2024. június 24., hétfő

De hol vannak a lélekcsaládjaink?

💥 Hervé Gaïa cikke

Az új idővonal forgatókönyve aktív közreműködést igényel a bolygó felszíni lakosságától. Néhányunk számára ez az életünk átalakítását jelenti. Az elméleti információk elsajátításának egy szakasza után meg kell találnunk a lélekcsaládunk tagjait, és ezekkel az újra felfedezett lélekcsaládtagokkal fényszigeteket létrehoznunk. Ezek a fényszigetek az Agartha belső civilizációjával és a földön kívüli civilizációkkal való kapcsolatfelvétel kiváltságos helyei lesznek.
A lélekcsaládok először egy tudattalan evolúción mentek keresztül, majd egyes tagok integrálódtak a Mátrixba, és a lélekcsaládjuktól elkülönült evolúción mentek keresztül. A következő szakasz a Mátrix megszűnése után a tudatos evolúció folytatása a saját lélekcsaládunk tagjaival.

A Mátrixból való kilépés evolúciós fázisait a forrásig melegített víz fázisainak diagramjához hasonlította Cobra:A harmadik fázist (III. a római számokkal az ábrán) a lélekcsaládok újraegyesülése jellemzi, a feltárulás egyre nagyobb lendületet vesz, és ebben a fázisban a sötét erők valóban elveszítik az uralmat a bolygó felszíne felett. Ennek a fázisnak a tetőpontja megfelel majd annak, amit mi Eseménynek nevezünk, az első galaktikus villanással.

És valóban, teljesen vitathatatlanul a harmadik fázisban vagyunk, sőt, valószínűleg a forráspont és így a 4. fázisba való átmenet közvetlen közelében. Nos, ha úgy tekintjük, ahogyan Cobra tette, hogy a harmadik fázist a lélekcsaládok újraegyesülésének kell jellemeznie, akkor égek a vágytól, hogy megkérdezzem tőletek: ti hol tartotok a lélekcsaládjaitok újraegyesítésében?

A lélekcsaládok, lélektársak és ikerlelkek ezen fogalmaival széles körben visszaéltek a mátrix karanténjában, és néha nehéz eligazodni, már a fogalmak között is, de még inkább ezeknek a nagyon különleges kapcsolatoknak a gyakorlati megértésében. Mi több, egészen a közelmúltig az ilyen kapcsolatok - annak ellenére, hogy egyesek meg voltak győződve arról, hogy lélektársukkal vagy ikerlelkükkel élnek párkapcsolatban - nagyon veszélyesek voltak a résztvevőkre nézve:

Ami a lélektársakat illeti (több is van, a lélektárs nem egyedi), hosszú utat tettünk meg együtt, mielőtt bekerültünk a Mátrixba. A lelki társakkal mély kapcsolatunk van, és a Mátrix általában mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza két lélektárs találkozását, mert egy ilyen találkozás erőteljes tisztuláshoz vezet, és ez már önmagában veszélyt jelent a Mátrixra. A Mátrix akár odáig is elmegy, hogy baleseteket okoz, hogy megakadályozza az ilyen találkozásokat. Egyeseknél, tekintettel az ilyen találkozás erejére, ez inkább menekülésre készteti őket, mintsem hogy találkozzanak.

Az arkhónok allergiásak a férfi és nő közötti lélekszerelem mélységes energiájára is, különösen a lélektársak és ikerlelkek között.

Az inkarnáció folyamatának megtervezésekor ritkán engedik, hogy két ikerlélek egyszerre inkarnálódjon. Ha mégis, akkor is ritkán találkoznak. Még ha találkoznak is, ritkán engedik meg nekik, hogy együtt legyenek; az arkhónok olyan helyzeteket teremtenek, amelyek megakadályozzák az egyesülést. Ezért van az, hogy az ikerlélek egyesülések a bolygó felszínén ma még rendkívül ritkák, és a legtöbb ember, aki ikerléleknek hiszi magát, valójában elsődleges lélektárs (lélektársak, akik ikerlélekenergiát csatornáznak egymásnak.)
De az Arkhónok és a Karma Urai már nem e világból valók, kedves lélekcsaládok, megnyugodhattok!

