2017. szeptember 29., péntek

Napi meditáció a toplet bombák eltávolítására

Eredeti bejegyzés:
Fordította: Len Névte

Az Egység Meditációról szóló legutóbbi beszámolójában Cobra azt írta, hogy a fő akadályt a plazma toplet bombák jelentik, melyeket el kell távolítani az Esemény beindítása előtt
Itt olvashatunk többet erről:
Ezeknek a fejlett módszereknek az alkalmazása mellett is megmaradnak kis feloldhatatlan részek az elsődleges anomáliából, majd szétesnek a toplet bomba körül lévő akkréciós örvénybe. Majd a Fényerők az ATVOR technológiát alkalmazzák újra, amíg az elsődleges anomália kritikus tömege fel nem oldódik, majd megsemmisítik egyszer s mindenkorra a megmaradt toplet bombákat.”
A chimera csoport eltávolítása folytatódik. Nemrég a helyzet drasztikus javulása állt be a Naprendszerünkben. A Fényerőknek sikerült eltávolítani a plazma anomália nagy részét a Naprendszerből és azon túlról. A plazma anomália túlnyomó része a még meglévő toplet bombákkal együtt a Földhöz közel halmozódott fel, a Föld középpontjától 3 földsugárnyi távolságban.”
TEHÁT, MIT TEHETÜNK?
Használhatjuk az ibolyaláng meditációt, amit már sikeresen alkalmaztunk a Fekete Kő eltávolítására:
VAGY használhatjuk ezt:
Először is, az ATVOR technológia, amit a Fény erői használnak, az AN átalakítás fejlett módszere:
Az AN átalakítás a Fény továbbításának közvetlen rendszere, ami kikerüli a véletlenszerűség szűrőit, ezért teljes spektrumban sugározza a Fényt lefelé az egyes síkokra. Ez lehetővé teszi, hogy az Isteni Szándékot a Fény által továbbítsa a legsűrűbb síkok felé is, úgy hogy közben átformál és gyógyít, és újra összekapcsol minden valóságot az Eggyel. Az AN átalakítási rendszer folyamatosan változtatja át az Univerzumot olyan valósággá, ahol az Egy ismét teljes erejével rendelkezik. Ha az átalakítás teljes és kész lesz, akkor a Világegyetem az Egy pontos tükörképe lesz.”
Minden nap magyar idő szerint 17:00 órától
Egy órával a Heti Felemelkedés Meditáció és egy órával az Ibolyaláng Meditáció után.
Az én javaslatom a folyamatot felgyorsító meditációra:
1. Használd a saját technikád, ami ellazult tudatállapotba visz.
2. Fejezd ki azt a szándékod, hogy eszközként használod ezt a meditációt, hogy felgyorsítsd vele a Föld és lakói gyógyulásának, a toplet bombák eltávolításának és az Esemény beindításának folyamatát.
3. Gondolatban jeleníts meg magad előtt egy kékesfehér fényoszlopot kiáradni a Galaktikus Központi Napból, ami áthalad az Orion csillagképben található csillagkapun, majd a Naprendszerünk összes Fénylényén és a testeden keresztül a Föld középpontjáig.4. Jeleníts meg gondolatban magad előtt el egy másik Fényoszlopot, ami a Föld középpontjából felemelkedve áthalad a testeden, fel az ég felé, a Naprendszerünk és a galaxisunk minden Fénylénye felé. Majd az Orion csillagképbe érkezik és végül kapcsolódik a Galaktikus Központhoz és a Forráshoz.
5. Most két fényoszlopban ülsz, a Fény egyszerre áramlik fölfelé és lefelé. Tartsd meg gondolatban magad előtt ezeket a Fényoszlopokat néhány percig.
6. Most jelenítsd meg gondolatban magad előtt, hogy az AN fehér tüze kiárad a Forrás és a Föld között lévő Fényoszlopból és kiterjed az egész Földön, a légkörében, majd azon túl, az űrben, megtisztítva minden megmaradt toplet bombától az összes síkon (fizikai, plazma, éteri síkokon, stb.) a Naprendszerben. Eltávolít minden anomáliát, és egységet hoz, elősegítve, hogy a Forrás könnyebben megnyilvánulhasson Gaia-n, és véget vethessen a karanténnak.
7. Lásd, ahogy a Fényerők eltávolítanak és szétoszlatnak minden megmaradt toplet bombát, míg el nem érnek egy bizonyos határt, amikor az összes azonnal eltávolításra kerül és beindítja az Eseményt.
(Ha vezettetést érzel, behívhatod Metatron arkangyalt, hogy segítsen a megtisztítás folyamatában.)


A Fény győzelme!

Rövid helyzetjelentés


A Fekete Kőhöz kapcsolódó anomáliát eltávolították.
Ami még megmaradt, az a Yaldabaoth plazma entitás maradványai a hozzá kapcsolódó plazma toplet bombákkal és plazma anomáliával és még néhány más plazma parazita entitással, melyek eddig Yaldabaoth testében rejtőztek és egyre aktívabbak, ahogy Yaldabaoth egyre gyengül. Ezek az entitások is tele vannak plazma toplet bombákkal és plazma anomáliával.

E plazmaentitások közül kettőről fogok itt említést tenni és pontosan oly módon lesznek eltávolítva, ahogy Yaldabaoth.
Az első egy féregszerű entitás, amit 1996 és 1999 között teleportáltak a Kongó portálon keresztül a Rigel csillagrendszerből. Ez az entitás megpróbálja elválasztani a felszíni lakosságot a Fénytől, megpróbálja elfojtani a spirituális fejlődést és a Felemelkedési folyamatot. Ez az entitás hordozza a testében a még létező fejlett plazma skaláris fegyverek túlnyomó többségét és egy zavaros logikájú számítógépes programot használ fel ezen fegyverek irányítására, hogy elnyomja a Fénymunkásokat és Fényharcosokat, amennyire lehetséges. Ezen entitás eltávolítása jelenleg a Fényerők legfontosabb feladata.
Hogy felfrissítsem az emlékezeteteket, itt olvashatunk azokról a körülményekről, amelyek ennek az entitásnak a Föld bolygóra érkezésével kapcsolatosak:
A második entitás egy kevésbé erős féregszerű entitás, melyet 2004 decembere és 2007 júniusa között teleportáltak a Földre. Ez az entitás megpróbálja elnyomni az istennő jelenlétet és az Istennő misztériumokat.
Létezik sok olyan kevésbé plazmoid parazita entitás is, melyek a Naprendszer plazmájának megtisztítása során kerültek a Földre 2001 és 2017 között.

Ha vezettetést éreztek, használhatjátok az alábbi meditációt, hogy segítsetek feloszlatni ezeket a plazmoid entitásokat és a hozzájuk kapcsolódó toplet bombákat:
Vagy segíthettek a Fényerőknek azzal, hogy részt vesztek azokban meditációkban, melyek az alábbi oldalon találhatók: 
Magyarul:
Amikor a jövőben a bolygó szempontjából fontos meditációk lesznek, közvetlenül ezen a blogon kerülnek meghirdetésre.
Mindeközben nagy előrelépés figyelhető meg "óvatos" közzétételek formájában a Marson lévő életről:
És a jövőbeli Marsbéli és Holdbéli kolóniákról:
Ezt a helyzetjelentést egy kis inspirációval fejezzük be:

A Fény győzelme!
Magyar Cobra Csoport

2017. szeptember 22., péntek

Válaszd ki a pirulád
 Magyarul itt olvasható:
Tudom, hogy ott vagytok. Már érezlek titeket. Tudom, hogy féltek. Féltek tőlünk. Féltek a változástól. Nem ismerem a jövőt. Nem azért jöttem, hogy elmondjam, hogyan fog végződni ez az egész. Azért jöttem, hogy elmondjam, hogyan kezdődik. Leteszem ezt a telefont és megmutatom az embereknek, amit eltitkoltok előlük. Megmutatom nekik milyen a világ… nélkületek – a szabályok, ellenőrzés, határok és korlátok nélküli világot. Egy olyan világot, ahol minden lehetséges. Hogy utána hogyan folytatjuk, az csak rajtatok múlik. 

2017. szeptember 17., vasárnap

Energetikai visszatartás és Szabad Akarat Manifesztáció

Eredeti bejegyzés: 
Fordította: Takács Anikó

Az energetikai visszatartás egy olyan nagyon elterjedt probléma ezen a bolygón, amit úgy tűnik, még a Fénymunkások sem értelmeznek jól.
A sötét oldal rendelkezik egy olyan rendszerrel, amely visszatartja az embereket attól, hogy pozitív dolgokat tegyenek. Ezt a rendszert úgy alkották meg, hogy az emberek ne vegyék észre, hogy ez történik velük. Az alábbi együtthatásokat használják fel:
- Fizikai és nem-fizikai implantátumok
- Fizikai és nem-fizikai, személyekre irányított fegyverek, bizonyos negatív gondolatok, érzelmek, sugallatok, energiák frekvenciáinak sugárzása, stb...
- Fekete mágia
- Nem-fizikai negatív entitások
Egyes embereket szinte folyamatos ellenőrzés alatt tartanak. Ezeket a dolgokat napi szinten használják, minden egyes pillanatban, hogy így térítsék el az embereket attól, hogy pozitív dolgokat tegyenek, úgy hogy elfeledtetik velük azokat, vagy olyan érzést keltenek bennük, hogy "nincs hozzá kedvem", vagy elhitetik velük, hogy nem tudják megtenni, vagy elvonják róla valahogy a figyelmüket. Keményen dolgoznak azon, hogy oly módon próbálják mindezt megtenni, hogy a célzott személyek ne jöjjenek rá, mi történik, így a célzott személyek azt hiszik, hogy az ő személyes folyamatukról van szó, a saját személyes érzésükről, miközben tulajdonképpen kívülről manipulálják őket.
Úgy tűnik, sok ember azt gondolja, hogy mindez csak időnként fordul elő, csak olyan személyekkel, akik nem felébredettek. Egyáltalán nem így van. Nem az a célom, hogy negativitást teremtsek, hanem inkább az, hogy még több megértést hozzak, hogy megoldhassuk ezt.
Mindenki célpont, és annak ellenére, hogy a sötét erők hihetetlenül ostobák, hogy ilyen dolgokat művelnek, sajnos bizonyos fajta intelligenciával és stratégiával azért rendelkeznek ahhoz, hogy hosszú távú manipulációt tervezzenek az egyének és kapcsolatok terén. Feljegyzéseket készítettek az összes előző életünkről a plazma/éteri síkon, implantátumok felhasználásával és tanulmányoztak minket, tudják mit csináltunk, így bizonyos fokig megértik gyengeségeinket és álmainkat. Tudják, melyik lélektani gombot kell megnyomni és mikor. Határozottan arra kérek mindenkit, hogy maradjon nagyon tudatában saját lélektani felépítésének és rendszeresen végezze el a legőszintébb és legobjektívabb önelemzést, amit csak tud.


