2017. március 28., kedd

Rövid helyzetjelentés

Eredeti bejegyzés:


Maat Igazsága! David Rockefeller, a Cabal Rockefeller frakciójának feje, miután "megette, amit főzött", szívelégtelensége lett és elhagyta a bolygót.
Jelenleg a plazma síkon tartózkodik és próbál elmenekülni a Fényerők elől. Várhatóan egy héten belül elfogják és elviszik a Galaktikus Központi Napba.
Id. George Bush, Henry Kissinger és Dick Cheney aránylag hamar követni fogják, ebben a bizonyos sorrendben.
Mindeközben folytatódik a chimera csoport eltávolítása. A Fényerők végre nagyobb befolyással bírnak a chimera csoporttal szemben és remélhetőleg április közepéig jó hírekről fogok tudni beszámolni.
Jelenleg a chimera csoport már csak kb. 180 tagja maradt a bolygón. Ők egy kicsi, de mégis erős és veszélyes csoport, akik a Long Island-en található, plazma toplet bombákhoz kötött top kvark-antikvark kondenzátumon keresztül tartják fenn a Föld bolygó karantén állapotát
Beszivárogtak az USA, az orosz és a kínai hadsereg kulcspozícióiba és hatékonyan akadályozzák meg a pozitív földönkívüli kapcsolatfelvételt bolygószerte.
Pontosabban itt látható, hogy milyen kulcspozíciókban vannak:
Még pontosabban itt:
itt:
itt:
 (kép feliratianak magyarul törénő megjelentetése folyamatban van)

és itt:
Érdekes kódnevek találhatók az űrfelügyeleti hálózatukban, mint pl. Felemelkedés (Ascension), Cobra, MOSS:
  (kép feliratianak magyarul törénő megjelentetése folyamatban van)
Erőfeszítéseik ellenére a közzététel folyamata folytatódik. A NASA fotókat jelentetett meg a Szaturnusz holdjáról, a Pan-ról, ami semmikép nem tűnik természetes objektumnak:

Ha már a NASA-nál tartunk, a Voyager űrszondáját évekkel ezelőtt meghekkelte a Galaktikus Konföderáció, amint kilépett a Naprendszerünkből és keresztülhaladt a Tachyon membránon/külső korláton.
Ahogy a karantén Föld hamarosan meg fog nyílni, a Naprendszer gyarmatosítására vonatkozó legfőbb tervek egyre valószerűbbnek kezdenek tűnni:
És Oroszország is csatlakozott számos olyan nemzethez, akik azt tervezik, hogy néhány éven belül turistákat visznek az űrbe:
Ezek a tervek mind a Fényerők próbálkozásai arra, hogy felgyorsítsák a Végső Áttöréshez vezető folyamatot.

