2016. november 30., szerda

Készülj a változásra *** Nyílt Levél a Vállalati Vezetőkhöz: Amit az Esemény jelent az Emberiségnek - és Önöknek

A Prepare for Change / Készülj a változásra stábja tavaly életre hívta a Community Leaders Brief / Közösségi Vezetők rövid tájékoztatója c. honlapját Cobra információi alapján. Az oldal azt a célt szolgálja, hogy a vezetők (bármilyen hivatalban, cégnél, közösségnél, településen is legyen valaki vezető), megfelelő tájékoztatást kapjanak a közelgő eseményekről, a civilizáció egészét érintő változásokról. Az Esemény előtt, közben és azt követően.
Közel 30 nyelvre fordították már le, a magyar oldalak átszerkesztése folyamatban van és folyamatosan tesszük fel a fordításokat.
A második cikket itt olvashatjátok „Nyílt Levél a Vállalati Vezetőkhöz: Amit az Esemény jelent az Emberiségnek - és Önöknek” címmel:
Fordította: Takács Anikó

(Előszó - Jó lenne végre látni, hogy az 'üzleti etika' többé nem egy oximoron (egymásnak ellentmondó szavakból álló fogalom). El kell, hogy jöjjön a napja (és el is fog jönni), amikor is az egyszerű emberek törvényes jogai többet érnek majd a vállalatok jogainál. A modern kori bírósági határozatok mindazon jogokkal felruházták a vállalatokat, melyek kevés jogi vagy erkölcsi felelősséggel bírnak.
Ezt az indokolatlan törvényszéki értelmezést az elmúlt két évszázadban teljes mértékig kihasználták. Ez tette lehetővé, hogy a modern vállalatok az emberiség történelmének leghatalmasabb legális vagyonátruházási formájává váljanak. Kiváló eszközei ennek a célnak, hiszen bár gyakran 'nyilvánosan' működnek, idővel mégis egyértelműen eljutottak arra a szintre, ahol is már egy szűkebb réteg húz hasznot a tömegek kárára. Képesek mindig a 'humánusság' elvével takarózni, vagy álszent módon támogatásokat ígérni, miközben amennyit csak lehet, elvesznek a közösségektől és a számukra otthont biztosító országoktól.
Ezeknek az időknek hamarosan vége. Az Esemény mindezt meg fogja változtatni. Virtuálisan, egy éjszaka leforgása alatt multinacionális vállalatok tömege fog csődbe menni, legfőképp a pénzügyi szektorban. A csőd mértéke akkora lesz, hogy ezen cégek kénytelenek lesznek bezárni kapuikat, és a 'multinacionális' kifejezés már csak egy korrupcióval és nagyfokú egyenlőtlenséggel teli korszak emléke marad. A vállalatoknak többé esélyük sem lesz országok között titkon vagyonokat átutalni, vagy éppen a fogyasztóktól és alkalmazottaktól azok számára, akik a "tőkét" biztosítják.
A jelenlegi vállalati vezetőknek gyorsan kell majd alkalmazkodniuk - különösképpen azoknak, akik régóta dolgoztak együtt a cabal embereivel, vagy éppen közvetlenül a cabal embereinek. Sokuknak új vezetői azon országok lakosai lesznek, akiknek át kellett venniük felettük a hatalmat. Ez önmagában sokukat fog arra a lépésre sarkallni, hogy vagy végérvényesen elhagyják az üzleti világot (megeshet néhány esetben, hogy nyomás hatására) vagy radikálisan megváltoztassák gondolkodásukat az 'emberek érdeke az első, nem a profit' elvére.
A következő levél azzal a céllal íródott, hogy a pénzügyi rendszer átmeneti leállása idején legyen eljuttatva bármely vezérigazgatói, igazgatói, vagy vezetői szerepet ellátó vállalati személyhez, valamint legfőképp bármely befektetési banki elemzőnek, aki a cabal végrehajtójaként annak biztosításával volt megbízva, hogy minden 'nyilvánosan működő vállalat az ő szervezett bűnözői köreiket szolgálja, minden más érdekkel szemben.)

Nyílt Levél a Vállalati Vezetőkhöz: Amit az Esemény jelent az Emberiségnek - és Önöknek
Aminek Ön most szemtanúja, az egy már nagyon hosszú ideje zajló folyamat része. Legalább 1975 óta létezik egy terv, amely azzal a céllal jött létre, hogy végérvényesen leterelje az emberiséget a társadalmi kontrollal és gazdasági rabszolgasággal teli disztópikus jövőhöz vezető útról. (Disztópia: egy társadalom víziója, mely ellentétes az utópiával. A legtöbbször negatív jövőképet mutat. A disztópikus társadalmakban általában az életkörülmények nyomorúságosak, a szenvedés, a szegénység, az elnyomás, az erőszak, járványok és szennyeződések jellemzik. - a ford.) Ennek szükségességét hírszerzési ügynökök állapították meg, az elmúlt sok évben lezajlott rettenetes események következményeként - mint a J.F. Kennedy gyilkosság, a hadüzenet nélküli vietnámi 'konfliktus' és Watergate.
Az évek során ez a terv egyre nőtt mind hatókörében, mind pedig komplexitásában. A taktikák fejlődtek, szövetségek jöttek létre és a tervben résztvevők száma mérhetetlenül nőtt - de a fő cél mindig is egy hatékony módszer kidolgozása volt az igazság terjesztésére oly módon, hogy az kontrollálhatatlanná váljon. Ami most történik, nem lenne lehetséges a személyi számítógép, vagy az internet nélkül. Ezen találmányok széleskörű elterjedése nélkül minden információáramlás teljes mértékben ellenőrizhető lenne, tekintve az cabal határtalan virtuális erőforrásait és könyörtelenségét.
Ezen erőfeszítések gyümölcse most kezd el beérni, bár azt fogjuk megtapasztalni, hogy a 'normális élet' éppen darabjaira hullik, ami az emberi történelem során még soha nem fordult elő. Mától kezdődően a következőket fogjuk tapasztalni:
Egy hirtelen bekövetkező virtuális váltást a főáramú hírek tartalmát és előadásmódját illetően.
Az elektronikus pénzügyi rendszer átmeneti leállását.
Hatalommal bíró politikusok, vallási személyek, nagytőkések és bankárok sokkoló letartóztatásait élő adásban közvetítve.
Olyan, korábban tagadott összeesküvésekkel kapcsolatos leleplezések áradatát, mely az eddig tájékozatlan réteget mélyen meg fogja rázni.
A központi banki rendszer leállítása bizonyult az egyetlen megoldásnak arra, hogy végre megállítsuk a meglepően kis létszámú dúsgazdag és rendkívül veszélyes pszichopaták bűnös vállalkozásait. Egyszerűen, míg a pénzügyi ellenőrzés a Központi Bankok kezében van (illetve azokéban akiknek a tulajdonában vannak a bankok), addig ezek a bűnözők mindig képesek lennének pénzt nyomtatni és oda irányítani, ahol arra szükség van a rendszer fenntartása érdekében. Most hatalmi forrásaik megszűntek, de a mindennapi élet minden lesz, csak nem megszokott még egy jó ideig. Nehézségek felléphetnek, de végül az "új normális" életmód sokkal előnyösebb lesz a tömegek számára, mint a jelenlegi állapot.
A bekövetkező figyelemre méltó változás tartós lesz. Amint a különböző alkotmányellenes, illegális és határozottan erkölcstelen tevékenységek nyilvánosságra kerülnek, már nem lesz visszaút. Az új pénzügyi rendszer eszköz alapú lesz, a mai adósság alapú rendszer helyett. A vállalatok egy teljesen másfajta szabályozási környezetben fognak létezni. Sok vállalkozás ténylegesen 'állami tulajdonúvá' válhat abban az értelemben, hogy a profit azon ország lakosai között kerül szétosztásra, ahol a cég működik. Végül - és legfőképpen - nem lesz olyan, mint 'munkanélküliség', mivel mindig lesz elegendő rendelkezésre álló munka.
Végül az olyan fogalmak, mint túlképzettség, felesleges és 'a költséghatékonyság maximalizálása' el fognak tűnni, vagy drámaian meg fognak változni az üzleti élet vonatkozásában. Ezeket a fogalmakat csak elültették a fejünkben, még a Milton Friedmant követő valóságban, ahol a vállalati vezetők csak a részvényeseknek tartoznak felelősséggel. Most van itt az a bizonytalan időszak, amikor is új ötleteknek kell gyökeret verniük, méghozzá gyorsan! Együtt kell felépítenünk egy új jövőt, ahol kizárt, hogy egy ilyen kisszámú csoport uralja és irányítsa teljes mértékben a világ ügyeit, állandó hatalmat szerezve felette.
Sokakat Önök közül most félelem töltheti el. Hogy Nick Hanauer-t idézzem, úgy tűnhet, "vasvillákkal jönnek értünk". Mindazonáltal nem kell hogy ez így legyen. Ön irányítja a saját sorsát ebben a bizonytalan időszakban, amíg megbánást tanúsít és hajlandó változtatni a véleményén azzal kapcsolatban, hogy mi, vagy pontosabban KI a legfontosabb, legyen szó bármilyen üzletről.
Bár nem szívesen használom ezt a kifejezést, ez határozottan egy "Jöjjetek Jézushoz" pillanat Önök számára. A korábban megszokott kapcsolatok a vállalati vezetők és a részvényesek között a fejük tetejére fognak állni. A gazdag bankároknak és befektetési elemzőknek való hajbókolás helyett, minden cég vezetése mostantól a közösségnek tartozik elszámolással. Ez javarészt azoknak a "kövesd a pénzt" lelepleződéseknek lesz köszönhető, amelyeknek útja a vagyonkezelői alapok végtelennek tűnő labirintusán, offshore számlák adóparadicsomain, valamint illegálisan szerzett "tárgyi eszközökön", földeken és nemesfémeken át vezet.
