2022. február 16., szerda

A keresztény misztikus Beinsa Douno próféciája - Cobra link fordítás a Felemelkedési Terv Frissítéséből

Eredeti bejegyzés itt:

https://mauihawaiitheworld.wordpress.com/2015/08/03/the-prophecy-of-christian-mystic-master-beinsa-douno/

Fordította: MCCS

Idézet Cobrától:

"Ezért monumentális társadalmi változásokra számíthatunk 2023 eleje és 2026 eleje között, vagyis másfél évvel a 25. napciklus jelenlegi napmaximuma után. Ez tökéletesen összecseng a Portal 2025-tel:

http://2012portal.blogspot.com/2020/05/portal-2025.html

Magyarul itt:

https://ellenallas1111.blogspot.com/2020/05/2025-portal.html

És Beinsa Douno próféciájával:

https://mauihawaiitheworld.wordpress.com/2015/08/03/the-prophecy-of-christian-mystic-master-beinsa-douno/ "

A fenti idézetben szereplő utolsó hivatkozás került lefordításra.


A keresztény misztikus Beinsa Douno próféciája 

Írta: Jonwoodhouse

Beinsa Douno mester (születési neve: Peter Deunov) befolyásos keresztény misztikus volt, aki Bulgáriában élt. 1886-ban született és 1944-ben hunyt el. Egy hollandiai teozófiai világkongresszuson Krishnamurti visszautasította, hogy Lord Maitreya 20. századi inkarnációjának nyilvánítsák, és azt mondta a résztvevőknek: "Ő már fizikai testben van a Földön. A Világtanító Bulgáriában van, és a neve Peter Deunov".

Amikor Yoganandát görögországi látogatása során arról kérdezték, hogy milyen szándékai vannak egy bulgáriai ásram létrehozásával kapcsolatban, kijelentette: "Eddig tudok eljutni, az Igazság Szelleme ott tevékenykedik".

Beinsa Douno egy próféciát hagyott hátra, amelyet transzban kapott. A jóslat néhány nappal a halála előtt, 1944 decemberében érkezett.

"Az emberek gondolataiban, érzelmeiben és cselekedeteiben már most is fokozatos fejlődés tapasztalható, de hamarosan mindenki alá lesz vetve az isteni Tűznek, amely megtisztítja és felkészíti őket az Új Korszakra. Így az ember, a tudatosság magasabb fokára emelkedik, ami elengedhetetlen az Új Életbe való belépéshez. Ez az, amit a "Felemelkedés" alatt értünk.

Néhány évtized telik el, mire eljön ez a Tűz, amely átalakítja a világot, új erkölcsöt hozva neki. Ez a hatalmas hullám a kozmikus űrből érkezik, és elárasztja az egész Földet. Mindazokat, akik megpróbálnak ellenállni neki, elragadják és máshová helyezik át. Bár e bolygó lakói nem mindannyian vannak a fejlődésnek ugyanazon a fokán, az új hullámot mindannyian érezni fogjuk. És ez az átalakulás nemcsak a Földet fogja érinteni, hanem a teljes Kozmosz egészét. A legjobb és egyetlen dolog, amit az ember most tehet, hogy Isten felé fordul, és tudatosan fejleszti magát, emeli rezgésszintjét, hogy harmóniában találja magát azzal az erőteljes hullámmal, amely hamarosan elárasztja őt.

A Tűz, - amiről beszélek,- amely a bolygónknak felkínált új feltételeket kíséri, mindent megfiatalít, megtisztít, újjáépít: az anyag finomodik, szívetek megszabadul a szorongástól, a gondoktól, a bizonytalanságtól, és fényessé válik; minden javul, emelkedik; a gondolatok, az érzelmek és a negatív cselekedetek felemésztődnek és megsemmisülnek. Minden, ami körülöttetek van, hamarosan összeomlik és eltűnik. Semmi sem marad ebből a civilizációból, sem annak perverzitásából; az egész Földet megrázza, és nem marad nyoma ennek a téves kultúrának, amely az embereket a tudatlanság igája alatt tartja.

A földrengések nem csak mechanikus jelenségek, céljuk az is, hogy felébresszék az emberek értelmét és szívét, hogy felszabadítsák önmagukat tévedéseikből és ostobaságaikból, és hogy megértsék, hogy nem ők az egyetlenek a világegyetemben. Naprendszerünk most a Kozmosz egy olyan régióján halad át, ahol egy megsemmisült csillagkép hagyta nyomát, porát. Ez a szennyezett téren való átkelés a mérgezés forrása, nemcsak a Föld lakói számára, hanem galaxisunk többi bolygójának minden lakója számára is.

Csak a Napokat nem érinti ennek az ellenséges környezetnek a hatása. Ezt a régiót "tizenharmadik zónának" nevezik; nevezik az "ellentmondások zónájának" is. Bolygónk évezredeken át volt bezárva ebbe a régióba, de végre közeledünk a sötétség eme terének kijáratához, és azon a ponton vagyunk, hogy elérjük a spirituálisabb régiót, ahol fejlettebb lények élnek.

A Föld most egy Felemelkedési folyamatot követ, és mindenkinek arra kellene törekednie, hogy harmóniába kerüljön a felemelkedés áramlataival. Azok, akik nem hajlandók alávetni magukat ennek az irányvonalnak, elveszítik a jövőbeni felemelkedésükhöz felkínált jó feltételek előnyeit. Ők lemaradnak az evolúcióban, és több tízmillió évet kell várniuk egy új felemelkedési hullám eljövetelére. A Föld, a Naprendszer, a világegyetem, mind-mind új irányba kerül a Szeretet impulzusa által. A Szeretet minden erők közül a legnagyobb! A pénzt és a hatalmat továbbra is úgy tiszteljük, mintha az életünk menete függne tőle. A jövőben minden a Szeretetnek lesz alárendelve, és mindenki azt fogja szolgálni. De az ember tudatossága, a szenvedésen és a nehézségeken keresztül fog felébredni.

