2020. szeptember 24., csütörtök

A Cabal eltávolítása

Eredeti bejegyzés itt:

http://2012portal.blogspot.com/2012/05/removing-cabal-normal-0.html

Fordította: MCCS

Első szakasz: Letartóztatások

A Cabal annyi kárt okozott a társadalomnak, hogy azonnal meg kell állítani. A Cabal letartóztatása az egyetlen megmaradt lehetőség. Vannak a New Age mozgalmon belül olyanok, akik ezzel nem értenek egyet, mondván, az erőszak még több erőszakot szül. Meg kell érteniük, hogy ez az eljárás nem erőszakhoz vezet, hanem megvédi az ártatlanokat a Cabal szociopatáitól. Minden egyes nap, amíg ez nem történik meg, a Cabal tettei miatt 25000 ember hal éhen. Ezért cselekvésre van szükség, amint minden készen áll, és ez eltávolítja a Cabalt a társadalomból.

Második szakasz: Ítélkezés

Az Eseményt követően a háttérhatalom tagjai börtönbe kerülnek, a külvilággal való minden kapcsolat nélkül, egymástól elkülönítve.

Ekkor kezdődik az ítélkezési eljárás az egész emberiség részvételével. Ez tömeges katarzist és drámai gyógyulást hoz az emberiség számára, mert láthatják, ahogy ezeket a bűnözőket végül felelősségre vonják tetteikért. Az emberiség egésze dönt majd arról, mi történjen ezekkel az egyénekkel, hogy elérjük az új egyensúlyt.

Néhányuknak amnesztiát kapnak. Ez elsősorban azokra vonatkozik, akik az illuminátusok közé születtek, és gyakorlatilag nem volt más választásuk, mint hogy csatlakozzanak a programhoz vagy végeznek velük. Sok jó lélek van közöttük, akik ki akarnak szabadulni. Néhányan ezt már megtették és jelenleg a Fényért harcolnak. Sokan szökni akarnak majd, közvetlenül a letartóztatások kezdete előtt. Az illuminátusok fiatalabb nemzedékei közül sokan nem értenek egyet a programmal, és néhányan titokban segítették a Fényerőket a Cabal felszámolásában. Az esemény után pszichológiai segítséget kapnak, így képesek lesznek beilleszkedni a társadalomba.

Számos Cabal-tagra nézve az amnesztia nem lehetséges. Ki kell egyensúlyozniuk korábbi cselekedeteiket. Azokat, akik képtelenek, vagy nem hajlandóak erre, eltávolítják a bolygóról.


Ennek törvényes folyamatnak kell lennie, melynek során az egész emberiség egésze hoz döntést. Semmilyen magánjellegű boszorkányüldözés nem történhet, mivel ez megfosztja a többieket a katarzistól és akadályozza az egyensúly kialakulását. Ez nem bosszú, hanem az egyensúly helyreállításának folyamata. A bosszú csapda, ami semmit sem old meg. Ne feledd, mi történt a francia forradalom idején. Az Esemény után a korábbi Cabal-tagokkal szemben tilos bármilyen magánjellegű, erőszakos cselekmény, ez a szokásjog értelmében bűncselekménynek minősül.

Harmadik szakasz: Beilleszkedés a társadalomba, vagy darabokra hullanak a Központi Napban

Azok, akik kiegyensúlyozták múltbeli cselekedeteik következményeit, megkezdik a társadalmi beilleszkedés folyamatát. Az új társadalomban nem lehet semmilyen tisztségük. Bárki, aki az új társadalomban valamilyen tisztséget szeretne betölteni, antiszociális személyiségzavar (szociopata) tesztet kell elvégeznie. Ez a teszt meghatározza, hogy képesek-e anélkül ellátni hivatalukat, hogy az embereknek kárt okoznának.

