Nem beszélnék a százalékos arányukról.
Aaron - Kijevben, Ukrajnában van csillagkapu?
COBRA - Nem csillagkapu, hanem portál van ott.
Aarpn - Ez az oka az ott folyó jelenlegi és II. világháborús harcoknak?
COBRA - Tulajdonképpen nem. Léteztek bizonyos föld alatti reptilián természetű helyszínek, amiket megszüntettek, de nagyon negatív energiát horgonyoztak ott le, amit még nem sikerült teljesen eltávolítani. A reptilián bázist felszámolták, viszont e helyszínekhez kapcsolódó negatív plazmát még nem sikerült megtisztítani.
Lynn - Cobra, a testünkben vannak csillagkapuk?
COBRA - Rendelkezünk miniatür csillagkapukkal, tulajdonképpen portálokkal a testünkben, minden sejtünkben, főleg a DNS-ünkben. A DNS-ünk egy olyan dupla toroid szerkezet, ami tulajdonképpen a felsőbb dimenziókba vezető portál.
Lynn - Van arra lehetőségünk, hogy hozzáférjünk ezekhez?
COBRA - Igen, ez lehetséges.
Lynn - Tudsz valami olyat említeni, ami segíthet nekünk ebben?
COBRA - Ez egy kicsit hosszabb magyarázatot kíván, ezért nem tudom elmondani az interjú során. Viszont a konferenciáimon elmagyarázok bizonyos dolgokat ezzel kapcsolatban, bizonyos technikákat, melyek a Felemelkedés folyamatára való felkészülés részét képezik.
Lynn - Túl hosszú lenne ahhoz, hogy a blogodon írjál róla?
COBRA - Tulajdonképpen szükség van arra, hogy fizikailag jelen legyen az, akinek elmagyarázom. Nem valami olyanról van szó, amit írásban át tudok adni. Az nem elegendő.
Aaron - Tudsz nekünk további információkkal szolgálni Do Mou-val kapcsolatban?
COBRA - Nem, jelenleg nem tudok. Ha eljön ennek az ideje, a blogomon fogom közzétenni.
Aaron - Jelenleg Do Mou közvetlenül van befolyással a bolygó felszínén élő emberekre?
COBRA - Igen, természetesen. Erről már beszéltem.
Aaron - Az a kérdés, hogy hogyan.
COBRA - A tudatosságában meditál és tulajdonképpen továbbítja az Istennő energiákat a felszínen azok felé, akik készen állnak erre.
Aaron - És hogy tudjuk behívni a jelenlétét az életünkbe és milyen problémákban tud nekünk segíteni a mindennapi életünk során és abban, hogy aktiváljon minket lelkünk küldetésére?
COBRA - Nem azért van itt, hogy megoldja pszichológiai problémáinkat, hanem azért, hogy közelebb vigyen minket az Istennő energia megteremtéséhez, amire jelenleg nagyon nagy szükség van a bolygó felszínén.
Lynn - Az Istennő barlangokban hogyan fogják felszabadítani a női energiákat?
COBRA - Tulajdonképpen leszenk ennek az energiának bizonyos felügyelői, akik bizonyos dolgokat fognak tenni ezekben a barlangokban, bizonyos energiamunkát - amit nem neveznék szertartásnak. Ezzel az energiamunkával fogják lehozni ezt az energiát. A barlangok felügyelői, akiknek kiléte titok és jelenleg a föld alatt élnek, fel fognak jönni és nyíltan fognak dolgozni ezzel az energiával ezekben a barlangokban.
Lynn - Milyen hatással lesz ez a bolygóra?
COBRA - Sok pozitív energiát fog hozni a bolygóra. A bolygó energiája nagyon nagy mértékben lágyabbá és kiegyensúlyozottabbá válik ezáltal.
Lynn - Az Esemény előtt fel lehet szabadítani ezt az energiát?
COBRA - Nem nagyon, mert ehhez nagyon sajátos energiakörülményekre van szükség, amit eddig még nem sikerült elérni. Ez majd a Végső Áttörés része lesz.
Lynn - Létezik más olyan Istennő is, pl. Afrodité vagy Athéna, akiket behívhatunk különböző lélekküldetés céljából?
COBRA - Igen, természetesen.
Lynn - Hogy tudhatunk meg többet arról, hogy hogyan tudunk közvetlenül együttműködni az istennőkkel az életünkben?
COBRA - Sok könyv szól erről és természetesen ott van a saját belső vezetőd és a te saját módszered arra, hogy mindezt felfedezhesd. Nagyon sok információ található erről az interneten. Én is tettem közzé ezzel kapcsolatos linkeket korábban, szóval egyszerűen csak kezdj el kutatni.
Aaron - John Austin, az Express és a CBS hírforrások tudósítója szerint több, mint háromszorosára nőtt az UFO észlelések száma az elmúlt 16 évben. Ezeket az észleléseket egy könyvben dokumentálták, melynek címe: UFO észlelések kézikönyve. Több, mint 121.000 beszámoló van az USA minden részéről különböző alakú űrhajókról. Hogy fordulhatnak elő ezek az észlelések és hogy lehet az, hogy ezek nem indítják be a toplet bombákat?
COBRA - Az észlelések közül sok nem valódi UFO észlelés. Nem mondanám, hogy növekedett az észlelések száma, egyszerűen azt mondanám, hogy többen tesznek róla jelentést és több embernek van pl. mobiltelefonja, amivel le tudja ezeket fényképezni. Ilyen egyszerű. Azt mondanám, hogy bizonyos számú kapcsolatfelvétel még nem indítja be a toplet bombákat és a Fényerők pontosan tudják, meddig mehetnek el, anélkül, hogy beindítanák ezeket a mechanizmusokat.
Lynn - Tudnál javasolni olyan jó cikkeket vagy egyéb forrásokat, melyek segíthetnek a Fénymunkásoknak gyakorolni ítélőképességüket?