A Karma Urairól még azt mondják: nagy befolyással rendelkeztek az emberi reinkarnációs ciklus felett, és nagy beleszólásuk volt abba, hogy egy adott egyén hol és hogyan reinkarnálódjon. Teljes hozzáférésük volt az Akasha feljegyzésekhez. Elválasztották az ikerlelkeket, tönkretették a lélektársak közötti kapcsolatokat, féltékenységet és félelmet keltettek, és arra törekedtek, hogy a lehető legnagyobb szenvedést okozzák.


De mi is pontosan a lélekcsalád?

Ahhoz, hogy eljussunk a lélekcsalád fogalmához, meg kell értenünk, hogy a harmonikus társadalom megteremtésének kulcsa a lélekcsaládjaink megtalálása és a velük való újbóli kapcsolatteremtés. Egy lélekcsaládot olyan lelkek jellemeznek, amelyek hasonló teremtési folyamaton mentek keresztül, és hasonló lélekszerkezettel rendelkeznek. Meg kell jegyezni, hogy 1995-ben az ellenállási mozgalmat számos probléma sújtotta. A lélekcsaládokon alapuló társadalmi dinamika bevezetése azonban lehetővé tette, hogy ez a társadalom 4-5 év alatt teljesen átalakuljon, és nulla konfliktushoz vezessen. Sajnos számunkra ez egy kicsit bonyolultabb a Mátrixban való teljes jelenlétünk miatt.

Most megpróbáljuk megvilágítani a lélektárs és az ikerlélek (vagy ikerláng) fogalmát. Három különböző fogalom létezik: lélekcsalád, lélektárs és ikerlélek. Beszéltünk már egy kicsit a lélekcsaládokról, amelyek a fény szigeteinek megteremtésének és a harmonikus társadalom megteremtésének kulcsai.

És hogyan jellemezhetjük a lélekcsaládot, a lélektársakat és az ikerlelkeket?

Az is rendkívül fontos, hogy a lélekcsalád tagjai elkezdjenek magasabb perspektívából kapcsolódni egymáshoz, és ne csak mint a Földön karanténba zárt emberi lények.

A lélekcsalád tagjai saját lényegük (manaszikus tudatosságuk) ötödik dimenziós megértése alapján kötődnek egymáshoz, és valódi barátságokat teremtenek. Ez a barát archetípus kozmikus eredete.

Az egyazon lélekcsaládból vagy két szomszédos lélekcsaládból származó lélekcsaládtagokat, akik a hatodik dimenzióban (buddhikus tudatosság) a Lélekszeretet pozitív interferenciamintájával nagyon mély lélekkapcsolatot hoznak létre, lélektársaknak nevezik. Ez a barátnő/barát archetípus kozmikus eredete.

Az azonos lélekcsalád tagjait, akik valójában egyetlen lény, amely a negyedik/harmadik dimenzióba lépve ellentétes női/férfi polaritásra vált szét, ikerlelkeknek nevezik. Az ő kapcsolatuk eléri a hetedik dimenziót (atmikus tudatosság), és ez a férfi/nő, férj/feleség és a hős/isten archetípus kozmikus eredete.

https://ellenallas1111.blogspot.com/2018/04/lelekcsaladok.html
Tehát, mi a helyzet a lélekcsaládunk egy-egy tagjával? A Föld másik végén vagy a saját utcánkban keressük? Egyáltalán keressünk-e a lélektársat? Nem az Univerzum feladata, hogy a találkozásokhoz szükséges szinkronicitásokat megteremtse? Vagy nem áll fenn annak a veszélye, hogy becsapjuk magunkat, és összetévesztjük valaki mással, amikor szenvedélyesen vágyunk arra, hogy találkozzunk vele? Isten óvjon azoktól a negyvenes éveikben járó szexuális ragadozóktól, akik még mindig szívesen kihasználnák a helyzetet azzal, hogy lélekcsaládi kapcsolatokat színlelnek...

Különben is, hogyan lehetünk biztosak abban, hogy ez és ez a személy a mi lélekcsaládunk tagja? Nem csak egy újabb rejtély, amit meg kell oldanunk, a többi után, hogy elérjük a Mátrixból való vágyott kilépésünket? Érzelmi reakció? Intuíció? Tudatos álmodás? Belső hangunk üzenetei?

Talán leginkább a szinkronicitások által küldött jelek az Univerzumtól? De vajon hányra van szükségünk? Egy, tíz, száz? Egy szinkronicitás önmagában nyilván nem elég a kapcsolat érvényesítéséhez, de ha többször megtörténik?

