2017. június 29., csütörtök

Új Atlantisz Vonal

Fordította: Takács Anikó

Létezik egy igen érdekes egy vonalba rendeződése bizonyos erőhelyeknek, mely szoros kapcsolatban áll Új Atlantisz megteremtésével.
Mielőtt folytatnám mondandómat, szükségét érzem elmagyarázni, mit is értünk Új Atlantisz alatt, valamint beszélnék kicsit a történelméről. Az Atlantisz nevet egy fényvilág megteremtésének, egy a dualitáson felülemelkedő, új társadalomnak a leírására használjuk. Az effajta társadalom első mintája több ezer évvel ezelőtt a Plejádokon horgonyzódott le. A bolygóról, ahol az első Atlantiszt alapították, Moldavit kövek érkeztek, melyek az első Atlantisz idején végzett kísérletek okozta robbanás következményei, így ebből kifolyólag kapcsolatot tartanak fenn Atlantisz megteremtésének energiaszálával.

Második Atlantiszt a Föld bolygón jött létre, fő lehorgonyzási pontja pedig azon a kontinensen volt, mely az Észak-Atlanti-óceán területén helyezkedett el, az Azori-szigetek környékén. Eredetileg ez egy színtiszta Fénytársadalom volt, melybe a későbbiekben beszivárogtak a sötét erők, konfliktusokat szítottak, mely végül a földi börtönidők kezdetét eredményezte 26.000 évvel ezelőtt, valamint az atlantiszi kontinens elsüllyedéséhez vezetett 13.000 esztendeje.
Az elmúlt 13.000 évben a Fényerők életben tartották a lángot, és hosszútávú terveket dolgoztak ki az Új és Végső Atlantisz megteremtéséhez, ha egyszer a sötét erők teljes mértékben eltűnnek és az egész világ újra Fényben élhet.

Az egyik legjelentősebb lehorgonyzási pont az elsők közül a Földközi-tenger keleti részén helyezkedik el, mely atlantiszi gyarmat volt, majd mikor az Atlantiszi kontinens elsüllyedt, az atlantiszi fénycsoportok közül néhány azon a területen telepedett le, főként Egyiptom és Izrael környékén.
Ezen csoportok generációkon keresztül fenntartották örökségüket, különösképpen az Esszénusok csoportja, amely Dávid és Salamon király, majd később Jézus és Magdolna mögött állt, és Magdolnán keresztül juttatta el hagyatékát Franciaországba, mely a Templomosrend, a Cathar és a Sion-rend létrejöttéhez vezetett, akik aztán nemzetközi szinten szétszóródtak, és a sötét erők elnyomása és beszivárgása ellenére is ezeken a hosszútávú terveken munkálkodtak Új Atlantisz megteremtése érdekében.
St. Germain/Francis Bacon e csoportokból emelkedett ki és dolgozott szorosan együtt a Fény templomosokkal.
Visszatérve az erőhelyek egy vonalba rendeződéséhez, ennek a vonalnak az egyik központja a Párizs mellett található Versailles-i kastély. Szoros kapcsolat áll fenn e hely és St. Germain között, aki nagyon aktívan tevékenykedett ezen a helyen, különösen az 1700-as években, próbálta új eszmékre, reformokra ösztönözni a királyi udvar köreit, kapcsolatban állva az eredeti szabadkőműves hálózatokkal (mielőtt a sötét erők beszivárogtak közéjük, még nagyon erős kapcsolatban voltak a Fénnyel). Többek között azon is dolgozott energetikailag, hogy az udvar néhány tagját beavassa az Istennő misztériumaiba, legfőképpen Lamballe hercegnéjébe. E beavatások energiája különösen erős a Szerelem temploma körül Kis-Trianonban, mely a királyné lakrésze volt, aki közeli barátságban állt Lamballe hercegnével.
Látni fogjuk, hogy ez az Új Atlantisz vonal szoros kapcsolatban áll St. Germainnel, aki természetesen az egyik legfőbb szereplője az Új Atlantisz megteremtéséért folyó munkálatoknak.
A Versailles-i kastély a fő tengely mentén épült:

Ha kelet felé meghosszabbítjuk ezt a vonalat, pontosan a jeruzsálemi Szikla-mecsetnél fogunk kikötni, mely a fő történelmi horgonypontja néhány atlantiszi fénycsoportnak, melyeket már korábban említettem (Esszénusok). A távolság Versailles és Jeruzsálem között kb. 3333 km.
E vonal mentén még egyéb nagyon érdekes helyszíneket fedezhetünk fel.