COBRA - A kulcs nagyon egyszerű és sokan elfelejtik. Ez a saját Felsőbb Éneddel való kapcsolat. A valódi ítélőképesség nem intellektuális szinten jelenik meg. Csak lélekszinten működhet. Szóval ha elég jó a kapcsolatod lélekszinten, el fogod tudni kezdeni kifejleszteni a valódi ítélőképességet.
Aaron - Mi a helyzet jelenleg az elektronikus fegyverekkel?
COBRA - Bizonyos fokig javult a helyzet, mert a Fényerők elég drasztikus akcióba léptek. Drasztikus figyelmeztetést adtak bizonyos negatív frakcióknak, akik ezeket a fegyvereket használták és bár a helyzet még nem oldódott meg, de sokkal jobb.
Aaron - A Fényerőknek sikerült megállítani a cabalt, hogy tovább használják ezeket a fegyvereket?
COBRA - Épp előbb válaszoltam erre a kérdésre.
Aaron - Mi, mint a bolygó felszínén élő emberek, mit tehetünk szabad akaratunk segítségével, hogy a cabal ne tudja tovább működtetni ezeket ez elektronikus fegyvereket?
COBRA - Legjobb, ha terjesztjük az erről szóló információkat. Nem rég megjelentettem ezzel kapcsolatos linkeket. Ha elkezdünk a lehető legtöbb embert ráébreszteni a valóságra, hogy mi is történik, azáltal, hogy tudatába kerülnek ennek, gyorsabban elkezd majd megoldódni a helyzet.
Lynn - Említetted, hogy az Ellenállási Mozgalom képviselői a föld alatt élnek és hogy a fő bolygón kívüli bázisuk az X-Bolygón van, a Plútón túl. Az Ellenállási Mozgalom tagjai csillagkapukon keresztül utaznak oda-vissza a föld alatti bázisaik, a Föld és az X-Bolygón lévő központjuk között?
COBRA - Teleportálókamrákat használnak, amivel alapvetően kb. 10, maximum 20 másodperc alatt tudnak innen oda teleportálni.
Lynn - Az Antarktiszon begyűjtöttek cabal tagokat nemrégiben?
COBRA - Bizonyos számú tagot igen, de nem annyit, amennyit az néhányan gondolják.
Lynn - Az Ellenállási Mozgalom tagjai az éteri, asztrál és plazmasíkokon is képesek részt venni a műveletekben vagy a fizikai síkra korlátozódnak, ahogy az emberek?
COBRA - Az Ellenállási Mozgalom bizonyos mértékben ezeken a magasabb síkokon is tud működni, de erre különleges egységeik vannak.
Lynn - Mi a fő fókuszuk jelenleg a bolygón?
COBRA - Jelenleg a fő fókusz azon van, hogy úgy vezessék át a bolygót az átmeneten, hogy a felszíni lakosság ne pusztítsa el önmagát. Néhány hónappal ezelőtt nagyon közel álltunk egy egész világra kiterjedő háborúhoz, de ezt megakadályozták.
Lynn - Hogy segítenek a meditációnk megerősíteni a bolygó felszabadítására végzett műveleteiket?
COBRA - Nagyban segítik, mert amire az Ellenállási Mozgalomnak szüksége van, az egy erős hálózat a bolygó felszínén, olyan emberekkel, akik meditálnak, mert ez drámai mértékben megerősíti a fényrácsot a bolygó felszínén. Ők nem tudják megtenni, mert nem a felszínen élnek, hanem a felszín alatt és csak a felszíni lakosság rendelkezik olyan lélektani felépítéssel, ami megfelel a felszíni lakosságnak. Szóval a Fénymunkások a rezonanciamezőjükkel sokkal hatékonyabban át tudják alakítani a felszíni lakosságot, mert lélektani felépítésük hasonlít a felszíni lakosság többi tagjáéhoz. Az Ellenállási Mozgalom egyszerűen nagyon különböző és nem lennének olyan hatékonyak, ha ugyanolyan módon próbálnák meg átalakítani lélektani és energetikai szempontból a felszíni lakosságot.
Lynn - Az Ellenállási Mozgalom ad visszajelzést a meditációnkról, hogy milyen erős volt és mennyien végeztük?
COBRA - Igen.
Lynn - Mi, mint felszíni emberek, képesek vagyunk a velük való kommunikációra?
COBRA - Igen, lehetséges. Megtörtént már néhány esetben, de nem nagyon általános és a felszíni emberek közül csak nagyon kevesen rendelkeznek elég tudatossággal az Ellenállási Mozgalom felé, hogy meghallják azt a telepatikus kapcsolatot.
Lynn - Hasznos lenne, ha megmutatnánk nekik bizonyos helyzeteket, amiket megtapasztalunk?
COBRA - Igen. Néha nem egyszerű nekik megérteni a felszíni lakosság reakcióit, mert egyszerűen úgymond lélektanilag meglehetősen különböznek tőlünk. Ha egy kicsit jobban elmagyarázzuk nekik a dolgokat, akár telepatikusan vagy írásban, sőt blogjaitokon is közzétehettek cikkeket, amit nekik címeztek, ez nagyon jó ötlet lenne.
Aaron - A negatív nanitok, melyek mesterséges intelligenciát tartalmaznak, a levegőn, vízen, vírusokon sőt ételeinken keresztül kerülnek be a testünkbe. Mit tehetünk annak érdekében, hogy ellensúlyozzuk ezek testünkre, egészségünkre és mentális működésünkre gyakorolt hatását?
COBRA - Nem tudok válaszolni erre a kérdésre, mert csak részben értek azzal egyet, amit elmondtál. A nanitok évtizedek óta eléggé jelen vannak, de a bolygó helyzetének szempontjából nem ezek jelentik a fő okot az aggodalomra.
Aaron - A televíziónkból és hűtőszekrényünkből származó plazma a mátrix kontrollrendszer része?
COBRA - Ez sem jelent fő okot az aggodalomra. Jelenleg ez nem tartozik azok közé a szituációk közé, ami miatt aggódnunk kell.
Aaron - Hogy tudjuk magunkat megvédeni a negatív plazma támadásoktól, melyek ezekből az eszközökből jönnek?
