2018. szeptember 27., csütörtök

Helyzetjelentés
A Galaktikus Központ megnövekedett tevékenysége tapasztalható, ami minden sötétség végső megtisztításához és ahhoz vezet, hogy a Galaktikus Fényháló teljes legyen, valamint hogy a Központi Faj elhozza a galaktikus magas szintű kultúrát még az olyan elmaradott helyekre is, mint a Föld bolygó.

A Galaxis egy multidimenzionális Fénymandala és a Naprendszerünk ennek a mandalának az egyik fontosabb csomópontjában található.

A Galaktikus Központi Nap megnövekedett tevékenységének következtében a földkéreg tektonikus lemezei kezdenek nyugtalanná válni.
És a tehetős "elit" egyre jobban kezd félni az Eseménytől:

https://deusnexus.wordpress.com/2018/07/27/do-wealthy-elite-fear-the-event/

Galaxis szerte, a szomszédos csillagrendszerben és a Naprendszerünkben Galaktikus Konföderációs flották sorakoznak fel a végső felszabadításért:
Sajnos s sötét erők a megtévesztés mesterei és képesek voltak arra, hogy a Galaktikus haloból - amely a Tejút galaxis szélén helyezkedik el - rendellenes plazmát koncentráljanak plazmaszálakon keresztül (Set alagútjai) a Naprendszerünkben élő lények implantátumaiba az 1996-os arkhón invázió óta egészen napjainkig. Ez volt az egyik fő oka a sok késésnek és az egyik fő oka annak, hogy a dolgok rosszra fordultak:
Az Erő ébred/Az Erőnek szüksége van még 5 percre
Ezt a problémát nemrég megoldották és most már gyorsabban fognak haladni a dolgok.
Ami még megmaradt, az a bolygó felszínének közelében lévő plazma toplet bombák, a plazma Yaldabaoth entitás fejének maradványai, valamint a sok kisebb plazmoid entitás maradványa, főleg a pókszerű plazmoid entitásoké, melyek a felszíni emberi lakosság nagyvárosaihoz kapcsolódnak.
A pókszerű plazmoid entitások kastélyokhoz, palotákhoz és a fekete nemesi családok vezetőihez kapcsolódnak energetikailag:
A fekete nemesi családok kastélyai óriási pincékkel és hatalmas föld alatti alagútrendszerekkel rendelkeznek, melyek a felszínhez közel vannak és amiket gyermekek elleni elkövetett erőszak központjaiként használnak.
A kazár negatív örvényt - amely a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger között helyezkedik el - használják fel arra, hogy adrenokróm anyagok termelésére (pszichotoxikus mérgező harcanyagok egyik csoportja - a szerk.) építsenek fel létesítményeket (figyelem, a nyugalom megzavarására alkalmas képeket is tartalmazó anyag):
A chimera és arkhón kontroll alatt álló negatív katonaság továbbra is sok földönkívülit tart fogságban rendkívül durva körülmények között, így erősítve meg a karantén Föld egyik aspektusát:
Az arkhón fekete nemesi családok arra használják Trumpot, hogy mesterségesen polarizálja az embereket a baloldali/jobboldali paradigmába és hogy elvegye a fókuszukat a probléma valódi forrásáról:
Trumpot részben a jezsuita/SMOM (Máltai lovagrend)/Gaetani tagjai irányítják:
Részben pedig (ritkán) a pozitív katonaság hírszerzésének útmutatására is hallgat. A pozitív katonaság hírszerzése taktikai módszerekkel cirógatja Trump egóját, oly módon, hogy Trump imádatra biztatnak az alternatív médiában QAnonon és más alternatív csatornákon keresztül, a Rothschildok által ellenőrzött fősodratú médiában folyó Trump kritizálással szemben. Ezáltal Trump még inkább hajlandó arra, hogy a pozitív katonaság hírszerzésének javaslatait kövesse.
A baloldali/jobboldali paradigma mesterségesen kreált. Mindkét csoportot a sötét erők irányítják. Ahogy azt már évekkel ezelőtt is elmondtam, a fekete nemesi családok és a jezsuiták a Rothschild és a Rockefeller frakciót áldozzák be annak érdekében, hogy sértetlenül túléljék az átmenetet és a jelenlegi politikai megosztottság is pontosan ezt a célt szolgálja.
A politikai baloldal (Rothschildok által irányított) inkább a liberalista luciferizmus felé hajlik, melynek alapját az a mély okkult félreértés adja a szabad akarat használatával kapcsolatban (Thelema), amit mintegy engedélyként értelmeznek ahhoz, hogy bármit megtehetnek, amit csak akarnak önző céljaikhoz. A luciferiánusok a misztériumiskolák azon kitaszítottjai, akik nem mentek át a beavatási vizsgán.
A politikai jobboldal (a Vatikán által irányított) inkább a sátánizmus felé hajlik, melynek alapelve a sötétség okkult módon való imádata. Hisznek a szabad akaratban, mint a sötétségnek való egyfajta áldozathozatalban.
A Fényerőknek egy briliáns tervük van arra, hogy mindezt megállítsák és teljes rádiócsendet kértek e tervvel kapcsolatban 2018. január vége óta.
Először fordult elő, hogy ezt a kérést nem tartották tiszteletben, amikor augusztus végén QAnon információkat szivárogtatott ki a kémműholdak meghackeléséről (Keyhole művelet). Később David Wilcock is közzétett néhány információt a Tervről a legutóbbi cikkében, de szerencsére semmi lényegeset. A Fényerők azt közölték, hogy megértik azt a lelkesedést, ami olyankor jön, amikor befejeződnek fontos műveletek, de nincs vége, amíg nincs vége és teljes mértékben csöndben kell maradnunk a Fényerők folyamatban lévő műveleteivel kapcsolatban.
Hamarosan véget ér ez a rémálom.
A Fény győzelme! 