Néhány alapvető dolog, amitől megpróbálják visszatartani az embereket napi szinten:
- A csoportos meditációkhoz való csatlakozás és azok reklámozása
- Személyes, pozitív, fegyelmezett spirituális gyakorlat folytatása
- Egészséges életmód folytatása (az idő produktív kihasználása, függőségek elengedése, kapcsolat a természettel, egészségesebb táplálkozás, stb.)
- Harmonikus kapcsolatok, egymás szabad akaratának tiszteletben tartásával, megbocsájtással
- Pozitív változtatások az életben (egészségesebb kapcsolatok, munkahelyek, jobb életszínvonal felé)
- Cintamani kövek elásása
- Bármi más, ami hatékony előrelépést teremt a felszabadulás felé
Tehát ha ellenállást és nehézséget tapasztaltál az ilyen típusú dolgok területén, hogy megtaláld hozzájuk a belső motivációt és a lehetőségeket, biztos lehetsz benne - és erre emlékezz, kérlek -, hogy elsősorban nem a te személyes természetes folyamatodról van szó, hanem inkább egy külső manipulációról.
Íme néhány tipp ezen manipulációk törlésére és hogy visszajuthassunk saját természetes folyamatunkhoz:
- Tudatosítsd magadban, hogy ez egy általános és mindennapos gyakorlat a bolygón, nagy valószínűséggel az Eseményig.
- Adj magadnak rendszeresen egy kis időt, néhány pillanatra hagyd abba tevékenységeidet, és szakítsd meg gondolataidat, majd őszintén töprengj el azon, hogy mit csinálsz és mi történik az életedben, amilyen objektíven csak tudsz.
- Kérdezd meg magadtól, hogy valóban a megfelelő dolgot teszed-e, a leghatékonyabbat, amit tehetsz és az megegyezik-e az alapvető normáiddal.
- Használd a szabad akaratod. Emlékezz rá, hogy tulajdonképpen bármiről dönthetünk, ami az életünkben történik - belül és kívül. Az a helyes, ha ezeket a döntéseket aszerint hozzuk meg, hogy mit akarunk valójában, mi az, amit igazán felismerünk a szívünkben az igazságért, a jóért, mindenki javára, majd fegyelemmel napi szinten összhangban tartjuk a tetteinket ezekkel a döntésekkel (és észben tartjuk, hogy teljes mértékben tiszteletben kell tartanunk mások Szabad Akaratát minden egyes pillanatban).
A Szabad Akarat ennek a helyzetnek a fő ellenszere. Sajnos az emberiség hihetetlenül nélkülözi a Szabad Akarat használatát és hagyják magukat egyénileg és kollektíven befolyásolni bármilyen irányban, amerre a sötétek haladnak.
A Szabad Akarat az egész teremtés gyújtóforrása
Képzeld el, hogy egy Isten vagy Istennő vagy, aki egy felhőn ül az égen és képes bármit megteremteni azonnal. Hogyan csinálnád? Az akaratoddal.
Nagyjából ez a forgatókönyv történik, azzal a kivétellel, hogy a teremtés alacsonyabb síkjain - főleg a fizikai síkon - a teremtés folyamatának lépései egy kicsit összetettebbek.
A teremtés alaptörvénye az, hogy először minden a legmagasabb, kevésbé sűrű, spirituális szinten teremtődik meg. Azután jön le a sűrűségbe az itt leírt síkok mindegyikén keresztül:

E 7 sík mindegyike rendelkezik 7 alsíkkal. E 49 sík mindegyike egy halmazállapot. A szellemvilág, ahol a lelkünk és szellemünk tartózkodik, egyszerűen egy sűrűbb halmazállapot. A fizikai világ a fenti kép alján lévő 3 vonal (szilárd, folyékony, légnemű). Efölött van a plazma, az éteri, az asztrál/érzelmi, a mentális, stb. sík. Érzelmeink és gondolataink olyan valóságosak, mint a fizikai világ, azok is anyagból állnak, csak egyszerűen kevésbé sűrű anyagból.
Ugyanolyan módon, mint ahogy a szilárd, folyékony és légnemű anyag összeolvad egymással és kölcsönhatásba lépnek a fizikai testünkön belül, a plazma, éteri, asztrál-, mentál- és magasabb testeink is íly módon kapcsolódnak egymáshoz.
Szóval miért is nem kapcsolódik a bolygón a legtöbb ember megfelelően a lelkéhez és a felsőbb énjéhez?
A fő probléma ezen a bolygón a plazma membránban rejlik (a fenti képen a szaggatott vonal a légnemű felett). Önmagában a plazma természetes és univerzum szerte létezik anélkül, hogy kárt okozna. Azonban ezen a bolygón tele van azzal az anomáliával, ami a Yaldabaoth entitásban halmozódik fel (ez az entitás csak a plazma síkon létezik). A fizikai és az összes többi sík közötti kommunikációnak és interakciónak, keresztül kell mennie a plazma síkon és az anomália nagy mértékben beavatkozik ebbe a folyamatba. A legtöbb ember számára ez okozza ezt a látszólagos elkülönültséget és elválasztódást a fizikai és a nem-fizikai síkok között. Azonban amikor a plazma nem rendellenes, akkor csatornaként tud szolgálni, hogy összekösse a fizikai világot a nem-fizikai világokkal.

Egy másik elválasztódást mutat a fenti képen a másik szaggatott vonal, a mentális sík közepén. Az a membrán bizonyos módon hasonló a plazmához és elválasztja az alatta lévő síkokat - a személyiség azon síkjait, melyek a dualitáshoz tartoznak - és a fölötte lévő síkokat, melyek a tiszta Fény és a tiszta Egység.
Ahogy az a képen is látható, a fizikai testben lévő tobozmirigynek és agyalapi mirigynek közvetlen kapcsolata van, amely mind a plazma, mind a mentális membránon keresztülhalad és lehetővé teszi a fizikai test számára, hogy közvetlenül kapcsolódjon a magasabb mentális síkhoz, mely egy átjáró a magasabb síkokba, így tehát a lélekhez és a felsőbb énhez. Ez az egyik alapvető módja a kapcsolat kialakításának.
A fönti képen az is látható, hogy az akaratunk fent van a spirituális síkokon. Valóban ez a teremtés forrásszikrája, ez indítja be a teremtő folyamatot és határozza meg irányát. Ezt követően egyszerűen erősen és tisztán fenntartjuk ezt az irányt és lehozzuk az egyes síkokon keresztül, gondolatainkon, érzelmeinken, stb. és végül a fizikai tetteken keresztül. Pont így definiálta a teremtő folyamatot Cobra egyszerűen 3 lépésben:
1) Döntés/Akarat
2) Behívás (gondolatok, érzelmek, stb, pl. vizualizáció)
3) Fizikai tettek
Ez pontosan körvonalazza azt a folyamatot, amikor az anyagot lehozzuk a magas spirituális síkokról az egyes síkokon keresztül a fizikai világba. Ily módon teremtődött meg minden létező dolog. Ha ezt a folyamatot elkötelezettséggel folytatjuk, bármit meg tudunk teremteni.
Más módon is leírhatjuk ugyanezt, mégpedig úgy, hogy szellemünk és lelkünk a Szabad Akarat és az Isteni Szándék lehorgonyzói, és ezért impulzust és üzenetet küld nekünk. A mi feladatunk az, hogy meghalljuk az üzenetet és összhangba hozzuk vele a személyiségünket, míg a személyiség és a magasabb én egybeolvad.

Folyamatosan erősítsük meg Akaratunkat olyan erősen és rendszeresen, ahogyan csak tudjuk, olyan életet választva, amit szívből tudunk, hogy helyes, és mindenki erkölcsét, igazságát, békéjét és jólétét szolgálja.
A Fény győzelme!

