2020. augusztus 31., hétfő

13 sugár és a síkok

 Eredeti cikk itt: http://recreatingbalance1.blogspot.com/2017/11/13-rays-and-planes.html

Fordította: MCCS

Írta: Untwine

Amint azt Cobra elmagyarázta, az univerzum a Forrás (az Abszolút elve) és az elsődleges anomália (kontingencia, értelmetlenség) közötti kölcsönhatás eredménye.

A Forrás beavatkozik az univerzumba, hogy helyrehozza, gyógyítsa és újra összekapcsolja önmagával, saját isteni akaratának felhasználásával, de erejét korlátozza az anomália.

Az univerzum különféle síkokba rendezte magát, amelyek anyagállapotok és a Forrás jelenlétének és az anomáliának különféle arányait fejezik ki. A legmagasabb síkokat szinte teljes egészében a Forrás hatja át és minél alacsonyabb síkra érünk, annál több anomália van jelen.

A Forrás akarata manifesztálja magát az univerzumban mint 12 sugárból álló szervezett és harmonikus sorozat. A központi 13. sugár a Forrás Akarata, a többi 12 pedig a következő (szintén Cobra információi alapján):

1 fehér/elektromos kék - akarat

2 rózsaszín - szeretet, szerelem

3 világos kék - kreatív intelligencia

4 gyöngyház-fehér - harmónia

5 topáz kék - tényleges tudás

6 rubinvörös - idealizmus

7 ibolya - manifesztáció

8 barnás rózsaszín - isteni kegyelem

9 szürkés kék/ibolya - zsenialitás

10 opálos fehér - beilleszkedés, egyesülés

11 ibolya kék - dimenziók közötti kapcsolódás

12 akvamarin kék - abszolút pozitivitás

Azt vettem észre, hogy úgy kapcsolódhatunk a sugarakkal ha megfelelő színű tüzet, vagy fényt használunk. Talán már ismerős a 7. sugár, az Ibolya láng, és a 10. sugár, AN Fehér tüze. Ennek megfelelően lehet használni az összes többi sugarat.

Ezek a sugarak a 12 állatöv eredeti archetípusai. A fátyol azonban eltorzítja a sugarak energiáit, amikor elérték a Földet, így a legtöbb ember torz, inkább negatív változatban tapasztalja meg őket. Ezen úgy segíthetünk, hogy az eredeti pozitív archetípusokhoz kapcsolódunk. 

Ez a 12 archetípus jelen van az univerzum egészében, mindegyik csillagkép és csillagrendszer egy adott sugarat horgonyoz le, miközben az összes sugár is megtalálható az egyes Naprendszerekben. Ez egy nagyon jól szervezett és bonyolult fraktálrendszer. 

Például a közismert 12 csillagképünk továbbítja a 12 sugarat, míg más csillagképek a galaxis más részeibe továbbítják őket. A mi naprendszerünk a második sugarat rögzíti, vagyis itt ez az uralkodó sugár, ugyanakkor minden sugár jelen van ebben a naprendszerben, amit a különböző bolygók horgonyoznak le ide. Ugyanazt a fraktálrendszert találjuk az egyénekben, mindenkire jellemző egy sajátos sugár mint az egyén domináns energiája, miközben mindenkiben jelen van mind a 12 sugár is. A lélekcsalád szintén úgy szerveződik, hogy a lélektársak csoportjai 12 lényből állnak, amelyek 12 sugárnak felelnek meg.

Ne feledjük, hogy a Forrás nem egy külső tudatosság, aki valahol rajtunk kívül létezik az égen vagy a magasabb síkon. Nem valamiféle Teremtő Istenről van szó, sokkal inkább egy elvről, az eredeti princípiumról, a minden létező eredeti okáról. Nem igazán tudjuk megfogni azzal, hogy leírjuk, de mindenhol jelen van és mi is a megtestesülései vagyunk, mivel ez a legmélyebb, legtisztább aspektusunk.

Minél magasabb a sík, annál kevésbé differenciált, annál alkalmazkodóbb, egységesebb, összetartóbb és harmonikusabb. Más szóval: minél kevesebb az anomália, annál inkább tükrözi a teremtés az Egységet. Tehát valóban mindannyian a Fény Egységes jelenléte vagyunk a legmagasabb síkon. Felfelé találjuk magasabb énünk legmagasabb aspektusát, amelyek valójában egy koherens és szervezett egészet alkotnak, tehát azt mondhatnánk a magasabb énem vagy a te magasabb éned helyett, hogy a mi magasabb énünk.