2018. szeptember 13., csütörtök

A Felemelkedési Terv 2. rész

COBRA 2018 augusztus 15-én közölt jelentésében szerepelt a következő rész:
"Sok évvel ezelőtt az Ashtar Parancsnokság elég pontos iránymutatást adott a Felemelkedés folyamatáról egy csatornázón keresztül, akit Eric Kleinnek hívnak. Itt hallhatók e csatornázásokról készült hangfelvételek, amit a Csillag Testvériségében lévő egyik kapcsolattartó adott át nekünk:"
A hanganyagból később könyv is készült - The Crystal Stair (A Kristálylépcső) címmel, amelynek magyarra fordítása folyamatban van. Az átadott hanganyag második részét most itt olvashatjátok. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek a hanganyagnak csak egy része került be a könyvbe és a szerkesztők sem értenek feltétlenül egyet minden egyes mondatával. Érdemes olvasása közben erősen használni a belső ítélőképességünket. - a szerk.)

Fordította: Réder Ágnes és Takács AnikóAzoknak a Fénymunkásoknak a gyermekei, akik felemelkednek, és ha van gyermeked, amikor felemelkedsz, ők is fel fognak emelkedni. Fel fog gyorsulni az öregedésük, hogy elérjék ugyanazt az életkort, ahol ti vagytok, tehát figyelmeztetlek benneteket, hogy a szülőségetek napjainak vége.
Sokan fogják megtapasztalni azt, amire ti halálként utaltok ebben a világban, azok, akik nem úgy döntenek, hogy evakuálják őket az utolsó emelkedés idején. Olyan helyre viszik majd őket, ami az ő fejlődési szintjüknek felel meg. Azok, akik az evakuálást választják - itt az utolsó evakuációra utalok -, amikor minden emberi lénynek lehetősége lesz a távozásra, mindez a kataklizmák előtt történik majd, ahogy azt megjósoltuk, hogy meg fognak történni.
Azok, akiknek elég szeretet van a szívükben ahhoz, hogy felemeljék őket és átadják magukat az emelkedési folyamatnak, de még nem készültek fel a felemelkedésre, háromdimenziós hajókra fognak kerülni, és olyan bolygókra tudják őket majd elszállítani, ahol leginkább kényelmesen érzik magukat, és ahol folytathatják karmájuk véghezvitelét.
Mindazok, akik nem nyitottak az emelkedési folyamatra, hogy evakuálják őket, nagy valószínűséggel a halál folyamatát fogják megtapasztalni és a lelküket a testük nélkül fogják evakuálni. Azok, akik emberi álruhákban vannak itt, de valójában a Sötét Urak közé tartoznak, vagy máshonnan származnak, az ő sorsukról gyorsan fognak dönteni. Néhányukat visszaküldik a Központi Napba, hogy újraalkossák őket.
Sok olyan lény van a világon, akik nem ebbe a világba tartoznak, és akik káoszt teremtettek attól a pillanattól kezdve, hogy betették lábukat a bolygóra - akik rabszolgákká tették a többieket, az emberiség ártatlanabb részét, különféle hatásköreikkel, hatalmi játékaikkal és uralkodásra való vágyaikkal. Néhányuk bukott angyal.
Ezek a lények mind léteznek, és mindannyiuk sorsáról gondoskodni fognak. Jelen pillanatban nagymértékű újrarendezés zajlik az univerzumban.
Az újrarendezési mechanizmus elérte a Földet, és most a Föld újrarendezése összhangban lesz az Atya akaratával. Senkit nem fognak megbüntetni, de mindenkit oda visznek majd, ahol azokkal tudnak együtt élni, akikkel a leginkább összhangban vannak.
Tehát azok, akik Felemelkedett Lények, csak Felemelkedett Lényekkel lesznek együtt és azok, akik más dimenziós emberek, de még ártatlanok és nyitottak a növekedésre, a hozzájuk hasonlókkal lesznek, és többé nem lesznek célpontjai ezeknek a hatalmaknak és a sötét jelenlétének.
A hatalmak és a sötét jelenlét lehetőséget fognak kapni arra, hogy változtassanak módszereiken, de azokat, akik erre nem hajlandók, nagy valószínűséggel majd darabjaira bontják szét és újraalkotják őket. A léleknek is lehetősége van meghalni.
Mindezeket a dolgokat magatok mögött fogjátok hagyni. Nem fogjátok a hiányukat érezni, mert sokkal több jelenléttel és erővel lesztek telítve, és sokkal többel, mint amit hátrahagytatok, de akkor is lesz ennek az útnak egy olyan része, ami olyan, mint a távozás. Majdnem olyan, mint meghalni.
Majdnem olyan, mint amikor azt tervezitek, hogy a szokásos módon hagyjátok el a Földet, a megszokott módon, ahogy azt az emberek jelenleg teszik, testüket hátrahagyva. És ahogy ez az út egyre valóságosabbá válik számotokra, lehet, hogy úgy érzitek, hogy bizonyos szinten pont ehhez végeztek egyfajta előkészületet.
Néhányatoknak, akik olyanokkal vagytok kapcsolatban, akik nem a Felemelkedés útját járják vagy akik máshogy döntenek, meg kell birkóznotok azzal a döntéssel, hogy velük maradtok-e vagy mentek. És sokak számára ez nagyon mélyreható döntés, nagyon mélyreható ráeszmélés.
Újra rá szeretnék mutatni, hogy rendelkezni fogtok tudatossággal, tudatotokra ébredtek, a felkészüléseteknek köszönhetően, hogy teljes mértékben megérthessétek a döntéseteket - megérthessétek, mit is jelent maradni, és mit is jelent az, ha a Felemelkedés hullámain való távozást választjátok.
Tehát ez is megkönnyíti számotokra a megértést. Olyan tapasztalásban lesz részetek, mintha nem is annyira ezt a világot hagynátok el, hanem inkább magatokkal fogjátok húzni ezt a világot, mert tényleg nem fog maradni három dimenziós valóság ebben a bolygószintű tapasztalásban.
Először is azt szeretném mondani, hogy ne kritizáljátok magatokat a feltétel nélküli szeretet azon szintjéért, amelyet elértetek. Ez a játszma része, életetek drámájának része, valamint a tanulásotok része, ugyanúgy mint azoknak a tanulása és megtapasztalásai, akikről beszéltek.
Szóval ne legyetek kíméletlenek magatokkal szemben, ne bíráljátok magatokat keményen az ezzel kapcsolatos látszólagos korlátaitokért. Azt gondolom, hogy elkerülhetetlen számotokra és mindenki más számára, akik még mindig a harmadik dimenziós valóságban vannak, hogy rendelkezzenek az emberekkel való bizonyos mértékű kellemetlen élményekkel, főleg azokkal, akik nem nyílnak meg a léleknek és a felsőbb énjüknek.