Magyar Cobra Csoport

2017. szeptember 13., szerda

Beszámoló a Hurrikán Meditációról

Amint azt valószínűleg tudjátok, nagyon sikeresek voltunk az Irma hurrikán szétoszlatásában, főleg a Floridán keresztülhaladó végső fázisában:

Arra számítottak, hogy az Irma 3-as vagy 4-es kategóriájú hurrikánként, 208 km/h-s erősségű szelekkel közvetlenül éri majd el Tampát:


Ehelyett a Tampában lévő meteorológiai állomás 30 km/h-s szeleket dokumentált abban a pillanatban, amikor a vihar legközelebb került a városhoz:


Könnyebb volt sikert elérnünk, mivel Floridában nagyon sok Fénymunkás él, valamint a Miami területén lévő két Tachyon kamrának és a Florida Keys szigeteken, Miamiban és Tampában lévő erős Cintamani rácsoknak köszönhetően:


A Fényerők úgy irányították a vihart, hogy az a lehető legkisebb kárt okozza, és a lehető legtávolabb kerüljön Miamitól és Tampa-tól, ahol az erős Cintamani rácsok vannak:
Jelenleg Tajvan, Japán és Kína felé tart egy új vihar:
A Fényerők az kérdezték, hogy valaki tudna-e olyan blogot létrehozni, ami olyan meditációkat szervezne, amely szétoszlatná ezt a vihart és az összes jövőbeli erős időjárási eseményt.
Az erős időjárási események nem bolygószintűek, hanem a bolygó felszínének bizonyos részeire korlátozódnak, így a szétoszlatásukhoz szükséges meditálók kritikus tömege általában 5000 és 10 000 fő között van, amit nem nehéz elérni.
A Hurrikán Meditációval megmutattuk, hogy szét tudjuk oszlatni az erős időjárási eseményeket a szabad akaratunk és az egységes cselekedet alkalmazásával. A meditációnkkal bemutattuk, mindez hogyan érhető el.
A Fény győzelme!

Magyar Cobra Csoport

2017. szeptember 9., szombat

Friss hírek a Hurrikán Meditációról


Az Irma hurrikán közelít Floridához és jó lenne, ha a lehető legtöbben csatlakoznának hozzánk a meditációra. Vasárnap, magyar idő szerint 18:00-kor végezzük a fő Hurrikán Meditációt.
A meditáció instrukciói itt találhatók:
Mivel a szokásos Heti Felemelkedés Meditációnk pont ugyanebben az időben szokott zajlani, csak ezen a héten a Hurrikán Meditációnk fel fogja váltani a rendkívüli körülmények miatt.
Akik vezettetést éreznek arra, hogy még többet segítsenek, a 4 órás intervallumok bármelyikében (vagy mindegyikben) elvégezhetik ugyanazt a meditációt, ami vasárnap 14:00-kor kezdődik, majd 18:00-kor, 22:00-kor, hétfőn 2:00-kor, 6:00-kor, 10:00-kor és 14:00-kor folytatódik.
Már a helyén van egy erős Cintamani rács Miamiban:

És Tampa-ban:

Ezek a Cintamani kövek azoknak az erős angyali lényeknek a horgonypontjai, melyek a hurrikán plazmaáramlatait fogják befolyásolni oly módon, hogy megpróbálják minimálisra csökkenteni a vihar hatását és megvédeni mindkét várost:
Néhány nappal ezelőtt további Cintamani köveket helyeztek el a Florida Keys szigeteken.