A Cabal legtöbb tagja szociopata - ami röviden azt jelenti, hogy nem képesek azokra a pozitív érzelmekre, melyek emberré tesznek minket. Ez a cikk elég jó összefoglalja azt, hogy kik a szociopaták (antiszociális személyiségzavar) és hogyan viselkednek:

http://www.mcafee.cc/Bin/sb.html

Magyarul itt: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Antiszoci%C3%A1lis_szem%C3%A9lyis%C3%A9gzavar

A Cabal azon tagjai, akiket eltávolítanak a bolygóról, Galaktikus Bíróság elé kerülnek és a Galaktikus Kódex III. szakasza alapján ítélkeznek felettük:

http://2012portal.blogspot.com/2012/04/galactic-codex-normal-0.html

Magyarul a Galaktikus Kódex videó formájában itt:

https://www.youtube.com/watch?v=Qy2wpSlQuVw&list=PLMyuAXws7tmVSrluQ_1L3FVmhyJDHNpJg&index=31

Néhányuk képes lesz elfogadni a Fényt és kiegyensúlyozni a múltbéli cselekedeteinek következményeit. Először virtuális valóság szimulációs kamrákba kerülnek, hogy megértsék, mit éreztek az áldozataik, majd megtesznek mindent, amit csak tudnak, hogy mindezt helyrehozzák. Ezután beilleszkedhetnek a Galaktikus társadalomba.

Mások nem lesznek képesek, vagy nem akarják elfogadni a Fényt, és nem egyensúlyozzák ki a múltbéli cselekedeteik következményeit. Ők helyrehozhatatlanok és a Galaktikus Központi Napba kerülnek, ahol újra struktúrálják/újraformálják őket.

Személyiségük és lelkük esszenciája alapvető elemi eszenciává semmisül az Elektromos Tűzben. A Központi Nap elektromos tüze szétbontja a kauzális testüket (a lélek hordozóját). Ezután a lélek individualizált szikrája feloldódik, minden emléke és egyéni vonása törlődik. Visszatér a Forrásba, és az evolúció új ciklusát az elejétől kell elkezdenie.

Ez a folyamat az Első Kapcsolatfelvétel előtt befejeződik. A földi Első Kapcsolatfelvétel után, mely a Galaktikus Konföderációval történik, sehol sem létezik majd több sötét egyén az univerzumban.

Magyar Cobra Csoport

Megvan a hatalmunk

Eredeti bejegyzés itt:


Fordította: MCCS

A látszat ellenére van hatalmunk. A Szabad Akarat a végső törvény ebben az univerzumban, és amikor emberek kritikus tömege dönt a bolygó felszabadításáról és ehhez elég hosszú ideig ragaszkodik, akkor ez a felszabadulás elkerülhetetlenül bekövetkezik. Ez a legmagasabb természeti törvény, a Cabalnak akarva, akaratlanul ezt be kell tartania, és át kell engednie e bolygó felszínét az emberiségnek.

Amikor emberek kritikus tömege fókuszált/összpontosított szándékkal összegyűlik, az drasztikusan befolyásolhatja a bolygó helyzetét. Az emberiség kritikus tömege 100 000 és 150 000 ember között mozog.

Körülbelül negyedmillió résztvevőt sikerült összegyűjtenünk a Béke Portál Aktiválásához 2013. augusztus 25-én, és sikerült elhárítanunk egy lehetséges szíriai katonai inváziót.

A globális tudatosság projekt, amelyet Roger Nelson vezetett a Princeton Egyetemről, tanulmányozta az összehangolt emberi tudat fontosságát, jelentőségének hatását bolygószintű események esetében és gyakorolt ​​hatását a véletlenszám-generátorokra. A projekt nem méri, hogy a hatás pozitív vagy negatív, csak a statisztikailag elvárt eredményektől való eltérést regisztrálja:


Ez a projekt minden ésszerű kétséget kizáróan bebizonyította (az esély a véletlen ellen több mint egy billió az egyhez), hogy az egységes emberi tudatnak messze nem véletlenszerű a hatása:Ez a projekt kiderítette, hogy a Béke Portál Aktiválásunk (p = 0,027) 2013 eleje óta minden egyéb eseménynél jobban befolyásolta a globális tudatot, leszámítva Nelson Mandela tavaly decemberi »halálát« (p = 0,013). Nagyobb hatása volt az előző pápa lemondásánál (p = 0,087), a jelenlegi pápa megválasztásánál (p = 0,186), a bostoni hamis zászlós eseménynél (p = 0,765) és a Szocsi olimpiánál (p = 0,202)! Körülbelül ugyanaz volt a hatása, mint a 2001-es 9/11 hamis zászló eseménynek (p = 0,031):


A p faktor azt a valószínűséget jelöli, hogy egy bizonyos esemény esetlegesen mekkora hatást generál. A bolygó felszínén a tudat globális koherenciájának meglehetősen jó mércéje. Minél alacsonyabb a szám, annál erősebb a tudat koherenciája.

Az Aion Portal Aktiválás 2013. november 23-án szintén elérte a kritikus tömeget, és kézzelfogható hatása volt az iráni békemegállapodásra néhány órával az aktiválás után. Az Aion Portal Aktiválásának az emberi tudatra gyakorolt ​​hatását itt mérjük:


A tudat koherenciáját a bolygón mindennap befolyásolhatjuk, nemcsak portál aktiválásakor. Az igazság leleplezése az alternatív médiában és a tömeges tiltakozások, ha elég hosszú ideig tartanak, a leghatékonyabb módszeri e koherencia elérésének. Amikor az igazság kritikus tömege az alternatív médián keresztül lelepleződik, elindítja a bolygó ébredésének láncreakcióját, amely a Galaktikus Impulzuson keresztül összehangolódik az Eseménnyel.

A Galaktikus Központi Nap szabad akaratunk forrása, és természetesen a Cabal nem tudja megállítani a Galaktikus Központi Napot! Nem állíthatják meg a Fény kozmikus hullámát sem, amely elősegíti az evolúció legfontosabb áttöréseinek egyre gyorsabb és gyorsabb történéseit, mely a közeljövőnkben egy mega áttörési pontba fut össze:Sokkal erősebbek vagyunk, mint néha látszik:


A fősodrású média áramszünete ellenére a tömeges tiltakozások elérték az Egyesült Államokat (az országot, ahol a legerősebb a Cabal ellenőrzése), és ez nagyon jó jel arra vonatkozóan, hogy közel állunk az áttöréshez:


Amikor ez a felismerés eljut a tömegekhez, az segít az Esemény létrehozásában.

A másik kulcsfontosságú tényező az a tény, hogy a Fednél nincs arany:


Az emberek kezdenek ráeszmélni, hogy az arany odavan:


Ismét, amikor ez a felismerés eljut a tömegekhez, ez segít az Esemény és a pénzügyi rendszer újraindításának együttes létrehozásában, mivel a fiat rendszerbe vetett bizalom kritikus tömege eltűnik.


 A képen: Ezalatt a Fort Knox alagsorában - Semmi értékeset nem lehet itt látni emberek! - 404

A cabal néhány olyan kétségbeesett lépésre szánta rá magát az utóbbi időben, mint például a bankárok "öngyilkossága" és az ukrán és venezuelai színes forradalom manipulálása a jezsuita hátterű Blackwater/Xe/Academi orvlövészek és az ő Muszlim Testvériség elnevezésű seregeik által, akik embereket gyilkoltak és erőszakot szítottak.

Érdemes tudni arról, hogy ugyanazokat a Muszlim Testvériség röplapokat, melyeket Egyiptomban osztogattak, megkapták az ukrán tiltakozók is:


Nagyon érdekes időszakba lépünk néhány nap múlva. Hadd fejezzem be egy olyan utalással, hogy a tömeges letartóztatási forgatókönyv nem az egyetlen szempont a Cabal hatalomtól való eltávolításának tervében.

A Fény győzelme közel van!