Talán mindennél fontosabb az energetikai érzés? De hogyan lehetünk biztosak abban, hogy elértük a szükséges gyógyulást ahhoz, hogy helyesen tudjuk megkülönböztetni a lélektárshoz méltó energetikai érzést pl. egy lélekfelismeréstől (= korábbi közös inkarnációkat éltünk át ebben a Mátrixban)? Valaki iránt érzett „érzés”, a „kémia”, vagy az, hogy „egy hullámhosszon vagyunk”, nem lehet elegendő jel...

De vajon lehetséges-e kimaradnunk ebből a felismerésből? Lehetséges-e, hogy kimaradunk a felismerésből a félelem, a tagadás, a rezgésbeli különbség miatt, vagy mert a lélektársjelölt egyszerűen nem felel meg a mátrixbeli kritériumainknak a barát- vagy párválasztás során? Maga az ego is tévútra vezethet bennünket azzal, hogy a tömegből látszólag kiemelkedő személy felé fordít bennünket ahelyett, hogy a magányos, megviselt lélek felé fordulnánk, akit senki sem vesz észre...

Azt is mondták, hogy:

Az Esemény után és különösen az Első Kapcsolatfelvétel után az Ellenállási Mozgalom és a Plejádiak elkezdik felvenni a kapcsolatot az emberi társadalom fejlettebb tagjaival, különösen azokkal, akik tudatában vannak a lélekcsaládoknak.

A lélekcsaládnak tudatában lenni tehát kapcsolati felsőbbrendűségnek, jelentős előrelépésnek, nagy teljesítménynek számíthat akár az Esemény előtt, akár az Esemény után valósul meg. Vigyázzunk az egó csapdájával!

De tekintettel a Mátrix irányítóinak hatalomvesztésére, sőt az arkhónok és a chiméra eltűnésére, ne féljünk tovább, és ne habozzunk virtuális, majd az elkövetkező hetekben-hónapokban fizikai találkozásokat kezdeményezni! Adjunk esélyt magunknak arra, hogy illúziók nélkül, előítéletek és kapkodás nélkül találkozzunk olyan emberekkel, akik a lélekcsaládunkat vagy a szomszédos lélekcsaládok valamelyik közeli vagy távoli tagját testesíthetik meg! És persze nagyon is lehetséges, hogy ezek a találkozások túlmutatnak majd a tisztán francia nyelvterületen…

Ha úgy gondolod, hogy volt már ilyen találkozásod, ne habozz, írd meg nekünk a hozzászólásokban, magyarázd el a felismerés jeleit, és kérlek, vedd fel velem a kapcsolatot, ha érdekelne a Rádió Plejádok műsorában való részvétel a témában!

Rádió Plejádok ~ francia nyelvű rádióműsor, de automatikus fordítás választható hozzá: https://www.youtube.com/@radiopleiades

Csodálatos lélek-újrakapcsolódásokat kívánok, bármilyen mélységűek is legyenek azok!

Forrás: https://revolutionvibratoire.fr/mais-ou-sont-donc-nos-familles-dames/

2024. június 18., kedd

Helyzetjelentés Frissítés

Eredeti bejegyzés itt:

https://2012portal.blogspot.com/2024/06/situation-update.html

Fordította: MCCS

A Fényerők a sötét Atlantiszi hálózat eltávolításának végső fázisában vannak. Ez a hálózat három koncentrikus gyűrűből állt, a külső a Kuiper-övben lévő bázisokból, a középső az aszteroidaövben lévő bázisokból, a belső pedig az egész bolygón található víz alatti bázisok hálózataként.

Ez a sötét hálózat 26 000 évnyi létezés után végre legyőzés előtt áll. A külső gyűrű eltűnt, a középső gyűrű eltűnt, és a belső gyűrűből csak a fő erődítmény maradt. Miután ez is eltűnt, a Forrás és a Fényerők egy nagyon kockázatos, összetett és kihívásokkal teli folyamatba kezdenek, hogy a felszíni lakosságot megszabadítsák a Lurkertől:

https://maplurker.blogspot.com/2023/12/the-goddess-vs-lurker.html

Amikor a sötét Atlantiszi hálózat belső gyűrűje néhány héttel ezelőtt összeomlott, az Aldebarániak azonnal létrehozták saját pozitív hálózatukat, amely víz alatti bázisokból és néhány felszíni előőrsből is áll, teljes összhangban a 2023-ban megfogalmazott, az Eseményt támogató tervükkel:

http://2012portal.blogspot.com/2023/12/event-situation-update.html

Magyarul itt: 

https://ellenallas1111.blogspot.com/2023/12/esemeny-helyzetjelentes-frissites.html

https://www.fox10phoenix.com/news/harvard-aliens-study-crytoterrestrial-hypothesis.amp

A Plejádi flotta visszatért ebbe a Naprendszerbe, és különböző, egyelőre még nem fejtegethető módon részt vesz az Esemény műveleteiben.