2017. szeptember 6., szerda

Cobra interjú - Rob Potterrel 2017. 08.19

Fordította: Takács Anikó

Érezned kell az Erőt magad körül.
Szeretnék egy-két elismerő szót szólni Cobra-ról. Meg szeretném neki köszönni, hogy eljött ma hozzánk. Mint azt sokan tudjátok, évekig szorosan együtt dolgoztam vele. Csodálatos intelligenciával rendelkezik és sok nagyszerű információval szolgál. Támogatom Cobra-t. Azt gondolom, hogy őszinte, etikus, tiszta és hiteles a küldetésében. Támogatom belső információit.
Nem mindig tudom, hogy milyen dolgok történnek és sok mindent hitünknek megfelelően kell elfogadni, de Cobra szándékaira alapozva azt szeretném, ha mindannyian támogatnátok az információit.
Rob - Nos, hölgyeim és uraim, a Victory of the Light (a Fény győzelme) rádióműsor különleges kiadása hallható. Itt vagyunk Cobra-val. Üdvözöllek Cobra. Megtiszteltetés számomra, hogy újra itt vagy.
COBRA - Nagyon örülök, hogy elkészíthetjük ezt az interjút közvetlenül a Meditáció előtt.
Rob - Igen, két nap múlva meditáció. Van egy kérdésem. A Meditáció után fog kijönni ez az interjú. Én Bolíviában fogom végezni a meditációmat. Tudom, hogy sokan elutaznak a Napfogyatkozás pályájához és sok Prepare for Change-es és Corey Goode követői a Shasta-hegyen tartózkodik, hogy felkészüljenek a meditációra. El tudnád mondani, mik várhatók, ha sikerül ez a Meditáció?
COBRA - Pontosan ez az a kérdés, amivel kapcsolatban azt az utasítást kaptam, hogy ne válaszoljam meg, mert sok minden lehetséges. De ha a Meditáció előtt túl sok információt osztok meg, az befolyásolhatja az események sorozatát, mert természetesen a másik oldal megpróbálná megakadályozni egy részét. Szóval csak annyit mondanék, hogy mindenképpen jó hírekkel fogok szolgálni a Meditációt követően. Ezt garantálhatom. Az, hogy milyen mértékű és típusú jó hírek lesznek, bizonyos fokig függ attól, hogy elérjük-e a kritikus tömeget vagy nem és egyéb kozmikus tényezők is közrejátszanak.
Rob - Értem. Ez az interjú csak a meditáció után fog megjelenni, de alig várjuk, hogy hallhassuk tőled az információkat. Arra lennék kíváncsi, hogy a Fényerők nélkül és ha nem lenne most ez a speciális meditáció, akkor mi történne? Általában milyen hatásai vannak a teljes napfogyatkozásnak történelmi és kozmikus téren a Földön lévő körülmények között?
COBRA - A napfogyatkozás általában a döntés és a leleplezés pillanata. Tehát azok az emberek, akik kihasználják ezt a pillanatot, hogy szabad akaratukból döntéseket hozzanak, erősebbé válnak bármiben, amit tesznek, a többi embernél pedig beindul, ami bennük van, mivel minden napvilágra kerül. A Napfogyatkozás energiái nagyon erősek. Különösen azok számára, akik a fogyatkozás pályájában tartózkodnak, ez egy nagyon erős tapasztalat. Ha képesek kezelni tudatalatti problémáikat, mindez egy nagyon felemelő élmény lehet. Ha nem, akkor kicsivel több kihívást jelentő. Szóval a napfogyatkozások végsősoron mindig fordulópontot jelentenek.
Rob - Ez nagyon érdekes. Nos, ezt még soha nem kérdeztem meg tőled nyilvánosan, de meglehetősen biztos vagyok abban, hogy ismered "Az oroszlán útja" című könyvet. A 70-es évek végén, 80-as évek elején ismertem meg ezt a könyvet, ha jól emlékszem.
COBRA - Igen, azt hiszem, abban az időben volt.
Rob - Nos, ez a könyv különféle energetikai időszakokat vagy lehetőségablakokat vagy portálokat említ, melyek különféle időpontokban és bizonyos csillagászati körülmények között jelennek meg. A könyv a tobozmirigy átalakulásáról is említést tesz. Nem rég volt az Oroszlánkapu Portál aktiválása. Cobra, tudnál nekünk beszélni erről a könyvről és a legutóbbi Holdfogyatkozásról, amely az Oroszlán Pályáján történt és a Szíriusszal való kapcsolatáról, ami ezzel a holdfogyatkozási pályával felerősödött?
COBRA - Igen, valóban, a holdfogyatkozás augusztus 7-én volt és lényegében ebben az évben az Oroszlánkapu Portál részét képezte. Tulajdonképpen ez a holdfogyatkozás indította be azt a folyamatot, melynek a napfogyatkozás lesz a tetőpontja. És különösen ebben az évben ez a folyamat nagyon erős, mert nagyon erős az az idővonal, amely összeköti őket - a holdfogyatkozás időpontját és a napfogyatkozás időpontját ezév augusztusában. Tehát bármi is történik ezalatt a 14 nap alatt, az felgyorsítja az előkészületeket. A Szíriusz csillagrendszerből érkező energiák, melyek a holdfogyatkozáskor érkeztek, jelenleg egy intenzívebb és erősebb galaktikus energia útját készítik elő, amely majd a napfogyatkozáskor fog érkezni. Tehát mindez egy nagyobb terv, egy mélyebb folyamat részét képezi.
Rob - Úgy tűnik, mintha ezen csillagászati együttállások némelyike egyre gyorsabban érkezne. Úgy tűnik, a holdfogyatkozással és a napfogyatkozással nagyon pozitív lehetőségeket kapnak a fénymunkások, hogy felgyorsítsák a testüket és hogy egyre pozitívabbá váljanak a tekintetben, hogy megtörténjen az Esemény. Ez megy végbe?
COBRA - Lényegében a hold- és napfogyatkozás közötti teljes időszak ezt a folyamatot szolgálja. Egy nagyon erős tisztulási folyamaton megyünk keresztül, mind egyéni, mind kollektív szinten, ami felkészít minket a következő lépcsőfokra mind egyéni, mind kollektív szinten. Lényegében e Meditáció során az egységtudatosság jelenségét valósítjuk meg. Ezt bizonyos, hogy úgy mondjam, nagyon magasan fejlett kozmikus erők jegyezték meg. Ez egyéni és kollektív szinten drasztikusan fel fogja gyorsítani a Felemelkedési folyamatot. Jelenleg ennyit mondhatok.
Rob - Jónéhányan küldtek gyógyítással kapcsolatos kérdéseket. Tudjuk, hogy nem vagy orvos, de nagy betekintésed van a gyógyítás metafizikai vonatkozásaiba és a fizikaiba is, ezért most felteszem neked ezeket a kérdéseket. A Lasik szemműtét káros? Az embereknek meg kellene várniuk azokat a technológiákat, melyek az Eseménykor kerülnek használatba?
COBRA - Nem nagyon káros, de bizonyos módon befolyásolja a látást. Például ha éjjel a csillagokat nézzük, nem biztos, hogy pont ugyanazt tapasztjuk, mint korábban. Előfordulhatnak bizonyos - úgymond - mellékhatások, melyek nem drasztikusak, de néha aggodalomra adhatnak okot. Tőlünk függ, hogy akarunk-e várni vagy továbblépünk. Ez a saját döntésünk. Viszont mindenképp nagyon jó, ha informálódunk, mielőtt megtesszük ezt a lépést.
Rob - Tudnál javasolni valamilyen természetes módszert, ami segíthet a depressziós embereknek? Persze a gyógyszergyárak rendelkeznek módszerekkel. Mindig arra biztatom az embereket, hogy használják ki a napfényt, sétáljanak a természetben, végezzenek légzőgyakorlatokat. Számomra az is jó, ha a koronacsakrámra helyezek egy Cintamani követ, lézerpálcát, ibolyapálcát vagy a tachionizált kristályaid közül néhányat felhasználok és meditációkkal, invokációkkal kombinálom. Viszont tudnál adni valamilyen táplálkozási tanácsot vagy bármit, amit érzel, azoknak az embereknek, akik megmagyarázhatatlan depresszióhullámoktól szenvednek.
COBRA - Lényegében minden, amit most javasoltál, jó dolog és segíthet, de a probléma lényege az elnyomott érzelmekben van. Ezek az elnyomott érzelmeket mesterségesen is fenntartják a skaláris technológiákkal. Szóval azok az emberek, akik kezelik ezeket az elnyomott érzelmeket, meggyógyítják őket, meg fognak szabadulni a depressziótól. Természetesen, ha meg akarunk szabadulni ettől, ha meg akarjuk törni ezt a ciklust, nagyon jót tesz, ha kis időre máshova költözünk, gyógyulgatunk kicsit, majd visszatérünk eredeti tartózkodási helyünkre. Ez sokat segíthet.
Rob - Nagyszerű javaslat. Van valamilyen tanácsod az idegi fájdalomra, mint pl. ami a lábszárban vagy a végtagokban lép fel porcproblémákból adódóan? Létezik valamilyen táplálékkiegészítő vagy bármi más, amit e probléma megoldására javasolnál?
COBRA - Vannak olyan orosz orvosok, akik nagyon hatékonyan tudnak olyan idegi fájdalmat gyógyítani, ami a gerinccel függ össze. Szóval léteznek olyan, úgymond, kézi gyógyító technikák, melyek tulajdonképpen teljesen megszüntetik a fájdalmat. Ezeket ismerik Oroszországban és az orosz keleti szövetséggel kapcsolatban álló országokban, de szinte teljesen ismeretlenek a nyugati világban, mert természetesen a Rockefeller orvosi kartell nem akarta, hogy elérhetők legyenek az emberek számára. Szóval ha egy kicsit tovább kutatunk, ha valakinek vannak orosz barátai, meg lehet őket kérdezni és nagy valószínűséggel tudni fognak róla.
Rob - Ha van rá lehetőséged, esetleg küldj egy linket és azt közzétehetnénk, de szétnézek és meglátom, mit tehetek. Nem kifejezetten az egészséggel kapcsolatos a következő kérdés, hanem a DNS manipulációval. Ha jól értem, ez már évezredek óta folyik. Természetesen hallottunk Zacharia Sitchinről, Enilről és Enkiről, nem ők teremtették az emberi fajt, de azt hiszem, negatívan befolyásolták a manipulációjukkal. Tudnál arról beszélni, hogy zajlott ez a manipuláció és hogy mely manipulációk voltak a legártalmasabbak az elmúlt 30000 évben? És hogy vissza tudjuk ezt fordítani saját magunk az Esemény előtt?