A Fény győzelme!
Magyar Cobra Csoport

2017. március 24., péntek

Szakrális geometria alapok és Szimbólumok

Írta és összeállította: Czékus Viki
Az itt megjelenő információk egy része Cobrától, egy része pedig Untwine-tól származik. Az Esemény után az oktatási rendszer teljes átalakulását fogjuk megtapasztalni.
Az első pár hónapban folyamatos minőségi javulás, emelkedés fog látszani és természetesen az emberiségnek lesz elég idő hagyva arra, hogy feldolgozhasson mindent, mert túl kell látnunk az eddigi hitrendszereinken. Teljes spirituális és tudati változásokon fogunk keresztülmenni. Ez az átalakulás nem történhet meg egyetlen éjszaka alatt, sok sok türelemre és megértésre lesz szüksége mindannyiunknak.
Az Első Kapcsolatfelvételt követően visszakapjuk a régi Misztérium Iskolákat és tanításokat, sok Istennő Szentély és Templom fog épülni, melyek 26000 évvel ezelőtt Atlantiszon még léteztek. Abban az időben a Felemelkedett Mesterek szabadon jártak keltek az emberek között és sértetlenül tartották a kapcsolatot a Forrással.
Atlantisz fő szigetének rekonstrukciós rajza
Atlantisz eleste után a tanítások nagy része eltűnt és az iskolák áldozatául estek a pusztításnak. A Közel-Keleten, az özönvíz után (az Özönvíz i. e. 9564-ben volt) már csak a töredéke maradt meg az atlantiszi tudásnak, és az iskolák elkorcsosultak a Fátyol megerősítése miatt.
Ebből az ágból származnak az illuminátusok is.
A Misztérium Iskolák megújulása a Földközi térségben úgy 2000-2500 évvel ezelőtt történt a Galaktikus Központi Nap megnövekedett aktivitása eredményeképpen.
Az ottani beavatottak tudomást szereztek a Föld karantén státuszáról és az arkhónokról, ezért a kazárok elpusztították őket és kezdetét vette a keresztény elmeprogramozás.
St. Germain volt az, aki 1775-ben Párizsban újból megalapított egy ilyen iskolát és visszahozta a régi Egyiptomi Misztériumokat.
St. Germain
A Szakrális Geometria igen erősen kötődik ahhoz, hogy most elhagyunk egy kozmikus ciklust.
Cobra 2012. június 5-én ezt írta: „ A Vénusz átvonulás (tranzit) abból a szempontból fontos, hogy ez egy fordulópont az egész Bolygó felszabadulása szempontjából, annak a nagyon fontos Eseménynek a jelzője, hogy az Istennő energia teljes egészében visszatér a Földre. (megj. A Vénusz-Nap tranzitok 2004-2012 között egy kódolt jel volt az égen arra, hogy reaktiváljuk a Rózsa Rendjét.)
Vénusz tranzit
Mostantól kezdve minden sötétség nélküli lesz, mert ahol az Istennő teljes egészében jelen van, ott nem tud létezni sötét erő.
Az Istennő az istennő spirálon keresztül tér vissza, a Fibonacci spirálon, a Szakrális geometria energia mintáján és a Szent Jelenléten keresztül, ami felfedésre kerül, ahogy haladunk az Esemény felé, közölte velünk Cobra.
Az Istennő energia elpusztíthatatlan. Ez a Halaf kerámia, amit 7000 évvel ezelőtt készítettek, szintén szakrális geometriai kódokat tartalmaz, ami aktiválja az Istennő jelenlétet és eltávolítja a sötétséget mind a négy irányból.
Halaf kerámia, 7000 éves
Ezt alkalmazzuk a Szíria Pentagram megtisztításához, ami rendkívül fontos, mert ez a terület olyan energia pontokat tartalmaz, amit ha valaki ellenőriz, akkor ellenőrzi a Bolygó Ley-vonalainak nagy részét és közvetlen hozzáférése van az emberiség globális tudatosságához.
Aki nem ismerné a Fibonacci számokat, amit fentebb említett Cobra, azok számára elmondjuk, hogy ez a számsor úgy jön létre, hogy mindig az előző két számértéket összeadjuk és az adja a következő számot: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89.
Ezek a számok a természetben a virágszirmoknál tökéletesen megjelennek. A hármas számtól és afelett így mutatkozik meg: 3 szirma van pl. a liliomnak, 5 szirma van a vadrózsának, 8 szirma a pillangóvirágnak, egyes százszorszépeknek 34, más fajoknak pedig 55 vagy 89 szirma van.

