2019. július 2., kedd

Az Élet Virága

Eredeti bejegyzés: http://2012portal.blogspot.com/2019/07/flower-of-life.html
Fordította: Nagy Kata & Antran

Az elmúlt pár hónapban, április közepe óta a Föld bolygó a gamma idővonal (Fény Beavatkozás) és a delta idővonal (Planetáris Megsemmisítés) között ingadozott.
Minden erről szóló értesülés szigorúan titkos volt, mert a túl sok fókusz a negatív idővonalra fokozná annak a valószínűségét, hogy megnyilvánuljon.
Ez alatt az idő alatt, a Fényerők a plazma anomáliának egy nagyon veszélyes, plazma toplet bombákat tartalmazó rétegét tisztították.
Ez a réteg sikeresen eltávolításra került június 21-én dél körül (GMT) és a veszély nagymértékben csökkent. Bár még mindig van néhány toplet bomba, és némi plazma / kvantum-ingadozás elsődleges anomáliát még szükséges megtisztítani, a pozitív gamma idővonal most már sokkal biztosabb.
A Fényerők június 21-i sikere sokkal frissebb pozitív, fényes plazmát hozott a Naprendszerünkbe és ez a pozitív plazma gerjesztette a mezoszférát a Föld bolygó körül a nap későbbi részében, hogy néhány bámulatos éjszakai világító felhőt produkáljon:
https://spaceweatherarchive.com/2019/06/23/extreme-noctilucent-clouds-over-europe/
A Fényerők közölték, hogy az 1996-os arkhón invázió óta először, újra Felemelkedés arkangyalok vannak jelen a Naprendszerünkben.
Egy pár nappal később szivárvány felhőhajók kezdtek megjelenni Kínában.
Hsziamenben június 24-én:

Kantonban és Nanningban június 28-án:


A Fényerők azt közölték, hogy a folyamat az Esemény felé most felgyorsult, és már nincs idő fizikai Fényszigetek építésére a Kompressziós Áttörés előtt. Amennyiben vezettetést érzel a Fénysziget munkálatok folytatására, nyugodtan tegyél így, de a fő fókusz most azon van, hogy olyan sok fényt horgonyozzunk le a fennálló helyzetbe, amennyit csak lehetséges, az átmenet stabilizálására.
A Fényerők most kezdik tisztítani a fő anomáliát, mely 1996-ban borította be a Föld bolygót.
A fő anomália az elsődleges anomáliának a kvantumhabban lévő kvantum hullámfüggvényének minden lehetséges, még nem manifesztálódott kombinációiból/zavarjaiból áll:
Kenneth Grant, okkultista tudatában volt a Széth alagútjaiból a hétköznapi valóságba kirobbanó elsődleges anomália veszélyének, sokkal az invázió 1996-os bekövetkezése előtt.
A következőt írta Az Éden árnyoldala című, 1977-ben megjelent könyvében:
(…identitás a Mélység mocsarában. Ezek az erők, melyek lendületet vettek az egymást követő eónokon át, asztrálisan ömlenek be a Fa (az Élet Fája, lásd: https://www.tarrdaniel.com/documents/Hermetika/kabbalah.html - a ford.) irtózatos oldaláról, és azzal fenyegetnek, hogy elborítják az emberi tudatot a negatív rezgések hullámaival, amelyek minden pozitív (mint megnyilvánuló) létezés alatt húzódnak meg. Ezért nem meglepő, hogy az érzékeny lelkek most rémülettel hőkölnek hátra, mert a mélység örvénylő fekete tükrében (érdekes, hogy a fekete tükör kifejezés – legalábbis manapság - a kikapcsolt képernyőre utal, amit a technológia baljós tükrének is tekintenek, lásd pl. a  Black Mirror c. sorozat – a ford.) az árnyak a kozmoszba való példátlan beáradásra gyűlnek. A hasadékot a nukleáris tevékenység hozta létre, ami megzavarta az ionok egyensúlyát, és hacsak az emberi tudatosság Köre nem alkalmazza a megfelelő kulcsokat, a másik oldalról származó erők inváziója következik.

A régiek tudtak a térben lévő repedésről, amin át egy ilyen invázió beömölhet, és több nagy Misztériumiskola is Daath-ot határozta meg, mint belépési pontot. Az Öregek mítosza, akik visszatérnek, hogy visszaköveteljék a Föld trónjait, egy nagyon ősi téma, ami az utóbbi évtizedekben nemcsak az olyan érzékeny őstehetségek fikciós írásaiban köszönt vissza, mint Arthur Machen, Algernon Blackwood, H.P. Lovecraft stb, de olyan fizikusok írásaiban is, akik tudnak az atomi és szubatomi kutatások okkult vonatkozásairól. És most végre, bizonyos ősi okkult hagyományok, különösen azok, amelyek az Élet Fájával kapcsolatosak, már másként is értelmezhetők, mint a “gonosz szellemektől” való babonás rettegés.

A Schwarschild “fekete lyuk” a térben, amelyet egy szivacshoz, vagy fánkhoz, vagy az ementáli sajthoz hasonló, féreglyukak által perforált szilárd tömeghez hasonlítanak, ad némi alapot a multimenzionális Fa anatómiájának megértéséhez. A féreglyukak a poklok, vagy rejtett járatok, melyek észrevétlenül eltörpülnek a Sepiroth (az okkult Élet Fája – a ford.) gömbjei mellett. A mélység feletti átkelés, ami a…)

A Föld bolygó felszínéhez közeli sötét, anomáliás plazmát a sötét erők trapéz-szerű nem harmonikus geometriai alakzatok és eltorzult nem euklidészi geometriák alapján rendezték el:
A sötét erők egyik fő okkultistája, Michael Aquino kifejlesztett egy rituálét, melyet a „a 9 szög ceremóniájának” hívnak , hogy érvényesítse a trapézszerű nem-szakrális geometriákat a negatív okkult rituálékban és ezt a rituálét a sötét erők széles körben alkalmazzák 1970 óta.
A nem-szakrális geometriák hálója a Mátrix felépítésének alapja, amely körbeveszi a bolygót.
A nem-szakrális geometriák ellenszere az Élet Virága:
A Fényerők arra kérnek most mindenkit, hogy használja az Élet Virága szakrális geometriát amennyire csak lehetséges.
Védelemként vizualizálhatsz arany Élet Virága gömböt az energiameződ körül:

Tehetsz Élet Virága matricákat a bolygó bármely olyan helyére, melynek gyógyulásra van szüksége:
A Fényerők erősen támogatják ezt a tervet, ahogy ezen a gabonakörön is láthatod:
Egy másik gabonakör pedig arra utal, hogy a Chimera pókokat a Központi Napba viszik:
Érdekes megjegyezni, hogy ez a gabonakör pontosan június 21-én jelent meg.
A plazmikus Chimera pókokat épp most viszik Széth alagútjaiból (sötét plazmaszálak) a Galaktikus Központi Napba.
A harmadik gabonakör azt közli, hogy a bolygó körüli Cintamani hálót a következő szinten aktiválják:
A Fény győzelme!