COBRA - Jó ötlet, ha nem nézünk túl sok TV-t. Ez mindenféle szempontból jó ötlet.


Aaron - Van arra bármilyen mód, hogy szabad akaratunk kinyilatkoztatásával lekapcsoljuk a nanitokat és a mesterséges intelligenciát valamint a plazma zavaró hatását?
COBRA - Erre a kérdésre már válaszoltam. Ez a dolog nem számít nagy problémának.
Aaron - Léteznek olyan pozitív fejlesztések vagy technológiák, melyeket a nanitok lekapcsolására lehet használni?
COBRA - Ezeket a technológiákat már használták a múltban és megoldották a problémát.
Aaron - Milyen pozitív technológiák várhatók az Esemény után?
COBRA - Alapvetően mindenfélék. Olyan technológiák, melyek meggyógyítják a testünket, lehetővé teszik, hogy kitáguljon a tudatosságunk, technológiák, melyek ingyenes, korlátlan energiát adnak nekünk. Mindez elérhető lesz nem sokkal az Esemény után.
Lynn - Tudsz valamit hozzáfűzni ahhoz a linkhez, amit korábban küldtem el neked és a Yaldabaoth entitás csápjainak feloszlásáról szól?
COBRA - Pontosan mi a kérdésed?
Lynn - Pontos ez a hír?
COBRA - Mivel ez az információ nem az Ellenállási Mozgalomtól származik, nem tudom megerősíteni.
https://www.disclosurenews.it/en/yaldabaoth-tentacles-removal/
COBRA - Legalább is most nem. Egyszerűen azért, mert jelenleg a műveletek nagyon érzékeny fázisában vagyunk és ahogy azt ma írtam a blogomon, június közepén fogok újabb híreket közzétenni ezzel kapcsolatban.
Aaron - Mivel úgy tűnik, hogy a politika és a vallás a forrása az emberek között lévő minden jelentősebb konfliktusnak, elmondható, hogy az emberi fejlődés első számú ellensége és akadálya a dogma, még pontosabban a vallási és politikai dogma?
COBRA - Nem, ezzel nem értenék egyet. Azt mondanám, hogy a fő akadályt a chimera csoport jelenti a technológiáival, mert ha őket eltávolítanák, már most megtörténne az első kapcsolatfelvétel és egy éjszaka leforgása alatt eltűnne az összes dogma.
Lynn - Cobra a következő állítás szerinted igaz? Utazni az időben annyit jelent, mint eltolt térbeli divergenciában utazni?
COBRA - Ez a tér-idő kontinuum egyik értelmezése, a negyedik dimenziós tér-idő kontinuum egyik értelmezése. Az idő és a tér két olyan dolog, mint a yin és a yang, mint egymás tükörképei és mindkettő a Forrás és az elsődleges anomália közötti kölcsönhatás terméke.
Aaron - Nem tudom, egyetértesz-e ezzel, de a kérdezőnk szerint nincs halál és lényegében mindannyian megtapasztaljuk egymás életét. A halál egy emberi konstrukció és nem létezik. Meg fogjuk tapasztalni és megtapasztaltunk minden példáját az ún. életnek. Te, én, ő, mindannyian ugyanannak az életnek a példái vagyunk, amit az általunk halálnak nevezett valami választ szét. Tudnál ehhez valamit hozzáfűzni?
COBRA - Azt hiszem, a halál meglehetősen valóságos és sok ember megtapasztalta. A halál átmenet egy másik dimenzióba, de meglátásom szerint elég valóságos dolog.
Lynn - Ahelyett, hogy az erkölcs fogalmára úgy tekintenénk, hogy mi a helyes és mi a helytelen, szerinted mondhatjuk, hogy az erkölcs, az együttérzés és a bizonyosság fogalma is lehet?
COBRA - Egyetértek azzal a leírással, amit mondtál. A valódi moralitás a lélek belső hangjának tükröződése, ami megmondja nekünk, mi a jó és mi a rossz. Nem valaki rajtad kívül álló mondja ezt meg. Egyszerűen a belső hangod, ami nem akar ártani, hanem jót akar teremteni.
Aaron - Tudnál nekünk újabb híreket mondani a vitatott energiatámadásokról valamint a toplet bombák eltávolításáról és deaktiválásáról?
COBRA - Ami a célzott energiafegyvereket illeti, erre a kérdésre már válaszoltam korábban. A toplet bombákkal kapcsolatban június közepe után fogok tudni újabb hírekkel szolgálni, mert jelenleg egy nagyon érzékeny művelet közepén vagyunk, amiről nem beszélhetek.
Lynn - Azt mondtad a tajvani konferencián, hogy a valuta újraértékelés, amire az emberek vártak, nem lesz olyan nagymértékű, mint amire az emberek számítanak. Viszont azt is mondtad, hogy azon emberek együttes víziója miatt, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy ez a pénz kiosztásra kerüljön, végül mégis meg fog történni. Azt is mondtad, hogy az emberek több, mint 10 éve dolgoznak ezen az újraértékelési projekten és addig fogják folytatni, amíg végül majd megvalósul. Mivel ez nagyon népszerű téma a hallgatóid között, van valami, amit meg tudsz osztani velünk ezzel kapcsolatban?
COBRA - Hozzá szeretném tenni, hogy a pénzügyi újraindításnak sokféle értelmezése van és ezek közül néhánynak nincs valóságalapja. Nem egy bizonyos valuta újraértékeléséről van szó. Még csak nem is az összes valuta újraértékeléséről. Alapvetően a bolygó egész pénzügyi rendszerének teljes újjáépítéséről van szó és az újraértékelés ennek csak egy kis része és nem a legfontosabb része. Nem valami "gazdagodjunk meg gyorsan séma". Sokkal inkább a világ pénzügyi rendszerének helyreállítási folyamatáról beszélünk, a globális pénzügyi rendszer rezgésfrekvenciájának emelkedéséről. Ez szilárd alapra helyezi a globális pénzügyi rendszert, ami lehetővé fogja tenni az emberiség számára, hogy egy magasabb tudatossági szintre való átmeneten menjenek keresztül.