Ha ezeket a számokat spirál formába rendezzük, akkor ezt kapjuk:
Fibonacci spirál
Ilyen spirálforma jelenik meg a fenyőtoboz pikkelyeinél, a napraforgó magjainál vagy a karfiol rózsáinál, a galaxisoknál és egyes kagylóknál.
Most pedig néhány példa, hogy ez a gyönyörű spirál miként jelenik meg a világban.A Szakrális geometriában a háromszög a Forrás, a Férfiasság és a Nőiség jelképe. Legfelül van az Egy ( a Forrás), alul pedig egy-egy pontban a férfi és nő. Egységet jelképeznek és az energiák tökéletes harmóniáját. A háromszög természetesen egyenlő oldalú, csúcsai egyenlő távolságban helyezkednek el egymástól, így abszolút egyensúly áll fent.
Az olyan kvalitások, mint tisztelet magad és mások iránt, elfogadás, befogadás és könyörület, mind a Női minőséghez tartoznak.
Az egyéniség, az egybeolvadás, kezdeményezés, szabad akarat a Férfi minőséghez kapcsolódnak. Mint tudjuk mindkettő torzult Gaian. Viszont ha Pleroma elküldi a Fényimpulzust, mely mind női, mind férfi energiaminőséget tartalmazni fog és rendbe teszi ezeket az energiákat, akkor a szenvedés megszűnik örökre.
Egység
Az új élet, ahogy azt tudjuk, egy spirálként a méhben kezdődik. A női test valóban képes életet csatornázni önmagán keresztül egy másik dimenzióból, hogy az leszülessen ide a fizikai világba.
A Szakrális geometriában ezt a folyamatot Vesicaként láthatjuk.
Ezt nagyon jó okból az élet csodájának tekintjük. Elengedhetetlenül fontos, hogy a nők felismerjék ezt, mivel csatornaként szolgálnak ahhoz, hogy életet adjanak. A férfiak számára is egyaránt elengedhetetlen, hogy megismerjék mit is jelent ez valójában, hogy megértsék, értékeljék és őszintén támogassák a nőket. Íme ez a gyönyörű folyamat geometrikus ábrázolásban:
Vesica
A 12x12x1000-es számnak, mely 144 000-et ad nagyon erőteljes jelentése van a Szakrális geometriában. Ennyi azoknak az embereknek a száma, akik bizonyos ponton eldöntötték, hogy belépnek ebbe a Földi karanténba azzal a céllal, hogy átalakítsák azt. Egy jó hír Cobrától, hogy ezen emberek egy része már felébredt a küldetésére, míg a többiek az Eseménykor fognak. Belső útmutatást fognak kapni, és emlékezni fognak arra, hogy mit vállaltak.
Az Anyatermészet más geometriai részleteket is tartalmaz, mint például a kristályok felépítésénél megjelenő kocka, más néven hexaéder, vagy tetraéder, más néven háromszög alapú gúla, oktaéder, dodekaéder. Ezenkívül vannak még más geometriai felépítésű kristályok is, melyek szemet gyönyörködtetőek, ha valakit érdekel a téma, az interneten számos helyen megtalálja őket.
A Gaia által „készített” kristályokat sokféleképpen használhatjuk: lehet gyógyításhoz, védelemhez vagy spirituális emelkedéshez. A védelemhez készíthetünk orgonitot, ami közömbösíti a wifi routerek és mobiltelefonok plazmakamrácskáinak sugárzását.
Általában hegyikristályt használunk az orgonithoz, ez a videó segít abban, hogyan kell elkészíteni: https://www.youtube.com/watch?v=KCFHqqVucyw
Hegyikristály a Himalájából
A Piramisok fontos szerepet játszanak és játszottak az emberi történelemben. Négy egyenlő oldalú háromszög ( Egység jelkép) alkotja egy négyzet alapon.
A piramisokat egy csillagászati összefüggés figyelembevételével alkották meg a csillagmagok, mint megtudtuk Untwine-tól.
Mindegyikük az Orion-öv felé irányul elhelyezkedésükben.
Az eredeti véletlen, amiből létrejött a rossz, az az Orionban történt. Az Orion övének központi csillagánál van egy csillagkapu, amit AN csillagkapunak neveznek. Az AN csillagkapu mindig is egy fényportál volt, amin keresztül olyan lelkek jöttek át, akiket csillagmagoknak hívunk. Azzal a céllal jöttek ide, hogy átalakítsák a dualitást az Egységbe és segítsenek lehorgonyozni a Fényt az alacsonyabb síkokra.
Nagyon sok Orion-öv másolatot készítettek, hogy össze tudjanak kapcsolódni az AN csillagkapuval. Íme egy pár példa az Egyesült Királyságból, Kínából, Mexikóból, Egyiptomból. A legutolsó kép pedig az Orion-övét mutatja.
Orion-öv másolatok
A piramis forma ezenkívül azért is fontos, mert az erőeredői a legelőnyösebbek, évezredeken keresztül fenn tudnak maradni anélkül, hogy a természet erői lerombolnák. A négyszög alap horgonyozza le biztosan és tartja meg tökéletes egységben ezt a formát.
A következő geometriai elem a Metatron kocka, amit fontos megemlíteni, magában foglalja az összes szabályos vagy más néven platóni testeket, melyek a tetraéder, hexaéder ( kocka), oktaéder, dodekaéder és ikozaéder.

