2020. április 13., hétfő

A fátyol

Ebben a 2012-es Cobra cikkben kiderül néhány dolog bizonyos technológiákról, amikkel az embereket tartják karanténban sok ezer éve. Ebben az évben még nem lett az emberiség tudomására adva, hogy léteznek toplet bombák, plazma sík és a chiméra, erről csak később szerez tudomást Cobra is, mikor utazást tesz a fátyolon túlra.

Eredeti bejegyzés itt:

http://2012portal.blogspot.com/2012/06/normal-0-microsoftinternetexplorer4_18.html

Fordította: MCCS

Elérkezett az idő, hogy több információt tegyek közzé az arkhónokról, mivel egy olyan időszakhoz érkeztünk, amikor eldől e Bolygó sorsa és az embereknek tisztában kell lennie bizonyos dolgokkal, annak érdekében, hogy minél jobb döntéseket hozhassanak.

Körülbelül 26000 évvel ezelőtt az arkhónok kijelentették, hogy a Föld az ő tulajdonuk és minden rajta élő lény foglyuk és rabszolgájuk. Karanténná nyilvánították ezt a bolygót és minden kimenő vagy bejövő űrjárműnek különleges engedélyre volt szüksége az arkhónoktól. Ez az oka a „be nem avatkozásnak” amiről olyan sokat hallunk. Az emberi faj évezredeken át az arkhónok túszaként élt és miután a reinkarnáció zárt ciklusának rendszerét létrehozták, ahol állandóan ugyanarra a helyre inkarnálódtak a lelkek, letargia és elkeseredettség lett úrrá az embereken. Az emlékezetvesztésnek hamarosan vége. Június 21-e után a pozitív földönkívüli fajok koordinálta mentőakciók intenzívebbé válnak.

A múltban az ember csak a felemelkedési folyamaton keresztül tudott kiszabadulni a karanténból, amelynek során el kell engedi minden kötődést az összes fizikai, éteri, asztrális, mentális valóságtól, ahol az arkhónok működhetnek. A szabadság megszerzésének alternatív lehetősége is hamarosan elérhető lesz az emberiség számára amikor más csillagrendszerekbe is lehetővé válik az utazás, amint a karantén feloldódik.
Az arkhónok kontrolljukat egy speciális technológia segítségével tartják fenn, melyet Fátyolnak nevezünk. Ez egy elektromágneses frekvenciazár az alacsonyabb asztrális és különösen az éterikus síkon, maximum 8,6 mérföld (14 km) kiterjedéssel a Föld felszínétől felfelé és lefelé, ami jelentősen megnehezíti a Fény számára, hogy a karantén alá vont Földre megérkezzen. A Fátyolt a nem-fizikai arkhónok tartják fenn. A technológiát legegyszerűbben egyfajta éterikus HAARP-ként lehetne definiálni. Ez a technológia kvantum szinten torzítja az idő/tér szerkezetét, így nagy nehézségeket okoz a pozitív földönkívüli erők meghajtó rendszerei számára. A múltban ez jelentősen akadályozta a pozitív földönkívüli fajok közeledését a bolygó felé.

Amellett, hogy távol tartotta a pozitív fajokat, a Fátyolnak van egy olyan funkciója, hogy programozza/újra programozza az embereket és benntartsa őket a reinkarnációs ciklusban. Most bemutatok néhányat a legfőbb asztrál és éteri programok közül, melyekkel az inkarnálódott embereket jelenleg manipulálják:

1) A tudatosság csökkentése és a fénytest/Mer-Ka-Ba deaktiválása. Ezt a programot éteri állóhullám rezonancia technológiával tartják fenn.