Látom a frusztrációtokat. Nehéz mindezt megtapasztalni, amikor valaki annyira vágyik a békére, a szeretetre és a feltétel nélküli nyitottságra. Nem kell amiatt aggódnotok, hogy egy különleges térben vagy helyen kell lennetek. Inkább amiatt aggódjatok, hogy folyamatosan meditáltok-e és fel vagytok-e készülve, megnyitottátok-e a szíveteket és megtanultátok-e, amit meg kell tanulnotok és föltettétek-e a kérdéseiteket és részt vettetek-e csatornázásokon, bármi olyan miatt, amit arra használtok, hogy segítsen nektek.
Ha ezt teszitek, nem kell attól félnetek, hogy hátra lesztek hagyva vagy hogy nem a megfelelő helyen lesztek nem a megfelelő időben és hogy lehet, hogy bűntudatotok lesz amiatt, hogy valami rosszat tettetek. Kitörölhetitek ezeket a gondolatokat az elmétekből. Biztosíthatlak benneteket, hogy minden egyes pillanatban tudjuk, hol vagytok.
És a telihold emberekre való hatásáról is tudomásunk van. Az energiájuk ilyenkor felerősödik és ha ti a Felemelkedés útját járjátok és különösképp fókuszáltok a meditációtokban teliholdkor, az fel fogja erősíteni a meditációtokat. Ashtar erre a telihold energiájának kiaknázásaként utal.
Természetesen, ahogy azt már mindannyian tapasztaltátok, ha nem fókuszáltok, az csak még jobban megőrjít benneteket. Ezért amit az Ashtar parancsnokság megtesz vagy megtehet, az az, hogy némiképp felhasználják ezt az energiamezőt és ez egy kicsit megkönnyíti számukra a dolgokat a felemelési folyamatban. Nem tudok ennél mélyebben belemenni ebbe, mivel korlátozott a csatornázó tudományos képessége.
Ez nem jelenti azt, hogy az első hullám mindenképp teliholdkor lesz, de a helyzet jelenlegi egyensúlyát tekintve a telihold időszaka a legvalószínűbb. Az a telihold, ami felé tartunk, ami ha jól tudom, szombaton lesz, különösen erőteljes lesz, tehát mindannyian figyeljetek oda és meditáljatok ebben az időszakban, mostantól a teliholdig és röviddel utána, hétvégén. Sosem tudhatjátok.
Mondhatni, az Ashtar parancsnokság jelenleg magasabb riadókészültségben van, fentről várva a parancsot az első hullámra. Nem tudom konkrétan elmondani, milyen kritikus egyensúlyra, vagy milyen számra van szükség, ez túlságosan magas szintű megértést igényel, még részemről is, hogy meg tudjam veletek osztani, de az első hullám kritikus tömegének száma nagyban megnövekedett a néhány hónappal ezelőtti számhoz képest.
Valamint a szituációk földi síkon és a Föld energiájának átalakulása is kissé magas szintű, így azt mondhatjuk, hogy egy nagyon bonyolult egyenletről van szó, nem egy olyan egyenletről, ami könnyen megoldható, hanem olyanról, amihez szükség van a mesterelmére, az Atya mesterszámítógépére ahhoz, hogy tudni lehessen mikor van itt pontosan a megfelelő idő.
Szóval mi megteszünk minden tőlünk telhetőt, ahogy ti is, hogy felkészüljetek. Reményeink szerint bárki azok közül, akiket ismertek és esetleg felébredtek és némiképp tudatában vannak ezeknek az információknak, osszátok meg velük és vonzzatok be több önkéntest. Értelmezésem szerint ez az elsődleges kritériuma annak, amire várunk.
De más tényezők is közrejátszanak. Mondhatnánk, hogy ha nagy kataklizmák történnének, ha elkezdődne a végső kataklizma, az első hullám azonnal megtörténne. Szóval ellenőrizzük a Földön zajló változásokat is.
A Naprendszer, ahol a Föld elhelyezkedik, az Univerzum egy olyan részébe lép be most, melynek eredményeképpen drasztikus kataklizmák és pólusváltás fog történni, valamint az elektromágneses mező is megváltozik, melynek következtében a Föld belép Felemelkedési állapotába és minden életforma, mely a harmadik dimenzióban létezik, arra fog kényszerülni, hogy elhagyja ezt a helyet.
Tehát tudva ezt, mint ahogyan már régen tudjuk a valószínűségét, hogy ez végül elkerülhetetlenül - úgy mondanám -, meg fog történni minden bolygóval, akik ugyanebben a fejlődési stádiumban vannak. Ez nem valami olyasmi, ami csak a Földre korlátozódik, ez, mondhatni, egy minta, vagy program. Tehát a Föld programja a három dimenzióban véget ért.
Mihály Arkangyal szól hozzátok, vagy, hogy úgy mondjam, lényem egy része. Hadd kezdjem azzal, hogy mindannyian, akik a testetekben vagytok, a különböző érzelmi és spirituális testetekben, kapcsolatban álltok a három dimenziós életetek összes különféle aspektusával.
Ezeket a kötöttségeket kötődési szálakként foghatjátok fel, de a Felemelkedési folyamathoz szükség van arra, hogy elengedjétek ezeket a lelki kapcsolatokat felemelkedésetek pillanatában. Szükség van arra, hogy elengedjétek, mert fel lesztek emelve és ezek a kötelékek vissza akarnak majd benneteket tartani, mondhatni, lent akarnak majd tartani.
Mint a kötelek, melyek a hőlégballont tartják. És ahogy elkezdtek emelkedni tudatosságotokban tényleges emelkedéseteket megelőzően, nem kétséges, hogy elkezditek érezni - ha még eddig ez nem történt meg - ezeket a szálakat, a kötöttség e területeit és talán egyre kényelmetlenebb érzetet fognak kelteni számotokra, ahogy tudatába kerültök létezésüknek, mert nem egy kellemes helyzet ennyire kötődni a korlátokhoz.