Metatron kocka
De nemcsak ezért különleges ez a kocka, hanem azért is, mert kötődik hozzá egy szakrális szám, a 13-as. Kapcsolódik a 12 fő sugárhoz, a Forrás 12 aspektusához, plusz a 13. középen a szintézis ( egységbe foglalás) központi pontja.
Cobra azt is elárulta nekünk, hogy ki is Metatron valójában: „ Galaktikus szinten vannak olyan lények, akik a Galaktikus Központi Nap (Pleroma) szintjén túl léteznek, áradnak ki és ők bizonyos csillagok, csillagrendszerek, csillaghalmazok evolúcióját vezetik. Ők felügyelik a galaxis evolúciójának különböző szektorait. Úgy mondanám, hogy egyfajta Angyali lények nagyon magas fejlettségi szinten. Ezek egyike Metatron is.”
A Yantrák yantráját is nagyon fontos még megemlíteni, mint szakrális geometriai elemet. Ez pedig a Sri Yantra. Elöljáróban annyit, hogy a yantra egy olyan geometriai és energetikai szimbólum, aminek olyan hatása van, mint a mantrának. Egy bizonyos geometriai rezgésen keresztül befolyásolja a magasabb dimenziós rezgésfrekvenciákat és tartós hatást eredményez. Itt olvashatsz a Sri Yantráról: http://2012portal-hungary.blogspot.de/search?q=Sri+yantra
Sri Yantra
Most pedig szeretnénk nektek egy pár Szimbólumot megmutatni, eredeti jelentésükkel természetesen. Hiszen a sötét oldal eltorzított formában közvetítette azt felénk.
Az Istennő energia magnetizáló hatással bír, magához vonzza mindazt, amit negatív irányba használva és sugározva a szabadságunk ellen használtak fel. A sötét oldal nem érti ezen energia valódi lényegét, számukra ez csak az erő és kontroll eszköze felettünk.
Vegyük például a pentagrammát és a 666-ot, mellyel szenvedést és halált, a gonoszt magát közvetítették felénk. Ez eredetileg Vénusz Istennő száma és szimbóluma.