Ahogy elindulunk egy kicsit a síkokon lefelé, más szóval egy kicsit sűrítjük az anyagot, ez az egységes egész elkezd differenciálódni, és egyre több különböző aspektust ismerhetünk fel, amelyek azonban még mindig összefüggő és harmonikus egészet alkotnak. Azt láthatjuk, hogy a különböző magasabb ének a 12 sugár mint esszenciájuk megtestesülései, emellett minden egyes sugárt egy adott arkangyal is megtestesít, amint már láttuk korábban, a 7. sugarat Zadkiel, a 10. sugarat pedig Metatron. Így már érthető, hogy Szent Germain magasabb énje a 7. sugár megtestesülése is egyben. Ez a két sugár jobban ismertté vált és gyakran használják ezen a bolygón, mivel transzmutációs, átalakító tulajdonságuk miatt szükség van rájuk, hiszen a bolygó megtisztulásának folyamatában vagyunk (a 2., 8. és 9. sugár is erős gyógyító és transzmutációs tulajdonságokkal rendelkezik, többek között.)

A Forrás megtestesüléseként felkérést kapunk arra, hogy lehorgonyozzuk a sugarat ebbe a valóságba azáltal, hogy használjuk őket a mindennapi életünkben és a bolygó számára is, aszerint, amilyen útmutatás kapunk. Így segítünk meggyógyítani ezt a világot és újjáépíteni harmonikus egésszé.

Ahogy tovább haladunk lefelé a síkokon, minden fokozatosan egyre differenciáltabbá válik, és itt idézem Annie Besant leírását a mentális síkról, amely az a sík, ahol a magasabb én és az alacsonyabb én/személyiség szétválnak, a magasabb mentális lény ami a magasabb én része és a személyiség alsó mentális része. Az idézet az „Ember és testei” című könyvéből származik, amely szerintem nagyon hasznos ennek az elvnek a megértéséhez:

"A mentáltest éppúgy, mint az asztráltest, nem válik külön az embertől és az alakjától amikor az a fizikai és az asztrális testtel kapcsolatban működik; az alakja ovális - tojás alakú -, természetesen behatol a fizikai és az asztrális testbe, és sugárzó atmoszférával veszik őket körbe. Ahogy fejlődik és ahogy nő az intellektus, a bölcsesség, egyre nagyobbá válik - mint ahogy mondtam is. Mondanom sem kell, ez a tojás alakú forma gyönyörű és fénylő tárggyá válik, ahogy az ember az elme magasabb képességeit kifejleszti: az asztrálisan nem látható, de a magasabb szintű látás egyértelműen látja, amely az elme világához tartozik. Ahogyan egy fizikai világban élő hétköznapi ember semmit nem lát az asztrális világban amíg az asztrál érzékelés meg nem nyílik - bár körülötte van -, úgy az az ember, akinél csak a fizikai és asztrál érzék működik, semmit sem lát az elmevilágból, vagy az anyagból álló formákból, kivéve, ha a mentális érzékei megnyílnak, még akkor sem, ha mindez körbeveszi.

Azok az intenzív érzések, amelyek az elme világához tartoznak, nagyon különböznek azoktól az érzésektől, amelyeket itt ismerünk. Az "érzések" szó valójában téves kifejezés, inkább mentális "érzést" kellene mondanunk. Az elme a saját világa dolgaival kerül érintkezésbe, mintha közvetlenül a teljes felületén lennének. Nincs külön(álló) szerv a látásra, hallásra, érintésre, ízlelésre és szaglásra; az összes olyan rezgés, amelyet itt külön szervvel kellene érzékelnünk, abban a tartományban előidézik ezeket a jellemzőket, amikor összekapcsolódnak az elmével. Az elmetest egyként kapja meg őket, ugyanabban a pillanatban, és tudatában van mindannak, ami képes lenyűgözni.

Nem könnyű egyértelműen, szavakkal átadni gondolatokat arról, hogy ez az érzés milyen benyomásokat kelt, de talán a legjobban úgy írható le, ha azt mondjuk: ha egy képzett tanuló átmegy ebbe a régióba, és ott kommunikál egy másik tanulóval, az elme beszéd közben egyszerre színben, hangokban, és formában beszél, úgy, hogy a teljes gondolatot színekben és zenei képekben továbbítja ahelyett, hogy csak egy töredéke jelenne meg, mint ahogyan ez most is történik azokon a szimbólumokon keresztül, melyeket szavaknak nevezünk. 