Aaron - Az Eseménykor egy különleges fény fog érkezni a Napból, amely majd keresztülhatol a Földön és az emberiségen. Le fogja nyugtatni az emberiséget a fény és szeretet energiájával. Ez egy olyan energia, amilyen még soha nem volt tapasztalható eddig a Földön. A bankrendszer le fog állni, újraindítják a számlákat és a valutákat és letartóztatások fognak történni. Van valami új hír az Eseménnyel kapcsolatban, amit meg szeretnél osztani ma velünk?
COBRA - Nagyon jól összefoglaltad, egyetértek. Ennyi elegendő. Ha az emberek ezt tartják szem előtt, maga az átmenet is könnyebb lesz.
Lynn - A Cobra szó a COmpression BReAkthrogh (Végső Áttörés) szóból ered. A Föld felszíne egy szendvics jellegű nyomás belsejében van (intenzíven megnövekedett fény), amely felhoz minden olyan dolgot, ami átalakításra szorul. Azt a pontot is jelenti, ahol a föld alól és az űrből érkező Fényerők pontosan a Föld felszínén találkoznak. Van valami más oka is annak, hogy a COBRA fedőnevet választottad saját magad azonosítására?
COBRA - Nincs. Ez volt a tökéletes oka.
Lynn - Mit mondasz azoknak, akik azt állítják, hogy ez a név a te negatív reptilián ábrázolásod?
COBRA - Annyit mondanék, hogy mindenki, akiben felmerül ez a gondolat, tegye fel magának azt a kérdést, hogy miért tekint erre a kérdésre rosszul. Talán valami benne lévő dolgot tükröz, mert én érthető magyarázatot adtam a szó jelentésére vonatkozólag és nincs ezzel kapcsolatban más mondanivalóm.
Aaron - Néhány önjelölt guru azt állítja, hogy már megtörtént az Esemény. Úgy gondolom, hogy ez nem így van, mert te azt mondtad, hogy az Esemény egy drámai pillanat lesz és amikor megtörténik, mindenki tudni fog róla. Mit mondanál ezeknek az embereknek?
COBRA - Nincs mit mondanom azok számára, akik azt állítják, hogy az Esemény most történik. Viszont mindenki másnak azt mondanám, hogy ha meg akarnak arról győződni, hogy most történik-e az Esemény, csak nézzenek szét maguk körül és ha a napjaik a szokásos módon telnek, az azt jelenti, hogy az Esemény még nincs folyamatban.
Lynn - Létezik olyan, hogy "lélekátvivő" technológia egyik fizikai testből a másikba?
COBRA - Igen.
Aaron - Egy emberi lény képes a túlélésre lélek nélkül?
COBRA - Nem, ez nem lehetséges.
Aaron - Ha igen, tud lélek nélkül gondolkodni, beszélni, járni, és így tovább? Gondolom nem, ugye?
COBRA - A lélek a fizikai testben lakozik. A lélek nélkül a fizikai test csak egy robot lenne, nem egy élő lény.
Aaron - Mert azt mondják, hogy az emberiség kb. 6%-a pszichopata, mert ezek az emberek lélek nélküliek, akikből teljesen hiányzik a beleérző képesség és más alapvető érzések és az emberi szenvedés energiájából táplálkoznak. Mit gondolsz erről?
COBRA - Ezek az emberek nem lélek nélküliek, hanem megszakadt a lélekkel való tudatos kapcsolatuk. A lelkük még létezik, de nem kapcsolódik tudatosan a fizikai agy azon részéhez, ami az empátiát aktiválja.
Lynn - Az arkhónoknak van lelkük?
COBRA - Igen, van nekik.
Aaron - Azt mondják, az arkhónok a tápláléklánc tetején állnak a Földön, az emberi érzelmekből táplálkoznak. Igaz ez?
COBRA - Közel állnak a tápláléklánc csúcsához. A tápláléklánc csúcsán a chimera csoport áll.
Aaron - Felvilágosítanál minket újra arról, hogy kik az arkhónok és mi a szerepük és milyen hatással vannak emberi társadalmainkra és az emberi tudatosságra?
COBRA - Ahhoz a bizonyos lélekcsoporthoz tartoznak, akik az Androméda galaxis bizonyos területéről érkeztek. Ők irányítják tulajdonképpen az inkarnációs folyamatot, ők az ún. Karma Urai és mindenféle más elnevezés, ami létezik róluk. Ők azok, akik spirituálisan elnyomják az emberiséget. Ők azok, akik felelősek a monoteista vallásokért, az ún. vallási dogmáért.
Aaron - Szóval meglehetősen negatívok, ugye?
COBRA - Igen.
Lynn - Elmagyaráznád nekünk, hogy mi a chimera és mi a jelenlegi szerepük a bolygón?
COBRA - Ez egy másik lélekcsoport, akik az Androméda galaxisból érkeztek és sokkal inkább technológia orientáltak. A céljuk az, hogy fenntartsák a Föld bolygó karantén státuszát, hogy elszigetelve és szolgasorban tartsák az emberiséget. Ez az, amit tesznek.
Aaron - Állítólag a drakonidák erős vizeletszagúak, mert a bőrükön keresztül ürítenek, kiizzadják az ürüléküket. Azt is mondják, hogy vigyáznunk kell a vérükkel, mert maró hatású az emberekre, megéget minket. Valamint a létfontosságú szerveik többsége a hónaljukban és az ágyékukon helyezkedik el. Igazak ezek az állítások?
COBRA - Néhányukra igen, néhányukra nem. Alapjában véve úgymond fiziológiailag hasonlóan működnek, mint a bolygón lévő egyes állatok. Nincs túl nagy különbség.
Lynn - A Nap és az égbolt egy folyadékkristály mátrix?
COBRA - Valójában nem az. Azt mondanám, hogy egy kristályrács, ami az EGY tükröződése.