Ez végül ahhoz vezet majd, hogy sokukat nyilvános körülmények között fognak őrizetbe venni és előállítani. Ami azonban azután történik, az mindannyiunkra hatással lesz, és gazdaságilag teljesen kiegyensúlyozott feltételeket teremt szerte a világon.
Egész egyszerűen, ennek a vagyonnak nagy része illegális háborúk, az emberiség ellen elkövetett bűntettek és szervezett bűnözés útján lett eltulajdonítva. Ráadásul az is kiderül, hogy ezek az emberek támogatták és népszerűsítették a terrorizmust is, időtlen idők óta. Érdekesmód, az említett bűntettekért a legtöbb országban legálisan le lehet foglalni ezen személyek vagyonát és kártérítésre lehet fordítani azokat.
Mindazonáltal a helyreállítások finanszírozása céljából ezen személyek vagyonmegőrző mechanizmusait fel kell számolni. Ez nemcsak a jelenlegi központi banki rendszer végét jelenti, hanem a modern értelemben vett vállalkozás halálát is. Lényegében az összes vállalati részvénynek - függetlenül attól, hogy magánszemély, vagy intézményi befektetők tulajdonában van-e - kifizetésre kell kerülnie, hogy aztán a vagyont a világ infrastruktúráinak újjáépítésére, valamint a terrorizmus és népirtás megállítására lehessen felhasználni.
Ez azt jelenti, hogy a tőzsdének, ahogy azt mi ismerjük, vége van. Szinte minden céget államosítani kell majd a csőd miatt - legfőképp a mai "multinacionális" vállalatokat. Helyükbe új vállalkozások lépnek, amelyek a régi, túlzott mohóság elvének kiégett hamvaira épülnek. A tulajdonosi struktúráik is egészen más képet festhetnek majd. A tényleges köztulajdon lesz az uralkodó a jövőben - ugyanis a nyereség ezen cégek ellenőrzése alá kerül majd visszaosztásra.
Az effajta új üzleti modell felé való elmozdulásnak lesz egy érdekes mellékhatása is: a legtöbb magánszemély sokkal kevesebbet fog így majd fizetni, mivel a vállalati profit vagy vállalati nyereségadón keresztül, vagy egyenesen az egyes városok, országok lakóinak tulajdonjoga alapján lesz visszaosztva. Ha hajlandóak vagyunk felülvizsgálni, hogy pontosan mi is a társasági nyereségadó funkciója, akkor ez az adó könnyen átalakítható lesz egy adott cégen belül a vállalati adó százalékával megegyező arányú tulajdonjogi részesedéssé, bármilyen adott működési területen belül. Szóval mint látjuk, a nyereségadó maga nem is áll olyan távol attól az eszmétől, hogy a vállalatot emberek birtokolják, és hogy azok az emberekért léteznek.
Tehát, bármelyik vállalati vezető, aki a fizetendő adókat minimalizálni próbálja, lényegében a részvényesek egy részétől vesz el (amelyik területen belül az adott vállalat működik), és egy másik részének adja oda (pontosan annak az "elitnek", akik az Esemény idején le lesznek tartóztatva és be lesznek börtönözve).
A társasági adók és a vállalat jogainak újragondolása csak kettő, azon sok, régóta esedékes változás közül, amely közeledik. Röviden, Önök mind, akik vállalatokat irányítanak, túl hosszú ideje hagyták ki az ügyből pont a két legfontosabb érintett csoportot: az alkalmazottakat és az ügyfeleket. Egyszerűen belemenni a részvényesek követeléseibe, egy remek módja annak, hogy rövid távon jó színben tüntesse fel magát az ember. Hosszútávon azonban legalizált rablásnak számít, mivel olyan döntéseket támogat, amelyek károsak a társadalom egészére nézve.
A választási lehetőség az Önök kezében van, hogy hogyan kívánják folytatni a jövőben. Amennyiben Ön meg kívánja védeni múltbéli tetteit és döntéseit, készüljön fel, hogy köznevetség tárgyává fog válni, legjobb esetben is. Tartsa észben, hogy rengeteg Jófiú tevékenykedik, beépülve, a világ minden táján, a különféle hírszerzési ügynökségek berkeibe. Mit gondol, az Anonymous hacker csoport honnan szerzi az információit? Minden egyes beszélgetés, feljegyzés, minden döntés, ami a bűnöző elit érdekét szolgálja le lett követve - és amennyiben kielégítő bizonyíték áll az esküdtszék rendelkezésére, Ön nagy valószínűséggel felelősségre lehet vonva "fehérgalléros" (magas beosztásban lévő emberek által elkövetett) bűncselekmények elkövetéséért. Ha Ön ezt a sorsot szánja magának, csak folytassa! Legyen makacs és dacos, ez esetben börtönélet vár Önre, és félre lesz taszítva, miközben az emberiség többi része végre megtapasztalhatja azt a fajta gazdasági és életminőségbeli növekedést, ami mindez idáig csak az emberek álmaiban létezett.
Másfelől, ha Ön tükörbe néz és úgy dönt, hogy "Talán itt az ideje a változásnak", sokkal jobb sorsa lehet, mint azon kollégáinak, akik időt, energiát és rohamosan csökkenő vagyonukat sem kímélve küzdenek a hírnevükért. Mi, akik egy szebb jövőért harcolunk, azt a tanácsot kaptuk azoktól, akik megfelelő tudás birtokában vannak a jelenleg zajló eseményeknek, hogy a megbocsájtás a legmegfelelőbb eredménye az közelgő Igazság és Megbékélés nevében tartott tárgyalásoknak. Nekünk, mint fajnak, tovább kell lépnünk, és Önök közül néhányan létfontosságú szerephez juthatnak világunk meggyógyításában és újjáépítésében. Azonban, míg bizonyos bűnbánó nyilatkozatok nyilvános körülmények között el nem hangzottak, nem nagy a valószínűsége, hogy bárki, aki az Esemény előtt igazgatói, vezetői titulussal rendelkezett, újra megbízhatónak lenne valaha is tekinthető, hacsak fel nem tárja az összes megbeszélést és fontos információt, ami a titoktartási megállapodások sötét leple alatt rejlik.
Itt az ideje, hogy kibújjanak az oly sokáig fenntartott jogi és gazdasági védőpajzsaik mögül. Most, hogy az Esemény elérkezett, ezek a védelmek többé nem léteznek. A jövőben, bárki, aki sikerrel jár az üzleti életben, annak etikus módon kell értéket teremtenie az ügyfelek számára. Ez azt jelenti, hogy soha többé nem kezelhetők az alkalmazottak állatként és nem lehet gyerekeket kiszipolyozó üzemekben dolgoztatni, melyek minden tekintetben rabszolgatáborok. Nem, a jövőben mindenki meg lesz becsülve függetlenül attól, hol nevelkedett, vagy milyen színű a bőre. És abból, hogy kit ismerünk, vagy hogy mi a vezetéknevünk, sem kovácsolhatunk többé előnyt.
Itt az ideje, hogy figyelmet szenteljünk a körülöttünk zajló eseményeknek és hogy végre mindenki egyenlőként legyen elismerve, azok is, akiket Önök sokáig lenéztek. Mi mindannyian részesei vagyunk ennek a helyzetnek, és mi, a 99%, ha úgy tetszik, készek vagyunk Önt tárt karokkal fogadni, amennyiben hajlandó megnyílni azzal kapcsolatban, ami titokban zajlott oly sok éven keresztül.
A döntés az Öné! Velünk együttműködve, mindenki életét jobbá teheti, beleértve a sajátját is.

2016. november 29., kedd

Készülj a változásra *** Mi az Esemény?

A Prepare for Change / Készülj a változásra stábja tavaly életre hívta a Community Leaders Brief / Közösségi Vezetők rövid tájékoztatója c. honlapját Cobra információi alapján.Az oldal azt a célt szolgálja, hogy a vezetők (bármilyen hivatalban, cégnél, közösségnél, településen is legyen valaki vezető), megfelelő tájékoztatást kapjanak a közelgő eseményekről, a civilizáció egészét érintő változásokról. Az Esemény előtt, közben és azt követően.
Az első cikkeit olvashatjátok „Mi az Esemény?” címmel:

http://hu.communityleadersbrief.org/2016/07/24/mi-az-esemeny/

Fordította: Takács Anikó

Az Esemény a világszerte elterjedt bűnös összeesküvésekért felelős csoport, a Cabal, tömeges letartóztatásának napja: korrupt politikusok, nagy bankárok stb. törvényes úton való megbuktatása, összehangolva egy világméretű pénzügyi újraindítással. Ez egy belülről szerveződött ellenállási mozgalom, melyet egyes állami és katonai ügynökségek tagjai indítottak ezen titkos bűnöző érdekcsoporttal, a Caballal szemben. Alaposan megfigyelték az emberiség, az állatvilág és az ökoszisztéma ellen ismételten, többek között, az indokolatlan és szükségtelen háborúk és környezetszennyezések által elkövetett gonosz tetteiket.