A pentagramma, vagy ötágú csillag, mely az 5-ös számmal kapcsolódik össze, szent szimbólum: az Isteni akaratot jeleníti meg. Az 5-ös a férfi aspektust képviseli, viszont fontos jelentőséggel bír egyéb tekintetben is: a Vénusz ciklushoz, körforgáshoz is kapcsolódik.
Pentagramma
A hexagram az Isteni Szeretetet jeleníti meg, a 6-os számmal kapcsolódik össze, mely a női aspektust képviseli. A hexagram egyesíti a nőt és a férfit, az ellenkező polaritásokat, mint a menny és föld, nappal és éj. Hiszen tudjuk, hogy az Istennő energia befogadó, elfogadó, tehát befogadja a férfi minőséget magába.
Hexagram
A gyakorlatban hogyan is alkalmazható ez a két szimbólum, úgy hogy a Fényt képviselje? Íme egy példa, amit Untwine közölt számunka:
6 személy állhat hexagramba, 5 személy pedig pentagrammába, közben az óramutató járásával megegyező irányban forogva csatornázhatják a lila lángot és azzal tisztíthatnak. Ha 7-en vannak, akkor egy személy a hexagram közepébe állhat és a szivárvány színeit csatornázhatják úgy, hogy mindenki választhat egy színt. Használjuk a kreativitásunkat, bármit, ami eszünkbe jut.”
Untwine-tól azt is megtudtuk, hogy az ezüst, mint nemesfém, az Istennő szimbóluma, az arany pedig az Istené. A vatikáni zászlóban található egy arany és egy ezüst kulcs, melynek az a jelentése, hogy ők a titkok őrzői és csak ők képesek ezt kinyitni és felfedni. Az Istennő és Isten energiáját manipulálják és ők a felügyelői.
Vatikáni arany és ezüst kulcs
A következő szimbólum, melyet szintén negatív töltettel láttak el, a szvasztika. Eredeti, indiai formájában roppant gazdag és erős szimbólum. Azt már tudjuk, hogy a nácik negatív jelentéstartalommal ruházták fel, és automatikusan arra asszociálunk. De vajon hányan tudják, hogy számos pozitív jelentéssel bír eredetileg: végtelen erő, a Nap fényességének kiapadhatatlan energiája, az élet kereke, jó szerencse, spirituális evolúció.
Szvasztika
A dollár jel, mely egy nagy S-betű áthúzva egy vagy két függőleges vonallal, Ízisz Istennőt jelképezi, lealacsonyítva őt a fizikai sík elnyomásában tartó pénz jelképévé. Saját céljai eléréséhez bármire képes a cabal, mint látjuk.
Cobrától azt is megtudtuk, hogy a Kelta kereszt szintén gyönyörű jelentéssel bír: ez egy nagyon ősi, atlantiszi szimbólum, ami a Földanyát, Gaiat jelképezi. Írországban és Skóciában jó néhány található. Írország régen Atlantisz része volt és az ottani Ley-vonalak most is fontos szerepet játszanak, mert a Bolygó minden részére szállítják az energiát.
Kelta Nagykereszt
Tizenegyedik kapu” vagy számokkal írva 11:11. Talán még sokan nem hallottak róla, de ez szintén az Egység szimbóluma. Ez egy multidimenzionális híd két valóságrendszer között: a régi dualitás rendszer és az új Egység Realitás között. A 11-es szám a születést és az új lehorgonyzását jelenti.
Valahányszor ezt a számsort látod bárhol, állj meg egy pillanatra és érezd a finom, átható energiákat körülötted. Ez a szám emlékeztetni fog az igazi célodra itt a Földön. Arra, hogy vedd észre az illúziót, és észleld a valóságot.
Jelzi, készen állsz arra, hogy megéld és megmutasd másoknak is az igazi, feltétel nélküli Szeretetet. Ezenkívül egy megerősítés arról, hogy a megfelelő úton haladsz.
Íme egy kép Cobra oldaláról, ami a „Tizenegyedik kapu”-t mutatja. 2012.11. 22-én sikeresen aktiválták az akkori, ebben a küldetésben résztvevő Fénymunkások ezt a hidat, így most már az Egység Tudat széles körben elérhető.
A képen: Régi világ – Idő ösvény – Káosz – 2012 – Új Világ
A pillanat, amikor az idő véget ér és újból elkezdődik
A Lotaringiai kereszt a Fény és a sötétség háromszögelésének szimbóluma, a hatalmas Fény alapelve, ami elnyeli a sötétséget és feloldja azt az alkímiai átalakulás során. A keresztnek az az üzenete, hogy minden arkhón vagy fekete nemesi családban vannak olyanok, akik inkarnálódott Fény lények és titokban vagy nyíltan a Fénynek és a cabal ellen dolgoznak.

Rene d`Anjou ( I. Renátusz) emblémája volt ez a kereszt, aki a Csillag Testvériségének tagja volt. Egy kulcsszereplő, aki többet tett az emberi történelem jobbá fordításáért az elmúlt ezer évben, mint bárki más, ő az aki meggyújtotta a reneszánsz lángját.
Rene d`Anjou
Lotaringiában van egy nagyon fontos Istennő örvény, amit a Fényerők, a Csillag Testvérisége és a Kék Sárkányok támogattak úgy, hogy ezen a területen üvegkészítő műhelyek alakultak és az itt készült üvegekbe Fénykódokat építettek, amik aktiválják az Istennő jelenlétet. A Daum család az egyik ilyen vállalkozás tulajdonosa, aki magas minőségű, művészi üvegeket készített és készít, ezenkívül a Lotaringiai kereszttel írják alá alkotásaikat.
A Daum család műremeke a Lotaringiai kereszttel
A következő szimbólum, ami bemutatásra kerül, a „Mindent látó szem”. A cabal az új világrend megteremtéséhez akarta felhasználni, ami az ő értelmezésükben azt jelenti, hogy mi mindenkit figyelünk, és mi vagyunk a világ urai.
Eredetileg a Forrás szimbóluma, hiszen ő mindig mindenhol velünk, bennünk van, ezt a karantén feloldása után nem sokkal meg fogjuk tapasztalni, át fogjuk érezni.