COBRA - Ez egy nagyon terjedelmes téma. Csak annyit mondok, hogy sokkal hosszabb ideje tart, mint 30000 év. Tulajdonképpen a génmanipuláció csaknem 1 millió évvel ezelőtt kezdődött, amikor a sötét erők az Orion csillagrendszerből Atlantisz idején erre a bolygóra érkeztek. Ez a génmanipuláció meglehetősen kiterjedt volt és sok faj végezte. Léteztek úgymond jó, pozitív fajok is, akik helyre akarták állítani az emberi DNS-t és pozitív módon járultak hozzá ehhez a folyamathoz. Szóval most olyan DNS-sel rendelkezünk, aminek sok gyógyulásra van szüksége. Ez a gyógyulás az Esemény után fog megtörténni, ami tulajdonképpen az a pillanat, amikor napvilágra kerülnek azok a fejlett technológiák, melyekre ehhez szükség lesz. Nem látom igazán, hogy mindez meg fog történni az Esemény előtt, mert ez egy elég összetett helyzet.
Rob - Igen, kíváncsi voltam erre és az érdekelne, hogy hogy történt a manipuláció. A fénycsoportokból egyes embereket elvittek és módosították a DNS-üket, majd módosították az utódaik vérvonalait? A rossz fiúk elraboltak egyes embereket és elvégezték rajtuk a manipulációt? Vagy hogy történt? Egyéni vagy csoportos szinten történt vagy hogyan?
COBRA - Hasonlóan történt, mint ahogy azt a gyógyszeripari kartell teszi jelenleg az oltásokkal. Mindenkinek kötelező volt úgynevezett "kezeléseken" részt venni úgynevezett "gyógyító templomokban" Atlantiszon és itt manipulálták a DNS-t atlantiszi technológiával. Valójában az embereket nem kényszerítették arra, hogy elmenjenek ide, de erősen tanácsolt volt nem az ellenkezőjét tenni. Tehát ha valaki nem ment el, az következményeket vont maga után. Az emberi lakosság jelentős része keresztülment ezen a folyamaton egy bizonyos ponton Atlantiszon.
Rob - Ez érdekes. Van benne valami. Most 60 éves vagyok és emlékszem, hogy valamikor 5-6 éves koromban a 60-as években sorba kellett állnunk oltásért, hogy beadják. Korábban már említetted, hogy ez elavult technológia. Vagy a Fényerők tettek valamit az oltások hatástalanítására?
COBRA - Sok mindent tehetnek, hogy hatástalanítsák, de ez az Esemény után lesz majd hatástalanítva. Egy másik dolog ezzel kapcsolatban, hogy az oltástechnológiát arra használták - vagy inkább visszaéltek vele - az elmúlt néhány évtizedben, hogy biochipeket helyezzenek el az emberi testben. És megint csak szinte mindenki érintett volt ebben. Ezeket a biochipeket már eltávolította az Ellenállási Mozgalom, tehát már nincsenek az emberi testben.
Rob - Nahát, ez nagyszerű hír! Szóval az Ellenállás eltávolította a technológiáival a fizikai biochipeket?
COBRA - Bizonyos fejlett technológiákat használtak a biochipek eltávolítására. Ez az egyik oka annak a felébredésnek, amit jelenleg tapasztalunk, mivel a Mátrix egy rétege eltűnt és most már az emberek számára könnyebb a felébredés.
Rob - Igen, ez fontos. Én szerencsére nem kaptam oltásokat azóta. tudjuk, hogy az oltások autizmust okoznak. Még most is helyeznek biochipeket az oltásokba?
COBRA - Nem, már nem. Tulajdonképpen ez a II. világháború után kezdődött. A biochipeket a náci Németországban fejlesztette ki a Siemens cég. Ez a program 1945-ben kezdődött és az 1950-es, 60-as években volt nagyon kiterjedt.
Rob - Értem. Szóval akkor, gondolom, nem kell emiatt aggódnunk, bár az oltásoknak még ma is vannak negatív utóhatásai a segédanyagoknak és mindenféle más dolognak köszönhetően, amit az oltásokba tesznek - higany és formaldehid.
COBRA - Igen, így van.
Rob - Értem. Köszönöm. Beszéltél a tajvani Felemelkedés Konferenciádon egy örvénytámogató mező térképről. Ez egy olyan térkép, ami a Fényerők elsődleges Ley-vonal pontjait tartalmazza, amely segíthet az emberek áttranszformálásában? Tudnál erről a térképről beszélni?
COBRA - Nem, valami teljesen másról volt szó és inkább nem beszélnék róla ebben a rövid interjúban, mert jobban szeretném, ha az emberek eljönnének a konferenciákra és saját maguk tapasztalnák meg. Ez egy nagyon mélyreható téma.
Rob - Fogsz tartani még Felemelkedés Konferenciát?
COBRA - Ez a bolygószintű helyzettől függ.
Rob - Értem. Itt egy másik kérdés, amit sokan feltesznek nekem. Rendszeresen mondtad, hogy nem jössz már többet az USA-ba. Előreláthatólag van arra esély, hogy a közeljövően az Egyesült Államokban lesz konferenciád?
COBRA - Nagy valószínűséggel ebben az évben nem, hanem valamikor a jövőben. Ki tudja. Attól függ, hogy fognak alakulni a dolgok.
Rob - Értem. Nos, szeretnélek meghívni. Csodálatos konferenciát tarthanál a Shasta-hegynél, ha valaha úgy döntesz, hogy eljössz. Elon Musk Boring cégével kapcsolatban van kérdésem. Megnéztem néhány linket és szerintem nagyon klassz. Nyilvánvalóan a kormány már rendelkezik ezzel a technológiával, tehát gondolom, "óvatos" közzétételről beszélünk, vagyis ez a technológia már létezik és elérhető számunkra a hipersebességű közlekedés. Azt szeretném kérdezni, hogy titkos kormányzati programok által használt meglévő közlekedési rendszerek elérhetők lesznek az emberek számára?
Cobra - Igen, ennek az infrastruktúrának egy része közhasználatba fog kerülni. A részecske alagútcső azért megfelelő, mert hamarosan több fejlett technológia kerül majd bevezetésre. Viszont az Eseményt követő átmeneti időszakban miért ne? Ennek az infrastruktúrának egyes részei közhasználatba fognak kerülni.
Rob - Elon Musk vállalatával fel fogják fedni, hogy képesek alagutakat építeni? Felejtsük el az európai alagutakat, amiknek felépítése az örökkévalóságig tartott és valószínűleg elfogytak a pénzügyi keretek. Esetleg ezt meg is tudod erősíteni vagy tudod-e cáfolni? Viszont azt mondták, hogy Paul Schneider és néhány a Boring alagúteszköz naponta 11 km alagútpálya megtételét tette lehetővé. Ez valóban így volt?
COBRA - Igen. Tulajdonképpen ez a - hogy úgy mondjam - "Szakadár Civilizáció" programjának titka volt, akik a katonai föld alatti bázisokat építették, elsősorban az Egyesült Államok szárazföldi részén, és rendelkeztek a Boring technológiával, amely naponta kb. 11 km-t tudott megtenni, igen. Valóban rendelkeztek ezzel. Természetesen most már a negatív katonaságnak nincs birtokában, viszont a pozitív fényerők sokkal gyorsabb technológiával rendelkeznek. Most az Ellenállási Mozgalomnak valamit a föld alatt kell építeni. Ha szükséges, néhány nap alatt fel tudnak építeni nagyon komplex építményeket, amit nem rég meg is tettek az Antarktiszon.
Rob - Nahát, ez fantasztikus! Ezt jó tudni. Az interneten utánanézhetünk ezeknek a dolgoknak. Egy másik kérdést szeretnék neked feltenni. A szeretetteljes figyelem, amit a jófiúk a toplet bombáknak és az elsődleges anomáliának, top kvarknak szentelnek, az továbbra is eredményes?
COBRA - Igen, abszolút.
Rob - És amikor ez sikerrel végződik, elgördül az utolsó akadály, amiről a Galaktikus Konföderáció beszél és biztonságban megtörténhet az Esemény. Amikor ezeket teljesen eltávolították, bármikor megtörténhet az Esemény, ugye?
COBRA - Amikor eltávolítják a Fekete Követ és az összes toplet bombát, meg fog történni az Esemény. nem látok más okot, más akadályt, ami megakadályozhatná az Eseményt.
Rob - Arra lennék kíváncsi, hogy a mesterséges intelligencia vagy a Yaldabaoth entitás fejének plazmamezője közvetlenül kapcsolatban áll a Fekete Kő kvarkkal?
COBRA - Igen, természetesen. Ez olyan, mint egy szimbiózis, ami a kettő között zajlik.
Rob - Szóval ez lényegében el fogja távolítani a Yaldabaoth fejét? Vannak más tevékenységek is vagy ez az elsődleges erő, ami ezt vezérli?
COBRA - Tulajdonképpen ez az egész összekapcsolódik. Ezek ugyanannak a szituációnak a különféle aspektusai. Ott van a Yaldabaoth entitás, a toplet bombák és a Fekete Kő. És ezek különféle módokon kapcsolódnak össze.
Rob - Említetted, hogy a Titkos Űrprogramok bejelentették, hogy egy védelmi rendszert akarnak létrehozni a Föld számára, mert a chimera és az arkhónok kezdenek eléggé félni attól, hogy a Galaktikus Konföderáció űrhajói megjelennek. Azt mondtad, hogy ha bármilyen konfrontáció fordulna elő, az rövid és látványos lenne, ami nyilvánvalóvá teszi számomra, hogy a Galaktikus Konföderáció bármilyen Földön kifejlesztett technológiát képes megsemmisíteni. A kérdésem az lenne, hogy szerinted ez az Esemény előtt megtörténhet?
COBRA - Ha ez megtörténik, nagyon röviddel az Esemény előtt fog megtörténni, de nem nagy a valószínűsége, hogy így lesz. Nagy valószínűséggel a rosszfiúk nem akarnak nyíltan megjelenni. Akkor vége lenne a játszmának és az felgyorsítaná végső vereségüket. Tehát ezt megpróbálják bármi áron elkerülni.
Rob - A jófiúk pedig nem fogják megmutatni magukat az űrhajóikban. Jelenleg folyamatosan álcázzák magukat. Szóval nem fognak megmutatkozni a nagyközönség számára csak az Eseménykor. Így van?
COBRA - Igen, pontosan.
Rob - Értem, köszönöm. Van néhány kérdésem a chimeraval és az arkhónokkal kapcsolatban. Tudnál beszélni jelenlegi helyzetükről? Ahogy a Fényerők közelednek a Fény Győzelméhez, a chimera és az arkhónok mit gondolnak vagy éreznek jelenleg? Aggódnak? Nyilvánvalóan meglehetősen kétségbeesettnek tűnnek.