Néhány olvasó talán hallott azokról az ókori könyvekről, amelyeket a Nagy Beavatottak írtak színnyelven, az Istenek nyelvén; ezt a nyelvet sok csélá ismeri, és a formát és a színt illetően az elmevilág "beszédéből" veszik át, amelyben egyetlen gondolat rezgése formát, színt és hangot jelent. Nem arról van szó, hogy az elme egy színre, hangra, vagy formára gondol; azt gondolja, hogy egy gondolat a finom anyag komplex vibrációja, és ez a gondolat mindezen módon kifejezi magát a felállított rezgésen keresztül. Az elmevilág kérdését folyton olyan rezgések adják, amelyek ezeket a színeket, ezeket a hangokat, ezeket a formákat idézik elő; és ha egy ember elme-testben, az asztrális és a fizikától is elkülönülten működik, teljesen megszabadul érzékszervei korlátaitól, minden pontban érzékeny minden rezgésre, amely az alsó világban különálló és különbözik társaitól." 

A mentális test, bár általában tojás alakú, különféle alakzatokat vehet fel, ha az ember elég fejlett és mestere ennek a síknak. A mentális test fizikailag sokkal kevésbé differenciált és rugalmasabb, formájának ez a leírása segíteni fog abban, hogy más felette lévő síkokon minden még kevésbé differenciált és rugalmasabb legyen. Magasabb énünk nem úgy néz ki, mint egy képzeletbeli humanoid test, inkább a Fény jelenléte, amely túlmutat a formák világán, tehát amikor azt mondjuk, hogy a Fény lényei vagyunk, ebben az értelemben szó szerinti jelentése van.

Általában a Csillagmagok - mivel ők magasabb síkokból érkező lelkek, akik az alsó síkokba zuhantak le -, magasabb teste fejlettebb, ám a fizikai világnak kevésbé mesterei. Ez úgy tükröződik a Fénymunkásoknál, hogy ők az átlagembernél részletesebb és egyértelműbb mentális megértéssel és ötletekkel, valamint asztrális felvetésekkel és vágyakkal rendelkeznek, de ezeknek gyakran nem sikerül megnyilvánulniuk a fizikai valóságban. Ennek oka az is, hogy ezen a bolygón az éteri és a plazma síkok sötétséggel szennyezettek, amely megakasztja a megnyilvánulást, amikor az a fizikai sík felé vezető úton van. Elengedhetetlen, hogy minden tisztítás és etika szigorú fegyelemmel rendelkezzen minden síkon, és ragaszkodunk a létrehozás megnyilvánulási folyamatához minden síkon felülről lefelé egymás után haladva.

Az emberiség nagy része, akik nem Csillagmagok, az alsó síkokból felfelé fejlődnek. Tehát az emberi történelem során láthatjuk, hogy a Fényerők segítségének és sugallatainak köszönhetően az emberi társadalom fokozatosan megtanulta a különféle testek kifejlesztését: az asztrál test kialakulásának az 1700-as évek végén volt az egyik fő áttörése olyan etikai alapelvek megnyilvánulásával, mint például az emberi jogok nyilatkozata és számos nemzeti alkotmány, melyek elsősorban St. Germainnek köszönhetőek. Később az 1800-as évek végén a mentális test tovább fejlődött, az ipari forradalommal és az eredeti Teozófusok tanításaival. Noha a sötétek ezt folyamatosan megzavarták és eltérítették, ennek ellenére egyértelmű és határozott előrelépés történt.

Most bolygószinten dolgozunk a következő sík felé, amely a mentális membránt a magasabb én síkjába illeszti, és amely a legnagyobb és legmeghatározóbb változásokat hozza. Ez a legfontosabb átmenet, amely véget vet a megosztottságnak a bolygón a dualitás és a sötétség alsó világai, valamint a Fény és az Egység magasabb síkjai között, miközben a Fényeső az alsó síkokba hullik, véget vet a sötétségnek és elkezdődik a tiszta Fény valósága. Ezt a folyamatot úgy lehet leírni, hogy az alsó síkokat és a magasabb síkokat összekötő, úgynevezett Antahkarana vagy Szivárványhíd építésének kezdete bolygószinten történik. Minden egyes, a saját magasabb szintünkkel való kapcsolat kialakulása befolyásolja a bolygó energiamezőjét, és segít ebben a folyamatban. A folyamatot Cobra Istennő örvény technikája (és a szivárvány-örvény, melyet a vasárnapi Felemelkedési meditációk során jelenítünk meg) valamint a fénymunka sok más formája segíti.