Svájc különösen erős Fény Templomos kapcsolatokkal rendelkezik:
Azután pontosan áthalad Velencén, a központi Istennő örvényen és a Fénycsoportok horgonyán, ahol is St. Germaint az Istennő misztériumokba beavatták:

Fontos megjegyezni, hogy szintén keresztülhalad Görögországon, az ősi atlantiszi csoportok egy másik erős horgonypontján. Pontosan az észak-görögországi Alexandrián fut keresztül (Nagy Sándor kapcsolatban állt az atlantiszi örökséget őrző csoportokkal), majd Számos szigetéhez (Püthagoras otthona) közel halad tovább, Híosz szigetén keresztül, mely egy erős örvény, gazdag történelemmel és különleges geológiai vonásokkal.

Versailles-hoz visszatérve, ha nyugati irányba hosszabítjuk meg a vonalat, pontosan a Fehér Ház előtt álló Obeliszknél kötünk ki Washingtonban.
Ez azért különösen jelentőségteljes, mivel St. Germain jelentette az eredeti Amerikai Egyesült Államok létrehozásának fő erejét, melyet ő Új Atlantisz első horgonypontjaként álmodott meg. Nagyon szoros kapcsolatban állt az USA eredeti alapítóival, akik Washingtonban tevékenykedtek. Sajnálatos mód ezek után az USA-ba keményen beszivárogtak a sötétek, de mihelyt eltávolítják őket, az USA-ban újra eljön a reneszánsz és Új Atlantisz ott fog kivirágozni, köszönhetően annak a mintának, és víziónak, melyet St. Germain, valamint a vele dolgozó Fényerők horgonyoztak le.
Versailles és a Washingtonban álló Obeliszk közötti távolság 3333 tengeri mérföld.
A vonal tökéletes pontossággal halad keresztül az észak-keleti part összes főbb városán, Bostonon, New Yorkon, Philadelphián, valamint Washingtonon:

Long Island nyugati részén is áthalad, nagyon közel ahhoz a Szerelem Kápolnához, mely az eredeti versailles-i Szerelem Temploma mintájára épült, amely pedig a fő horgonypontja volt azon Istennő beavatások energiájának, melyeket St. Germain a francia udvarban tartott:
Azután még keresztül megy nevezetesen Asheville NC-n, mely szintén egy erős örvény, majd ezt követi a Georgiában található Atlanta(isz).
Ezek után pedig áthalad Mexikón, az ősi atlantiszi csoportok egy másik erős horgonypontján, nevezetesen Tulán, a Tolték birodalom ősi fővárosán. A piramis tetején álló híres szobrokat általában "atlantisziak"-nak hívják.

Érdekes lehet megjegyezni, hogy a vonal az angliai Cornwallon is áthalad, mely Artúr királyt körülvevő Fénycsoportok fő horgonypontja, valamint a kanadai Új-Skócián is, mely a Fény Templomosok és St. Germain/Francis Bacon erős horgonypontja (Oak Island).
Tisztázandó azonban, hogy nem azt állítom, ezek Új Atlantisz kizárólagos helyei, rengeteg egyéb erős hely található e vonaltól eltekintve is. Ez csak egy különös vonal, mely igen erősen kapcsolódik Új Atlantiszhoz.
Horgonyozzuk vissza a Fényt a rácsba, hogy ismét le tudjuk horgonyozni Új Atlantisz mintáját. Javasolnám, hogy ássunk el minél több Cintamani követ e kijelölt vonal mentén bárhol, valamint folytassuk a kövek elásását a Földön mindenhol, míg végül elérjük az áttörést.


A Fény Győzelme!
Magyar Cobra Csoport