2022. február 22., kedd

Sürgős Rövid Üzenet a Felszíni Lakossághoz

Eredeti bejegyzés itt: 

http://2012portal.blogspot.com/2022/02/a-short-message-to-surface-population.html

Fordította: MCCS

A háború Oroszország és Ukrajna között elkezdődött:
Ezért a Fényerők arra kérnek mindenkit, aki érzi a vezettetést, hogy 4 óránként vegyen részt az Ukrajna békéjének helyreállítását célzó meditációnkban. Az utasításokat itt találjátok:


Az orosz erők elfoglalták a csernobili atomerőművet, és titkos biofegyver-laborokat tisztogatnak Ukrajnában:


Az ukrán atomerőművek és biolaborok védelme minden olyan károsodástól, amely radioaktív vagy biológiailag veszélyes csapadékot okozna, bekerült a meditációnkba, és a meditációs utasításokat frissítettük, hogy tükrözzék az új helyzetet.

Ez a cikk a helyzet alakulásával frissülhet vagy módosulhat, ezért ellenőrizzétek a frissítéseket.

Utóirat: Mind a ljubljanai és mind a Los Angeles-i örvények meditációi aktívak, és részt vehettek benne, ha vezettetést éreztek:


Magyarul itt:

Magyarul itt:

Az Istennő békét akar és béke lesz!

2022. február 16., szerda

A keresztény misztikus Beinsa Douno próféciája - Cobra link fordítás a Felemelkedési Terv Frissítéséből

Eredeti bejegyzés itt:

https://mauihawaiitheworld.wordpress.com/2015/08/03/the-prophecy-of-christian-mystic-master-beinsa-douno/

Fordította: MCCS

Idézet Cobrától:

"Ezért monumentális társadalmi változásokra számíthatunk 2023 eleje és 2026 eleje között, vagyis másfél évvel a 25. napciklus jelenlegi napmaximuma után. Ez tökéletesen összecseng a Portal 2025-tel:

http://2012portal.blogspot.com/2020/05/portal-2025.html

Magyarul itt:

https://ellenallas1111.blogspot.com/2020/05/2025-portal.html

És Beinsa Douno próféciájával:

https://mauihawaiitheworld.wordpress.com/2015/08/03/the-prophecy-of-christian-mystic-master-beinsa-douno/ "

A fenti idézetben szereplő utolsó hivatkozás került lefordításra.


A keresztény misztikus Beinsa Douno próféciája 

Írta: Jonwoodhouse

Beinsa Douno mester (születési neve: Peter Deunov) befolyásos keresztény misztikus volt, aki Bulgáriában élt. 1886-ban született és 1944-ben hunyt el. Egy hollandiai teozófiai világkongresszuson Krishnamurti visszautasította, hogy Lord Maitreya 20. századi inkarnációjának nyilvánítsák, és azt mondta a résztvevőknek: "Ő már fizikai testben van a Földön. A Világtanító Bulgáriában van, és a neve Peter Deunov".

Amikor Yoganandát görögországi látogatása során arról kérdezték, hogy milyen szándékai vannak egy bulgáriai ásram létrehozásával kapcsolatban, kijelentette: "Eddig tudok eljutni, az Igazság Szelleme ott tevékenykedik".

Beinsa Douno egy próféciát hagyott hátra, amelyet transzban kapott. A jóslat néhány nappal a halála előtt, 1944 decemberében érkezett.

"Az emberek gondolataiban, érzelmeiben és cselekedeteiben már most is fokozatos fejlődés tapasztalható, de hamarosan mindenki alá lesz vetve az isteni Tűznek, amely megtisztítja és felkészíti őket az Új Korszakra. Így az ember, a tudatosság magasabb fokára emelkedik, ami elengedhetetlen az Új Életbe való belépéshez. Ez az, amit a "Felemelkedés" alatt értünk.