Létezik egy másik nagyon szép, szemmel kapcsolatos szimbólum: ez pedig a Hórusz szeme. Ez a szimbólum, melyet „Egy szem”-nek hívnak eredetileg egy interdimenzionális kapu, aminek a közepe összekapcsolja a fizikai agyunkat az éteri agyunkkal, és így össze tudunk kapcsolódni a magasabb dimenziós testeinkkel. „Harmadik szem”-ként is ismerjük, a formája a tobozmirigyünket jeleníti meg. Ez a belső szervünk segít nekünk gondolatokat megjegyezni, kifejezni, eltárolni. Nem csak belső víziók megjelenítéséhez nyújt segítséget, hanem ahhoz is, hogy gondolkodni tudjunk.

A 13 szám szintén szakrális szimbólum, amit sokan a szerencsétlenséggel kapcsolnak össze. Ennek a számnak az eredeti jelentése a Szabad Akarat elvét jeleníti meg. Ezt igencsak elnyomták ebben az illúzióban, amiben élünk és itt az ideje, hogy visszavegyük és gyakoroljuk, amikor csak lehet. Egy kis segítség, hogyan tehetjük ezt meg: http://2012portal-hungary.blogspot.de/2017/01/akaratunk-kinyilvanitasa.html
Nagyon sok mindent el kell felejtenünk, amit belénk programoztak évezredek alatt, de idővel minden a helyére fog kerülni. Fentebb említésre került az AN csillagkapu, melynél az AN szótagot másképpen OM-ként ismerjük. A legvégére egy nagyon szép OM jelet hoztunk nektek ajándékba, melyet érdemes minél többször mantrázni, hiszen az Abszolút Igazságot jelenti, és spirituális változást idéz elő bennünk a 3. szem mantrájaként.

Szeretet és Béke!

2017. március 19., vasárnap

Szívünk minden Szeretetével

Írta: Czékus Viki
A kezdetek kezdetén volt a Szeretet, mely Egységbe foglalt mindent és mindenkit. A szívünk egyszerre dobbant és ismerte a másik érzéseit, gondolatát. Igazak és megértőek voltunk egymással, a célunk az volt, hogy megismerjük a legmagasabb tudást és létezést, mely harmóniában van a Forrás „ alkotásával”.
Természetes rend és békesség vett körbe minket, nem ismertük a bizonytalanságot, reményvesztettséget. Megértettük a jeleket, rezgéseket, hangokat, energiákat, vibrált körülöttünk a levegő tele hálával és olyan magas szintű Szeretettel, amit most talán még elképzelni sem tudunk.

A Fény gyermekei voltunk, vagyunk és leszünk……..és ezt senki, de senki sem fogja tudni megváltoztatni! Elnyomni eltudta a sötét oldal, de ez az idő nincs már.
Feloszlik örökre! A Lelkünk szabad és nem kell többé egy üres, érzéketlen, bezárt cellában léteznie, ahol a „táplálék” elnyomás, büntetés és szeretetlenség.
Minden síkon visszakapjuk most az eredeti, élettel teli fénytesteinket és felvehetjük a kapcsolatot a Felsőbb Énünkkel. Ő jól tudja és ismeri, milyen az a Létezés, ahol nincsenek kötelek, amiket rángatnak és nincsenek gátak, amik megosztanak mindent és mindenkit.
Az élet szép <3 Mi…...Emberek csodálatos lények vagyunk. Tudunk ölelni, kezet nyújtani, ha valaki bajban van és alig várjuk, hogy kitörjünk innen, ebből a szűk „odúból”, hajt minket a kíváncsiság…..
Bennünk a világ….”
Teljesség, végtelenség, összeolvadás, kölcsönösség, abszolút, megvilágosodás….
Számunkra ezek a fogalmak most már többé nem ismeretlenek. A Forrás tudja, érzi, itt az idő arra, hogy megszakítsa a hallgatásunkat és beletörődésünket.
Eljuttat minket az anyagi világon túlra és segít majd felépíteni önmagunkat újból.
A női és férfi minőség egyensúlya helyreáll. Küldött segítőket: Angyalokat, Felemelkedett Mestereket, rengeteg Csillagnemzetet és az Ellenállást, akik itt vannak körülöttünk.
Kérd őket, hogy legyenek veled, adjanak erőt és kitartást a Végső Áttöréshez!
Tudják, hogy képesek vagyunk megtenni és támogatnak minket minden tettünkben és előrevivő gondolatainkban.