Aaron - A legutóbbi, Rob Potter által készített interjúban említetted, hogy a negatív katonaság évekkel ezelőtt elveszítette föld alatti bázisait. Évekkel ezelőtt Tolec is említette, hogy az andromédaiak a procyoniak és más háromdimenziós földönkívüliek segítségével arról tájékoztatták, hogy ötdimenziós interdimenzionális lények együtt dolgoztak azon, hogy eltávolítsák a még megmaradt reptiliánokat és a föld alatti bázisokat. Ha mindez évekkel ezelőtt megtörtént, el tudnád magyarázni, ki tartja ellenőrzése alatt azokat, akik hatalmon vannak és gonosz dolgokat tesznek velünk itt a Földön?
COBRA - A reptiliánokat nem távolították el évekkel ezelőtt. Még mindig vannak itt kis számban. Azok, akik most és korábban is a gonosz tetteket művelték a felszínen, a cabal.
Lynn - Egy korábbi interjúdban említetted, hogy Észak-Korea a cabal bizonyos frakcióinak kísérleti laboratóriumként szolgált, akiket a jezsuiták és a nyugat irányít. El tudnád mondani, mi a valódi szándékuk és mit próbálnak meg elérni abban az országban?
COBRA - Tulajdonképpen a jezsuiták mögött álló arkhónok, akik Észak-Koreát irányítják, egy olyan államot akarnak létrehozni, ami egy nagy koncentrációs tábor és ha sikerülne nekik, az egész bolygóra kiterjesztenék. Ez a szándékuk és természetesen nem fog megvalósulni.
Aaron - Ha a jelenlegi pénzügyi rendszereket nézzük, nyugaton van a FED, az IMF, a Világbank és a Swift, keleten pedig van a PBOC (Kínai Jegybank), az AIIB (Ázsiai Infrastrukturális Befektetési Bank), a BRICS és a CIPS. A kelet megalkotta saját pénzügyi rendszereit, hogy többé ne a nyugat bukásra álló fiat pénzrendszere uralja őket. Ha jól értem, a nyugat petrodollár rendszere még mindig nagyon erős és nehéz versenytársnak bizonyulnak a keleti pénzrendszer számára. Milyennek látod a két jelenlegi pénzrendszer helyzetét most és a jövőben az USA-ban és a világon?
COBRA - Egyszerűen az van, hogy a keleti alternatív rendszer egyre erősebb. A nyugati régi petrodollár rendszer egyre jobban gyengül és egy bizonyos ponton majd kiegyenlítődnek és akkor az új alternatív rendszer erősebb lesz, mint a jelenlegi. Ez a folyamat eltart egy kis ideig és drasztikusan fel fog gyorsulni az Esemény idején. Aztán az új keleti rendszer lesz majd pénzügyi újraindítás alapja.
Aaron - És ez jó lesz a bolygónak.
COBRA - Igen, természetesen.
Lynn - A pedofil hálózat a cabal sebezhető pontja és ez fog majd végül véget vetni a hatalmuknak?
COBRA - Ez az egyik része ennek. Minden, amit tesznek, része annak, ami majd véget vet a hatalmuknak, mert sok szempontból túl messzire mentek. Ez az egyik.
Aaron - Ahogy Rob Potter, én is behatóan tanulmányoztam az Urantia könyveket. Istent hétszeres lényként említette, és az egyik lényt Paradicsomi teremtő fiúnak hívták. Minden egyes galaxishoz hozzá van rendelve egy teremtő fiú, az Univerzum százezernyi galaxisának mindegyikéhez. Minden egyes teremtő fiúnak ugyanaz a neve, Michael. A mi Jézus Krisztusunk volt a Tejút galaxisunk Michael-ja? Ez ugyanaz a Michael, akiről te beszéltél, aki az Ellenállási Mozgalom vezetője?
COBRA - Nem, egyáltalán nem.
Lynn - Valóban bízhatunk abban, hogy a nukleáris és elektromágneses impulzussal működő fegyverek a galaktikusok ellenőrzése alatt vannak és nem fog minket több támadás érni ezekből a fegyverekből?
COBRA - Ahogy azt már sokan megtapasztalhatták, a galaktikus erők nem ellenőrzik teljes mértékben ezeket a fegyvereket. Az elektromágneses impulzussal működő fegyverek többségét ellenőrzésük alatt tartják, de az irányított energiafegyvereket nem. Szóval azt mondanám, a helyzet egyre jobb, de még nem oldódott meg teljesen.
Aaron - Miután a fősodratú média tovább folytatja hamis beszámolóit arról, hogy az oroszok összejátszottak a Trump kormányvezetéssel, biztosítanál minket ismételten arról, hogy az oroszok a jófiúk közé tartoznak és nem avatkoznak be az Egyesült Államok ügyeibe?
COBRA - Oroszország nem avatkozik be az Államok ügyeibe, és azt hiszem, elég bizonyíték van már rá, hogy az Államokban a Deep State hozta létre ezt a mémet az oroszok beavatkozásáról, valójában azzal a céllal, hogy elfedje a Deep State létezését.
Lynn - Amennyiben a két politikai párt - a demokrata és a republikánus - ugyanahhoz a mocskos társasághoz tartozik, akkor ez a folytonos támadás a liberális, őrült demokraták részéről a republikánus párt irányába, amely beavatkozik az oroszokkal, meg az összes hasonló szemét - úgy tűnik, hogy csak egy szándékos színjáték annak érdekében, hogy lekössék a figyelmünket a sok abszurdummal, és ne legyen időnk a világban zajló valós problémákra fókuszálni.
COBRA - Valójában a cabal legfőbb emberei politikai polarizálódást generálnak a jobb és baloldal között, annak érdekében, hogy minél több konfliktust teremtsenek közöttük, megosztva ezáltal az egész népet. És ez kiválóan működik. Különösképpen az elmúlt évben, a választások óta nagyon erős a polarizálódás az Egyesült Államokban, ez pedig a cabalnak kedvez. Nem arról van szó, hogy a bal rossz, a jobb jó, vagy fordítva. Mindkét oldalt pusztán ügyesen manipulálják a cabal legfőbb emberei, hogy a lehető legnagyobb megosztottságot hozzák létre.