Néhány évtized telik el, mire eljön ez a Tűz, amely átalakítja a világot, új erkölcsöt hozva neki. Ez a hatalmas hullám a kozmikus űrből érkezik, és elárasztja az egész Földet. Mindazokat, akik megpróbálnak ellenállni neki, elragadják és máshová helyezik át. Bár e bolygó lakói nem mindannyian vannak a fejlődésnek ugyanazon a fokán, az új hullámot mindannyian érezni fogjuk. És ez az átalakulás nemcsak a Földet fogja érinteni, hanem a teljes Kozmosz egészét. A legjobb és egyetlen dolog, amit az ember most tehet, hogy Isten felé fordul, és tudatosan fejleszti magát, emeli rezgésszintjét, hogy harmóniában találja magát azzal az erőteljes hullámmal, amely hamarosan elárasztja őt.

A Tűz, - amiről beszélek,- amely a bolygónknak felkínált új feltételeket kíséri, mindent megfiatalít, megtisztít, újjáépít: az anyag finomodik, szívetek megszabadul a szorongástól, a gondoktól, a bizonytalanságtól, és fényessé válik; minden javul, emelkedik; a gondolatok, az érzelmek és a negatív cselekedetek felemésztődnek és megsemmisülnek. Minden, ami körülöttetek van, hamarosan összeomlik és eltűnik. Semmi sem marad ebből a civilizációból, sem annak perverzitásából; az egész Földet megrázza, és nem marad nyoma ennek a téves kultúrának, amely az embereket a tudatlanság igája alatt tartja.

A földrengések nem csak mechanikus jelenségek, céljuk az is, hogy felébresszék az emberek értelmét és szívét, hogy felszabadítsák önmagukat tévedéseikből és ostobaságaikból, és hogy megértsék, hogy nem ők az egyetlenek a világegyetemben. Naprendszerünk most a Kozmosz egy olyan régióján halad át, ahol egy megsemmisült csillagkép hagyta nyomát, porát. Ez a szennyezett téren való átkelés a mérgezés forrása, nemcsak a Föld lakói számára, hanem galaxisunk többi bolygójának minden lakója számára is.

Csak a Napokat nem érinti ennek az ellenséges környezetnek a hatása. Ezt a régiót "tizenharmadik zónának" nevezik; nevezik az "ellentmondások zónájának" is. Bolygónk évezredeken át volt bezárva ebbe a régióba, de végre közeledünk a sötétség eme terének kijáratához, és azon a ponton vagyunk, hogy elérjük a spirituálisabb régiót, ahol fejlettebb lények élnek.

A Föld most egy Felemelkedési folyamatot követ, és mindenkinek arra kellene törekednie, hogy harmóniába kerüljön a felemelkedés áramlataival. Azok, akik nem hajlandók alávetni magukat ennek az irányvonalnak, elveszítik a jövőbeni felemelkedésükhöz felkínált jó feltételek előnyeit. Ők lemaradnak az evolúcióban, és több tízmillió évet kell várniuk egy új felemelkedési hullám eljövetelére. A Föld, a Naprendszer, a világegyetem, mind-mind új irányba kerül a Szeretet impulzusa által. A Szeretet minden erők közül a legnagyobb! A pénzt és a hatalmat továbbra is úgy tiszteljük, mintha az életünk menete függne tőle. A jövőben minden a Szeretetnek lesz alárendelve, és mindenki azt fogja szolgálni. De az ember tudatossága, a szenvedésen és a nehézségeken keresztül fog felébredni.

Árvizek, hurrikánok, óriási tüzek és földrengések lesznek, amelyek mindent elsöpörnek. Bőségesen fog folyni a vér. Forradalmak lesznek; szörnyű robbanások fognak visszhangozni a Föld számos régiójában. Ahol föld van, ott víz lesz, és ahol víz van, ott föld lesz. Isten a Szeretet; mégis itt egy fenyítésről van szó, a természet válasza az ember által elkövetett bűnökre, amit az idők éjszakája óta követnek el az Anyja, a Föld Bolygó ellen.