Szóval ma este azon fogok veletek dolgozni, hogy segítsek nektek elvágni a lelki kapcsolataitokat. Újra meg szeretném ismételni, hogy nem fogjuk befolyásolni azt, ahogy szeretteitek iránt éreztek, már amennyire ez azt okozná számotokra, hogy elveszítsétek az irántuk érzett szeretetet. Valójában, legnagyobb valószínűség szerint, több szeretetet fogtok érezni.
Felajánlom szolgálatomat e területen. Felajánlom jelenlétemet, hogy segítsek nektek, amikor szükségét érzitek a harmadik dimenziós élményektől, a negativitástól való elválasztódásnak, és szükségetek van szabadságra és védelemre. Felajánlom védelmemet, bármikor hívtok.
Most vizualizáljatok egy piramist, ami teljesen körbevesz benneteket. Most szeretném, ha úgy döntötök, akkor mindannyian hívjatok engem, Mihály arkangyalt és kérjetek meg magatokban, a szívetekben, hogy vágjam el a harmadik dimenziós valósághoz kötődő lelki kapcsolódásaitokat.
Elkezdhetitek érezni, hogy visszatértek eredeti helyetekre, a piramis leereszkedik vagy bármi mást tapasztalhattok. A piramisotok felemelkedik, kinyílik alul és felemelkedik és visszatér forrásához. Kérjétek, hogy emeljen fel benneteket és kérjetek meg engem és a többi Mestert, hogy segítsenek nektek elvágni lelki kötődéseiteket.
Ha ezt rendszeresen elvégzitek, azt fogjátok tapasztalni, hogy egy kicsit könnyebbé és szabadabbá váltok tudatosságotokban, függetlenül attól, hogy milyen mértékben tapasztaljátok meg az én jelenlétem. Amikor hívtok, én veletek vagyok.
Adok nektek egy megerősítést, amit a mindennapi életben is használhattok, hogy segítsen a védelemben és a három dimenziós valóságtól való elválasztódásban.
Legyőzhetetlen védelem alatt állok az emberi teremtményekkel szemben.
Biztosan érzitek majd, hogy kevésbé vágytok a három dimenziós tudatosságra, és ez majd segíteni fog ennek a megvalósításában.
Szóval minden érzelmet, amit még mindig hajlamosak vagytok megtapasztalni és melyek inkább nehezek - harag, félelem, neheztelés és bűntudat. Arra kérlek benneteket, hogy legyetek nyitottak arra, hogy elengeditek ezeket a tapasztalatokat és megszabadultok tőlük. Nem arra kérlek titeket, hogy elemezgessétek magatokat vagy hogy bíráskodjatok magatok felett, ami azt illeti, azt kérem, hogy kezdjétek el magatokat egyre jobban feltétel nélkül szeretni, és fogadjátok el magatokat olyannak, amilyenek vagytok.
Mert az önmagatok kritika és ítélkezés nélküli feltétlen elfogadása teszi lehetővé, hogy gyengüljön bennetek az a ragaszkodás, melyhez ezek az energiák kapcsolódnak és amelyeket az energiatestetekben őriztek. Ha valamilyen oknál fogva még mindig súlyos bűntudatot éreztek, akkor gyakorlatilag körülzárjátok ezt a tapasztalást a ragaszkodással, és közben úgy érzitek, ez a tapasztalás indokolt, valami fontos dolog, amit megérdemeltek.
Azt mondom erre, hogy nem érdemlitek meg ezeket a tapasztalatokat, egyiket sem. Nincs alapos ok arra, hogy bármelyikőtök, bármiért bűntudatot érezzen, vagy fájdalmat, vagy szenvedést, vagy haragot, vagy félelmet. Nem azt mondom, hogy nem fogjátok megtapasztalni mindezt, csak azt, hogy erre nincs semmilyen alapos ok.
Nem érdemlitek ezt. Fénylények vagytok, akiket szeretünk. Isteni lények vagytok, akik sajátos céllal születtek ide. És a célok most hozzák a gyümölcseiket, ahogy egyre jobban a tudatára ébredtek a küldetéseteknek, és az isteni önvalótok előtérbe kerül, egyre inkább ellenőrzése alatt tartva a mindennapjaitokat, a döntéseiteket és a választásaitokat.
Szóval itt az ideje, hogy elengedjétek lényetek korlátolt részét, és a lehető legjobban megnyíljatok ennek a folyamatnak, és megnyíljatok Isteni önvalótoknak, feltétel nélkül engedve, hogy átáramoljon rajtatok, és ez talán képes lesz csökkenteni a szenvedést, amit még mindig magatokban tartotok, a korlátolt tapasztalatokat.
A ti szerepetek ebben igazán egyszerű. Egyszerűen azért hozom tudomásotokra a munka ezen aspektusát, illetve azért hívom fel rá a figyelmeteket, hogy egyre nyitottabbá váljatok a folyamatra és egy kicsit többet megengedjetek, mivel valójában a munkát mi végezzük, a ti Felsőbb Énetekkel együttműködve.
Ez nem valami olyasmi, amivel el kellene időznötök a meditációitokban, különösen, hogy hogyan szabadítsátok meg magatokat bármilyen konkrét érzelmi nehézségtől. Csupán arról van szó, hogy tudatában legyetek a folyamatnak, ahogy tisztán és bizalommal bontakozik ki, és ismerjétek el azt a munkát, ami történik. Arról van szó, hogy lazítsatok a nehéz energiákhoz való ragaszkodásotokon, ami bizonyos mértékben még mindig körbevesz benneteket.
A folyamatot érintő tudatosságotok teszi lehetővé, hogy rendelkezzetek azzal a bizalommal, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy méltóságteljesen haladjatok át ezen. Félelem attól, hogy nem a nektek megfelelő helyen vagytok, félelem attól, hogy letértetek az útról, félelem attól, hogy nem lesztek felemelve, félelem attól, hogy nem vagytok értékesek. Mindezeknek el kell tűnnie. Mindez felhőként vesz körül titeket.
Tehát a félelem ellenszere a bizalom és a hit, a megadás és az elfogadás. Mélységes személyes kapcsolatban kell, hogy álljatok a vezetőitekkel, velem és a többi veletek dolgozó Mesterrel, hogy át tudjatok haladni ezeken a változásokon, hogy amikor tényleg megtörténik a felemelésetek, készen álljatok rá. Ott álltok majd a bejáratnál és annyira felkészültek lesztek, hogy egészen természetes lesz számotokra az egész.