Aaron - Az égen látható vegyi csíkok, a génmanipulált ételek, valamint az élelmiszereinkben található mérgek, az óceánokban található sok szemét, a vizeink szennyezettsége, és természetesen a védőoltások. Van bármiféle előrelépés e téren, hogy megállítsák a folyamatos vegyi támadásokat, amik minket érnek?
COBRA - Tulajdonképpen ezen a fronton is háború dúl most éppen, és a felszíni lakosság eléggé tudatos is e téren, ami pár évvel ezelőtt még nem volt elmondható. Ez nagyban segíti a Fényerőket egy meghatározott mértékig féken tartani ezeket a folyamatokat, máskülönben sokkal rosszabb lenne a helyzet.
Lynn - Az Egyesült Államok egy nem régi előrejelzése szerint a világ népessége 2015-re 10 milliárd lenne, de tekintetbe véve az Agenda 21-et és a 2030-as terveket, valamint az eugenetikai programokat, te mit mondanál erről és a jövőbeli népességről?
COBRA - Valójában a világ népessége lassan fog növekedni, és a népességcsökkentést célzó tervezet nem lesz sikeres, ahogy nem volt az a múltban sem. Az Esemény után pedig megáll majd a népesség növekedése, mivel egy új egyensúlyt fog elérni.
Aaron - Mostanában hallottam egy tudósítást arról, hogy az idősebb muszlim menekültek szépen beolvadnak azokban az országokban, ahol végül kikötnek. Azt állították, hogy a fiatal muszlimok, akik nem túl képzettek és ki vannak szolgáltatva a radikális iszlámnak, illetve az ISIL-nek, azok, akik az egész migrációs problémát okozzák. Te mit mondanál erre?
COBRA - Ez az egész helyzetet ismételten a cabal tervelte ki, és egy bizonyos százalék - nevezhetjük őket terroristáknak - beszivárgott a valódi menekülthullámokba, hogy destabilizálja legfőképpen Európát. Ez a jezsuiták egy nagyobb tervének volt a része.
Aaron - És haladnak afelé, hogy kiterjesszék a problémát?
COBRA - Bizonyos dolgok most zajlanak a háttérben, amiről nem szabad beszélnem, de annyit mondhatok, hogy ezt a problémát is érintik.
Lynn - Ha már szóba jöttek a fiatalok, úgy tűnik, hogy a demokrata párt a fiatalokat és alulinformáltakat ugyanúgy kiszolgálja, ahogy a zene és szórakoztatóipart is. Úgy látszik, hogy a legtöbb fiatal nem foglalkozik politikával, és bármit elhisz, amit a fősodratú médiában hall. Másrészről az idősebbek, akik már sok mindent láttak életükben, nagyobb valószínűséggel éreznek rá az igazságra, és kevésbé dőlnek be a demokraták propagandájának. Ehhez mit fűznél hozzá?
COBRA - Ismét csak azt tudom mondani, hogy ezt a bal és jobb oldal közötti polarizációt mesterségesen hozzák létre. Nem lehet azt mondani, hogy a baloldal rossz, a jobb pedig jó, és fordítva sem igaz. Mindkét oldal csak a cabal eszköze a közvélemény polarizálására.
Aaron - Nemrég hallottam David Wilcock-ot arról beszélni, hogy óriás méretű emberek éltek a Föld és a Hold belsejében egy régmúlt korban. Azt mondja ezek a lények 70-100 láb (21-30 méter) magasak voltak. Sosem hallottam még ilyet. Ez igaz?
COBRA - Azt meg tudom erősíteni, hogy éltek óriások ezen a bolygón valamikor régen, de a méretüket nem tudom megerősíteni
Lynn - Seth Rich tavalyi meggyilkolása a washingtoni rendőrség szerint egy félresikerült utcai rablás volt, annak ellenére, hogy a tárcája, az órája, és a mobilja sem tűnt el. Állítólagosan Seth szivárogtatta ki a demokraták e-mailjeit a Wikileaks-nek. Ez megmagyarázza, miért is akarják a demokraták az oroszokat vádolni az e-mailek kiszivárogtatásával, illetve azt is, hogy miért lett minden alapos nyomozásra tett kísérlet leállítva valamilyen módon. Amennyiben az igazság valahogy kiderülne, látsz rá lehetőséget, hogy ez teljességgel lerombolná a demokraták/Oroszok narratíváját?
COBRA - Itt is egy bonyolultabb terv áll a háttérben. Mégpedig az, hogy a Deep State, Deep State is akar maradni. Nem akarják, hogy lelepleződjenek.
Aaron- Donald Trump megválasztása óta újra érezhető a patriotizmus az Egyesült Államokban. Az elmúlt 90 napban komoly előrelépés történt a tekintetben, hogy visszakerüljön országunk a helyes vágányra. Az elmúlt 2 hónapban azonban úgy tűnt, hogy a Deep State rossz irányba befolyásolja a dolgokat. Cobra, tudnál minket bármilyen módon biztosítani arról, hogy pozitív irányba fog változni az országunk és a világ helyzete?
COBRA - Pozitív változások fognak történni, de nem Trump-on keresztül, és nem a felszíni politikai machinációk által. A pozitív változás a globális tudatosság átformálásán keresztül fog végbemenni, mikor az emberek ráébrednek mi is történik valójában és elkezdenek egyénileg és kollektíven is cselekedni.
Aaron - Nem furcsa, hogy Duterte elnök úgy döntött, nem tesz eleget az Egyesült Államok azon elvárásának, hogy konfliktust eszközöljön ki Kínával szemben a Dél-kínai-tenger szigeteinek térségében? Ehelyett barátságot kötött Kínával és Oroszországgal, melyek az Egyesült Államok fő ellenségei. Miközben ő Oroszországban járt Putyin elnöknél látogatóban, az Iszlám Állam elfoglalta Mindanao-t. Duterte elnök szükségállapotot hirdetett. Úgy tűnik az Államok egy megbízott ISIL hadseregen keresztül próbálja büntetni a Fülöp-szigeteket, amiért nem követik az ő forgatókönyvüket. Tudnál erről beszélni pár szóban?