E szenvedések után azok, akik megmentődnek, az igazi elit, megismerik az Aranykort, a harmóniát és a határtalan szépséget. Őrizzétek meg tehát békéteket és hiteteket, amikor eljön a szenvedés és a rémület ideje, mert meg van írva, hogy az igazak fejéről egy hajszál sem hullik le. Ne csüggedjetek, egyszerűen csak kövessétek a személyes tökéletességre irányuló munkátokat. Fogalmatok sincs arról a grandiózus jövőről, amely rátok vár. Az Új Föld hamarosan napvilágot lát. Néhány évtized múlva a munka kevésbé lesz megterhelő, és mindenkinek lesz ideje arra, hogy szellemi, intellektuális és művészi tevékenységeknek szentelje magát.

A férfi és a nő közötti kapcsolat kérdése végül harmóniában fog megoldódni; mindkettőjüknek lehetősége lesz arra, hogy kövesse a saját vágyait. A párok kapcsolatai a kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapulnak majd. Az emberek átutaznak majd a világűr különböző síkjain, és áttörnek az intergalaktikus térbe. Tanulmányozni fogják működésüket, és gyorsan lesznek képesek megismerni az Isteni Világot, az Univerzum Fejével való összeolvadást.

Az Új Korszak a hatodik fajé. A ti predesztinációtok (latin szó, jelentése: eleve elrendelés) az, hogy felkészüljetek rá, hogy üdvözöljétek és megéljétek. A hatodik faj a Testvériség eszméje köré fog épülni. Nem lesznek többé személyes érdekellentétek; mindenkinek egyetlen törekvése az lesz, hogy a Szeretet Törvényéhez igazodjon. A hatodik faj a Szereteté lesz. Egy új kontinens fog kialakulni számára. A Csendes-óceánból fog kiemelkedni, hogy a Magasságos végre megteremthesse a helyét ezen a bolygón.

Egy új kultúra fog napvilágra kerülni, amely három fő alapon nyugszik majd: a nő felemelésén, a szelídek és alázatosak felemelésén és az emberi jogok védelmén. A fény, a jó és az igazság győzni fog; ez csak idő kérdése. A vallásokat meg kell tisztítani. Mindegyik tartalmazza a Fény Mestereinek Tanításának egy-egy részecskéjét, de az emberi eltévelyedés szüntelen utánpótlása elhomályosítja azt. Minden hívőnek egyesülnie kell, és egyetlen alapelvvel kell egyetértenie: a Szeretetet kell minden hit alapjává tenni, bármi legyen is az. Szeretet és Testvériség, ez a közös alap! A Földet hamarosan a Kozmikus Elektromosság rendkívüli gyors hullámai fogják elsöpörni.

Néhány évtized múlva azok a lények, akik rosszak és másokat félrevezetnek, nem lesznek képesek támogatni az intenzitásukat. Így elnyeli őket a Kozmikus Tűz, amely felemészti a bennük lévő rosszat. Ezután meg fognak térni, mert meg van írva, hogy "minden test dicsőíteni fogja Istent". Anyánk, a Föld, megszabadul az emberektől, akik nem fogadják el az Új Életet. El fogja őket utasítani, mint a sérült gyümölcsöt. Hamarosan nem fognak tudni reinkarnálódni ezen a bolygón; beleértve a bűnözőket is. Csak azok maradnak meg, akikben Szeretet lakozik. Nincs olyan hely a Földön, amely ne lenne szennyezett emberi vagy állati vérrel; ezért alá kell vetnie magát a tisztulásnak. És ezért bizonyos kontinensek el lesznek merítve, míg mások a felszínre kerülnek. Az emberek nem is sejtik, hogy milyen veszélyek fenyegetik őket. Továbbra is hiábavaló célokat követnek és az élvezeteket keresik.