COBRA - A chimera tagjai egészen mostanáig nem aggódtak, mert teljesen biztosak voltak abban, hogy senki nem tudja őket meggyengíteni. De az elmúlt néhány hónapban egyre inkább az aggodalom jeleit mutatják és emiatt technikai hibákat követnek el. A tervük nem tökéletes többé. Hibákat követnek el, ami a végső vereségükhöz fog vezetni. Ami az arkhónokat illeti, ők már egy pár éve tudják, hogy nem olyan biztosak a dolgukban, mint voltak. Egyszerűen az a stratégiájuk, hogy a lehető legtöbb negativitást terjesszék, mielőtt elbuknak. Ezen a ponton nem rendelkeznek menekülési stratégiával, így lényegében annyit tesznek, hogy megpróbálnak a lehető legtöbb kárt okozni mielőtt eltávolítják őket.
Rob - Kik állnak a rossz fiúk ranglétrájának magasabb fokán, az arkhónok vagy a chimera?
COBRA - A chimera.
Rob - Meg tudnád mondani - ha ez ismeretes -, hogy hány főből áll a Naprendszerben létező chimera? Vagy a Naprendszerből már eltávolították őket és már csak ezen a bolygón vannak vagy a Kuiper övben?
COBRA - Azt mondanám, hogy többségük határozottan ezen a bolygón van és egy nagyon kicsi csoportról van szó - kevesebb, mint néhány száz emberről. Ez egy nagyon kicsi, de nagyon veszélyes csoport, mert hozzáférésük van az összes egzotikus kvark fegyveres technológiához. Ez az egyetlen oka annak, hogy még mindig léteznek.
Rob - Értem. A chimera a drakonidákból vagy a reptiliánokból áll? Inkább emberszerűek, mint az andromédaiak és a szakadár Plejádiak vagy kik alkotják ezt a csoportot?
COBRA - A drakonidák és a reptiliánok nincsenek a tápláléklánc tetejének közelében. A chimera tulajdonképpen egy andromédai humanoid faj, akik inkább úgy néznek ki, mint az emberek. Egy humanoid evolúcióhoz tartoznak, de rendkívül negatívak, mert sok kozmikus rendellenességen mentek keresztül. Azt is mondhatnánk, hogy "bukott angyalok" emberi testben. Így lehetne őket jellemezni.
Rob - Ezek az andromédaiak az Androméda konstellációból vagy az Androméda galaxisból származnak?
COBRA - Az Androméda galaxisból, de fontos azt megértenünk, hogy az Androméda galaxis hatalmas és ezek az andromédaiak egyáltalán nem ugyanazok, mint akikkel Alex Colliernek kapcsolata volt.
Rob - Természetesen nem.
COBRA - Csak hogy tisztázzuk.
Rob - Rendben. Ezt mindenképp tisztázni kellett. Az arkhónokról szeretnék kérdezni. Mennyien vannak és milyen lelkiállapotban? Említetted, hogy már tudják, hogy lehetséges a vereségük. Meg tudnád mondani, mennyien vannak? Még mindig a Föld felszínén vannak a Fekete Nemesi családokban vagy szétszóródva szerte a bolygón?
COBRA - Azt mondanám, hogy néhány százan vannak a fizikai síkon a Fekete Nemesi családokban és néhány ezren főleg a plazma síkon és az alacsonyabb éteri és asztrálsíkon. Tisztában vannak vele, hogy a játéknak vége és ahogy már mondtam, a lehető legtöbb káoszt és negativitást akarják terjeszteni melőtt eltűnnek.
Rob - Értem. Amikor azt mondod, hogy "alacsonyabb asztrálsík", akkor arra gondolsz, hogy ezek azok a testetlen lelkek, akik még mindig léteznek a Földön, csak nem leszületett állapotban?
COBRA - Igen, az úgynevezett "szentségtelen lelkek" vagy "démonok" vagy bármi ilyen jellegű entitás, akik a sötétséget választották és ezeken a síkokon léteznek. De naponta veszítenek az erejükből, főleg most, hogy közeledünk a meditációhoz. Ebben a folyamatban erejük elég nagy részét el fogják veszíteni.
Rob - Köszönöm. Azt hiszem, valamikor egy évvel ezelőtt említetted, hogy a chimera egyes tagjai a Kuiper Övben rejtőzködnek a fényerők elől. Ez még mindig így van?
COBRA - Ó nem, ez már megszűnt. Valójában ez elég sokszor megtörtént, de már eltávolították őket.
Rob - Értem. Nos, ez nagyon jó hír. Te és én privátban beszélgettünk "A fehér piramis" című könyvről. Van egy ehhez a könyvhöz és néhány információdhoz kapcsolódó kérdésem. A könyv tulajdonképpen két ikerláng történetét írja le a napóleoni időkből, amikor St. Germain nagyon aktívan tevékenykedett Versailles-ban. Ez Cobra nem régi bejegyzéséhez kapcsolódik - de volt egy orvos, akit felkértek, hogy a Napóleon és Wellington között folyó csatában az egyik oldalon dolgozzon. És azt hiszem, az ikerlángja a másik oldalon dolgozott. Különleges képességekkel rendelkeztek, telepatikusan kommunikáltak. A két oldalon álló tábornokok között elhangzó információkhoz jutottak hozzá ily módon és átadták St. Germain-nek ezeket a kulcsfontosságú konfliktusokkal kapcsolatos információkat, melyek hatással voltak az emberiségre. Úgy tűnik, a Nagy Fehér Testvériség és a Felemelkedett Mesterek gondoskodni fognak arról, hogy döntő fontosságú időkben bizonyos következményei legyenek ennek.
A könyvben szó esik a Nagy Fehér Testvériségről és arról, hogy a Fényerők elfogták és letartóztatják az egyik futárt, aki a "Cion bölcseinek jegyzőkönyvét" szállította. Amikor elfogták ezt a futárt, azt mondták neki, hogy szabadon engedik, ha megesküszik, hogy nem beszél róla. Ha mégis, akkor elnémítják és megvakítják. természetesen azt mondta, hogy nem mondja el senkinek, hogy elfogták, de amikor megpróbálta elmondani, megnémult és megvakult.
Van egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Egyik korábbi bejegyzésedben említést tettél Új Atlantiszról, a Fényerőkről és különböző Fénycsoportokról és központokról, akik a Fényt hordozták Atlantisz elsüllyedése után. Azt hiszem, a Földközi-tenger keleti részéről és az Azori-szigetekről beszéltél és természetesen ott vannak a katharok és a templomosok.
Jézusról és Mária Magdolnáról is említést tettél, hogy ők vitték tovább ezeket a Fényközpontokat, az információforrásokat és az Igazságot. De azt is említetted, hogy ezek egyike volt a Sion Rend. Tudnál beszélni a Sion Rendről és a Cion bölcseinek jegyzőkönyvéről? A Sion Rendjét eltérítették, mint a Szabadkőműveseket és ez lett az a csoport, akik megalkották a Jegyzőkönyvet? Ki tudnád ezt fejteni?
COBRA - Ez a csoport teljesen független a Cion bölcseinek jegyzőkönyvétől. Ez egy nagyon érdekes csoport, mert mind a sötét oldal, mind a Fény tagjai csatlakoztak ide és ezt tudták. A csoport célja az volt, hogy a Fényerők megkíséreljék meggyógyítani a sötéteket, hogy áttranszformálják őket. Némely helyzetben ez sikerült is. Ha megvizsgáljuk ennek a titkos társaságnak a történelmét, azt találjuk, hogy egyes kulcsemberek, akik az emberiség történelmét alakították, tagjai voltak ennek a bizonyos csoportnak.
Rob - Meg tudnád velünk osztani azoknak az embereknek a nevét, akik megalkották a Cion bölcseinek jegyzőkönyvét? Ez egyfajta Rothschild dolog volt, ugye?
COBRA - A Cion bölcseinek jegyzőkönyve egy teljesen más történet, mivel az a Rothschildokhoz kapcsolódik, akik tulajdonképpen bizonyos értelemben a Cionista mozgalom megalkotói voltak.
Rob - Igen. Tudnál nekünk említeni olyan pozitív neveket, azt hiszem az 1700-as évekből, akik részt vettek a Fény és a sötétség egyesítésében a Sion Rendjében?
COBRA - Igen, tudok. Leonardo DaVinci ehhez a csoporthoz tartozott, Isaac Newton is és volt néhány híres alkímista, mint például Nicolas Flamel, akik ugyancsak tagjai voltak ennek a csoportnak. Ezek az emberek mind a Fénynek dolgoztak. Valamint volt néhány ember, akiket most nem említenék meg, akik a 19. században voltak aktívak Közép-Európában, de az ő munkásságuk jelenleg még nem nagyon ismert. Tulajdonképpen ők őriztek bizonyos Istennői misztériumokat Közép-Európában Napoleon idejében.
Rob - Nahát! Ez nagyszerű hír! Szóval a Sion Rend valami olyasmi, hogy a Fényerők találkoznak a sötét oldal tagjaival és a Fényerők mindenképp megpróbálnak pozitív változást kieszközölni ezekben a sötét tervekben. Nagyon érdekes. Mindez már több száz éve tart, ugye?
COBRA - Legalább ötszáz éve tart.
Rob - Na, tessék, Emberek! Felmerült bennem egy másik kérdés is. Az egyik PFC interjúban beszélt azt hiszem Lynn arról, hogy a Védák egy Oroszország belsejéből származó fehérbőrű csoporttól származnak, ami 60-70%-ban igaz. Fred Bell azt mondta, hogy a Risik, akiket a Rigvédában, a Jadzsurvédában és a Számavédában említenek, a Plejádokra utalnak. Megosztanál velünk valamit a rengeteg spirituális tudással kapcsolatos dolgokról, melyek Indiából származnak? Azt hiszem, hogy ez különféle források keveréke, talán magába foglal néhány nagyon fejlett ET kapcsolatot is, melyek tanításaikat tekintve rejtve, illetve érintetlenül maradtak. Tudnál mondani valamit a rengeteg indiai spirituális információról, valamint ezek pontos eredetéről?
COBRA - Tulajdonképpen, amit mondasz, az helyes, mert a Védák maguk egy keverék, és ennek egy része a régi atlantiszi hagyatékból származik. Egy része plejádi forrásokból való. Valójában a hét Risi, a Plejádok hét csillaga. A másik része pedig arkhón elmeprogramozásból származik. A Védák tehát az igazság és a dezinformációk egy különös keveréke, ahogy minden más is ezen a planétán.
Rob - Azt hiszem ezen nem lepődünk meg. Cobra, az Esemény után, a letartóztatások idején, meg fognak osztani az emberekkel néhány felvételt, melyek a földönkívűliekkel való fizikai kapcsolatfelvételről és a technológiáikról szólnak? Így ha az emberek azzal jönnek, hogy " Ezt nem hiszem el", akkor megmutatják majd nekünk az Akasha Feljegyzésekről szóló videókat, vagy hogyan fogják a durva és borzalmas dolgokat a nagyközönség elé tárni úgy, hogy az ne csak szóbeszéd legyen? A legtöbb ember azt gondolhatja majd, hogy ez csak kitaláció. Hogyan lesz ez közzétéve? Vannak ezzel kapcsolatban tervek, amikről te is tudsz?