Megfigyelték a világszintű, mesterségesen létrehozott szegénységet, melyet a megoldások elfojtásával, valamint a globális pénzügyi rendszerben elkövetett csalások által teremtettek. A bankok hamis pénzt bocsátottak ki, melyet kölcsönbe adtak államainknak, és így adóink több mint 90%-a ezen privát bankok tulajdonába került, miközben hiteleik nem voltak valódiak, csak számok egy számítógépen, vagy valós érték nélküli papírdarabok, míg mi cserébe valódi értéket, a munkánkat adtuk.
Ennek az kiterjesztett pénzügyi csalásnak köszönhetően kormányaink és a média folyamatos lefizetések és korrupció áldozataivá váltak. A fejlett zöld technológiákat elnyomták, és számtalan további bűnt követtek el még annak érdekében, hogy ezt a rendszert fenntartsák.
Itt az ideje, hogy nemet mondjunk, itt az ideje, hogy megálljt parancsoljunk!
Ezek a bűnözők törvényes úton le lesznek tartóztatva, és tisztességes bírósági eljárásnak lesznek kitéve. A fősodratú média felszabadul és végre az igazságot fogja közvetíti. Sok tagadhatatlan bizonyíték kerül napvilágra azzal kapcsolatban, hogy mi is történt körülöttünk valójában.
Végül az emberi társadalom egészségesebb alapokon kezdhet új életet. Pénzügyi rendszerünk átalakul, a fiktív adósságokat eltörlik, és egy olyan új, valódi értéken alapuló rendszer váltja fel a régit, mely lehetővé teszi az emberek életminőségének drasztikus növekedését az egész bolygón.
Tömegesen indulnak majd igazi humanitárius projektek a Földön elkövetett összes bűn következményeinek helyreállítására. A sok korábban elnyomott technológia végre teret nyer. Néhány közülük nagy meglepetéssel szolgál majd az emberek számára. Képzeld csak el, ha 20 évvel ezelőtt azt mondták volna, hogy azonnali üzenetküldő alkalmazásokon keresztül kommunikálhatunk bárkivel a világon, vagy hogy az összes zenét, filmet és könyvet, amit szeretnénk,egy kis könyv méretű vezeték nélküli eszközön tárolhatunk, sokan nem hitték volna el.
A legtöbb oktatási programot szándékosan manipulálták az igazság elfojtása érdekében. Ez egy jól ismert folyamat, csak meg kell néznünk az '50-es, '60-as évek történelem könyveit. És ez az eljárás a mai napig nem szűnt meg. Az egyetemeken oktatott fizika például 100 éves, többnyire figyelmen kívül hagyja a kvantum fizikát, néhány fizikai törvényt pedig még el is ferdítenek, félrevezetve ezzel az embereket, kizárólag egyes fejlett technológiák titokban tartása céljából.
Társadalmunk minden tekintetében ehhez hasonló beavatkozások mentek végbe. Ezért nagymértékű helyreállítási és újjáépítési munkálatokra lesz szükségünk. A bankok néhány napra, vagy hétre bezárnak, majd mikor újra kinyitnak, mindenki visszakapja a pénzét, melyhez plusz juttatás is jár. Megbízható bizonyítékokra és a tényleges igazságra alapozott hatalmas horderejű újraoktatási folyamat veszi majd kezdetét. Ökoszisztémánk helyreáll, a közösségi erőfeszítéseknek, valamint a fejlett technológiáknak köszönhetően. Minden ember számára biztosítva lesznek az alapszükségletek, valamint a lehetőség, hogy szabadon alkossanak, vállalkozzanak és utazzanak.
Az Esemény pontos dátuma nem megjósolható. Nagyon sok tényező és csoport játszik szerepet és sok információt kell titokban tartani a műveletekben részt vevő emberek biztonsága miatt. Annyit mondhatunk, hogy már nagyon közel vagyunk. Ezért is vezetünk be egy információs hálózatot, hogy készen álljunk.
A Felszabadítás közel van!
Magyar Cobra Csoport

2016. november 26., szombat

A Prepare for Change havi Cobra interjúja - 2016. november

Eredeti bejegyzés:Lynn - Cobra, köszöntünk ismét a havi helyzetjelentésünkön. Ma november 8. van, kedd, az USA elnökválasztás napja. Legutóbbi beszélgetésünk óta elég sok minden történt mindkét oldalon. A nagy pénzvállalatok minden lehetőséget kihasználva bombáztak minket a reklámjaikkal, hogy rávegyenek minket arra, hogy kire kell szavazni vagy hogy megmondják nekünk, hogy valami miért "rossz" számunkra, akár igaz, akár nem. Remélem, mindenki elolvasta a szavazással kapcsolatos javaslatokat és lelkiismeretének megfelelően szavazott. Jelenleg még nem tudjuk, ki nyeri meg a választásokat, de egy biztos: mi emberek ébredezünk és győzni fogunk! A Fény győzelme!
Az egyetlen, amit tehetünk, hogy maradjunk magabiztosak, nyugodtak és békések. Ezt leginkább fókuszált meditációval érhetjük el. Itt a lehetőség, hogy megteremtsük belső békénket. A mai interjút a Heti Felemelkedés Meditációval kapcsolatos általános kérdésekkel kezdjük.
Lynn - Cobra az első kérdésem: meg tudnád magyarázni, miért változott a Heti Esemény Meditáció Heti Felemelkedés Meditációra? Mi a különbség?
COBRA - Azért történt a változás, mert a helyzet addig a pontig javult, hogy szükséges volt megváltoztatni a nevét, mivel jelenleg nem csak az Eseményre és az áttörésre fókuszálunk, hanem a végső célra is, ami a Felemelkedés. Ezzel a meditációval az egész folyamatot felgyorsítjuk, mivel a bolygó rezgésfrekvenciája elég magas ahhoz, hogy ezt lehetővé tegyük.
Richard - Következő olvasónknak van egy alternatív javaslata azok számára, akik nem tudják a megadott időpontban végezni a heti meditációt. Meditálhatunk minden nap pl. azzal a szándékkal, hogy a meditációm hatással lesz a vasárnapi meditációra? Nem lenne hétszer nagyobb hatása, ha minden nap meditálnánk ezzel a szándékkal?
COBRA - Nem hétszereződne meg a hatás, de segíthet, igen. Szóval ez egy jó javaslat azok számára, akik nem tudnak vasárnap meditálni.
Lynn - A következő kérdezőnk azt figyelte meg, hogy a Heti Felemelkedés Meditációnak sokféle változata létezik. El tudnád nekünk mondani, melyk azok a legfontosabb elemek, melyeket bele kell vennünk a csoportos meditációba, amit vasárnaponként végzünk? A rózsaszín tojás meditációt vagy az Istennő örvény meditációt is végezzük? Mi a legfontosabb?
COBRA - A Heti Felemelkedés Meditáció hivatalos változata a blogomon található jobb oldalon. A csoportos meditációt ábrázoló képre kattintva találhatók meg az instrukciók írott és videó formájában. A videó számos nyelven elkészült. Az alapváltozat nem tartalmazza a rózsaszín tojás vagy az Istennő örvény meditációt, mivel a lehető legtöbb emberhez el kell, hogy jusson, de azok, akik úgy érzik, hogy ezekkel a meditációkkal kiegészítenék a meditációt, természetesen megtehetik.
Richard - Tudnál nekünk beszélni az ima és a meditáció céljáról és hogy milyen hatásuk van ránk, másokra és az univerzumra?
COBRA - A meditáció célja mindig az, hogy kapcsolódjunk a felsőbb énünkhöz és a lélek jelenléte mindig több fényt és magasabb rezgést hoz magába a bolygón lévő szituációba. Ezért van az, hogy ha az emberek egy kritikus tömege meditál, ezzel valójában a pozitív idővonalakat stabilizálják és több százezer ember mindennapos meditációja tulajdonképpen biztosította azt, hogy eddig nem pusztult el a bolygó.
Richard - És mi az ima célja?
COBRA - Az ima célja az, hogy kapcsolatba lépjünk a Forrásunkkal, hogy kommunikáljunk a Teremtő Forrásunkkal. Ez ennek az kapcsolódásnak az egyik módja.
Richard - És milyen hatással van ez az univerzumra és másokra?
COBRA - Tulajdonképpen ez egy csatornát teremt a fizikai sík és a magasabb dimenziós síkok között és ez a csatorna lehetővé teszi, hogy a Fényerők még inkább be tudjanak avatkozni. De egy átlagos imánál sokkal hatékonyabb az összpontosított szándékkal egy adott időben és térben végzett meditáció. Ez sokkal jobban tudja növelni a meditáció hatékonyságát.
Richard - Tudsz erre példát mondani?
COBRA - A Heti Felemelkedés Meditáció erre egy példa.
A meditációval kapcsolatos általános kérdések
Lynn - Az alábbi kérdések az általános meditációval kapcsolatosak. Kérdezőnk ezt írja: a szinkronizált meditációk során a Három Körös csoportunk erőteljesen érzékeli a Fényerők jelenlétét és segítségét. A meditációra való felkészülés során érzem bizonyos fokig az arkhónok jelenlétét, főleg az elmúlt három hétben és a látnoki képességek is megszűntek. Szerinted ezekhez van köze az arkhónok beavatkozásának?
COBRA - Alapvetően az történik, hogy az elmúlt hetekben az arkhónok újra megnövekedett aktivitást mutatnak a plazma, az éteri és bizonyos fokig az asztrális síkon és ez bizonyos fokig megzavarja a meditációt. Ez a helyzet lassan megfordul, ahogy közeledünk decemberhez.
Richard - A magas denzitású lények is meditálnak?
COBRA - Igen.
Richard - Az ő meditációjuknak mi a célja? Ugyanaz, mint nekünk?