Sokszínűek, értékesek, varázslatosak vagyunk, akik megérdemlik a Boldogságot és a Szeretetet. Valódi kincsünk a szívünkben rejtőzik….nyisd ki és látni fogsz olyan dolgokat, amikről eddig csak álmodtál.
Nem fogod tudni megmagyarázni, mert nem lesz rá szó….nem baj…..csak érezd át és légy türelmes magaddal, hogy feldolgozhasd ezt a mindent átható energiát.
A képzeleted szárnyalni fog. Lehet egy megoldásra akadsz majd rá, amit korábban nem vettél észre. A környezeted is másképpen fog rád tekinteni, látni fogják, hogy kivirultál. Az emberek mosolyogni fognak rád és a közeledben akarnak majd lenni.
Mindannyian vágyunk a Fényre! Te leszel nekik az, aki segít majd utat mutatni, mert te már ismered…
Lehet először értetlenül áll majd valaki és kérdéseket tesz fel, de mindig ugyanoda fogtok visszatérni….az ő pici szívéhez. Segíts neki kinyitni, míg végül beindul egy láncreakció és minden ember eljut oda, hogy megérti: a Szeretet az egyetlen járható út. Nincs értelme másikat keresni.
Ez lesz az új „táplálék”, mely kozmikus szintre emel minket és nem fog többé csak az Univerzum egy bizonyos szeletére korlátozódni.
A Szeretet képes arra, hogy meggyógyítson, megnyugtasson, megváltoztasson és egyesítsen minket. Érezd át…..
A legvégére egy nagyon szép videót szeretnék nektek ajándékozni az Univerzum Szívéről.
Íme magyarul a videóban lévő zene szövege:
Van egy hely, ami velünk együtt létezik...körülöttünk
Ahol fénysugarakon Angyalok énekelnek
És Szeretetet árasztanak ránk
Az Univerzum Szívéből…..”

A Mindenség Áldása legyen mindannyiunkon!
Siker, Bőség és Végtelen Boldogság kísérje mindenki útját!
Szeretettel Viki

2017. március 16., csütörtök

Tavaszi Napéjegyenlőség "Győzelem Most" Meditáció

A Prepare for Change (Készülj a Változásra) csapatának felhívása a Tavaszi Napéjegyenlőség időpontjában végzendő közös meditációra.
Ezen a napon, - ha már lendületben vagyunk 12 órakor is meditálhatunk. Ebben az időpontban a magyarok is tartanak egy meditációt, amely egy meditációs imasorozat 3. imája. Részletek itt:

Eredeti bejegyzés:Használjuk ki és tartsuk fenn a Napfogyatkozáskor történt Áttörést!
Sikerült felére csökkentenünk az Eseményig hátralévő időt, amikor február 26-án elértük a kritikus tömeget az Éterikus Felszabadítás Meditációval.
Folytassuk felszabadításunk felgyorsítását egy újabb meditációval 2017. március 20-án a tavaszi napéjegyenlőség napján 11:28-kor.
Itt megnézheted a meditáció időpontját a saját időzónád szerint:
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Spring+Equinox+Victory+Now+Meditation&iso=20170320T1028&p1=1440
https://www.timeanddate.com/calendar/spring-equinox.html

SAJÁT KEZÜNKBEN VAN FELSZABADULÁSUNK KULCSA - A bolygó energiarácsának megerősítésével feloszlathatjuk a plazma polip entitást és megvalósíthatjuk az ESEMÉNYT. Azzal, hogy részt veszel ezen a meditáción, nagyban hozzájárulsz ahhoz, hogy felgyorsuljon ez a folyamat.
A PFC COEO oldalán is lehet majd csatlakozni ehhez az egész világon végzett összehangolt meditációhoz.