Ezzel szemben a hatodik fajhoz tartozók tudatában lesznek szerepük méltóságának, és tiszteletben tartják mindenkinek a szabadságát. Kizárólag a növényvilág termékeiből fognak táplálkozni. Az eszméik szabadon fognak keringeni, mint napjaink levegője és fénye. A Föld alatt valami rendkívüli van készülődőben. Egy grandiózus és teljesen elképzelhetetlen forradalom fog hamarosan megnyilvánulni a természetben. Isten elhatározta, hogy újjászervezi a Földet, és meg is fogja tenni! Ez egy korszak vége; egy új rend fogja felváltani a régit, egy olyan rend, amelyben a Szeretet fog uralkodni a Földön."

David Lorimer "Prophet for our Times" című, Beinsa Dounóról szóló könyve, 2015 szeptemberében jelent meg újra a Hay House kiadónál, Wayne Dyer előszavával.

Magyar Cobra Csoport

2022. február 13., vasárnap

Felemelkedési Terv - Frissítés

Eredeti bejegyzés itt: 

Fordította: MCCS

Eljött az idő, hogy nyilvánosságra kerüljön a bolygó felemelkedési tervének következő része.

Egy korábbi frissítésben már megjelent néhány információ a felemelkedési tervről:

http://2012portal.blogspot.com/2016/03/the-ascension-plan.html

Magyarul itt:

https://ellenallas1111.blogspot.com/2016/06/az-esemeny-2-resz-felemelkedesi-terv.html

Azóta a terv módosult, és a Fényerők új információkat adtak.

A legfontosabb, hogy a Fényerők közölték, hogy az 1975-2025-ös Felemelkedési ablak NEM zárul be 2025-ben, hanem ÁLLANDÓAN NYITVA marad. Ez azt jelenti, hogy az energiák folyamatosan növekedni fognak, és 2025-től kezdve a Felemelkedési energiák folyamatosan és örökre áramlani fognak a Galaktikus Központi Napból a Naprendszerünkön keresztül a bolygó felszíne felé.

A Fényerők nem voltak hajlandóak kommentálni, hogy ez gyakorlatilag mit jelent az Esemény időzítésére vonatkozóan. A rendelkezésemre álló információk alapján két lehetséges forgatókönyvet tudok elképzelni. Az első forgatókönyv szerint, mostantól számítva 3-15 hónap múlva bekövetkezik az Esemény, amit majd a felszíni emberi társadalom gyors átalakulása követ, a 2025-ös Galaktikus Impulzusig. A második forgatókönyv 2025-re jósolja az Eseményt és a Galaktikus Impulzust néhány évvel későbbre, de 2030-nál korábbra. Legyetek tudatában annak, hogy ezek az időpontok csak spekulációk, és tévesek lehetnek, mivel a Fényerők ezt közvetlenül nem erősítették meg.

Szintén nagyon fontos, hogy miután az 501-es Projekt 2019 nyarán összeomlott, jelentős változás történt a Felemelkedési Tervben. Ekkor vált teljesen világossá a Fényerők számára, hogy a felszíni emberiség nem lesz képes közvetlen fizikai beavatkozás nélkül átesni a gyógyuláson és a felszabaduláson, és hogy a felszíni társadalomnak lassú összeomláson kell keresztülmennie, amíg a közvetlen beavatkozás biztonságosan bevezethető anélkül, hogy a sötét erők elpusztítanák a bolygót. Ezért az eredeti terv, amely három felemelkedési hullámot irányzott elő az Esemény és a Galaktikus Szuperhullám között, túl ambiciózus volt, és át kellett dolgozni. Íme tehát a felülvizsgált Felemelkedési Terv.