Éteri arkhón háló

Eredeti bejegyzés itt:

http://2012portal.blogspot.hu/2013/01/etheric-archon-grid-after-successful.html

Fordította: MCCS

A december 21-ei sikeres portálnyitás után az éteri arkhón háló az egyetlen fő tényező, ami visszatartja az Eseményt. Ha beindulna az Esemény, az éteri arkhónok mindenkire hatással lennének: a felszíni Fényerőket, akik az Esemény kivitelezésében vesznek részt, általánosan az emberiséget éppúgy, mint a Cabalt, és az egész az Eseményt katasztrófává változtatná.

Az éterikus arkhón hálót nagy mértékben el kell távolítani ahhoz, hogy az Esemény megtörténhessen. Annak érdekében, hogy a Fényerők sikeresebbek legyenek az éteri arkhón háló eltávolításában, létezésének még nagyobb ismertségére van szükség a lakosság körében.

Az éteri arkhón háló egy vékony réteg, ami 14 km magasságig terjed felfelé bolygónk felszínétől számítva, és 14 km mélységig lefelé a földkéregbe. Az éteri arkhón háló gerincét egy éteri hiperdimenziónális feketelyuk féreglyuk hálózat alkotja, amely több milliárd reptiliánt és amőbaszerű entitást tartalmaz. Amikor a Galaktikus Központi Napból érkező fény eltalálja ezeket a féreglyukakat, ezek az entitások kilökődnek és elkezdik támadni az összes fénylényt, akit találnak, azokat akik inkarnálódtak, és azokat is, akik a nem-fizikai síkokon léteznek. Ez az oka azoknak az energetikai támadásoknak, melyeket a fénymunkások és fényharcos tapasztalnak. A nem-fizikai Fényerők idővel el tudják távolítani az elszabadult negatív entitásokat és a Galaktikus Központi Napba teleportálják őket, ám addigra általában némi sérülést már keletkezik. Még egyszer, ha több éberség (tudatosság) van jelen azzal kapcsolatban ami valójában történik, a Fényerők hatékonyabbá válnak a védelmünkben és ezen negatív entitások eltávolításában.Az éteri arkhón hálót kis csoport arkhón vezérli, akik több millió éterikus drakonidát irányítanak (szektor parancsnokok), azok milliárdnyi reptiliánt (harcosok) ezek pedig az amőbákat (féltudatú elementál lények, akik kérdés nélkül hajtják végre a parancsokat.)

Az arkhónok a hálót fejlett éter technológiával irányítják. Az egész éteri tér 27.5 km vastagságú arkhónok által vezérelt, amit áthatottak erős elektromágnes-mező kamrákkal, amik képesek torzítani a tér-idő struktúrát a szerint a program szerint, ami az éterikus fő számítógép programja, ami az éterikus energiákat világszerte irányítja és ezzel az emberek legtöbbjét. Ezek a kamrák képesek észlelni minden pozitív gondolatot és érzelmet, és ha ezek túl erősekké válnak egy ponton túl, a kamrák jeleket küldenek az éterikus fő számítógépbe, aminek következtében szorítani kezdi az elektromágneses mezőt akörül a személy körül, aki pozitivitást él meg és hatásosan le is kapcsolják. Ha ez nem bizonyul elégnek, akkor kiegészítésként aktiválódnak az ELF kamrák, - alacsony frekvenciájú zümmögő infrahangot sugározva - ezzel lenyomva az alanyt. Ezzel együtt kiegészítő elektromos impulzusokat küldenek a solar plexus (Nap-fonat) csakrába, hogy rövidre zárják a kundalini energiát, és ezzel kikapcsolják. Ezt néha kombinálják nagyon erős elektromágneses mezőkkel is a harmadik szem csakrára célozva, hogy rendezetlenné tegyék a gondolatokat és az alanyt álmossá vagy csaknem kábulttá tegyék. Ezzel együtt erős negatív gondolatformákat vetítenek ki, folyamatosan bombázva a személy elméjét.Ettől függetlenül minden egyes személy aki megtestesül, hordoz egy energia amőba parazitát a solar plexusához kapcsolva, ami irányítani próbálja az érzelmi életét és összekapcsolódik más személyek amőba parazitáival is, hogy konfliktusokat okozzon.