Az Aldebarániak, a Plejádiak és az Ellenállás erős szövetséget alkottak, amely csapatként fog működni az Esemény műveleteiben.


              A képen: "A Csillagnemzetek a tárgyalási fázisban vannak"

Sok hónap után a Plejádiak ismét kapcsolatba léptek az orosz hadsereggel, azzal a céllal, hogy véget vessenek az ukrajnai háborúnak.

Ennek eredményeként Putyin békeajánlatot tett:

https://korybko.substack.com/p/russia-is-open-to-compromise-but

https://www.zerohedge.com/geopolitical/putin-names-two-conditions-ending-war-very-minute

https://halturnerradioshow.com/index.php/news-selections/world-news/putin-the-west-is-pushing-world-to-the-point-of-no-return-lays-out-terms-for-ukraine-peace

Bár az ajánlatát elutasították, ez egy fontos energetikai folyamatot indított el, amelyen keresztül a béke megnyilvánulhat, ha elég sok ember átlát a katonai ipari komplexum hazugságain és manipulációin:

https://www.counterpunch.org/2024/06/04/the-military-industrial-complex-is-killing-us-all/

És ha átlátnak a cabal titkos tervein:

https://mtmalinen.substack.com/p/the-apocalypse-scenario-part-ii

https://mtmalinen.substack.com/p/the-apocalypse-scenario-part-iii

Az emberek azt is kezdik majd megérteni, hogy Putyin NEM akar világháborút, és nem akar atomfegyvereket használni:

https://www.zerohedge.com/geopolitical/putin-calls-bullst-plans-attack-nato-says-hes-not-brandishing-nuclear-arms

Csak hogy felfrissítsem a memóriádat Putyinról:

https://stateofthenation2012.com/?p=8159

És szintén, hogy felfrissítsem a memóriádat a Bitcoinról:

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/cryptocurrency/imf-digital-currency-to-replace-the-dollar/

Az Aldebarániak közölték, hogy ha, vagy bizonyos feltételek teljesülnek, akkor felveszik a kapcsolatot a kínai pozitív hadsereggel. A tervek már elindultak ezzel kapcsolatban.


A tudósok kezdenek bizonyítékot találni arra, hogy kisebb univerzumok egyesültek ebbe az univerzumba:

https://www.livescience.com/space/cosmology/our-universe-is-merging-with-baby-universes-causing-it-to-expand-new-theoretical-study-suggests

És bizonyítékot a tachyonokra:

https://www.livescience.com/physics-mathematics/dark-matter/the-universe-may-be-dominated-by-particles-that-break-causality-and-move-faster-than-light-new-paper-suggests

És ami a legfontosabb, megtalálták az első kísérleti bizonyítékot a hamis vákuum bomlásra:

https://www.ncl.ac.uk/press/articles/latest/2024/01/falsevacuumdecay/

A Fény Győzelme!

Megj.: A facebook-ot az Eseménykor a Fényerők le fogják kapcsolni, de a Telegram pl. meg fog maradni, ahogy azt Cobra a legutóbbi, Párizsi Felemelkedés Konferencián is közölte. Ráadásul a facebook állandóan törli a csoportjainkból a bejegyzéseket, nem enged posztolni, elveszi az ott lévő oldalaink tulajdonjogát, ezért úgy döntöttünk, hogy a Telegramon létrehozunk egy új Magyar Cobra Csoportot. Aki szeretne csatlakozni, legyen kedves letölteni számítógépre, telefonra vagy tabletre az alkalmazást innen:
https://telegram.org/, majd utána csatlakozhat a csoportunkhoz, aminek a Meghívó linkje itt érhető el:
https://t.me/+ZP7aR6CYK0s4MzJi
Szeretettel várunk benneteket! 💗