2) A szabad akarat és a pozitív kezdeményező erő blokkolása. Ezt a programot éteri infrahang technológiával tartják fenn. Ennek a hangnak egy része lecsapódik a fizikai síkon is és néhány ember hallja mint egy ilyen nagyon alacsony frekvenciájú zümmögést. Ez volt a forrása a rejtélyes hangoknak, amelyek a világ minden táján hallottak az emberek 2012 elején és nem a mély földalatti bázisok felrobbantása, ahogyan néhányan hibásan állították. Az infrahang bizonyos központokat blokkol a fizikai agyban és akadályozza a pozitív kezdeményező erőt. Ez a hang az oka annak a szokatlan fáradtságnak, amelyet sokan tapasztalnak bármiféle érthető magyarázat nélkül.

3) Az intelligencia csökkentése. Ezt erős mágneses terek előidézésével érik el az éteri agyban illetve az éteri és a fizikai agy közötti membránban és ez megzavarja a gondolkodási folyamatot. Ennek a programnak eredménye ködös emlékezet, feledékenység és koncentráció hiány.

4) Diszharmónia előidézése a kapcsolatokban. Ezt az éterikus test csakráinak a befolyásával érik el illetve disszonáns vibrációs frekvenciák előidézésével az “aurikus burok”(spirituális egyéniség) felé, ismételten infrahangok által. Ennek a programnak az eredménye a szexualitás és a szeretet mesterséges elválasztódása, a szív bezárulása, az elme túlműködése és a férfiak és nők közötti egyensúly megbomlása.

5) Szegénység növelése. Ezt úgy érik el, hogy hologramok/képek vetítenek az éteri agyba.

6) Megosztottság. Ez a program úgy működik, hogy különböző szubkultúrákat céloz meg specifikus ellentétes éterikus holografikus képekkel, és így megosztást hoz létre közöttük.

7) Étkezési szokások, elhízás. Ezt úgy érik el, hogy bizonyos hízásra hajlamosító ételek képét vetítik az éterikus agyba.

8) A mindent-látó szem. Ez egy kémprogram ami az éterikus síkról működik és figyeli minden fizikai lény aktivitását és beszámol róla az arkhónoknak.

9) Implantátumok. Ezek éteri/asztrál kristályok, amelyeket közvetlenül az inkarnáció előtt minden ember aurájába helyeztek, mivel az embernek a leszületéshez az embernek le kell ereszkednie a mentális/magasabb asztrális síkokból az alsóbb asztrál/éteri fizikai irányba. Ezek az implantátumok eltávolítják a korábbi inkarnációk emlékét, és ez a fő oka annak, hogy többnyire nem emlékszünk a múlt életre, sem az arkhón entitásaira, amelyek a bolygót uralják. Az implantátumokat kissé költői módon nevezik „a feledés fátyla” -nak.

Emellett voltak fizikai implantátumok is. A fizikai implantátumok nagyon népszerűek voltak Atlantisz idején, de Atlantisz süllyedése után ez abbamaradt. A második világháború után megpróbálták újra bevezetni a fizikai implantátumokat fizikai biochipek formájában, ezeket az emberiség nagy részének el is helyezték az oltási programok keretében. Ez a fő oka annak, hogy a WHO (Egészségügyi Világszervezet) kötelezővé tette az oltásokat. A fizikai biochipek megerősítettek egyes programokat, de körülbelül két évvel ezelőtt sikeresen eltávolították őket a teljes lakosságból egy speciális technológiának köszönhetően, amelyet a távolból is lehet alkalmazni és amelyet az Ellenállási Mozgalom fejlesztett ki. Tehát az a félelem, hogy az Új Világrend keretében a lakosságot mikrocsipekkel látnák el, nem valós, hiszen ez már korábban megtörtént, majd el is távolították őket anélkül, hogy bárki észrevette volna.