És azon a ponton nem nagyon valószínű, hogy félelmet éreztek majd, és hogy e félelem hatására meggondoljátok magatokat az utolsó pillanatban. Közben, míg a felemelkedési hullámokra vártok, míg a felemelésetekre vártok, sokkal szebb lesz az életetek, több békével és boldogsággal, kiteljesedettebb tapasztalatokkal.
Közelebb álltok majd a vezetőitekhez, képesek lesztek a szeretetük kisugárzását érzékelni, körbeölelni magatokat önszeretettel, ahol elmondhatom, hogy az érzelmi tisztulás intenzitása nem fog csökkenni. Még ennél is tovább fokozódik majd.
Mindannyian előnyt élveztek ebben a folyamatban, mindannyian - hiszitek vagy nem - nagyon tiszta lények vagytok, annak ellenére, hogy időről időre mit tapasztaltok meg az életetekben. A Földön ti vagytok a hab a tortán. Mindez meg fog történni és addig fog folytatódni, amíg eléritek azt az állapotot, ahol igazán szabadok lesztek ettől az egésztől és úgy fogjátok találni, hogy ez a nyilvánvalóan sok munka jócskán megérte az erőfeszítést.
Tehát, még egyszer: a belső vezettetésetek nagyon fontos, mert az adja nektek a hitet. A tapasztalás, az igazság megtapasztalása fogja nektek megadni a hitet és a bizalmat ahhoz, hogy keresztülmenjetek ezen az egészen és hogy megengedjétek a folyamatot. Ez meg fogja adni a szükséges elválasztódást, mert ezek a nehéz energiaminták, hogy úgy mondjam, gyakran beleívódtak a személyiségeinkbe.
Szóval úgy tűnhet számotokra, mintha a személyiségetek egy része elszakadna tőletek, vagy a lényetek egy része, és ez lehet, hogy néha egy kicsit nehéz, vagy kicsit kihívásokkal teli, néha nagyon is kihívásokkal teli. Ha elég tudatosak vagytok, képesek lesztek eléggé elválasztódni a folyamattól és akkor ott áll majd a célotok előttetek.
Mindez azért, hogy lehetővé tegyétek a veletek végzett erőfeszítéseink gyors eredményét, és hagyjátok, hogy azok a dolgok, melyeknek le kell válniuk, leváljanak, mert ez a dolguk: leválni. Ebből a szempontból minimális erőfeszítést kell tennetek, inkább legyetek nyugodtak, és hittel folytassátok az utatokat.
Mint tudjátok, sok módszer létezik, melyeket a terapeuták is használnak a harag és a különféle korlátozó érzelem elengedésére, tehát ha inspirációt vagy vezettetést éreztek, használjátok ki az ilyen a tapasztalatokat.
Higgyétek el, száz százalékig veletek vagyunk minden tekintetben. Tehát még egyszer: mindennek az eredménye az öröm. Veletek fogunk dolgozni, a gyógyító energiáinkban fogjuk megfürdetni az érzelmi testeteket. Behívhatjátok az Ibolya Lángot, Saint Germain specialitását ezzel kapcsolatban, ha nehéznek, vagy korlátoltnak éreznétek magatokat.
Sokan segítenek nektek. Mindez azon múlik, hogy megtanuljátok-e magatokat inkább Fénylényekként azonosítani, mint korlátozott lényekként. Addig a pontig fogjuk növelni a Fényt, ahol többé már nem tudjátok elkerülni. Ne aggódjatok amiatt, hogy elszalasztjátok a lehetőséget vagy hogy nem vesszük fel veletek bizonyos fontos módon a kapcsolatot életetek bizonyos fontos szakaszaiban.
Jobban fogunk kapcsolódunk hozzátok, mint valaha, bármikor, amikor szükségetek van rá, hogy segítsünk benneteket a folyamatban. Szóval fogadjátok el magatokat az egyéni folyamatotokban, engedjétek, hogy mindez megtörténjen, akármi nyilvánul meg közben, ne ítélkezzetek magatok felett. Higgyétek el, minden lény, aki előttetek ezt az utat végigjárta, minden Felemelkedett Mester, akik megtapasztalták a három dimenziós életbe születést, átestek ugyanezeken a tapasztalásokon, mint amin ti is átmentek, és néha elvesztettnek és túlterheltnek érezték magukat, máskor viszont áldottnak.
Ők a siker és a Felemelkedésük biztosítása érdekében nem tettek mást, egyszerűen csak engedték, hogy a folyamat megtörténjen, mindentől függetlenül szerették magukat és inkább az igazsággal azonosították magukat, mint magával a folyamattal, vagy a korlátozott külső tapasztalással.
Az is lehetséges, nem túl valószínű, de néhány ritka esetben lehetséges, hogy a folyamat kissé más lesz. Tudjátok, fénytestet kell létrehozni számukra, de az a célunk, hogy annyian vegyenek részt ezen az úton, amennyien lehetséges. Szóval természetesen lehetséges a nem-Fénymagok számára is, akik átadták magukat a Fénynek.
Ha használjátok a megérzéseteket és az ítélőképességeteket azzal kapcsolatban, hogy kivel osztjátok meg az információt és remélem, pontosan ezt teszitek. Ez nem valami olyasmi, aminek rendeltetésszerűen meg kell történnie, legalábbis ebben az esetben, nem kell megosztani az emberek nagy részével. Azokkal érdemes, akik nyitottak rá, és azok, akik nyitottak, a legtöbb esetben Csillagmagok, vagy lehetséges jelöltek.
Tehát az információ megosztásával kapcsolatban azt mondanám, fontos, hogy mindez napvilágra kerüljön, de mégsem fontos, hogy másokat megtérítsetek, és egyfajta hitet ültessetek el azokban, akik erre nem nyitottak. Tudjátok, inkább arról van szó, hogy megtaláljátok ezeket embereket. Természetesen intuitív útmutatást fogtok kapni arról, hogy esetleg kivel osszátok meg az információt.
Látjátok hát, milyen különlegesek vagytok, szóval hagyjátok abba, hogy úgy jöttök-mentek, mintha hétköznapi emberek lennétek. Tudjátok, kicsit más a manifesztáció, amikor valaki Felemelkedett Mester, némileg olyan, mintha valami felülről várna rátok. Arra vár, hogy újra összekapcsolódjatok. Tudjátok, önként elválasztottátok magatok a fénytestetektől, a merkaba járművetektől, annak érdekében, hogy véghezvigyétek ezt a felvállalt szolgálatot.