Először is, a Galaktikus Központi Nap megnövekedett energiája továbbra is tisztítani fogja az összes megmaradt kvantum és szubkvantum anomáliát a bolygó körül és azon túl, és a Fényerők folyamatosan eltávolítanak minden negatív nem-fizikai entitást. Az elsődleges anomália különböző aspektusainak eltávolítására vonatkozóan, néhány igen megbízható támpontot találhattok itt:

https://ascendliberation.blogspot.com/2022/01/current-anomaly-questions-assistance.html

Másodszor, a naptevékenység tovább fog növekedni, mivel egyre közelebb kerülünk a 25. napciklus naptevékenységi maximumához. A korai előrejelzések szerint ez a ciklus 2025 júliusában éri el a csúcspontját, de most a tudósok 2024 végére várják a napmaximumot:


Alekszandr Csizsevszkij korai kutatásai kimutatták, hogy a társadalmi feszültségek 60%-a minden napmaximum után másfél éven belül történnek:

http://time-price-research-astrofin.blogspot.com/2012/03/alexander-tchijevskys-physical-factors.html

http://www.gorbanev.com/Chizhevsky.htm

Ezért monumentális társadalmi változásokra számíthatunk 2023 eleje és 2026 eleje között, vagyis másfél évvel a 25. napciklus jelenlegi napmaximuma után:


Ez tökéletesen összecseng a Portal 2025-tel:

http://2012portal.blogspot.com/2020/05/portal-2025.html

Magyarul itt:

https://ellenallas1111.blogspot.com/2020/05/2025-portal.html

És Beinsa Douno próféciájával:

https://mauihawaiitheworld.wordpress.com/2015/08/03/the-prophecy-of-christian-mystic-master-beinsa-douno/

Minden negatív idővonal összeomlik, és minden idővonal az Eseménybe fog összpontosulni:

https://humansbefree.com/2021/11/project-looking-glass-insider-mankind-eventually-wins.html

A társadalmi nyugtalanság csúcspontján és amikor elég anomália kerül eltávolításra, a Fényerők a jelenlegi rendkívüli állapotot hadiállapottá változtatják majd a bolygó felszínén.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a teljes felszíni lakosságot rövid (3-7 napos) katonai zárlat alá helyezik, mialatt tömeges letartóztatások zajlanak majd. Az embereket arra fogják utasítani, hogy szigorúan maradjanak otthon, hogy a katonai műveletek biztonsága biztosítva legyen járulékos károk nélkül. A Pozitív erők kvantumimpulzus fegyvereket fognak használni, hogy blokkolják a Negatív hadsereg fegyverzetét és befagyasszák a csapatokat és azokat a civileket, akik nem hajlandók engedelmeskedni a Pozitív hadsereg parancsainak.

Az Eseménytervnek még mindig van egy jelentős aspektusa, amelynek titkosítottnak kell maradnia, és ami szinte mindenki számára nagy meglepetés lesz.

Az Esemény után, a felszíni társadalom drasztikus átalakuláson megy keresztül, ami eltart majd néhány évig.

A felszíni lakosság továbbra is folyamatosan integrálja majd az információkat a Leleplezésről és a Közzétételről, amelyeket a tömegmédia tesz közzé, és elkezdik begyógyítani a sötét múltból származó mély pszichológiai sebeiket.

Míg a legszélsőségesebb pszichopatákat és szociopatákat az Eseménykor és nem sokkal utána eltávolítják a bolygó felszínéről, sok látens szociopata a Galaktikus Szuperhullámig a társadalomban marad, és nem kelthetnek feltűnést anélkül, hogy bármilyen kárt okoznának, hiszen tudják, hogy bármilyen káros cselekedet a részükről a gyors eltávolításukat fogja kiváltani.

Elég hosszú ideig tart egy rendszer teljes megtisztítása:

https://www.rt.com/news/540662-nazis-germany-prosecutor-office-inquiry/

Az Esemény után a Fénymunkások nagy többsége a pozitív energiák, az angyalok és a Fényerők nagy segítségével masszív gyógyulási folyamaton megy keresztül. Rengeteg öngyógyító munkát kell elvégezni, és várhatóan néhány évvel később, amikor a Galaktikus Impulzus megérkezik, körülbelül 2000 ember lesz kész a Felemelkedésre a Felemelkedés első hullámában, ami egybeesik a Galaktikus Szuperhullámmal és a bolygó kiürítésével:

https://www.youtube.com/channel/UCh3JFQND70lnAPhb4c8VppQ/videos

https://www.youtube.com/watch?v=iHa042rtWn4

https://www.youtube.com/watch?v=nK6k585w784

A Felemelkedésre készülők Fényszigeteken élnek majd, melyek röviddel az Esemény után kezdenek kialakulni.