Az éteri arkhónok adatokat továbbítanak az éterikus központi számítógépről egy fizikai Fekete Dobozba, ami az egyik fő olasz fekete nemes család birtokában van, emellett össze van kapcsolva a Cabal (a Szörnyeteg) fizikai központi számítógépével és össze van kapcsolva az NSA (National Security Agency - Nemzetbiztonsági Hivatal az USA-ban) központi számítógépével is. Bár a Fényerőknek sikerült egy vírust telepíteni a Fekete Dobozba, ez a vírus nem volt annyira sikeres, mint reméltük.

Az éteri arkhónok nagyon allergiásak néhány dologra. Először is a Szeretet, a Szerelem energiájára, különösen egy férfi és egy nő közötti szerelem-energiára. Amikor meglátnak egy boldog párt, el akarják pusztítani a szerelmet közöttük, mert ez a szeretet, szerelem ad erőt a nem-fizikai Fényerőknek ahhoz, hogy eltávolítsák az éteri arkhónokat és szolgáikat.

Másodjára: allergiásak az egészséges szexuális energiára. Elnyomják az emberekben ezt az energiát, és ha nem tudják elnyomni, elferdítik (perverziók.) A szexuális energia maga az életerő, és ha sikerül elnyomniuk, könnyen irányítható, birkákként élő lakosságot kapnak a bolygó felszínén.

Harmadjára: allergiásak a pozitív földönkívüli civilizációk és a Felemelkedett Mesterek energiájára. Megpróbálják elnyomni, torzítani és manipulálni ezeket az energiákat amikor csak lehet.

Az éteri arkhón háló 26 000 éve van jelen a bolygó körül, és 1996-ban rengeteg reptilián segítségével, akik a mi galaxisunkból és az Androméda galaxisból származtak, még jobban megerősítették a kongói arkhón invázió idején. 1995 végén az arkhónok megijedtek attól, hogy a Galaktikus Konföderáció tényleg kapcsolatba lép a bolygó felszínén élő lakossággal, és hogy ezt elkerüljék, megerősítették a hálót. Az akkori erősítések legtöbbjét már felszámolták, a Galaktikus Központi Napba kerültek, és a Fényerőknek különleges tervei vannak a megmaradt reptiliánokra vonatkozóan, de erről még nem beszélhetek.

Mindezt nem azért írom le, hogy bárkit megijesszek, hanem hogy az emberek tudatára ébredjenek mindannak, ami jelenleg sok emberrel történik, és hogy képesek vagyunk ezt a helyzetet átalakítani.

Az Istennői Örvény technológiát és éberségünket (tudatosságunkkal) kombinálva lehetséges feloszlatni az éteri arkhón hálót. Az Istennő örvény technológiának külön blogbejegyzést szentelek majd, és részletekbe menően elmagyarázom.

Utasítást kaptam arra vonatkozóan, hogy hozzak létre valami olyasmit, amit Éteri Felszabadulásnak hívnak. Ez egy facebook csoport lesz, melynek tagjai jelentkezhetnek, ha arkhón befolyást vagy energiatámadást tapasztalnak magukon,és a csoport többi tagja gyógyítást és támogatást küld neki. Így tarthatjuk fenn az éberséget e helyzet kapcsán. Itt kérem meg az erre alkalmas személyt, hogy lépjen elő, hozza létre és moderálja az Éteri Felszabadítás facebook csoportot. Ellátom majd további utasításokkal.