COBRA - Igen, ugyanaz.
Richard - Létezik olyan egyszerű meditáció, amit ajánlanál nekünk?
COBRA - Nem tenném, mert az hiszem, mindenki számára az a legjobb, ha az emberek saját maguk találják meg a legoptimálisabb technikát a saját energiafelépítésüknek és saját fejlettségi állapotuknak megfelelően.
Lynn - Szükséges, hogy leföldeljük magunkat a meditációhoz?
COBRA - A kulcs az, hogy megteremtsük az egyensúlyt. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy naponta időt szánunk a fizikai és a spirituális tevékenységeinknek is. Ez a kulcsa annak, hogy tulajdonképpen felgyorsíthassuk a fejlődésünket, nem az, hogy szélsőségekbe bocsátkozunk.
Richard - Következő olvasónk írja: problémáim vannak az idegrendszerem egyensúlyban tartásával és a szimpatikus idegrendszerem hajlamos uralni a testemet, ami miatt nehezen kerülök meditatív állapotba. Mit tehet ezzel kapcsolatban?
COBRA - Valószínűleg ennek több oka van. Az egyik a túlzott stressz, a másik a felszínre törő elfojtott érzelmek. Ha lecsökkented a stresszt pl. azzal, hogy több időt töltesz a természetben és elismered a felszínre törő elnyomott problémákat, valószínűleg egyensúlyba fog kerülni ez a dolog.
Lynn - Ahelyett, hogy meditáció közben lecsendesítjük az elménket, ugyanolyan hatékony, ha egy bizonyos képet nézünk?
COBRA - Igen, ez a meditáció egy másik megközelítése.
Richard - Meditálhatunk akkor is, amikor fáradtak vagyunk vagy a rezgésszintünk lecsökkent vagy nem tudunk koncentrálni? Ha ebben az állapotban meditálunk, ez negatív hatással lesz a Hármas Körös meditációs csoport többi tagja számára?
COBRA - Nem, valójában ha fáradtak vagyunk, egyszerűen töltsünk egy kis időt pihenéssel és ne azzal, hogy a rácsmeditációra helyezzük a fókuszunkat. Majd folytassuk a szokásos technikával, amelynek pozitív hatása lehet.
Lynn - A következő kérdezőnk írja: néhány éve egy fehéres lyukból kiinduló spirális szivárványt látok amikor behunyom a szemem, amit sok sűrű elektromos kék kör megjelenése követ és a minták minden egyes alkalommal változnak. Ha néhány percig koncentrálok, meg tudja gyógyítani a testemben lévő rendellenességet és fájdalmat. Úgy néz ki, mint a YouTube meditációs videóban látható Istennő örvény. Amit látok, az Istennő örvénnyel kapcsolatos?
COBRA - Igen, tulajdonképpen magát az Istennő örvényt tapasztalod meg, amint belép a tudatosságodba, ami nagyon jó jel.
Richard - Van valami javaslatod arra, hogyan erősíthetné ezt meg? Vagy csak folytassa tovább, amit eddig tett?
COBRA - Csak folytassa tovább.
Richard - A következő kérdezőnk ezt írja: úgy találom, hogy a dolgok a vizualizációt követően hosszú idő múlva valósulnak meg. Van valami oka ennek a késésnek?
COBRA - Igen, természetesen. Az az oka, hogy a fizikai sík, ami elég sűrű, hosszú reakcióidővel reagál a megvalósító impulzusra.
Richard - Szóval, ha teremteni szeretnének, vagy arra gondolnak, amit akarnak és gyakrabban vizualizálják ezt, segítene abban, hogy gyorsabban megteremtődjön a dolog?
COBRA - Talán egy kicsit gyorsabb lenne, de nem nagyon. Csak folytatni kell tovább, amit eddig tettünk és a vízióra kell fókuszálni. Fontos megérteni, hogy a fizikai síkon beletelik egy kis időbe a dolgok megteremtése.
Lynn - A meditáció nyüzsgő körülmények között is hasznos, mint pl. vonaton vagy amikor sétálunk? Ugyanolyan hatékony lehet, mint nyugodt helyzetekben?
COBRA - Hasznos lehet, ha ezek a körülmények nem vonják el a figyelmed.
Richard - Mivel a Holdon elég nagy aktivitás tapasztalható és azt mondják, hogy a hold egy mesterséges műhold, amelynek a túloldalán sok bázis található, van értelme annak, hogy a holdciklusoknak megfelelően meditáljunk?
COBRA - Nem értek egyet azzal az állítással, hogy a Hold egy mesterséges objektum. És igen, természetesen, mert a Hold az egyik legfontosabb égitest a Naprendszerben, amely valójában lencseként szolgál az erőteljes Istennői energia számára. Ha a holdciklusokhoz igazodunk, az Istennői energiával kerülünk kapcsolatba.
Richard - Nem értesz egyet ezzel az állítással. Akkor mit mondanál, mi a Hold? Azt hallottam, hogy mesterséges. Abból, amit a tudósok mondanak, semmi jel nem mutat arra, hogy élő lenne.
COBRA - Szóval mi a kérdésed?
Richard - A Hold mesterséges vagy természetes?
COBRA - Nem mesterséges, hanem egy természetes műhold, sok létformával és mesterséges technológiával, de maga a Hold egy természetes égitest.
Lynn - A következő kérdezőnk az alábbiakat írja: az elmúlt néhány hónapban a mentális energiáimat arra fókuszáltam, hogy védelmet alakítsak ki a csoportos meditációinkra. Először azt éreztem, hogy a csoport energiái egyesülnek és melegséget éreztem a koponyám hátsó részén, amit olyankor érzek, amikor pozitív energiát küldök ki. De amikor az energiáimmal arra fókuszáltam, hogy ne engedjem a drakonida reptiliánoknak, hogy beavatkozzanak, azt éreztem, hogy a kapcsolódás azonnal megszűnik és szinte fájdalmak közepette zavartnak és kissé kábának éreztem magam néhány óráig. Érdekelne, hogy mi a legjobb módszer arra, hogy védelmet alakítsunk ki a csoportos meditációkra?
COBRA - A legjobb módszer az, ha egyszerűen a meditáció céljára fókuszálunk és ezzel céllal végezzük a meditációt és nem hagyjuk, hogy más lények, mint pl. az arkhónok megzavarjanak minket.
Richard - Most a felszabadítással kapcsolatos legújabb hírekről fogunk beszélgetni. Október jobb hónapnak bizonyult a Fényerők számára a felszabadítási folyamatot illetően? (Mihez képest?) Szeptemberhez képest.
COBRA - Igen, természetesen.
Richard - Tudsz valamilyen új hírrel szolgálni ezzel kapcsolatban?
COBRA - Jelenleg nem tudok. Azt az utasítást kaptuk, hogy ne számoljunk be a bolygó felszabadításával kapcsolatos hírekről addig, amíg a választások befejeződnek. Utána fogok hírekkel szolgálni a felszabadítás helyzetéről és arról, hogy a Fényerők hogy haladnak.
Lynn - Tudsz valamit mondani a chimera eltávolításáért folyó háborúról?
COBRA - Jelenleg ugyanazt tudom válaszolni, amit az előző kérdésre.
Lynn - És mi a helyzet Yaldabaoth-tal?
COBRA - Ezzel kapcsolatban mondhatok néhány dolgot. Alapvetően a Fényerők azon dolgoznak, hogy elvágják ennek az entitásnak a csápjait a fejétől és van valamennyi előrejutás ezen a téren.
Richard - Mi a helyzet a "Fátylon lévő repedésekkel"? Keletkezett rajta több nyílás vagy kb. ugyanannyi van?
COBRA - Még mindig nem tapasztalható nagy mértékű javulás ezen a téren, de tervek vannak arra, hogy bizonyos dolgok bevezetésre kerülnek november közepe után.
Lynn - A geopolitikia helyzettel kapcsolatos fejleményekről tudsz nekünk mondani valamit?
COBRA - Azt mondanám, hogy függetlenül attól, hogy ki nyeri meg a választásokat, a Fényerők tovább folytatják a cabal eltávolításával kapcsolatos előremenetelüket és november közepétől ezen a területen még több előrelépést fogunk érezni és érzékelni.
Richard - Tudsz nekünk mondani valamit az exopolitikai helyzettel kapcsolatos fejleményekről?
COBRA - Jelenleg ez is egy nagyon érzékeny téma és a választások után fogok a blogomon ezzel kapcsolatos helyzetjelentéssel szolgálni.
Lynn - Következő olvasónk a föld alatti helyzettel kapcsolatos dolgokról szeretne többet tudni. Tudsz nekünk mondani erről valamit?
COBRA - Igen, az Ellenállási Mozgalom bizonyos akciókra készül november 15. után, ahogy azt már említettem.
Richard - A 144000 fő teljes mértékben aktív ebben az időszakban?
COBRA - Nem. Az Esemény után lesznek csak teljesen aktívak.
Lynn - Tudnál nekünk mondani egy becsült értéket azzal kapcsolatban, hogy hol tartunk az Eseményhez vezető úton?
COBRA - Sok okból nehéz pontos számot mondani, de azt mondanám, hogy egyre közelebb vagyunk. Nem tudok egyértelmű választ adni erre a kérdésre, nyilvánvaló okokból.
Richard - Jelenleg a valutáink aranyalapúak?
COBRA - Nem.
Lynn - Értem. A felszíni csoportok azt teszik, amit tenniük kell? Ébredeznek az emberek és tesznek valamilyen lépést a dolgok megváltoztatására?