Kapcsolatba fognak lépni az ikerlelkükkel, akik közül sokan az anyahajókon vannak:

https://intergalacticmatch.com/

https://www.youtube.com/watch?v=GxqVuuhZzZM

A múltbéli programokon túlra tágítják a látókörüket, és elkezdik a Lélek kapcsolatokat kialakítását:

https://www.welovefirstcontact.com/2022/01/pleiadian-energetic-clarification-of.html

Magyarul itt:

https://welovefirstcontact-hungarian.blogspot.com/2022/01/lelki-kapcsolatok-megvilagitasa-plejadi.html

Az evakuálás során az Ashtar Parancsnokság és a Galaktikus Konföderáció hajói megmentik a felszíni emberiséget a galaktikus cunami elől:

https://archive.org/details/TheAdamAndEveStory_201904/page/n187/mode/2up

https://www.luisprada.com/galactic_federation_fleets/


Az Evakuálás után, és miután a Föld átmegy az átalakuláson, csak a Fénnyel teljesen összhangban lévő lényeknek (becslések szerint néhány millió Fénymunkás) lesz megengedve, hogy visszatérjenek és Fényszigeteken lakjanak a Földön, és felkészüljenek a Felemelkedés második és harmadik hullámára, ami viszonylag hamarosan bekövetkezik.

Az emberiséget tömegesen evakuálják (kitelepítik) és a Plejádok csillagrendszerben lévő bolygóra szállítják, ahol már mintegy 70 milliárd ember él, akiket 1999-ben evakuáltak a Föld bolygó asztrális síkjáról.


Körülbelül 500 millióan azok közül, akiket evakuálnak a felszínről - főleg szociopaták és pszichopaták, közülük sokan drakók és hüllők, akik 1996-1999 között érkeztek a Földre, és azóta emberi klónokban éltek a felszínen -, nem lesznek képesek teljesíteni az evolúció minimális kritériumait, így a Központi Napba viszik őket átalakításra.

Ez gyakorlatilag a sötétség és a szenvedés végét jelenti az egész világegyetemben, és "elkezdődhet a fényesség új ciklusa."

A FÉNY GYŐZELME!

Magyar Cobra Csoport2022. február 10., csütörtök

Kecskeméti Tachyon Kamra

Drága Csillagmagok! 💗😊

Egy nagyszerű hírrel szeretnénk nektek szolgálni! Korábban már jeleztük számotokra, hogy a Tachyon Kamra elérhető Magyarországon Mogyoródon, és most egy újabb helyszínnel bővült a lehetőség: Kecskeméten is megtalálható. Drága Csillagmag testvérünk, Nagy László üzemelteti, a Harmónia Lélekközpontban.

A hivatalos facebook oldalukat itt találhatjátok meg:

https://www.facebook.com/tachyonkamrakecskemet


Ha valaki időpontot szeretne egyeztetni velük, akkor kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot személyesen Lászlóval vagy Tündével a fent jelzett oldalon, nagy szeretettel várnak minden érdeklődőt és gyógyulni vágyót.

Ha emailben szeretnétek elérni Lászlót, akkor ezen a címen tehetitek meg:

tachyon kecskemet21@gmail.com.