COBRA - Igen, természetesen. Vannak felvételek az Ellenállási Mozgalom birtokában, és néhányuk nagyon felzaklató. Ezek közül néhány már fel lett töltve a bolygó nagyobb hírcsatornáinak számítógépeire, melyet egy, az Ellenállás által ismert speciális hozzáférési kóddal lehet kioldani. Így ez bármelyik, arra alkalmas pillanatban nyilvánosságra hozható. És ezeket a felvételeket felhasználják majd, és nyilvánosan fogják sugározni őket a bírósági tárgyalások idején, amikor az igazságügyi és megbékítési bizottságok megkezdik munkájukat, és a cabal tettei elbírálás alá kerülnek.
Néhány felvétel tehát nyilvánosságra lesz hozva, de nagyon felzaklatóak. Ezért nem lesznek nagyon részletesek, mert a lakosság csak annyit lesz képes feldolgozni belőle. De arra pont elég lesz, hogy mindenkit meggyőzzön, hogy ami történt az igaz, és mindenki képes legyen átlátni a történteket.
Rob - Ezeket a krónikákat beavatottak vették fel, vagy földönkívüli technológián keresztül történtek?
COBRA - Fejlett földönkívüli technológia útján készültek a felvételek.
Rob - Értem, ahogy gondoltam! Elmondanád, mi a helyzet most Szíriában? Van már valami jó hír, vagy még mindig a politikai és arkhón eredetű szenvedés helyszíne? Mi lesz a jövőben? Mit terveznek a Fényerők ebben a helyzetben? Rendezték már a szituációt?
COBRA - Igen, nagy előrelépés történt. A tavaszi, Szíriáért meghirdetett meditációnk óta rengeteget javult a helyzet. Tulajdonképpen az egész szíriai térség és Irak egy hatalmas örvény, mely részben az Iszlám Állam irányítása alatt áll még, javarészt már felszabadult. Irakban Mosul már felszabadult. Szíria területén belül is felszabadultak már óriási területek. Sokat haladtak a dolgok az elmúlt pár hétben. Most már csak két kisebb régió maradt a megszállt szír területekből, és ezek a részek is egyre kisebbek. Igazából azok az emberek, akik elmenekültek Szíriából, mert elviselhetetlen volt a helyzet, most már visszatérhetnek otthonaikba, mivel Szíria bizonyos területein az élet visszaállt a régi kerékvágásba.
Rob - Ez jó hír, és imádkozom a szíriai emberekért. Hihetetlen mennyiségű szenvedésen mentek keresztül a cabal karmai között. Az Iszlám vallás ártatlan hívei nem mind rosszak, és remélem, hogy hamarosan kezdetét veszi a gyógyulás. Őrület, ami ott megy.
Van egy másik kérdésem. Tudnál valamit mondani a Putyin és Trump közötti helyzetről? Az lenne a kérdésem, hogy Trump ápol-e bármiféle komoly kapcsolatot annak érdekében, hogy Putyinnal dolgozhasson a változásért, vagy csak vaktában szaladgál széttárt karokkal és magát dicsőíti?
COBRA - Lényegében, az a helyzet, hogy ő egy olyan ember, aki nem rendelkezik szilárd nemzetközi politikával, és a saját benyomásai alapján cselekszik, melyeket kombinál azokkal az információkkal, amikkel tanácsadói látják el. Két csoport küzd az ő figyelméért, a jófiúk és a rosszak. Néha az egyik csoportra hallgat, máskor meg a másikra. Ez egy vegyes helyzet tehát, és a Fényerők minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a Fény irányába tereljék ezt az egész helyzetet.
Rob - Értem. Tudnál picit arról beszélni, mi folyik Ukrajnában, valamint az ott jelenlévő Soros-féle helyzetről? Ez már megoldódott? Vagy vannak még gondok? A kazár erők közül állítottak már bárkit igazságszolgáltatás elé? Milyen ott most a helyzet? Még mindig bizonytalan?
COBRA - Még mindig bizonytalan, de már nem olyan rossz, mint egy, vagy két évvel ezelőtt volt. Tehát azt mondanám, hogy a helyzet nagyon lassan javul.
Rob - Értem. A vénuszi forrásom jelezte számomra, hogy az ő információik hasonlóak voltak Ben Fulfordéval. Nem mondta, hogy ez egy jó dolog lenne, ami történik, azt sem, hogy ez egy remek terv, azonban elmondta, hogy Fulford említette egy háború lehetőségét Koreával, Oroszországgal, valamint hogy az Egyesült Államok és Kína támogatná ezt a korlátozott háborút, hogy elővegye a rossz fiúkat. Ha igaz ez, ha nem, valószínűleg rengeteg félelmet fog okozni, és természetesen elmondták azt is, hogy nukleáris fegyverek használata nem engedélyezett. És még annyit mondott, hogy készüljünk fel rá, hogy ez megtörténhet. Tudnál ehhez hozzáfűzni valamit a saját információid alapján, már amennyire ez megengedett ezen a ponton?
COBRA - Alapjában véve, az én információim szerint kicsit más ott a helyzet. Van egy korlátozott háborúra lehetőség Észak-Koreában. Tulajdonképpen az észak-koreai rezsim nagyon, illetve túlságosan elnyomó. Ezt a háborút azzal a céllal indítanák, hogy megdöntsék ezt a rezsimet, és felszabadítsák az embereket. És ez az Esemény előtt megtörténhet. Azt mondanám tehát, hogy különféle országok bizonyos érdekcsoportjai meg akarják dönteni ezt a rezsimet, és megvan rá az esély, hogy ez bekövetkezik. Ez egy rövid, intenzív háború lenne, de kevés áldozattal járna. És nem terjedne át más régiókra. Kizárólag Észak-Koreára korlátozódna.
Rob - Nahát! Ez jól hangzik! Akkor tulajdonképpen a pozitív hadsereg lép akcióba, hogy felszabadítsa Korea népét. Megszakad a szívem, mikor látom azt a sok őrült dolgot, amit ott művelnek.
COBRA - Ez nem egészen így van. Sokféle más terv is létezik arrafelé, miszerint az emberek meg akarják kaparintani az erőforrásokat. Ezek vegyes célú programok. Nem csak arról szólnak, hogy felszabadítják a népet. Sokkal inkább arról, hogy felszabadítják a népet, és megkaparintják az erőforrásokat, emelik kicsit az életszínvonalat, és jófiúkként pózolnak, majd ráteszik a kezüket az ország aranyára. Ilyesmiről van szó.
Rob - Hahaha. Ismerkedjetek meg az új főnökkel! Olyan, mint a régi, egy kedvesebb, finomabb géppuska karral, ahogy Neil Young szokta volt mondani. Szóval, úgy sejtem, hogy jó és egyben rossz hír ez rájuk nézve. Beszéltem mostanában Sheldan Niedle-lel, aki régi barátom. Ő úgy húszonvalahány évvel ezelőtt beszélt nekem dolgokról, amik '95-ben történtek, az arkhón invázió előtt.
COBRA - Rendben, ha lesz rá lehetőséged beszélni vele az elkövetkező két napban, kérlek szólj neki, hogy tegyen említést a Meditációról.
Rob - Igen, ez jó ötlet! Felhívhatom esetleg, aztán meglátjuk, hogy tesz-e ezzel kapcsolatban közzé bejegyzést. Sok követője van. Remélem, eljön majd a Shasta-hegyre, és elvileg abban már megegyeztünk, hogy a jövő évi Shasta-hegyen tartott konferenciámon részt vesz, bár a részleteket még nem dolgoztuk ki. De a kérdésem amiatt merült fel, mivel hogy az ő meglátása kicsit más a pénzügyi újraindítást illetően. És én mindig mondom is, hogy az én tapasztalatom, és megérzésem az, hogy te elég pontos voltál ezzel kapcsolatban, és én sem igazán látom, hogy kaotikus állapotok közepette következne be a pénzügyi újraindítást. Túl sok ego és harácsolás jellemezné azt a helyzetet. A vénuszi férfi kontaktom jelezte számomra, hogy Sheldan Nidle rendelkezett szíriuszi kapcsolatokkal, és javarészt elég pontosak is az információi. Sheldan úgy tűnik, érzi a kontaktjait, és nem teszek úgy, mintha tudnám, hogyan működik a telepátiája. Nem bátorkodnék megítélni, de állítom, hogy ő egy igazi, őszinte kontakta. És úgy tűnik, ő úgy gondolja, hogy ez felértékelés, vagy újraindítás megtörténhet az Esemény előtt. Vannak olyan bizonyos tényezők, melyek lehetővé tehetnék ezt? Vagy te nem értesz ezzel egyet?
COBRA - Nos, először is el kell mondanom, hogy igen, tényleg kapcsolatban volt a szíriusziakkal. Ez igaz. A másik része viszont nem igaz, az újraindítás nem történhet meg az Esemény előtt, mert a cabal megakadályozná. Egyszerűen nem engednék, hogy megtörténjen. Mindaddig tartani fogják a pénzügyi rendszer feletti irányítást, míg el nem buknak. Nem fogják elengedni. Nincs rá lehetőség, a cabalt el kell ahhoz távolítani, hogy az újraindítás megtörténjen. Nincs más út.
Rob - Igen, itt kitérnék egy másik kérdésre. El tudnád mondani, hogy a Fényerők hogyan tervezik a pénzügyi újraindítást? Megtörténik az Esemény, aztán bumm, újraindítják és közlik, hogy van egy új pénzügyi rendszerük? Tervben van minősített oktatási videók kiadása, vagy vannak egyéb tervek arra vonatkozóan, hogyan fog ez az átmenet lezajlani az Esemény előtt? Mert azt nem értem, hogyan tudna egy rendszer két nap alatt működőképessé válni anélkül, hogy bárki ismerné, vagy értené a hátterét az univerzális gazdasági rendszernek. Elő van készítve pontokba szedve egy terv, mely segít majd az embereknek értelmezni a folyamatot és átvezetni rajta őket, hogy megértsék, és ne álljanak ellen ennek az új rendszernek?
COBRA - Egy átmeneti időszakban lesz részünk, mely az Eseménnyel veszi majd kezdetét. Nem fogunk hirtelen beleugrani az új fejlett társadalom kellős közepébe. Lesz egyfajta átmeneti periódus, mely idő alatt az emberek ki lesznek képezve a tömegmédián keresztül, és mindenki meg fogja érteni, hogy min megy keresztül, illetve hogy milyen lehetőségekkel bír. Szóval ez nem úgy lesz, hogy hirtelen valaki megnyomja a gombot és minden megváltozik. Bizonyos dolgok meg fognak változni, de az alapvető szabályok, mint a kereskedelem, az üzleti tranzakciók még egy ideig ugyanolyanok maradnak. Egyszerűen csak a jó fiúk fogják irányítani a bankrendszert, nem a rossz fiúk. Aztán ez fokozatosan átformálódik majd, ahogy az emberek egyre több megértéshez jutnak a tudatosság valódi természetével kapcsolatosan.