Emellett kérem, hogy azok, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a poszttraumás stressz gyógyításában, a lélek visszahívás, az energiavédelem és az exorcizmus (negatív entitás eltávolítása) területén, vegyék fel velem a kapcsolatot a cobraresistance@gmail.com e-mail címen, részletezve szakterületüket és szakértelmük szintjét. Létrehozunk egy központi csoportot, hogy végre megkezdődjön a helyzetkezelés.

A Plejádiak arra kértek, hogy még ne hozzam nyilvánosságra a Felemelkedés tervét egészen addig, amíg az éteri arkhón helyzet megoldása nem megfelelő. Elnézést a kényelmetlenségért.

Mindenesetre, a Fény győzelme!

Rövid üzenet a felszíni lakosságnak

 Eredeti bejegyzés itt:

http://2012portal.blogspot.com/2020/09/a-short-message-to-surface-population.html

Fordította: MCCS

Történt néhány drasztikus katonai eszkaláció a színfalak mögött néhány órával ezelőtt, most pedig totális háború zajlik a Galaktikus Konföderáció és a drákó flották között a holdalatti pályán, illetve teljes körű háború az Ellenállási Mozgalom és az Illuminátus Szakadár Komplexum (IBC:Illuminati Breakaway Complex) között a földalatti bázisokon. A felszínen zajló műveletekről jelenleg semmi sem mondható el, mivel minden titkosítva van még.

Habár ennek a háborúnak a végkimenetele, a drákó és az ISZK biztos veresége lesz, ennek a konfliktusnak az energiája, a felszíni lakosok között megnövekedett erőszak formájában, valamint a cabal felől, a felszínen élő emberiség irányába megnyilvánuló erőszakként, le fog csapódni a bolygó felszínén.

Két csúcspontja lesz ennek a konfliktusnak. Az első, a Mars-Szaturnusz kvadrát, szeptember 29-én 21:49 UTC-kor (23:49 helyi idő szerint), a második pedig, a Mars-Plútó kvadrát, október 9-én, 13:09 UTC-kor (15:09 itthoni idő szerint). A Fényerők mindenkit arra kérnek, aki vezettetést érez, hogy csatlakozzon az Élet Virága meditációhoz ezekben az időpontokban, hogy minimalizáljuk az erőszakot és több békességet hozzunk ebbe a helyzetbe:

https://www.welovemassmeditation.com/2019/08/daily-flower-of-life-meditation.html

Magyarul itt: https://hungarian.welovemassmeditation.com/2019/08/elet-viraga-meditacio-naponta.html

A Fényerők kérik mindazokat, akik vezettetést éreznek, hogy csatlakozzanak a naponta végzendő Élet Virága meditációhoz, a számukra megfelelő időpontokban. Ezeket a meditációkat 4 óránként végezzük 00, 04, 08, 12, 16 és 20 órakor, UTC időzóna szerint (02, 06, 10,14,18 és 22 órakor helyi idő szerint).


A Szaturnusz Chariklo szeptember 21-i együttállása jelentette e bolygó karantén helyzetének a csúcspontját, mind a planetáris, mind a c o v i d karantén tekintetében, és jelenleg a sötét erők minden egyes nappal veszítenek a bolygó felszíni lakossága feletti irányításból. Egy hétig még mindig nagy esélye van, hogy a cabal újabb c o v i d lezárásokkal próbálkozik, és mérsékelten fennáll annak is a lehetősége, hogy a cabal kikényszeríti ezeket az elkövetkező három hétben. Ezért a Fényerők megkérnek mindenkit - aki vezettetést érez -, hogy vegyen részt a napi meditációban este 9:30 UTC időzóna szerint (23:30 helyi idő szerint), hogy ellensúlyozzuk a c o v i d lezárásokat:

https://www.welovemassmeditation.com/2020/09/meditation-to-counteract-engineer-second-wave-lockdowns-daily-at-930-pm-utc.html

Magyarul itt: https://hungarian.welovemassmeditation.com/2020/09/meditacio-tervezett-lezarasok-masodik_23.html

A Fény Győzelme!

Magyar Cobra Csoport