A Fény győzelme!

Magyar Cobra Csoport

2020. augusztus 26., szerda

Az 1996-os Nagy Felejtés

Eredeti angolul itt: http://2012portal.blogspot.com/2015/10/the-great-forgetting-of-1996.html

Fordította: MCCS

Az 1996-os megszállás alatt az Arkhónok és a Chiméra egy negatív akadályt helyeztek el a Naprendszer szélén (a héliopauza a Naprendszernek az a tartománya, amelyet a napszél tölt ki). Minden élőlény a Naprendszerben lévő korláton belül, beleértve a felszíni embereket, minden Cabal frakciót, minden földalatti élőlényt (nagyon ritka kivétellel), minden titkos űrprogram személyzetét, minden Plejádit, Szíriuszit, Andromédát, Akrturuszit, Drakonidát, Reptiliánt, Zetát és minden egyéb érző lényt, plazma implantátumokat kapott, és össze lett kötve a Chiméra mesterséges intelligencia hálózattal (a Fátyol). Azon lények túlnyomó többségénél, akiknek volt kapcsolata a Felemelkedett Mesterekkel, ez a kapcsolat megszakadt. A spirituális minőség rengeteg emlékét kitörölték elektronikus memória feloszlatással (EDOM).Sokan, akiknek szándékában állt információt terjeszteni a felszíni lakossággal, elmeprogramozás alá kerültek és sok esetben hamis információt és emlékeket ültettek beléjük. Minden csatornázó implantátumot kapott és a legtöbb csatornázási kapcsolatukat komolyan megzavarták.

Strangelet és toplet bomba mechanizmusokat helyeztek el arra az esetre, ha a Felemelkedett lények megpróbálnának kapcsolatot teremteni velünk. Ez hatékonyan egy olyan zónává tette a Naprendszerünket, amelyben nagyon kismértékű kapcsolat létezik a Felemelkedettekkel. Még a Naprendszeren belül lévő Plejádiak sem tudták közvetlenül elérni a Felemelkedett lényeket, mivel a kapcsolatfelvétel szélsőségesen korlátozott volt.

Ezt az 1996-os Nagy Felejtésnek nevezzük. Ez a felejtés annyira teljes volt, hogy valójában csak nagyon kevés ember emlékszik a spirituális kapcsolatra a saját Lelkével, illetve a Felemelkedett lényekkel 1996 előttről.Ez a felejtés olyannyira teljes volt, hogy sok embernek nehézségeket fog okozni, hogy megértse, amiről beszélek.

Most már az akadályok nagy része eltávolításra került, de mindenkinek a Naprendszeren belül (beleértve a felszíni embereket és majdnem minden lényt a föld alatti és űrbéli szövetségekből) megvan még az implantátumok azon része, ami elzárja a kapcsolatukat a Felemelkedett lényekkel. Ezek az implantátumok kapcsolódnak a strangelet/toplet bomba mechanizmusokhoz, amiket a Chiméra irányít. Ez az oka annak, hogy nem hoztam nyilvánosságra információt a Felemelkedési tervről, mivel a helyzet egyszerűen még nem áll készen.

Ha valakinek kétsége van a strangelet bombák valóságát illetően, itt találja a strangelet átalakulás fizikáját:

http://journals.aps.org/…/ab…/10.1103/PhysRevLett.105.141101

1999-ben, a Fényerők elkezdtek építeni egy Fény korlátot a héliopauzánál azzal a szándékkal, hogy a sötétség káros befolyását a Naprendszerünkön belül tartsák, és később megtisztítsák tőle. Ennek a korlátnak nagy része készen volt 2014 vége felé, és 2015 májusában teljesen elkészült.