Rob - Értem. Közeledünk az interjú végéhez. Van egy utolsó kérdésem. Azt hiszem, ezt egyszer már megerősítettük. Egyetértesz azzal, hogy Angela Merkel Hitler lánya?
COBRA - Kapcsolatban áll azzal a családdal, igen, és a Rothschildokkal is.
Rob - Értem. Mert valamikor évekkel ezelőtt volt egy telepatikus kapcsolatom, egy nagyon ritka telepatikus kommunikáció a vezetőimmel, és ők mondták nekem, hogy keressek elő képeket Angeláról, valamint Eva Braunról és Hitlerről. Rájöttem, hogy olyan álla van, mint Hitlernek. Emlékszem, egyszer láttam egy képet Hitlerről, mely a háború után készült Dél-Amerikában, és egy szőke hajú kisgyerek játszott Hitlerrel és Eva Braunnal. Szóval megnéztem az egyik bejegyzésedet, melyben Angela Merkelről és az Európát elpusztító Kalgeri tervről írtál. Meg tudnál osztani némi információt ezzel kapcsolatban? Ez is része a muszlim terrorista inváziónak, ami most zajlik? Ennek a tervnek a része, hogy egymás ellen uszítsák a különféle európai társadalmakat?
COBRA - Ennek a tervnek egyszerűen az a célja, hogy elpusztítsa az európai civilizációt. Az volt az elképzelés, hogy a közel-keleti és az észak-afrikai országokat válságba taszítják, így az emberek onnan Európába menekülnek majd, és a migránsok tömegében több tízezer olyan személy tud rejtve maradni, akik valójában nem menekültek. Ezek tulajdonképpen fegyveres katonák, akik beszivárogtak Európába azzal a céllal, hogy beolvadjanak az európai kultúrába és belülről pusztítsák el azt. A Fényerők tudatában vannak ennek a tervnek és dolgoznak ellene, olyan dolgokat fognak tenni, ami nem teszi majd lehetővé, hogy mindez valóra váljon.
Rob - Elfelejtettem, hogy kérdeztem-e már korábban, de meg tudnád erősíteni, hogy léteznek föld alatti bunkerek, illetve alagutak, ahol ezek a fegyveres katonák élnek, és állítólagosan kiképzésben, vagy elmeprogramozásban vesznek részt, hogy aztán feljöjjenek a bolygó felszínére és hatalmas pusztítást okozzanak az Egyesült Államokban is? Igazak ezek a történetek?
COBRA - Tulajdonképpen, sajnos igen, épültek ilyen helyek. De az Ellenállási Mozgalom kézben tartja a helyzetet, és ez mára már nem számít problémának. De egészen kiterjedt földalatti városok épültek, különösképpen Németországban, erre a célra.
Rob - Ez része volt a Doom Projektnek?
COBRA - Nem a része volt, de kapcsolódott hozzá.
Rob - Értem. Szeretném pozitív gondolattal befejezni a beszélgetést, de előtte még ezt a kérdést fel kell tennem. Volt most egy késeléses eset Finnországban, aztán egy másik is, ahol a tettes elmenekült, miután megölt, vagy megsebesített több mint 120 embert. És ezek valós esetek. Úgy értem, láttuk a videófelvételeket róluk. Nem teljesen vehetők hamis zászlós esetnek, szerintem. Szeretném, ha megerősítenéd, hogy mindkét eset hamis zászlós-e. Nem tudom, hogy a számok helyesek-e. Tudnál nekünk mondani valamit ezekről a mostanában történt hamis zászlós esetekről, amik rettegésben tartják az embereket a médián keresztül?
COBRA - Nos, végül is tőled függ, hogy hogyan definiálod a hamis zászlós eseményeket, de azt mondanám, hogy sok ilyen eset van, ami valós. Itt nem színészek játszák el a szerepeiket. Valóban emberek halnak meg ilyenkor. Az arkhónok célja ezekkel a műveletekkel azonban az, ahogy azt már korábban is említettem, hogy annyi szenvedést okozzanak, amennyit csak lehet, még mielőtt megbuknak. Ezért jelenik meg számtalan ilyen eset a tömegmédiában. Ezeket az eseményeket pontosan azért idézik elő, hogy félelmet keltsenek. Azért hozzák létre, hogy filmre vegyék őket és közvetítsék a tömegmédián keresztül. Az effajta esetek közül néhány valóban megrendezett, jónéhányuk azonban valódi, és emberek tényleg szenvednek.
Rob - Igen. Ezek abszolút valós dolgok. Még nem volt alkalmam rákérdezni nálad a manchesteri esetre. Én sosem láttam ennek a robbanásnak egyetlen bizonyítékát sem. Az aulában folyamatosan olyan emberekről voltak kiállítva képek, akik állítólagosan elhunytak. Ez egy valós eset volt? Vagy inkább egy megrendezett akció?
COBRA - Ez egy elég jól megrendezett eset volt.
Rob - Értem, köszönöm. Ez volt az érzésem. Akkor most térjünk át valami pozitívabbra. Cobra, egyre több ember ismeri fel a saját bensőjében rejlő erőt. Mindenkinek javaslom, hogy keresse vissza Cobra egyik nemrég megjelent bejegyzést a Felemelkedés Konferenciáról. Azokban a jegyzetekben olvashattok arról az úriemberről, aki az Én Vagyok Jelenlét behívásáról beszélt, valamint a manifesztáció erejéről, mely szintén nagyon fontos. Fred Bellről van szó, és a plejádi kontaktjáról Semjase-ről, akivel Cobra is kapcsolatban állt, és vélhetően én is.
Ez az egy emlékem maradt, miután felvettek a hajóra. Sosem tudok teljesen visszaemlékezni, nem mondom, hogy mindenre emlékszem. Tudom, hogy bizonyos dolgok történtek ott. Mindazonáltal a manifesztáció ereje a plejádi kristály és piramis technológiával, valamint Cobra tachyonjai nagyon fontosak. Semjase azt mondta, hogy a kvarckristály ereje azonnali tökéletes szintézise léleknek és anyagnak. Azt mondta, hogy helyesen használva a kristályok felerősíthetik a gondolatainkat. Tehát, ha kristályokat, tachyonizált kristályokat, valamint Cintamani köveket használsz, a manifesztáció ereje fokozódik. Fred javasolta, hogy napi rendszerességgel végezzük a manifesztációs vizualizáció folyamatát. Egyes piramis rendszerekben, melyeket Fred Bellel hoztunk létre, a kristályokat, valamint a piramisokat egyfajta "kondenzátorként" használtuk, mikor a Teliholddal, illetve az Újholddal dolgoztunk. Fred azt mondta, hogy az Újhold idején kell elkezdeni vizualizálni azt, amit szeretnél, hogy megtörténjen. Tehát, kigondolod, érzed, vizualizálod, elképzeled az illatát, majd ezt a folyamatot ismételgeted. Javasolta, hogy ez mindig ugyanabban az időben, éjjel történjen, mikor az asztrál sík alvó állapotban van. Mikor mindenki alszik körülötted sok metafizikai manifesztációs gyakorlatot tudsz végezni.
Szeretném tehát, ha előkeresnétek Cobra utolsó interjúját, és olvasnátok az Én Vagyok Jelenlétről, a manifesztációról, a kristályok tisztításáról. Sok nagyszerű információ található abban a bejegyzésben. Cobra, szeretnél még hozzáfűzni valamit a manifesztáció gyakorlatához tekintve azt az információt, amit a konferencián osztottál meg?
COBRA - Már elmondtad az első és a második lépést. Említetted a döntéshozatalt, valamint a vizualizációs részt, de van egy fizikai tettekben megnyilvánuló része is ennek. Ez a harmadik lépés. Ezt a három lépést ismételve tehát bármit manifesztálhatunk. Ez a manifesztáció törvényének egy rendkívüli módon tömörített verziója. Természetesen tudnék erről órákig, vagy akár napokig is beszélni, de most nincs annyi időnk. Ez tehát egy olyan dolog, amit tanulni kell. Biztos, hogy fogok erről beszélni a jövőben tartandó konferenciáimon, már amennyiben szükség lesz még rájuk, mivel az embereknek ezt gyakorolniuk kell, és jobbá kell benne válniuk, így még erősebbek leszünk, mint kollektív egész. Bármilyen csoport próbál bennünket elnyomni, mi olyan szintű egységre teszünk szert, mely itt sosem volt tapasztalható, és olyan szintű hatalmat szerzünk ezzel, ami ezelőtt sosem volt még tapasztalható. Jó úton haladunk tehát, hogy teljes győzelmet arassunk!
Rob - Hát, tessék, emberek! Pozitív gondolattal zárjuk sorainkat, elmondtuk, hogyan hívhatjátok be az "Én Vagyok Jelenlétet" - szívetekkel, lelketekkel és érzéseitekkel -, és hogyan cselekedjetek. Amikor a manifesztációról adunk tanácsokat embereknek, a következőket szoktuk mondani. Például, ha valaki egy új autót szeretne, azt mondjuk, menjen el egy autókereskedésbe, vegyen a kezébe egy prospektust, helyezze bele az autó képét a piramis rendszerbe, szippantson bele az autó kárpitjába, majd vizualizálja az új autót, érezze az illatát, és így tovább. És emlékezzen arra, hogy ez időbe telik. Igaz, Cobra? Ez nem úgy van, hogy egy pillanatra elképzelünk valamit, aztán folytatjuk a rosszul kezdődött napunkat és zsörtölődünk tovább. A manifesztációs folyamat során mindvégig magasan kell tartanunk a rezgést. Így van?
COBRA - Ki kell tartanotok a döntésetek mellett! Még ha valami balul is sül el, ne adjátok fel! Soha ne adjátok fel! Csak folytassátok!
Rob - Így van! Sose adjátok fel a Fény Győzelmét! Cobra, még egyszer köszönjük, hogy eljöttél hozzánk a Fény Győzelme Rádió Műsorba, és megosztottad velünk gazdag tudásodat, és ismereteidet a világ helyzetével, valamint a metafizikai kérdésekkel kapcsolatosan. Nagyon nagyra értékelem!
COBRA - Köszönöm, hogy meghívtál ide, és a Fény Győzelme!

Rob - A Fény Győzelme, emberek! Szeretném megköszönni Chris Spellnek, a hangtechnikusomnak, Sam Ritchienek, aki az átiratot fogja elkészíteni nekünk, valamint a Pyramid One Network embereinek, John Allennek és Bob Charlesnak ezt a lehetőséget, hogy titeket szolgálhatunk. Még egyszer, tehát hallgassátok a műsoromat! Hamarosan még több információval jelentkezünk. A Fény Győzelme!