COBRA - Azt mondanám, hogy megteszik a szükséges alapvető lépéseket és a választásokkal kapcsolatos helyzet katalizátorként fog szolgálni a további felébredéshez, ami valójában elég jó dolog. Viszont azt is elmondanám, hogy a valódi lépéseket még nem tették meg. Még nem tartunk ott, még nem jutottunk el arra a pontra.
Richard - Mit gondolsz a SwissIndo október 16-i Nagy Ünneplésére?
COBRA - Tudom, hogy nagyon sok pletyka kering a SwissIndo-ról, de a forrásaim nem tudták teljes mértékben megerősíteni, hogy igazak ezek az állítások.
Lynn - Elég eseménydús hónapunk volt ahogy naponta láttak napvilágot a Wikileaks kiszivárogtatások. Minden egyes nap egyre mélyebben mentek bele az ellenünk elkövetett korrupcióba. Milyen mértékben hatékonyak ezek a kiszivárogtatások? Segítenek valamiben?
COBRA - Igen. Azt mondanám, hogy ezek az információk valamennyire felfedik a cabal felépítését és valójában katalizátorként működnek az emberek felébredéséhez, ami jóval később fog megtörténni. Ez csak akkor fog megtörténni, amikor már sokkal közelebb vagyunk az Eseményhez. Ezek a kiszivárogtatások biztos alapul szolgálnak a későbbi akciókhoz. Tehát bár szemmel láthatóan nincs nagyobb hatásuk, hosszú távon sokkal látványosabb eredményeket fogunk megtapasztalni általuk.
Richard - Tudsz nekünk mondani valamit Julian Assange-ról? néhányan azt szeretnék tudni, hogy valóban a Fényerőkel dolgozik?
COBRA - Igen.
Lynn - Most következzen néhány kérdés a pénzügyi dolgokkal kapcsolatban. Tudsz nekünk a globális pénzügyi helyzet jelenlegi állásáról beszélni? Az egész világon ugyanaz a helyzet?
COBRA - A régi rendszer a lassú összeomlás állapotában van, de a pénzügyi újraindításról, újraértékelésről szóló hírek egyelőre csak pletykák. Látni fogjuk amint ezek bekövetkeznek és elég közvetlenül fogjuk megtapasztalni őket. Nem helyeznék túl nagy hangsúlyt ezekre a pletykákra. Csak tégy meg bármit, amit tudsz a bolygó felszabadításáért. Energiád egy részét fordíthatod arra is, hogy bőséget teremts az életedben, nem pedig pletykákra, a teremtés alapelveit felhasználva.
Lynn - Néhányan aziránt érdeklődnek, hogy van-e esély a humanitárius alapok kiosztására 2017 előtt?
COBRA - Erre rendkívül távoli esély van.
Richard - Tudsz nekünk mondani valamit arról, hogy milyen szerepe lesz az aranynak és az ezüstnek az Esemény előtt és után?
COBRA - Az Esemény előtt végbemenő folyamatban a világ pénzügyi rendszerét részben arany alapokra helyezik, amely lehetővé teszi az elmozdulást azokból a manipulációkból, melyet a cabal az elmúlt 60-70 évben meglehetősen hatékonyan folytatott. Az Esemény után az arany és az ezüst szerepe csökkenni fog, egyszerűen azért, mert fejlett technológiák kerülnek majd bevezetésre, amelyek lehetővé fogják tenni, hogy az emberek replikátorok segítségével közvetlenül az éteri anyagból állítsanak elő aranyat és ezüstöt. Az arany és az ezüst meg fogja tartani spirituális szimbolikus értékét, de nem fognak eszközként szolgálni a bőség megteremtéséhez. Nem lesznek többé a csereforgalom közvetítői, mert egy újra inkarnálódott lélek valódi spirituális értéke lesz a meghatározó. Ez fogja képezni az új rendszer alapját, amely az Esemény és az első kapcsolatfelvétel után fog kialakulni lassan.
Lynn - Most témát váltunk és a zenéről fogunk beszélgetni. Létezik más bolygókon zene, ahogy azt itt a Földön ismerjük?
COBRA - Igen, létezik. Általában sokkal dallamosabb és inkább olyan zene, mint amilyen évezredekkel ezelőtt létezett ezen a bolygón. Nem olyan, mint amit az elmúlt évtizedek modern zenéjeként ismerünk, néhány kivétellel.
Richard - A Földön léteznek a zenével kapcsolatos elméletek, mint pl. az ötfokú hangrendszer és a különböző módosító jelek. Miben különbözik a földi zene más bolygók zenéjétől?
COBRA - Az alapvető szabályok ugyanazok, viszont ezek leírása és kifejezése bolygónként eltérhet; de megvannak ugyanazok az alapvető hangzások.
Richard - Akkor úgy hangozhat, mint a több ezer évvel ezelőtti földi zene, csak máshogy épül fel?
COBRA - Igen, úgy hangozhat.
Lynn - Az a zeneelmélet, amit mi tanulunk, valós ábrázolása a zenének vagy egyszerűen így fogjuk fel a zenealkotást? Máshol is hasonlóan érzékelik a zenét, mint mi emberek?
COBRA - Attól függ, mire utal a "máshol". A humanoid, emberszerű fajok hasonlóan érzékelik a zenét, mert a hallószervük ugyanolyan módon érzékeli a hangokat. Sok olyan faj létezik, akik eltérő hallószervvel rendelkeznek és más hangfrekvenciákat tudnak érzékelni. A magasabb spirituális síkokon gazdagabbak, mélyebbek és sokkal áthatóbbak a hangok és szélesebb spektrumot ölelnek fel, mint amit mi itt a fizikai síkon tapasztalunk.
Richard - Más bolygókon vannak közös rituális táncok?
COBRA - Táncolnak más bolygókon is, de nem olyan formális módon, mint a bolygónkon általában, főleg az elmúlt néhány évszázadban. Az irányító erők formálissá tették a táncot, hogy így tartsák irányítás alatt az embereket. Régebben sokkal spontánabb módon táncoltak az emberek.
Richard - A következő kérdések a csakrákkal kapcsolatosak. Többen azt állítják, hogy el tudják távolítani a csakráikat. Egyáltalán lehetséges ez? És mik lehetnek ennek következményei?
COBRA - Arra kérném az embereket, hogy használják a józan eszüket és ne próbálják meg eltávolítani a csakráikat. Először is, nem is tudják, másodszor pedig ha mégis megpróbálják, ez zavart keltene az energiaáramlásban az energiatestükben. Ugyanaz lenne a helyzet, mintha a fizikai testből próbálnánk meg eltávolítani egy szervet, azt állítva, hogy ez javít a helyzetünkön. Oka van annak, hogy csakrákkal rendelkezünk.
Lynn - Mit tudsz nekünk mondani az emberi asztrális és étertestről?
COBRA - Az emberi étertest az energiatestünk, amely fenntart minket energiával, az asztráltest pedig az a testünk, amelybe az érzelmeinket fejezzük ki és tapasztaljuk meg. Mindkettőre nagyon nagy szükség van a spirituális és személyes fejlődésünkhöz.
Lynn - Azt szeretné tudni a kérdezőnk, hogy ezek a testek alul fejlettek?
COBRA - Nem mondanám, hogy alul fejlettek, hanem inkább azt, hogy rendkívüli nyomás alatt fejlődtek, így nem tudtak olyan mértékben növekedni, ami optimális lett volna az emberi fejlődéshez, főleg a kontroll és a negatív technológiák miatt, aminek az emberek ki voltak téve.
Richard - Az asztrál- és étertestet hogyan lehet összehasonlítani a lélekkel?
COBRA - Az asztrál- és étertest a negyedik dimenzió részei, míg a lélek a hatodik dimenzióban kezdődik.
Lynn - Az Asperger-szindrómát néha az autizmus enyhébb formájaként írják le. Régebben nagyon ritka volt ez a betegség vagy nem címkézték meg vele az embereket. Miért jött most elő? Az asztrális, éteri vagy plazmatest betegsége?
COBRA - Egyszerűen azért terjedt el jobban, mert az arkhónok megnövelték az olyan negatív technológiájuk alkalmazását, mint a biochipek, implantátumok, skaláris technológiák, ami sérülést hozott létre a magasabb energiatestekben. Az Asperger-szindróma ennek a sérülésnek/traumának a külső megnyilvánulása.
Lynn - Úgy látod, hogy mind az autizmust, mind az Asperger-szinrómát meg lehet majd gyógyítani az Esemény után?
COBRA - Igen, természetesen.
Richard - Az Anonim Alkoholisták szervezete a cabalhoz tartozik?
COBRA - Nem.
Lynn - Ki "találta fel" az emberi test eredeti sablonját? Úgy lett programozva, hogy megmaradjon az állapota az egyes sűrűségeken keresztül?
COBRA - Nagyon magasan fejlett Teremtő lények fejlesztése volt, akiknek az volt a küldetésük, hogy fizikai formában fejlesszék ki az életet, hogy így alakítsák át az elsődleges anomáliát.
Lynn - Az eredeti sablon az egész univerzumban ugyanaz?
COBRA - Igen.
Richard - A genetikai kísérletezések során a sablon mekkora mértékben torzult?
COBRA - Elég nagy mértékben. Kb. 50%-ban.
Lynn - Most az implantátumokkal kapcsolatos kérdések következnek. Az egyik skandináv úriember azt írta megjegyzésben a blogodon, hogy kétszer annyi implantátummal rendelkezik, mint korábban. Hogyan lehet kiküszöbölni, hogy a sötétek ne helyezzék vissza belénk azokat az implantátumokat, melyeket már eltávolítottak?