A kamráról információkat a Harmónia Lélekközpont facebook oldalán is találhattok, ahol sok egyéb csodálatos szolgálatatás is elérhető, többek között:

Kristályterápia, fülakupunktúra, aromaterápia, lávaköves masszázs, természetgyógyászat, Mandala VN Star kezelés és még nagyon sok más egyéb lehetőség, amiből választhattok. Az oldaluk linkje itt található:

https://www.facebook.com/Harm%C3%B3nia-L%C3%A9lekk%C3%B6zpont-100128591434485/
Mind a Rózsa Rendje, mind a Magyar Cobra Csoportban több kommentben is jeleztétek, hogy Magyarországon több "ilyen" Tachyon kamra is található. Tisztelettel jelezzük, hogy töröltük az összes ilyen hozzászólást. Azok a Tachyon kamrák nem Cobra által aktiváltak és a működésük is teljes mértékben eltérő. Nem állítjuk, hogy semmilyen hatásuk nincs, de van egy nagyon fontos eltérés köztük. Ha megengeditek, akkor a hivatalos Plejádi Tachyon kamra könyvből idéznék nektek Cobrától egy fontos részletet, mely mindenre magyarázatot fog adni. A könyvet Admin Nővérkéim Nagy Mara Katalin és Takács Anikó írták Cobra információi alapján, ha valaki szeretné megrendelni, akkor itt megteheti:

https://www.tachyonhungary.com/tachyon-kamra-konyv/


Nagyon fontos még, hogy Cobra a Plejádiakkal közvetlen (nem telepatikus) kapcsolatban van és ők kérték meg rá, hogy terjessze el a kamrákat a Bolygón.

Most pedig akkor jöjjön az idézet a fent említett könyvből:

"RosesOfTheLight: Biztos vagyok benne, hogy az olvasókban is felmerül a kérdés, hogy honnan tudják a Tachyonok, hogy hol vannak ezek a kamrák és hol vannak ezek a belépési pontok?

COBRA - Tulajdonképpen mi féreglyukakat hoztunk létre, melyek keresztülhatolnak az atmoszférán és a Tachyonok egyszerűen megtalálják a legkönnyebb útját az utazásuknak. A legkönnyebb út pedig, ezeken a féreglyukakon keresztül, - a természetüktől fogva - a Tachyon kamrákba vezetnek.

RosesOfTheLight: Ez egy szabadalmaztatott technológia? Kérdezem ezt azért, mert David Wagner egy egészen nagy márkát épített fel erre, és egy teljesen más felépítésű Tachyon kamrát hirdet és vannak olyanok is, - például az én országomban is -, akiknek házilag épített "Tachyon kamrájuk" van és így is hirdetik őket, sőt tachyonizálnak is. A kérdés tehát, hogy mennyiben különbözik a ti általatok kínált Plejádi Tachyon kamra és az övék?

COBRA - Azt alá tudom támasztani, hogy David Wagner technológiája hiteles. Más a kivitelezése mint az enyémnek. Különösen az elmúlt években nagyon sok cég jött létre, akik valami olyasmit promotálnak, ami nem Tachyon technológia, de Tachyon technológiaként minősítik magukat és azt kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb ilyen cég nem hiteles.

RosesOfTheLight: Az említett cégek “Tachyon kamrái” és a házilag felépített “Tachyon Kamrák” is részesülnek azokból a Tachyonokból, amik az általatok létrehozott féreglyukakon keresztül érkeznek a Plejádi Tachyon kamrákba?
COBRA - Nem, mert ott nincs féreglyuk. A féreglyukak, az igazi kamrák és a szatellit között - mely a Föld körül kering - lettek létrehozva."

Nemrégiben egy részletes interjúra is sor került Cobrával a Tachyon kamrákkal kapcsolatban, melyet itt olvashattok el:

https://ellenallas1111.blogspot.com/2022/01/uj-cobra-interju-tachyon-kamrakrol.html

Lászlónak és Tündének lesz hivatalos weboldala is, kis türelmet kérnek, amíg elkészül, amint lehet mutatni fogjuk azt is itt a csoportban.

Ha valaki arról szeretne olvasni, hogy mi a Tachyon és mi a Tachyonizáció, akkor itt megteheti:

https://www.tachyonhungary.com/tachyon-kamra/

Kellemes informálódást és csodás megéléseket kívánunk Mindannyiótoknak!

Magyar Cobra Csoport