A szolgálat nevében, és természetesen a saját növekedésetek érdekében egyfajta áldozatot hoztatok. Ezért könnyebb számotokra méltányolni a Felemelkedést, mivel némileg emlékeztek rá, a felébredett emlékekre, ebben az esetben.
És ezért olyan bonyolult mások számára megérteni, hogy mi a csudáról beszéltek. Amint elértétek a Fénytestetekbe való Felemelkedéseteket, az mindig kapcsolódni fog hozzátok a Felsőbb Énetek csatornáján keresztül. Valójában minél nagyobb felelősséget vállaltok a saját Felemelkedésetekben, a tudatos Felemelkedésetekben, annál inkább arra fogtok eszmélni, hogy Felemelkedtek.
Mert igazából a Felemelkedés egy fokozatos folyamat, ami a végső eseményben tetőzik.
Egyre inkább a felemelkedés érzését fogjátok megtapasztalni, a tágulás érzését és szemtől szembe fogjátok találni magatokat a korlátaitokkal, ahogy azt már említettük. Ez egy jel lesz számotokra - nem azért, mert valamit rosszul csináltok, hanem valójában azért, mert minden korláton, hiedelmen és régi teremtésen túl tágultok. A tudatosság egy új területére fogtok belépni.
Szóval először is, azt szeretném javasolni, mint ahogyan már mondtuk is, hogy folytassátok a meditálást, folyamatosan hívjátok a Fénytesteteket, hogy manifesztálódjon, de mindenek felett folyamatosan, minden nap hívjatok engem, Jézust, és más Mestereket. Szánjatok erre időt minden nap, abban a formában, ahogy az számotokra a legmegfelelőbb. De egyre fontosabb, hogy erős vezettetést érezzetek belsőtökben.
Fontos, hogy legyen tapasztalatotok a számotokra kibontakozó Felemelkedési folyamatról. Ha ez csak egy újabb new age-es filozófia lesz számotokra, előfordulhat, hogy egy kevésbé direkt úton fogtok sodródni, kevésbé intenzív növekedési folyamatban a Felemelkedés felé.
Hívjatok minket, hogy megtöltsük az életeteket örömmel, mindeközben elvégzitek ezt a kurzust - ahogyan mi nevezzük -, ebben a formában kapcsolódva össze velünk, valamint úgy, ahogyan a munkátokban teszitek, ezzel látványosan megerősítve és felfokozva a kapcsolódást.
Legyetek tudatában annak, hogy terveink szerint a bolygón töltött utolsó napjaitok örömben, szeretetben, békében és izgalomban fognak telni. A bolygón töltött utolsó napjaitokat örömmel töltitek és tölthetitek majd, mert ez lesz a haszna a Felemelkedési munkának, a bekövetkező elengedési munkának, és olyan életet tapasztalhattok meg, ami könnyedebb és élvezhetőbb, a fizikai testetek létezése, az egészségetek és jólétetek pedig növekedni fog.
Valamint képesek lesztek óriási szeretet jelenléttel és gyógyító erővel összekapcsolódni magatokban, a belső munkátokban. Itt az idő tehát az örömre és az ünneplésre. Újra elmondom, ne várjatok arra a napra, hogy elkezdjétek az ünneplést. Osszátok meg egymással, segítsétek egymást. Nyíljatok meg azokra a csodákra, melyekre sor fog kerülni.
A Felemelkedett Mesterekké való képzésetek sokkal hamarabb megkezdődhet, mint ahogy Felemelkedett Mesterekké váltok. Előfordul majd, hogy az elmétek azt próbálja nektek mondani, hogy ez az egész őrültség, és sohasem fog megtörténni. Előre szólok, így amikor megtörténik, már tudni fogjátok, mert előre szóltam. Olyan ez, mintha felhőkön sétálnátok át.
Nem akarunk benneteket lebeszélni, vagy hogy túl sok energiát tegyetek ebbe. De tudjatok arról, hogy ez meg fog történni. A hiteteket próbára fogják tenni. Azoknak, akik az első hullámmal mennek, az egyik előfeltétel az abszolút hit lesz. A hit és a bizalom, amit egyre jobban ki fogtok fejleszteni, és amit kicsit próbára tesznek majd, és ha folyamatosan átmentek a vizsgán, azt fogjátok találni, hogy minden alkalommal egy kicsit Felemelkedtek. És közben örömmel vártok a nagy eseményre.
Szükség van erre, a hit ezen aspektusára, nagyon fontos, és amikor a hitről beszélek, nem a vakhitre gondolok, nem arra, hogy hinnetek kell valamiben, amit mondjuk egy csatornázótól hallottatok. Arról a hitről beszélek, ami a saját tapasztalataitokon alapszik, a saját szívetek tudásán arról, ami igaz számotokra. Tehát újra: fontos, hogy kapcsolódj magadban ehhez a Felemelkedési folyamathoz, hogy egyre inkább érezd a csodás növekedést, ami történik és ez lesz a hited forrása.
És amikor teljesen össze lesztek zavarodva, hívjatok minket, keressétek a csendet, ahol beszélni tudunk hozzátok és megosztani veletek a szeretetünket. Megvannak a módszereink és az eszközeink a veletek való kacsolódásra. Rendkívül sokat segít és igen fontos, hogy fenntartsátok a kapcsolatot a többiekkel és támogassátok egymást. Meditálhattok együtt, közvetíthettek üzeneteket egymásnak, elmehettek azokba a csoportokba, mint pl. amilyen ez is.
Ez egyfajta központ a csillagmagokat támogató csoportnak, ahogy én néha hívom. De még mi maguk sem fogjuk tudni, hogy mikor lesz a végső pillanat, csupán talán egy-két órával korábban. Ezek a követelmények, mindenekelőtt a szeretet, ahogy már említettük. És a félelem hiánya és a megadás megtapasztalása.
Ezek a legfőbb jellemzők, amiket megtapasztaltok majd. Azokban az utolsó napokban, úgy fogalmaznék, hogy nagy intenzitással élitek majd át az elengedési folyamatot, érezhetitek majd azt is, hogy az érzelmi testeitek felkavarodnak, felkavarodnak a hiedelem mintáitok és korlátaitok, minden, ami még megmaradt és amivel foglalkoznotok kell. Lehet, hogy sok mindent kell elengednetek, és ez intenzív lesz.