COBRA - Először is, többen állítják, hogy új implantátumokat helyeztek el beléjük vagy távolítottak el belőlük, pedig a legtöbb eseteben ez nem is történt meg. Fontos, hogy az emberek meggyőződjenek arról, hogy valóban ez történik vagy csak ők értelmezik így, mert 1) az implantátumok nem olyan nagyok és 2) nagyon nehéz őket eltávolítani. És ha valaki eltávolítaná az implantátum, annak drasztikus hatása lenne a személyes életére.
Richard - Az egyik blog bejegyzésedben említetted, hogy bizonyos fénymunkások implantátumai toplet és strangelet bombákat tartalmaznak. Ez még mindig így van? Hogy tudjuk ezeket felismerni?
COBRA- Ez már megoldódott.
Lynn - Van egy kérdésem az energiával kapcsolatban. Mivel mindannyian az elektronikus zaklatás áldozatai vagyunk, el tudnád mondani, hogy az Eseményt követően, ez hogy fog megszűnni? Automatikusan fog megtörténni, ahogy az elektromos mezőben végbemegy egy irányváltás vagy valamilyen protokollt kell majd követnünk, hogy újra "normális" állapotba kerüljünk?
COBRA - Tulajdonképpen mindkettőről szó lesz. Nagy része automatikusan fog törlődni, jobban mondva nem automatikusan, hanem a Fényerők intenzív munkájának köszönhetően, a többihez pedig szükség lesz az emberek részvételére.
Richard - Most az új technológiákról fogunk beszélni. Hallottál már Grigorij Grabovjról, az orosz tudósról, aki különféle betegségekből gyógyítja meg az embereket és dolgokat teremt?
COBRA - Igen, hallottam róla.
Richard - El tudod mondani, hogyan teszi ezt és hogy valóban képes erre? Mit tudsz róla?
COBRA - Tulajdonképpen a teremtési folyamat egyik válfaját tanítja és ezt felhasználva ér el eredményeket.
Richard - A pozitív oldalon működik?
COBRA - Igen.
Itt található a link weboldalához: http://www.grigori-grabovoi.ru/eng/
Lynn - Az új iPhone, melynek fülhallgatóiban van a Bluetooth és a Wi-Fi elhelyezve, arra lett kifejlesztve, hogy a fülhallgatón keresztül küldött üzenetekkel irányítsák az embereket?
COBRA - Igen, ez az egyik módja az irányításnak. Azt mondanám, hogy a mobiltelefonok többségét a cabal arra használja, hogy ezeken keresztül irányítsák az embereket.
Richard - Léteznek más olyan új technológiák, amelyek az emberekre nézve károsak?
COBRA - A legkárosabbak a mobiltelefonok és természetesen a skaláris technológiák, amelyek meglehetősen nagy mértékben vannak jelen a bolygón.
Richard - Van valami javaslatod arra, hogy hogy tudnánk ezeket a technológiákat közömbösíteni, azonkívül, hogy eltávolítjuk őket?
COBRA - Erről már beszéltem korábban. Léteznek erre protokollok, amelyek bizonyos fokig segítenek az eltávolításban és a Fényerők is dolgoznak új technológiák kifejlesztésén, amelyek lehetséges, hogy a blogomon lesznek bemutatva a közeljövőben. Ezek a technológiák meglehetősen hatékonyan fognak működni a plazma technológiákkal szemben.
Lynn - Vissza fogjuk tudni fordítani ezeket a károsodásokat, amiknek folyamatosan ki vagyunk téve?
COBRA - Igen, természetesen.
Lynn - Hogyan tudnánk kifejleszteni azt a technológiát, amivel a termőföldet helyre lehet állítani?
COBRA - Van néhány dolog, amit szükséges megtenni. Az egyik, hogy amennyire lehetséges, eltávolítsuk a mérgeket a talajból. Erre léteznek bizonyos protokollok, melyek a neten megtalálhatók. A másik, hogy használjunk pozitív orgon technológiát, pozitív éteri technológiákat, hogy a talajban rezgésmezőket hozzunk létre, amivel pozitív éteri fényt tudunk bejuttatni a termőföldbe. Ez nagymértékben segítene a helyzeten.
Richard - Az Esemény után hogy fog megújulni a termőföld?
COBRA - A Fényerők nagyon fejlett technológiákat fognak erre használni.
Richard - A föld alatt vagy az űrben mit használnak termőföldben vagy kertben, amitől olyan hatalmasra nőnek a termések és mitől olyan tápanyag dúsak?
COBRA - Egyszerűen csak arról a szeretetről és pozitív energiáról van szó, ami ezekből a lényekből árad. Természetesen ezáltal az egész egész folyamat sokkal hatékonyabb, mint itt a Földön, ahol az emberi hozzáállás nagyrészt szigorúan fizikai vagy profitorientált.
Lynn - Melyik víz a legbiztonságosabb és leginkább gyógyító hatású?
COBRA - A természetes források vize a legjobb.
Richard - A Cintamani kő megváltozik azáltal, hogy használjuk? Ha igen, milyen változások jelennek meg rajta?
COBRA - Nem változik meg.
Lynn - Néhány kristály felmelegszik a napon, míg más kristályok nem. Miért van ez?
COBRA - Ez egyszerűen a hővezetésük miatt van. Egyes kristályoknál magasabb ez az érték, míg másoknál alacsonyabb.
Richard - A műanyag az arkhónok találmánya?
COBRA - Nem.
Lynn - Felül lehet írni az arkhón implantátumok, a Fátyol és a sötét erők többi technológiáját azáltal, hogy segítséget kérünk a Fényerőktől? Úgy, hogy engedélyt adunk nekik, hogy a mi nevünkben lépjenek közbe anélkül, hogy ez bármilyen negatív következménnyel, mint pl. a strangelet bombák felrobbanásával járna?
COBRA - Igen, ez egy nagyon jó ötlet.
Richard - Egyáltalán számítana ez, ha nem hinnénk abban, hogy ezek a dolgok, ezek a negatív implantátumok vagy technológiák hatással vannak ránk? Ha tudatosan nem hiszünk benne, van értelme?
COBRA - Akkor nem sok értelme van
Lynn - A gondolat át tudja alakítani a plazmát fizikai anyaggá?
COBRA - Tulajdonképpen a plazma egyik aspektusa már a fizikai anyagban van és igen, a nagyon fókuszált gondolat befolyásolhatja ezt a folyamatot.
Lynn - A gondolat meg tudja határozni, hogy az szubatomi részecskék hogyan egyesülnek, ily módon a "semmiből" előállítva kémiai vegyületeket?
COBRA - Nem mondanám, hogy "semmiből", hanem inkább azt mondanám, hogy igen, a gondolatok át tudják rendezni a kémiai vegyületek atomjait. Ez lehetséges.
Richard - Lehetséges, hogy a "sötét anyag" zérópont potenciálja nem nyilvánult meg fizikailag a jelenlegi univerzumban?
COBRA - Tulajdonképpen a sötét anyag az anyag egy speciális formája, amely a plazmasík és a fizikai sík között található. Egyszerűen egy olyan részecske, amely nem lép kölcsönhatásba a szokásos anyaggal és amelyre szükség van ahhoz, hogy a plazma és éteri anyag a fizikai síkon manifesztálódjon.
Lynn - A legújabb kutatások szerint a tudósok azt jósolják, hogy kb. 15 év múlva egy mini jégkorszak fog bekövetkezni, aminek következményeként a naptevékenység 60%-kal fog csökkenni. Ez tényleg így van vagy az Ellenállási Mozgalom meg fogja tudni akadályozni ezeket a hőmérsékleti ingadozásokat és szélsőségeket?
COBRA - Tulajdonképpen a Fényerők minimalizálni fogják ennek a mini jégkorszaknak a hatásait. Nem fogják teljes mértékben megszüntetni, de ki fogják egyenlíteni a fénytechnológiákkal.
Lynn - Tudnál beszélni ezekről a technológiákról? A felszíni lakosság milyen módon tud segíteni ebben?
COBRA - Ezek fejlett technológiák, amelyek tulajdonképpen az űrhajókat bizonyos pozíciókba helyezik el a Föld körül és a Ley-vonalakat aktiválják és tartják egyensúlyban. A felszíni lakosság azzal tud segíteni, hogy saját technikájukat felhasználva meggyógyítják és egyensúlyba hozzák a Ley-vonalakat. Egy péda erre, ha Cintamani köveket helyeznek el a Ley-vonal örvénypontokra, amit az elmúlt néhány évben nagyon hatékonyan végzett el sok ember.
Richard - Milyen biztonságos alternatíva létezik a Google helyett, ha el akarjuk kerülni a cabal befolyását?
COBRA - Létezik néhány sokkal biztonságosabb böngésző, de ezek úgy tudom, sokkal lassabbak és nem 100%-ban biztonságosak.
Richard - Tudnál erre egy példát mondani?
COBRA - Most nem tudok. Ha legközelebb fölteszed ezt a kérdést, utánanézek, hogy melyik lenne alkalmas. Van néhány, ami sokkal biztonságosabb a Google-nél, de nem annyira kényelmes a használatuk és lassúak.
Lynn - A következő kérdések az űrhajókkal kapcsolatosak: 1987 nyarán, minden este júniusban, júliusban és augusztusban 15 ragyogó fehér fényeket láttam, pulzáló piramis alakú csillaghajókat. Bemutatót tartottak nekem az égbolton. Azt is érzékeltem, hogy ezek az űrhajók élnek. Azt közölték velem telepatikusan, hogy vissza fognak térni és velük fogok dolgozni. Ismerőseim közül csak ketten látták ezeket az űrhajókat. Kik ők és honnan jönnek?