COBRA - A Fülöp-szigetek elnöke pontosan tudja, mi történik, és egyértelműen eldöntötte már, hogy melyik oldalra áll, ez világosan látszik a tetteiből.
Lynn - Miért hirdeti nyíltan Trump elnök, hogy Irán a globális terrorizmus finanszírozója és szervezője, miközben ez pont fordítva van. Miért csinálja ezt?
COBRA - Azért, mert ő a jezsuiták egy eszköze, akik pedig meghatározott tervekkel rendelkeznek arra vonatkozóan, hogyan mélyítsék el a szakadékot az Egyesült Államok és Irán között. És ugyanez a szituáció húzódik Trump és a szaúdi fegyverkereskedelem mögött.
Aaron - Mi akadályozza meg, hogy az Egyesült Államok megszállja Venezuelát, és rezsimváltást eszközöljön ki, ahogy azt mindig is akarta?
COBRA - Egy nagyon pozitív csoport van jelen Dél- és Közép-Amerikában, mely nem engedi, hogy ez megtörténjen
Lynn - Cobra, tudnál mondani valamit a manchesteri robbantásról, mely nyilvánvaló hamis zászlós támadásnak tűnt, de érdekes mód 17 nappal a kritikus brit választások előtt történt?
COBRA - Azért tervelték ezt ki, hogy minél inkább rendőrállamot teremthessenek az Egyesült Királyságban. Ez az egyetlen dolog, amit hozzáfűznék.
Aaron - Az elmúlt hét folyamán a Rothschildok próbálták rávenni az összes NATO tagállamot, hogy aláírjanak egy olyan NATO egyezményt, ami szerint az országaik teljes költségvetésének 30%-át a NATO-nak adják. Mit tudsz erről mondani nekünk?
COBRA - Ez az ő álmuk. Ez sosem fog bekövetkezni. Bajban vannak, nem tudnak pénzt szerezni. Lényegében az egész bolygót körbe könyörgik némi pénzért, mivel kezdenek elapadni a forrásaik.
Lynn - A Rothschildok állítják, hogy teljes tulajdonjoggal rendelkeznek a "Cestui Que Vie Trust" felett, melyet Születési Anyakönyvi Kivonatként, vagy "strómanként" ismerünk. Ez az akciójuk le lett állítva. Van valami megjegyzésed ezzel kapcsolatosan, Cobra?
COBRA - Tulajdonképpen állíthatnak, amit csak akarnak, akkor sem voltak soha igazi tulajdonosai a világ összes vagyonának. Csak őrzői voltak annak a jezsuiták és a Vatikán nevében. Bizonyos műveletek amúgy is lezajlottak már, melyek segítségével mostanság sikeresen csökkentették a Rothschildok okkult befolyását a bolygó pénzügyi rendszerének vonatkozásában.
Aaron - Trump elnök látogatást tett Szaúd-Arábiában is az elmúlt héten, ahol fegyverszerződést írtak alá. Miután az Egyesült Államok már hónapokkal ezelőtt csődbe ment, rettentően nagy szüksége lenne készpénzre. Szaúd-Arábia az OPEC-en keresztül ármanipulációval fenyegette meg az Államokat azért, hogy megkaphassák a készpénzt. Állítólag a pénzt meg fogják kapni, a fegyvereket azonban nem. Van ehhez hozzáfűznivalód?
COBRA - Ez még mindig ugyanaz a régi történet, ami már évtizedek óta zajlik a petrodollár fenntartása érdekében az ilyen jellegű üzletekhez. Évtizedek óta ez megy. Ebből pedig világosan látszik, kinek is dolgozik Trump.
Lynn - Trump elnök múlt héten meglátogatta a Pápát. Zárt ajtók mögött elárulták Trump-nak az igazságot, a Rothschildok nem nemesek és nem rendelkeznek befolyással vagy szuverenitással. A Rothschildok ígéretet tettek arra, hogy a Pápa ellátja majd tőkével Trump-ot. Van erről a találkozóról egyéb információd, Cobra?
COBRA - Lényegében ez köztudott, hogy a Rothschildok nem igazi nemesek. Nem is tudják bizonyítani, hogy azok lennének. Valójában egy kereskedő családból származnak, mely a 18. században a kereskedő osztálynak volt része. Ez az egyik alsóbbrendűségi komplexusuk, amit próbálnak leplezni. Ez része azon pszichológiai műveleteknek, amellyel a Rothschildok hatalmát próbálják csökkenteni.
Aaron - A Rothschildok megpróbálták bedönteni a nemzetközi fizetési rendszereket a SWIFT-et és a CIPS-t. Kétségbeesetten próbálnak hackelés útján pénzt szerezni ebből a rendszerből. Azt mondják, hogy már a célegyenesben vagyunk. Szeretnél valamit mondani ezzel kapcsolatban?
COBRA - Közvetlenül az Esemény előtt leszünk célegyenesben, ami még nem most van.
Lynn - A NATO továbbra is a totális háborút szorgalmazza a nácikkal, az amerikai frakcióból. 30 billió dollárral rendelkeznek pénzügyi alapokban, valamint tekintélyes méretű csapatokban Norvégiában. Van ehhez hozzáfűznivalód?
COBRA - Nem értek egyet ezzel az állítással.
Aaron - A Sangreal (Szent Grál) helyreállítása, ami minden egyéb egyezményt hatályon kívül helyez. Nem lesz több hamis uralkodó. Az összes hamis dokumentum, ami i.sz. 300-tól elvette a szuverenitást, semmis, érvénytelen és zárolva lett az elmúlt héten. Minden ember uralkodó. A Forrás hangja irányítja őket. Minden egyes embert kiemel a rabszolgaságból, véget vet az emberek bizalmával való visszaélésnek. Cobra, van ezen kívül egyéb információd a Sangreal helyreállításával kapcsolatosan?
COBRA - Ez egy folyamatosan zajló művelet, mely az Esemény idején éri majd el tetőpontját. Erős okkult pozitív erők dolgoznak azon, hogy feloldják a régi rendszer energiaszintű hátterét, mely lehetővé tette azt a spirituális rabszolgaságot, amely ezen a bolygón végbement.