Ha elkezditek átélni ezeket a dolgokat, talán érdemes jobban a meditációra koncentrálni, adjátok át magatokat a tanácsainknak. Ez fel fog készíteni benneteket az emelkedésre, ha majd történik, ha majd akkor kell megtörténnie. És az emelkedés előtti utolsó órákban érezni fogjátok a kapcsolódást, érezni fogjátok a vezetőitek jelenlétét, még lehet, hogy engem is érezni fogtok majd, talán Jézust is, Sanandát, ahogyan mi hívjuk őt, vagy más vezetőket, más Felemelkedett Lényeket akikkel együtt dolgozunk.
Nem lesztek egyedül akkor. Nagymértékben fogjátok érezni vezetőitek jelenlétét és ekkor kezditek a belső békét és tisztánlátást intenzíven átélni. Ismétlem, általánosságban beszélek. De úgy vélem, ez igaz lesz a 99 százalékotokra, és nagy valószínűséggel végig érezni fogjátok belső vezetőitek jelenlétét és ebben a nyugalomban és könnyedségben nagy valószínűség szerint ösztönösen meditálni fogtok.
Vonzódni fogtok a csendes és békés környezethez, ahol átadhatjátok magatokat a léleknek, vagy élvezhetitek az önátadást, mert azokkal a területekkel lesz dolgotok, amelyekkel még a világhoz kapcsolódtok. Látni fogjátok, hogy a kapcsolataitok többé-kevésbé még mindig a helyükön lesznek, kapcsolódásaitok a földi élettel, a kapcsolataitok, és ekkor lehetőségetek lesz eldönteni, hogy feladjátok ezeket a kapcsolatokat vagy inkább maradtok.
Én őszintén azt kérem, hogy legyetek nyitottak arra a lehetőségre, hogy akkor majd elengeditek ezeket a kötöttségeket. Gondoskodni fognak mindarról, amit elengedtek, ez nem annyira fontos, mint amilyennek hiszitek, viszont ami felé tartotok, sokkal fontosabb, mint ahogy azt ebben a pillanatban tudhatnátok. És ez igazán élvezetes, ez a béke és ez az éteri típusú tapasztalás.
Habár tudatában lesztek annak, hogy még mindig a testetekben vagytok és meditáltok, vagy valami mást csináltok. És eljön az idő, amikor a vezetőitekkel üldögéltek majd a csendben, és a csendet nagy valószínűséggel egy belső, nagyon konkrét ablak látomása szolgáltatja majd, egyfajta nyílásé.
Talán úgy fog kinézni ez a nyílás mint egy kinyíló ablak, vagy átjáró, de nem lesz olyan finom/éteri mint az a fény, amit a meditációk alatt belül tapasztaltok. Ennél nyilvánvalóbb lesz. Tulajdonképpen nyitott, de csukott szemmel is látható lesz. Ennyire egyértelmű lesz.
Általánosságban véve ez lesz a tapasztalat, de ismételten mondom, ha számodra kicsit másképp manifesztálódik, nem kell, hogy elbizonytalanodj. Tartsátok meg a hiteteket és bízzatok, kövessétek az érzéseiteket. Abban a végső pillanatban ti magatok fogjátok meghozni a döntést, hogy átléptek-e azon az ablakon, vagy itt maradtok.
Azt a pillanatot megelőzően és azt követően is a vezetőitekkel lesztek, de abban az adott pillanatban, amikor átléptek az ablakon, átléptek az átjárón a fénybe, egyedül lesztek, olyan érzésetek lesz, mintha egyedül lennétek. Ezért ez a ti saját döntésetek, hogy megteszitek-e.
Spontán fog veletek ez megtörténni, tudni fogjátok, mit tegyetek, megfelelően fel lettetek erre készítve. És ahogy áthaladtok a fényen, az ablakon, talán látni fogtok a másik oldalon egy panorámát vagy egyfajta jelenetet, és látni fogjátok a vezetőiteket, akik rátok várnak, majd rögtön ezt követően újra kapcsolatban lesztek a belső vezetéssel. Ekkor lesztek felemelve.
Lesz tehát egyfajta bizalom, amit tanúsíthattok, illetve egyfajta hit is, és ezért van arra szükség, hogy átmenjetek a bizalom és a hit ezen próbáin. Ne féljetek tehát! Felmerül majd a félelem, de ennek forrása nem a Felemelkedésetekben lesz, hanem a korábbi földi megtapasztalásaitokban, amelyek felszínre törnek, hogy feloldódhassanak.
Ezzel kezdhetitek majd el, ez a Felemelkedett Mesterré való képzéseteknek a része. Elkezdhetitek most. De legelőször is, a szolgálatot magatokért végzitek, hogy magatokat gondozzátok, hogy elősegítsétek ezen az úton a fejlődéseteket, ez az elsődleges felelősségetek.
Másodsorban, akárhogy is, terjesszétek ezt az információt, tegyetek meg mindent, hogy elérje azokat a csillagmagokat is, akik még nincsenek tudatában ennek a folyamatnak, és ennek a küszöbönálló eseménynek, amelyhez, mint tudjátok, szükségünk van egy bizonyos kritikus tömegre, vagy egy bizonyos számú önkéntesre, máskülönben a Felemelkedés nem fogja elérni a szükséges hatást.
Ez egy olyan dolog, amelyet szívtől szívig lehet elérni, és csak a szív energiáján keresztül lehet ezt az igazságot átadni. Fel fogtok emelkedni, mielőtt visszatérnétek. És soha többé nem fogtok újra lesüllyedni. Nem emelkedhettek fel test nélkül.
A földi lét számtalanszor erősítette a spirituális fejlődéseteket és előrelépéseiteket. Szó sincs arról, hogy egészen a Felemelkedésetek pillanatáig semmit sem tettetek. Rengeteget tettetek számos életetekben, valamint a jelenlegiben, hogy másokat segítsetek és szeretetet osszatok, valamint, hogy a fejlődésen dolgozzatok.