COBRA - A plejádiak voltak és igen, az Esemény után újra fel fogják veled venni a kapcsolatot.
Richard - A következő kérdések az Eseménnyel kapcsolatosak. Biztosan kijelenthetjük, hogy az Esemény zökkenőmentesen és sikeresen fog lezajlani?
COBRA - Igen, az Esemény sikeres lesz és meglehetősen békés, mert az Eseményt akadályozó tényezők nagy része már megszűnt.
Lynn - Melyek a legbiztonságosabb helyek? Van ilyen egyáltalán?
COBRA - Azt mondanám, hogy jelenleg az ázsiai országok stabilabbak és biztonságosabbak, mint a nyugati világ országai, de azt is hozzátenném, hogy ha a saját belső vezetésre hallgatsz, meg fogod találni a számodra legmegfelelőbb helyet.
Richard - Sokan még mindig azt az üzenetet kapják, hogy tartózkodjanak kb. 160 km-re távol az óceánoktól. Mi a helyzet ezzel?
COBRA - Erre nincs szükség.
Richard - A Nap hogyan fog megváltozni az Eseménykor? Fogunk a Földről valamilyen különbséget észrevenni?
COBRA - A Nap ugyanolyan marad, de előfordulhatnak majd napkitörések, amelyeket esetleg látni is lehet, de erre nincs garancia.
Lynn - Azt mondtad, hogy az Esemény után a dualitás "véget ér". De a dualitás csak az elme terméke, nem valóságos. Ez csak az a látásmód, ahogy a világra tekintünk. Problémáink és "meg-nem-világosodásunk" forrása az, hogy a kötődünk a dualitáshoz és elhisszük, hogy ez a valóság. Ha továbbra is így gondolkodunk, pontosan hogy fog megszűnni a dualitás és miért van ilyenre szükség?
COBRA - Nem értek egyet ennek a kérdésnek az alapelméletével, így nem tudok válaszolni olyan formában, hogy az kielégítő legyen a kérdező számára. A dualitás nem az elme produktuma, hanem egy objektív kölcsönhatás a Forrás és az elsődleges anomália között. Ha a dualitás legdurvább vonatkozásait eltávolítják, ez szabaddá fog minket tenni, hogy eljussunk egy magasabb spirituális fejlődési szintre.
Richard - A galaktikus pulzálás fizikailag egy megadott időpontban fog hozzánk elérni vagy előfordulhat késés?
COBRA - Újra megismétlem, hogy a galaktikus pulzálás pontos pillanata a tudatosságunk és a galaktikus tudatosság interakciójának eredményeként fog megtörténni és még nem létezik előre megadott időpont erre.
Richard - Vagy még mindig arra vár, hogy elérjük azt a pontot, amikor készen állunk rá.
COBRA - Amint az nyilvánvalóan látható, még nem érte el a bolygót. A Naprendszeren kívül lévő bizonyos területen a fizikai hullám szuperluminális (a fénysebességnél gyorsabb) sebességgel terjed. Sokkal nagyobb sebességgel, mint a fény.
Lynn - A következő két kérdés a plazmával és a Fátyollal kapcsolatos. Mit látnak az égbolton azok az emberek, akik angyalokról vagy más plazmaformákról számolnak be? Mindez a Fátylon lévő repedések következménye?
COBRA - Az angyalok nem plazmajelenségek. Az angyalok nagyon fejlett lények és igen, a Fátylon vő repedések miatt nagyban megnövekedett az angyali jelenlét, elsősorban az elmúlt fél évben, ami egyre inkább növekedni fog.
Richard - El tudod mondani, mit tesznek, hogy segítsenek nekünk vagy hogy változásokat indítsanak be?
COBRA - A Fény jelenlétét növelik a karanténban és segítenek minket a Fény felé való fejlődésünkben. Természetesen a bolygó felszabadítási folyamatában is segítenek.
Richard - A Forrásnak az volt a szándéka, hogy dualitás legyen vagy hogy ebben a kozmikus ciklusban megtörténjen a kvantum anomália?
COBRA - Nem. Nem az volt a szándéka, hogy megtörténjen a kozmikus anomália. Ez a Forrás szándékának hatályán kívül történt meg.
Richard - Mindig megvolt rá a lehetőség, hogy megtörténjen?
COBRA - Igen és ez a kozmikus ciklus egyszerűen azt a fókuszpontot jelenti az idő-tér kontinuumban, amikor ez az anomália átalakítható.
Lynn - Az augusztusi interjúban elhangzott, hogy az arkhónok vezetőjét letartóztatták, visszaküldték a Fénybe, majd önként azt választott, a hogy a Galaktikus Központi Napban a lelke esszenciáira essen szét és a kérését engedélyezték. Bármelyik entitás "jelentkezhet" erre?
COBRA - Igen, ezt a kérést engedélyezik, ha magasabb célt szolgál.
Lynn - Ha magasabb célt szolgál. Értem.
Lynn - Szóval ha valakinek a lelke esszenciáira esik szét a Galaktikus Központi Napban és szabad akaratából azt választja, hogy nem akar tovább létezni, ki dönti el, hogy engedélyezi-e az entitásnak ezt a kérését és mi az alapja ennek a kérésnek?
COBRA - Rendkívül kicsi a valószínűsége annak, hogy ilyen kérése legyen bármelyik Fénylénynek, mert ez után felszabadulnának a bolygó felszínén lévő körülményekből. Ők létezni akarnak továbbra is. Nincs többé ilyen kérésük. Azoknak, akik a másik oldalhoz tartoznak és kezdenek rájönni arra, hogy mit tettek, lehet ilyen kérésük és a legtöbb esetben engedélyt is kapnak rá.
Richard - A gonosz szándékú lények, hogy képesek negyedik vagy magasabb dimenzióban létezni?
COBRA - A negyedik dimenzió még mindig nem a dualitáson túl létezik és természetesen ezek a lények képesek a negyedik dimenziós létezésre. Nincs oka, hogy miért ne létezhetnének ott.
Richard - Melyik szint állítja meg a gonosz szándékú lényeket? Az ötödik dimenzió?
COBRA - A negyedik dimenzió. A magasabb negyedik dimenziós szintnél tovább nem tudnak jutni.
Lynn - A cabal azon tagjai, akik a Központi Napban kötnek ki, milyen létformát vesznek fel, amikor újra elkezdik evolúciós folyamatukat?
COBRA - Nagyon egyszerű elemi létformában kezdik el az új evolúciós folyamatot. Újra el kell kezdeniük az egész fejlődési ciklust az elejéről.
Richard - Hogyan írnád le ezt a nagyon egyszerű elemi létformát? Mint pl. egy kavics?
COBRA - Még attól is egyszerűbb.
Richard - A következő kérdés a felemelkedéssel kapcsolatos. Csak néhányan fogjuk túlélni a Földön az ötödik dimenziós felemelkedési folyamatot? Mi lesz azokkal, akik nem élik túl?
COBRA - A felemelkedési folyamat nem valami olyan, amit túlélünk vagy nem, hanem olyan valami, ami átalakít minket.
Richard - Mindenki át fog alakulni?
COBRA - Így vagy úgy mindenki át fog alakulni, de nem mindenki fog felemelkedni.
Richard - Mi lesz azokkal, akik nem emelkednek fel? Más bolygókra fognak kerülni? Más univerzumokat fognak létrehozni? Velük mi fog történni?
COBRA - Végül, amikor az egész folyamatnak vége, jóval az Esemény után, azokat akik nem emelkedtek fel, elviszik a galaxis különböző részeire, ahol folytatják tovább evolúciós folyamatukat.
Richard - Mi lesz az alacsonyabb dimenziókkal, amikor megtörténik a felemelkedés?
COBRA - Átalakulnak.
Lynn - Ha itt a Földön békés, szeretetteljes fajjá válunk, védtelenek leszünk azokkal a más bolygókról érkező idegen fajokkal szemben, akik megpróbálják elfoglalni a Földet?
COBRA - Senki nem fogja többé megpróbálni elfoglalni a bolygót, mert véget fog érni a sötétség. És bár békés társadalom leszünk, tudni fogjuk, hogy védjük meg magunkat, ha arra lenne szükség, de természetesen nem lesz rá szükség.
Richard - Az Esemény után meg fogjuk ismerni előző életeinket és a felemelkedett mesterek előző életeit?
COBRA - Igen, megismerjük majd előző életeinket és ha szükséges, a felemelkedett mesterek előző életeit is.
Richard - Valósak azok az előző életekről szóló információk a felemelkedett mesterekről, amiket mondanak nekünk?
COBRA - Többnyire nem, csak egyes részei.
Richard - A következő kérdés a csillagkapukkal és a portálokkal kapcsolatos. Mi a különbség a csillagkapu és az "ugrószoba" között?
COBRA - A csillagkapu egy olyan természetes portál, amely magasabb dimenzión át juttat el minket egy másik helyre. Az "ugrószoba" egyszerűen egy technikai portál, amelyet a belépési és kilépési pontok között hoztak létre.

Richard - Tehát az "ugrószoba" egyik pontból a másikba halad, a csillagkapun keresztül pedig ezekből a pontokból oda tudsz eljutni, ahova akarsz?
COBRA - Alapjában véve igen, ez az egyik része a meghatározásnak.
Lynn - A következő kérdezőnk azt szeretné, ha beszélnél az Orion Nebula rejtélyéről. Ez Istenhez vagy a magasabb dimenziókba vezető valamiféle átjáró?