2015 szeptembere óta a Fényerők nagy előrelépést tettek az implantátumok eltávolítására vonatkozóan. Az implantátumok többé már nem forgó fekete lyukak egy mágneses mezőben, hanem csak csupasz szingularitás átjárók, melyek még mindig tartalmaznak „furcsa kvark” előállító kvark-gluon plazmát (a kvantum-színdinamika egyik fázisa, az anyag alapvető részecskéire való bomlását jelenti). Minden implantátum továbbra is kapcsolatban áll hiperdimenzionális plazma féreglyukakkal (Tunnels of Set – Szeth alagútjai), melyek egy mesterséges intelligencia által támogatott hálózatba mutatnak, amely kommunikál a a Naprendszer plazma örvényén (Yaldabaoth) keresztül és összeköttetésben áll a plazma strangelet és toplet bombákkal. Ez a hálózat még mindig kapcsolatban áll az RHIC hadron ütköztetővel, és kisebb mértékben az LHC-vel CERN-nél. Ezek a részecskegyorsítók juttatnak strangeleteket a hálózatba, főként gluon fúziós kölcsönhatással.A Fényerők most a kvark-gluon plazmával elég könnyedén meg fognak birkózni, de a kvantum elsődleges anomália az implantátumok csupasz szingularitásának középpontjában, elrejtve abban az erőteljes erőben, amely felelős a gluont megkötő energiáért, nagyobb probléma lehet:

https://www.quora.com/What-is-the-gluon-binding-energy-for-protons-and-neutrons-in-laymans-terms

Az implantátumok a fő okai a tagadás és kivetítés pszichológiai mechanizmusainak. Ez a két pszichológiai mechanizmus az a páros, amely folyamatos belső harcokat okoz a Fénymunkások (Nagy az egód! Nem, a Te egód nagy!) és Fényharcosok (Egy hamis próféta vagy! Nem, Te vagy hamis próféta!) között.

Ezt a két pszichológiai mechanizmust tovább fejlesztették negatív nem fizikai entitások és az Arkhón/Chiméra Fátyol technológiája.

http://wakeup-world.com/2015/10/04/dislodging-negative-entity-attachments/

A Fény erők azt kommunikálták felém, hogy a Fényharcosok és Fénymunkások között egy közös célért, a bolygószintű felszabadításért dolgozó, belső harcoktól tartózkodó szövetségnek/koalíciónak létre kell jönnie a bolygó felszínén. Egy ilyesfajta szövetség döntő fontosságú a kompressziós áttörés sikerességéhez. Sárkány erők közölték, hogy egy ilyen koalíció csatornaként szolgálna a kompressziós áttörés pillanatában felszabaduló energiák számára és megkönnyítené az átmenetet.

Ha ez a szövetség nem jön létre, a Fényerőknek van egy alternatív terve, hogy végrehajtsa a kompressziós áttörést. Ez a második terv lassabb, de biztonságosabb. Részletek erről a tervről nem fognak megjelenni ezen a blogon, csak annyit mondanék, nem fog sokat változtatni azon, ahogy egy átlagember meg fogja tapasztalni az Eseményt.

Az Ellenállás közölte velem, hogy fel fogják venni a kapcsolatot Drake-kel, éppen az Esemény előtt, és lényeges információkkal látják el, hogy nyilvánosságra hozza őket.

A Fényerők látják, hogy a felszíni lakosság folyamatosan frusztrált amiatt, hogy a belső harcok azon emberek között, akiknek a bolygószintű felszíni változások vezetőinek kellene lenniük, nem akarnak véget érni. Ez az oka annak, hogy az Agarthaiak néha barbárnak látják a felszíni lakosságot. Ahelyett, hogy az emberek tagadásban lennének és kivetítenék az Agarthaiakra, hogy elitisták, talán hosszan és keményen bele kellene nézniük a tükörbe, felismerni a belső barbárt és megszelídíteni azt.
Az Agarthai frakcióknak több száz évbe telt, és még évezredes elkötelezett önfejlesztésbe, amíg megtanultak békében élni. Az Esemény után, mikor a strangelet bombák eltávolításra kerültek, képesek lesznek majd közvetlenül segíteni az emberiséget, és kapcsolatba lépnek majd emberekkel, de óvatosan teszik majd mindezt, mert nem akarnak célpontjaivá válni az emberek kivetítéseinek és támadásainak.Saját magam is megtapasztaltam az emberek támadásait és kivetítéseit szeptember második felében. Milyen kiszámítható - néhány ember annyira programozott és archón bábként viselkedik olyan kiszámíthatóan, hogy most már matematikai bizonyossággal ki tudom számolni, mikor fognak támadni.