Lynn - 2017. május 16-án, kedden állítólag nyitottak egy portált azzal a céllal, hogy a Földet keresztül erőltessék egy alagúton abban a szögben, amely megegyezett az elliptikus síkkal. Megállították a Földet épp mielőtt keresztülment volna rajta és eddig a hétig mozdulatlanságban tartották. Néhányan nagyon furcsa energiákat érzékeltek. Meg tudod erősíteni, hogy ez megtörtént?
COBRA - Biztosan állíthatom, hogy ez NEM történt meg.
Lynn - Azt mondják, hogy még egy próbálkozás lesz, és előreláthatólag sikertelenül fog végződni, utána pedig már nem lesz több stratégia a sötétek távozására vonatkozóan. Ezt meg tudod erősíteni?
COBRA - Nem, nem.
Aaron - Most, hogy a mozdulatlanságról beszéltünk, létezik egy YouTube video egy kísérletről, ez a Red Bull rétegfelhő misszió 2012. október 14-éről. Valaki hőlégballonnal szállt fel a magasba, 39 km-et tett meg 3 óra alatt. Roswellből, Új-Mexikóból indult el, majd kiugrott, és Roswellben, Új-Mexikóban landolt. Számításaik szerint pedig Kalifornia partjainál kellett volna földet érnie, a Föld forgását alapul véve. Ez tényleg lehetséges, vagy ez is egy újabb lapos Föld féle történet?
COBRA - Tulajdonképpen ennek a repülésnek a röppályája tökéletes, nem volt vele semmi baj. Valójában pontosan ott landolt, ahol landolnia kellett.
Aaron - A lapos Földet és a Föld forgását érintő teória tehát humbug?
COBRA - A lapos Föld elmélet csak egy abszurdum, amit a CIA talált ki, hogy összezavarja és megossza a Fénymunkásokat és Fényharcosokat. Rengeteg, ennek keményen ellentmondó bizonyíték került már napvilágra, így nem fogom többször elismételni. Azt hiszem, mostanra már igazán egyértelművé vált mindez.
Lynn - Valaki azt állította, hogy a Földet irányító mátrix beindítása 3 különböző tóban kezdődött Svájcban, abban az országban mely annyira védi magát semlegességével. Van ennek bármiféle valóságalapja? És hogyan köthető ez Long Island-hez? Nem kellene a meditációs energiáink fókuszát Svájcra helyezni?
COBRA - Ez nem igaz. Svájcban nagyon erős pozitív templomos jelenlét van. Több nagyszerű dolog is történik ott valójában.
Lynn - A tenyér lenyomata mindenkinek egyedi. De vannak bizonyos kéz, illetve láb jelölések, melyek összekötnek bennünket azokkal a különféle csillagfajokkal, ahonnan származunk? Létezik olyan azonosítási jel, ami megegyezik meghatározott csillagfajokéval?
COBRA - Ilyen nincs, viszont egyes személyek, akik egy adott csillagrendszerből jöttek, rendelkezhetnek olyan különleges egyéni jelöléssel a bőrükön, amely ahhoz a bizonyos csillagrendszerhez fűződik.
Lynn - Sok Fénymunkásnál beindult egyfajta belső küzdelem, viszály, annak ellenére, hogy tudjuk, nem kellene ezekbe belemenni. Érezzük magunk körül a nyomást. Van még bármi, amit megtehetünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk ezek fokozódását?
COBRA - Alapjában véve ez választás kérdése, a te döntéseden múlik. El kell csupán döntened, hogy nem vagy provokálható, miközben tudatosítod magadban, hogy mindezt direkt módon generálják. Lényegében ennyit kell tenned. Innentől pedig tőled függ minden. Hogy hagyod-e magad provokálni, vagy sem, a te választásod. Minden egyes szituációban.
Lynn - Cobra, el tudnád nekünk mondani, mit tudsz Maitréjáról, a Felemelkedett Mesterről?
COBRA - Maitréja ugyanaz, akit egyesek Krisztusként emlegetnek, az egyik olyan Felemelkedett Mester, aki a szíriuszi csillagrendszerből érkezett és valójában a feltétel nélküli szeretet tudatosságát hozza el az emberiség számára.
Lynn - Ő is részt vállal a magasabb dimenziókba való átmenet elősegítésében?
COBRA - Egy bizonyos módon, igen.
Aaron - Rendben, térjünk rá az utolsó kérdésünkre. Van bármiféle kapcsolat az Illuminátusok és az Ízisz, Ozirisz, Hórusz imádat között?
COBRA - Az Illuminátusoknak voltak misztériumiskolái, melyek rendelkeztek régi misztériumok töredékeivel, amiket a saját fura eltorzított módjukon értelmeztek. Néhányuk imádja Íziszt, Oziriszt, vagy Hóruszt a maguk korlátolt felfogása szerint. Alapjában véve néhányuknak ez az egyetlen kapcsolata a Fénnyel, és ez igazából segíti a Fényerőket abban, hogy átállítsák őket a Fény oldalára.
Lynn - Nagyon köszönjük Cobra, hogy ma is velünk voltál és segítettél nekünk értelmezni a rengeteg különféle területet. Nagyra értékeljük a válaszaidat.
Aaron - Hálásak vagyunk a nagyszerű válaszokért, Cobra.
COBRA - Köszönöm.
Lynn - A Fény Győzelmét kívánom neked Cobra.
COBRA - A Fény Győzelme mindannyiótok számára és kívánom, hogy nagyon hamar felszabaduljunk! Még egyszer köszönöm!
Lynn - Van bármi egyéb hozzáfűznivalód mielőtt befejezzük az interjút?
COBRA - Ahogy azt már néhány perce említettem, ami nagyon fontos, hogy eldöntsétek, hogy nem vagytok provokálhatók és meghozzátok a döntést, hogy segítitek és támogatjátok egymást. Legyetek a Fény példái.
Lynn - Csodálatos, úgy lesz. Köszönjük, Cobra!

COBRA - Köszönöm! A Fény Győzelme!
Magyar Cobra Csoport