COBRA - Tulajdonképpen az Orion középső pontja, az Orion Nebula és az Orion-öv három csillaga egy nagyon magas átjárót képeznek a nyolcadik dimenzióba és azon túlra.
Lynn - Mi a véleményed az Orion Nebula-ról? Akarsz még mondani róla valamit?
COBRA - Ezek az alapvető információk. Ez egy csillagkapu a nyolcadik dimenzión túl a galaxis ezen szektorán kívül a Galaktikus Központ felé és azon is túl.
Richard - Most a Fényerőkről fogunk beszélgetni. Az "Én" fogalma a kozmosz legfejlettebb lényei számára is rejtély?
COBRA - Nem.
Lynn - Tehát mindenki nagyjából tudatában van felsőbb énjének?
COBRA - Igen. Az, hogy nem vagy tudatában a felsőbb énednek, egy rendellenesség, egy anomália és jelenleg ez a helyzet ebben a még fel nem szabadított Naprendszerben.
Lynn - Létezett valaha egy védelmi rács a Naprendszerben és azon túl?
COBRA - Igen, létezett és még mindig létezik. Tulajdonképpen most folyik az átalakítása és felújítása.
Richard - Mi Konfuciusz és Lao-Ce valódi identitása?
COBRA - Jelenleg felemelkedett mesterek és elsősorban a legfelébredettebb kínai emberekkel működnek együtt. A bolygó felszabadításának folyamatában segítenek.
Lynn - Úgy tűnik, Elon Musk mind a Fénynek, mind a sötét oldalnak dolgozik. Valójában melyik oldalon áll?
COBRA - A Fényerőknek dolgozik. A plejádiak inspirálták a múltban egy bizonyos ponton és azt a víziót kapta tőlük, hogy az embereket a Marsra viszi. Ez a bolygó felszabadítási tervének részét képezi.
Lynn - Sekhmet Istennő nőstény oroszlán formában van jelen vagy csak a Földön ábrázolják félig nőként, félig macskaként? Közvetlenül vagy közvetve segíti felemelkedésünket a Földön?
COBRA - Bizonyos konkrét szituációkban nagyon közvetlenül működik közre, főleg amikor bizonyos határokat kell felállítani a sötét erők ellen. Nagyon erős Fényt csatornáz a Szíriusz csillagrendszerből a Naprendszerünkbe és a Galaktikus Fényerőkhöz tartozik.
Richard - Milyen mozgásformákat végeznek a plejádiak? Hasonlókat, mint mi itt a Földön?
COBRA - Nem, nem ugyanúgy sportolnak, mint mi. Szeretnek mozogni, de nincsenek olyan formális gyakorlataik, mint nekünk.
Richard - Akkor valami jógához hasonló gyakorlatokat végeznek?
COBRA - Nem, nem jógáznak, hanem inkább spontán mozgások folyamatát végzik és táncolnak.
Lynn - India miniszterelnöke, Narendra Modi fontos tagja a Fényerőknek? Mi a szerepe, meg tudnád mondani?
COBRA - Azt mondanám, hogy igen. Bizonyos fokig együttműködik a Fényerőkkel és a BRICS mozgalomban és a keleti szövetségben is fontos szerepet tölt be.
Richard - Léteznek olyan pozitív földönkívüliek, akik ugyanazokat a dolgokat teszik, amit az emberek ill. ugyanazt fogyasztják (ételek, zenék, tánc, stb.)?
COBRA - Vannak olyan pozitív földönkívüliek, akik kedvelik az emberi kultúrát, de nem mondanám, hogy ez teszi ki a kultúrájuk fő aspektusát.
Lynn - Szerinted a plejádiak majd el akarnak utazni a Földre, ha a karantén megszűnik?
COBRA - Fokozatosan igen. Amikor az emberiség elkezdi megemelni a tudatossági szintjét, egyre többször akarnak majd a Földre jönni.
Richard - A pozitív katonaság végzett a cabal vezetőivel és csatlósaikkal?
COBRA - Nem.
Lynn - Említetted, hogy a Mr. Robot című TV műsorba beszivárgott az Ellenállási Mozgalom. Kérdezőnk szeretne több információt megtudni ezzel kapcsolatban.
COBRA - Alapjában véve az Ellenállási Mozgalomnak vannak ügynökei Hollywood-ban és ők szivárogtattak be információkat egyes filmekbe. Ilyenek az Avatár, a Mátrix, az Elysium és az ehhez hasonló filmek, melyeken keresztül az Ellenállási Mozgalom nyilvánosságra hozott bizonyos információkat.
Richard - Készül majd olyan film, ami a kvantum anomáliától napjainkig fogja bemutatni a kozmikus történelmet a Fényerők szemszögéből?
COBRA - Igen, tervben van egy ilyen film elkészítése az Esemény után
Lynn - Corey Goode azt mondta, hogy folyamatban van egy alacsony szintű Titkos Űrprogram-beli katonai/hírszerzési ügynökségről szóló közzététel. Ez az ügynökség a Föld alacsony keringési pályáján tevékenykedik. Az angliai Wrekin Hill-ben újból megjelenő " Repülő Dorito UFO" (háromszög alakú) egy ilyen űrhajó?
COBRA - Nem.
Lynn - Van néhány kérdésem a sötét erőkkel kapcsolatban. A biochipekről szóló helyzetjelentésed alapján feltételezhetjük, hogy a biochipek audió/videó adást küldenek ki a chimera számítógépére. Három ezzel kapcsolatos kérdésem van:
1) A chimera tud a pozitív katonaság összes felszíni előrelépéséről?
2) A chimera ismeri a Keleti Szövetség és a felszíni pozitív csoportok összes stratégiáját?
3) A chimera ismeri a felébredett felszíni lakosság személyazonosságát és címét? Tud a 144000 ember nyilvános és privát információiról, főleg a legfelébredettebb emberekről? Ez azt jelenti, hogy ha szükséges, ügynököket küldhetnek, hogy kivégezzék a Fénymunkásokat és Fényharcosokat.
COBRA - Haladjunk egyenként. A chimera valóban rendelkezik ezekkel az információkkal, de nem tudnak semmit tenni, mert a Fényerők magasabb tudatossági szinten vannak és megállítják a sötét erőket.
Lynn - Ugyanez a személy kérdezi: hogy nyerhetjük meg ezt a háborút, ha ismernek minket, de mi nem ismerjük őket. Kapunk segítséget?
COBRA - Igen. A felszíni lakosság és a pozitív katonaság egyedül nem tudja megnyerni ezt a háborút, ezért nem történtek meg a tömeges letartóztatások 2012-ben. A magasabb szintű Fényerők, mint az Ellenállási Mozgalom, a plejádiak és a Galaktikus Fényerők segítenek a chimera eltávolításában, majd ezután a felszíni csapatok, mint a pozitív katonaság és a Keleti Szövetség rendkívül hatékonyan és sikeresen fog tudni működni, ha eljön ennek az ideje.
Lynn - Tehetünk valamit annak érdekében, hogy megóvjuk magánéletünket a chimera-tól?
COBRA - Igen. Nem tudnak a gondolatainkban olvasni.
Richard - Az is segít, ha kérjük az angyalok vagy magasabb dimenziós lények védelmét?
COBRA - Igen.
Richard - Ha a reptiliánok negyedik dimenziós lények, miért kell negatív eseményeket teremteniük ahhoz, hogy nagy mértékben csökkentsék a rezgésszintet annak érdekében, hogy portálokat nyissanak meg, melyeken keresztül hatással lehetnek a jelenleg emberek által lakott földi síkra?
COBRA - Mert szükségük van a negatív energiára, amely egy rezgésen van a saját energiamezőjükkel, hogy keresztül utazhassanak ezeken a portálokon.
Lynn - Tudnál beszélni az árnyékemberekről?
COBRA - Amit néhányan árnyékemberként definiálnak, alapvetően negatív természetű plazmalények.
Lynn - Kik tartoznak a chimera fizikai tagjai közé? Hogy tudjuk őket felismerni?
COBRA - Nem tudjuk őket felismerni. Fizikai testben élnek és főleg a katonaságban és a hírszerzési ügynökségekben töltenek be pozíciót jelenleg azok, akik a felszínen vannak.
Richard - A pozitív földönkívüliek hogyan kezelik a stresszt és hogyan kerülik el a negatív érzelmeket?
COBRA - Egyszerűen csak csodás pozitív környezetet teremtenek maguknak. A stressz náluk nem fordul elő, kivéve a Naprendszer felszabadítási folyamatában való részvételük során. Ennek ellensúlyozására is megfelelő időt töltenek pozitív környezetben. Megszüntetik a stresszt, majd újra visszatérnek a karantén körülmények közé.
Lynn - Nirmal Baba az illuminátusokhoz tartozik?
COBRA - Nem.
Lynn - Köszönjük, hogy itt voltál ma velünk és hogy nagyszerű válaszokat adtál. Várjuk a következő interjút. Van még valami, amit el szeretnél mondani a hallgatóknak?
COBRA - Igen. Annyit szeretnék mondani, hogy mindenki maradjon nyugodt. Ne koncentráljunk túlságosan a médiában folyó drámára, hanem inkább az egyéni és spirituális fejlődésünkre helyezzük a fókuszt. Tegyünk meg bármit, amit tudunk a bolygó felszabadításáért és terjesszük az információkat. Nap mint nap egyre közelebb és közelebb vagyunk. Tudom, hogy túl sokáig tart ez az egész, de győzni fogunk.
Lynn - Nagyon szépen köszönjük, Cobra.