Árvizek, hurrikánok, óriási tüzek és földrengések lesznek, amelyek mindent elsöpörnek. Bőségesen fog folyni a vér. Forradalmak lesznek; szörnyű robbanások fognak visszhangozni a Föld számos régiójában. Ahol föld van, ott víz lesz, és ahol víz van, ott föld lesz. Isten a Szeretet; mégis itt egy fenyítésről van szó, a természet válasza az ember által elkövetett bűnökre, amit az idők éjszakája óta követnek el az Anyja, a Föld Bolygó ellen.

E szenvedések után azok, akik megmentődnek, az igazi elit, megismerik az Aranykort, a harmóniát és a határtalan szépséget. Őrizzétek meg tehát békéteket és hiteteket, amikor eljön a szenvedés és a rémület ideje, mert meg van írva, hogy az igazak fejéről egy hajszál sem hullik le. Ne csüggedjetek, egyszerűen csak kövessétek a személyes tökéletességre irányuló munkátokat. Fogalmatok sincs arról a grandiózus jövőről, amely rátok vár. Az Új Föld hamarosan napvilágot lát. Néhány évtized múlva a munka kevésbé lesz megterhelő, és mindenkinek lesz ideje arra, hogy szellemi, intellektuális és művészi tevékenységeknek szentelje magát.

A férfi és a nő közötti kapcsolat kérdése végül harmóniában fog megoldódni; mindkettőjüknek lehetősége lesz arra, hogy kövesse a saját vágyait. A párok kapcsolatai a kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapulnak majd. Az emberek átutaznak majd a világűr különböző síkjain, és áttörnek az intergalaktikus térbe. Tanulmányozni fogják működésüket, és gyorsan lesznek képesek megismerni az Isteni Világot, az Univerzum Fejével való összeolvadást.

Az Új Korszak a hatodik fajé. A ti predesztinációtok (latin szó, jelentése: eleve elrendelés) az, hogy felkészüljetek rá, hogy üdvözöljétek és megéljétek. A hatodik faj a Testvériség eszméje köré fog épülni. Nem lesznek többé személyes érdekellentétek; mindenkinek egyetlen törekvése az lesz, hogy a Szeretet Törvényéhez igazodjon. A hatodik faj a Szereteté lesz. Egy új kontinens fog kialakulni számára. A Csendes-óceánból fog kiemelkedni, hogy a Magasságos végre megteremthesse a helyét ezen a bolygón.

Egy új kultúra fog napvilágra kerülni, amely három fő alapon nyugszik majd: a nő felemelésén, a szelídek és alázatosak felemelésén és az emberi jogok védelmén. A fény, a jó és az igazság győzni fog; ez csak idő kérdése. A vallásokat meg kell tisztítani. Mindegyik tartalmazza a Fény Mestereinek Tanításának egy-egy részecskéjét, de az emberi eltévelyedés szüntelen utánpótlása elhomályosítja azt. Minden hívőnek egyesülnie kell, és egyetlen alapelvvel kell egyetértenie: a Szeretetet kell minden hit alapjává tenni, bármi legyen is az. Szeretet és Testvériség, ez a közös alap! A Földet hamarosan a Kozmikus Elektromosság rendkívüli gyors hullámai fogják elsöpörni.

Néhány évtized múlva azok a lények, akik rosszak és másokat félrevezetnek, nem lesznek képesek támogatni az intenzitásukat. Így elnyeli őket a Kozmikus Tűz, amely felemészti a bennük lévő rosszat. Ezután meg fognak térni, mert meg van írva, hogy "minden test dicsőíteni fogja Istent". Anyánk, a Föld, megszabadul az emberektől, akik nem fogadják el az Új Életet. El fogja őket utasítani, mint a sérült gyümölcsöt. Hamarosan nem fognak tudni reinkarnálódni ezen a bolygón; beleértve a bűnözőket is. Csak azok maradnak meg, akikben Szeretet lakozik. Nincs olyan hely a Földön, amely ne lenne szennyezett emberi vagy állati vérrel; ezért alá kell vetnie magát a tisztulásnak. És ezért bizonyos kontinensek el lesznek merítve, míg mások a felszínre kerülnek. Az emberek nem is sejtik, hogy milyen veszélyek fenyegetik őket. Továbbra is hiábavaló célokat követnek és az élvezeteket keresik.

Ezzel szemben a hatodik fajhoz tartozók tudatában lesznek szerepük méltóságának, és tiszteletben tartják mindenkinek a szabadságát. Kizárólag a növényvilág termékeiből fognak táplálkozni. Az eszméik szabadon fognak keringeni, mint napjaink levegője és fénye. A Föld alatt valami rendkívüli van készülődőben. Egy grandiózus és teljesen elképzelhetetlen forradalom fog hamarosan megnyilvánulni a természetben. Isten elhatározta, hogy újjászervezi a Földet, és meg is fogja tenni! Ez egy korszak vége; egy új rend fogja felváltani a régit, egy olyan rend, amelyben a Szeretet fog uralkodni a Földön."

David Lorimer "Prophet for our Times" című, Beinsa Dounóról szóló könyve, 2015 szeptemberében jelent meg újra a Hay House kiadónál, Wayne Dyer előszavával.

Magyar Cobra Csoport