Az egész meditáció 16 percig tart és sok különféle nyelven fogjuk szerte a világon végezni, hogy a bolygó helyzetére tett hatását maximalizálni tudjuk.
INSTRUKCIÓK:

1. Használd a saját technikád, ami ellazult tudatállapotba visz.
2. Jelentsd ki azt a szándékod, hogy eszközként használod ezt a meditációt, hogy segítségével beindítsd a plazma polip Yaldabaoth entitás teljes és végső feloszlását.
3. Gondolatban jeleníts meg magad előtt egy Ibolyaláng oszlopot, amely a Föld középpontja felé forog az óramutató járásával megegyező irányban. Gondolatban jeleníts meg magad előtt egy másik ibolyaláng oszlopot, ahogy az óramutató járásával ellentétes irányban forogva felemelkedik a Föld középpontjából. Tartsd meg aktívan magad előtt néhány percig ezt a két Fényoszlopot.
4. Gondolatban jelenítsd meg magad előtt, hogy végleg megszűnik minden még meglévő akadály, ami megakadályozza, hogy megtörténjen az ESEMÉNY.
5. Most jeleníts meg gondolatban egy szivárványszínű Istennő örvényt, amely kiterjed a szívedből az egész Földön és onnan az egész Naprendszeren keresztül.
6. Gondolatban jelenítsd meg magad előtt, hogy az Istennő alászáll ezen a szivárványörvényen keresztül és a Föld minden élőlénye számára békét, jóságot és gyógyulást hoz - spirituális, érzelmi és fizikai vonatkozásban.
7. Gondolatban jelenítsd meg magad előtt, hogy az Istennő bőséget és örömet terjeszt szét gyönyörű Föld
ünkön, szerte az agarthai hálózatban és a Naprendszerben.
8. Folytasd tovább ennek az Istennő örvénynek a megjelenítését magad előtt gondolatban, miközben az ég felé emeled a karjaidat, az óramutató járásával megegyező irányban forogsz és az "iiii" mantrát énekled néhány percig.
9. Engedd le karjaidat és továbbra is lásd gondolatban magad előtt ezt az Istennő örvényt kiterjedni, miközben folyamatosan az óramutató járásával megegyező irányban forogsz és az "ééééáááá" mantrát énekled néhány percig.
10. Gondolatban jelenítsd meg magad előtt, hogy végre megtörténik az Esemény, békét, bőséget és örömet hozva a Föld és a Naprendszer minden élőlényének.
Felszabadítás Most!
A magyar videóváltozat itt érhető el:

A magyar vezetett meditációs videó itt hallható: 

2017. március 13., hétfő

Összefoglaló a tajvani Felemelkedés Konferenciáról

A Felemelkedés Konferenciánk stratégiailag fontos helyen, Tajpejben zajlott, a legsűrűbben lakott terület központjának közelében, az egyik olyan helyen, ahol a bolygón legnagyobb százalékban élnek Fénymunkások és Fényharcosok.
Csoportunk bámulatos volt és elindítottunk bizonyos projekteket. Ezek a projektek kivitelezésük előrehaladottabb szakaszában kerülnek majd nyilvánosságra.
Néhány projekt összefügg Az őszibarack-virágos forrás c. könyvvel.
(A témáról magyarul itt olvashatunk: http://hungarian.cri.cn/341/2010/03/30/2s122378.htm - a szerk.)

A konferenciát megelőző utolsó hetekben és főleg szombaton brutális arkhón támadás ért egyes kulcsfontosságú Fénymunkást és a Fényerők ezt végül megelégelték.
Szombaton tajpeji idő szerint kb. 23:30-kor a Fényerők drasztikus akcióba léptek, amikor megkezdték a „Maat Igazsága” kódnevű műveletet. Ez a művelet kb. 21 órán keresztül tartott és ennek következtében semmilyen negatív nem-fizikai entitás sem kerülheti el, hogy eltávolítsák és a Galaktikus Központi Napba küldjék. Ennek eredményeként jelentősen felgyorsult a Yaldabaoth entitás fejének eltávolítása. 
(Vagyis az akció eredményeként a fenti entitások mindegyikének folyamatban van a Központi Napba történő utaztatása és jelentősen felgyorsult a "fej" eltávolítása is - a szerk.)
Mindez rendkívüli változást hozott létre a Schumann rezonanciában szombaton tajpeji idő szerint 23:50-kor és 21 és fél órán keresztül tartott:

Az Ellenállás arról is tájékoztatott, hogy a cabal sok kulcsfontosságú fizikai tagja "most megeheti, amit főzött" . Erről nem mondhatok többet. Összefoglalva, a chimera csoport kivételével az összes negatív frakció meggyengült.

A Fény győzelme! Maat Igazsága!