Itt szeretném közölni, hogy azért hozok nyilvánosságra információt, hogy felhatalmazzam az embereket, hogy gondolkodjanak a saját fejükkel és tágítsák ki a látóhatárukat, nem azért, hogy követőket teremtsek. Nem azért teszek közzé információt az Eseményről, hogy passzív várakozásra sarkalljam az embereket, hanem hogy vegyenek részt aktívan az Esemény megteremtésében, bármilyen módon, amire vezettetést éreznek. Még a legfelső szinten is, az információ nagyon részekre bontott és olyan elven működik, hogy akkor és annyit kap belőle az egyén, amikor és amennyi megfelelő számára.Szóval nem tudok mindent és a helyzet legmélyebb rétegeiről való megértésem idővel fejlődik, mikor újabb információhoz jutok. Mégis, a forrásaim nagyon megbízhatóak, és nincsenek kitéve személyiség elferdítésnek, szubjektivitásnak, és elmeprogramozásnak, mint a felszíni információforrások.

Sok ember frusztrált, mert még nincsenek látható, drasztikus változások. Bármilyen drasztikus változás, mint egy nagyszabású leleplező információ nyilvánosságra hozatala a tömegmédián keresztül, vagy egy közvetlen fizikai beavatkozás a felszínen a Fényerők részéről, események zuhatagát indítaná el, ami elvezetne a strangelet bombák beélesítéséhez. Következésképpen, drasztikus tettek a Fényerők részéről csak akkor fognak történni, mikor minden strangelet és toplet bomba eltávolításra került és egyáltalán nem jelent már fenyegetést.

A jelenlegi bolygószintű helyzetben meglévő implantátumokkal, entitás kötődésekkel, és az emberi psziché gyógyításával kapcsolatos sürgető szükségre válaszolva, a Sárkány források folyamatosan fejlesztik a technológiájukat implantátum és entitás eltávolítással, aura védelemmel és fizikai- nem fizikai testek gyógyításával kapcsolatban. Ez a technológia itt elérhető:

http://www.light-mandalas.com/

http://www.light-mandalas.com/e-shop.html#!/Mandala-White-Star/p/45887832/category=11990044


Hatalmas geopolitikai változások zajlanak jelenleg, amik a Cabal végső vereségéhez fognak vezetni.

Egy érdekes szinkronicitás, hogy a szuper-hatékony orosz közbelépés Szíriában egyetlen héttel azután kezdődött, hogy nyilvánosságra hoztam a halafi kerámia szíriai örvény meditációt.

http://sputniknews.com/middleeast/20151003/1027966788/isil-on-verge-of-collapse-under-russian-airstrikes-and-economic-problems.html#ixzz3nWEahZSJ

Ez egy lépéssel közelebb hozta a menekültválság megoldását.

http://sputniknews.com/middleeast/20151002/1027937885/syria-refuges-muallem.html

A Haszúna-Szamarra Istennő örvény területe (Szíria és nagy valószínűséggel hamarosan Irak) jelenleg a Keleti Szövetség és a Cabal között zajló ún. proxy háborúnak (kívülről támogatott háború, melyben a nagyhatalom maga nem vesz részt a háborúban) a színtere.

http://www.sott.net/article/303214-Russias-campaign-is-snuffing-out-the-CIAs-Al-Qaeda-forces

Az Iszlám állam próbál elpusztítani annyi szépséget, amennyit lehetséges, mielőtt végleg vereséget szenved.

http://www.aljazeera.com/news/2015/10/isil-blows-arch-triumph-syria-palmyra-151005033238445.html

Évekkel ezelőtt a Chiméra sok fizikai Plejádi túszt zárt felszíni börtönökbe Szíriában és Afganisztánban. Ezeket a túszokat a Chiméra erői fogták el az 1996-os invázió előtt mindenütt a Naprendszerben, és később a Földre szállították őket. A túszok stratégiailag fontosak a Chiméranak, mivel olyan mechanizmusként használják őket, amivel megakadályozzák a Plejádi flotta Föld felé való haladását, akik szeretnének segíteni a bolygó felszabadításában. Ezek a túszok a valódi okkult okai az amerikai negatív katonaság jelenlétének Szíriában és Afganisztánban.

Mindezen okok miatt jó volna, ha a lehető legtöbb ember végezné a halafi kerámia meditációt, hogy segítsen stabilizálni a helyzetet. A meditációval kapcsolatos információk ezen a hivatkozáson elérhetők:

http://2012portal.blogspot.com/2015/09/meditation-for-europe-report.html

Fontos mozzanatok zajlanak a színfalak mögött, amikről nem adhatok jelentést még akkor sem, ha szeretnék. Annyit mondanék csupán, hogy annak ellenére, hogy még semmi drasztikus változás nem történt, jelenleg fektetik le az alapjait azoknak a pozitív változásoknak, melyek örökre át fogják formálni világunkat.

A Fény győzelme!

Magyar Cobra Csoport