Az arkhónok újraaktiválták és megújították a Fátylat 1996 elején, miután olyan tömeges ébredések történtek a 90’-es évek elejétől, melyek a pozitív fajok közbeavatkozását realitássá tették. Ezt körülbelül 200, az asztrális és éteri síkokon történt nukleáris robbantással érték el. Ezek a nem-fizikai nukleáris robbanások hasadást idéztek elő a tér-idő szerkezetében, ami aztán sötét féreglyukakat megnyílását tette lehetővé, amin keresztül rengeteg reptilián entitás árasztotta el az asztrális és éterikus síkokat a világűrből érkezve. A Fátylat ismét újra kellet aktiválniuk 2004 decemberében, miután a 2004 júniusi Vénusz tranzitot követően tömegesen ébredtek rá az emberek az Istennői jelenlétre illetve a Plejádiak is végeztek néhány sikeres akciót a bolygó felszabadításának érdekében. Jelenleg, a 2012 júniusi Vénusz tranzit után már nem tudják újra megerősíteni a Fátylat, mivel nincsen több negatív fizikai vagy nem-fizikai lény a világűrben, akik megszállhatnák a bolygót. Így nagyon-nagyon közel vagyunk a győzelemhez.

A tömeges meditációinknak akkora sikere volt, hogy a Fátyol 70%-a az asztrális síkon és 35%-a az éteri síkon el lett távolítva. Tehát nagyon fontos, hogy folytassuk a tömegmeditációinkat, egészen addig, amíg a munka nincs teljesen elvégezve és a Fátyol hiánytalanul eltávolítva. A tervek szerint ez a május 20-21-i Rács Újraindításától számított 7 hónapon belül, azaz december 21-ig történik meg.

A fizikai arkhónokat és a fizikai cabal maradék tagjait sokkal a Fátyol teljes megsemmisülése előtt el lehet távolítani.

A fizikai és nem-fizikai arkhónoknak létezik egy terve "Doom33" ("Végzet33") kódnév alatt annak érdekében, hogy megakadályozzák a tömeges letartóztatásokat. A terv szerint, amikor a tömeges letartóztatások megkezdődnének, a nem-fizikai arkhónok okkult rituálékon keresztül megadnák a jelet a Máltai Lovagrenden (Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend, SMOM) és a 33 fokozatú szabadkőműveseken belül található legfelsőbb arkhónoknak. Ők aztán a katonaságnál és a különféle titkosszolgálatoknál, kormányszervezeteknél található embereiken keresztül kiadnák a a parancsot, hogy akkora káoszt és felfordulást idézzenek elő, amekkorát csak lehet. Ez összhangban van az Armageddon próféciákkal, amelyeket a fizikai arkhónok nagyon tisztelnek. Mindent megtennének annak érdekében, hogy lássák ezeket a próféciákat beteljesedni. Nem kell félni ezektől az elképzelésektől, mivel a Fény Erőknek részletes tervük van ezek megakadályozására.

A jezsuiták között lévő fizikai arkhónok még mindig irányításuk alatt tartják azt a ködös logikájú mesterséges intelligencián alapuló pénzügyi computer programot, amelyről Benjamin Fulford a legutóbbi cikkében ír. Az Ellenállási Mozgalom egy computer vírust helyezett el a programba a Rács Újraindításakor május 20-21-én, és amennyiben a Fényerők hadműveletei során a helyzet úgy kívánja, a pénzügyi rendszer bármikor újraindítható.

A jezsuita fizikai arkhónok hatalmuk nagy részét elvesztették az emberek fölött az 1848/49-es szabadságharcok folyamán. A legtöbbjük visszavonult az alsóbb asztrális és éterikus síkokra. Azok akik itt maradtak a fizikai síkon még mindig közvetett uralmat gyakorolnak az emberiség felett a Rothschildokon keresztül. A Rothschildok nem önállóan cselekszenek, hanem a jezsuita arkhón uraiktól kapják az utasításokat.

A 2012-es nyári napforduló egy fordulópont, amikor sok minden eldől az arkhónokról és a bolygó helyzetéről. A Sheliak időhullám grafikon az entrópia drasztikus csökkenést mutatja június 21-ig, amely e fordulópontra utal.

Magyar Cobra Csoport