Néhányan úgy érezhetik tehát, hogy elvégezték a munkát, mások pedig úgy érezhetik, hogy szeretnének még egy utolsó lehetőséget adni, hogy megcselekedjék, amit még meg tudnak. Talán lesz olyan időszak, mikor néhány óra, vagy akár néhány nap erejéig úgy érzitek, teljességgel képtelenek vagytok megbirkózni a valósággal. Újfent, ezért fontos, hogy folyamatosan kapcsolatban legyetek egymással, hogy megosszátok ezeket, mert különböző folyamatokon fogtok keresztülmenni, néha igen intenzíven is.
Segít, ha van valaki, akivel megoszthatod a tapasztalataidat, aki érti a folyamatot, amelyen keresztülmész. Azon technológiák, melyek rendelkezésünkre állnak, le lesznek hozva a Földre, a bolygó megtisztítását követően. A felemelés és a Felemelkedés folyamatában össze lesztek gyűjtve, hazavisznek majd benneteket, mert a származási helyeitek igen különbözőek. Sokan az Univerzum nagyon eltérő részeiről származtok.
Haza fogtok térni, vagy választhatjátok azt is, hogy egy ideig még a Földön maradtok Mesterként, de végezetül, miután itt minden munkát elvégeztetek, lehetőségetek lesz visszatérni a saját bolygótokra, vagy arra az otthonnak nevezett területre, ahonnan kiáradtatok, amennyiben vonzónak találjátok ezt a bizonyos manifesztálódást, vagy honvágyat éreztek általa. Néhányatok inkább a Földön fogja magát otthon érezni azután, hogy ennyi időt eltöltött már itt.
De mindazonáltal az Univerzum meg fogja nyitni kapuit előttetek, és képesek lesztek keresztül utazni az Univerzumokon, a dimenziókon, és megtapasztalni a teremtés csodáit. Ha arra vagytok hivatottak, hogy egyfajta irányító központ legyetek, ahogy ez a hely is, lesz erre a célra egy platform, (egy hajó), egy kommunikációs központ.
És a csatornázó, aki itt van, a csatornázók, akik itt vannak, egyre inkább kapcsolatba kerülnek azokkal a lényekkel, akik ezt a platformot irányítják. Másképpen azt is mondhatnánk, hogy ez a merkaba járműve annak a csatornázónak, aki hozzátok szól. Gyakorlatilag tehát mindig ott van felettetek az összes merkaba jármű.
A csatornázó elbizonytalanodott azzal kapcsolatban, hogyan is kezelje a kapcsolat ezen aspektusát ezzel a bizonyos hajóval.
Kérd és megadatik. Ez része annak a kapcsolatnak, amelyre mindannyiótokat megkérünk, hogy kapcsolódjatok a belső vezettetésetekhez. Az Ashtar Parancsnokság a nap 24 órájában rendelkezik tettre kész irányítókkal.
Minden olyan lény, akik elhagyták a testüket és a köztes létben vannak, mondhatnám úgy is, hogy egy új testre várnak. Akik nem fizikai állapotban vannak, el fognak érni egy fejlődési szintet, vagy egy megtapasztalási szintet. A saját egyéni fejlődésük alapján lehet, hogy egy másik bolygóra fognak kerülni.. 

Magyar Cobra Csoport

2018. szeptember 2., vasárnap

Keyhole (Kulcslyuk) helyzetjelentés
A Kulcs a Szabadsághoz meditációnk után felgyorsul a planetáris felszabadítási folyamat.
A Fényerők az kérték, hogy minél több olyan fizikai Rózsa Rendje csoport alakuljon meg a bolygó felszínén, akik rendszeresen hetente találkoznak, hogy megkönnyítsék az Eseménybe való átmenetet.
Itt található a már létező Rózsa Rendje csoportok listája. Ha vezettetést éreztek, csatlakozhattok hozzájuk vagy újakat is alakíthattok:
Az alábbi bejegyzésben találhatók a Rózsa Rendje találkozók instrukciói:
Hét nyelven készült el három meditáció videója a Rózsa Rendje csoporttalálkozókhoz:
Az Istennő visszatérése meditáció videói:
Az Istennő örvény meditáció videói:
A Szexuális gyógyító meditáció videói:
Az Istennő visszatérése és az Istennő örvény meditáció magyarul:
A Szexuális gyógyító meditáció magyarul:

Azért, hogy segítsünk terjeszteni az Istennői energiát szerte a bolygón, elkészült a tachion ékszerek egy speciális sorozata, Tachion Istennő Kollekció néven. Ezen ékszerek sok darabja hordozza Vénusz Rózsáját, a Rózsa Rendje szakrális geometriai szimbólumát:
Meglepő lépés, hogy a Fényerők engedélyezték az első lényeges információ nyilvánosságra hozatalát a felszíni lakosság számára 2018 januárja óta. Soha nem gondoltam, hogy ez nyilvánosságra fog kerülni.
Először Qanon tette közzé:
Majd Hal Turner:
Ez a Keyhole (kulcslyuk) Művelettel kapcsolatos, ami a Fényerők egy olyan művelete, melyben passzív/aktív ellenőrzés alá vonták a kémműholdakat és a telekommunikációs hálózat néhány más formáját.
Több mint egy éve említést tettem a műholdak passzív kontrolljáról:
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kémműholdak most már olyan képeket és adatokat küldenek, amiket a Fényerők akarnak, hogy küldjenek. A Fényerők közölték, hogy "néha a telekommunikációk és a Sigint berendezések nem fognak engedelmeskedni a fizika ismert törvényeinek". Ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy a karantén Föld ellenőrző mechanizmusának egyik aspektusát lekapcsolták.
A Keyhole (Kulcslyuk) Művelet egy másik része pedig a JP Morgan fő számítógépes rendszerében lévő számítógépes vírus frissítése, amely hatékonyan beindíthat egy globális tőzsde összeomlást és az ezzel összefüggő pénzügyi újraindítást.
Emiatt egyes források további iránymutatással szolgálnak, amit követhettek, ha vezettetést éreztek:
Ahogy azt Benjamin Fulford is közölte, szeptemberben még több változás várható:

Megbeszélést folytatok a Fényerőkkel azzal kapcsolatban, hogy még több információ lásson napvilágot és egy újabb helyzetjelentés várható egy-két héten belül.
A Fény győzelme! 
Magyar Cobra Csoport