2019. január 16., szerda

A Fény Visszatérésének Aktivációja – interjú Cobrával (2019. január 14-i rádióadás)

Eredeti bejegyzés: https://www.returntoyourtruth.com/single-post/2019/01/13/Bigger-than-Aug-2017-Solar-Eclipse-DROP-EVERYTHING-Latest-from-Cobra--Jan-20th21st-Lunar-Eclipse-Mass-Meditation-Briefing
Fordította: Takács Anikó 

ISMERETLEN FÉNYHARCOS 
Oké, Cobra, egy asztrológus barátom teljesen kiborult, mikor megpróbálta kiértékelni ennek a holdfogyatkozásnak az összes, az átlagnál nagyobb számú aspektusát, összesen húsz aspektusról beszélünk, ahogy azt már a blogodon is említetted...Aztán amikor elkészítette a holdfogyatkozás Eseményének numerológiai elemzését is, majd kombinálta azt az asztrológiai elemzéssel, még jobban kiakadt. Azt mondta, hogy ez az év lehet az, amelyre mindannyian annyira vártunk. A szenzációhajhászatot elkerülve...egyetértesz azzal, hogy nagy valószínűséggel végre szélesre tárul az a bizonyos kapu valamikor ebben az évben? Főleg, ha a tömegmeditáció részvételi aránya a megszokottnál magasabb lesz?
COBRA
Alapjában véve, semmilyen módon nem foglalkozom semmiféle jóslással, mert úgy gondolom, hogy az emberek túlságosan a végső kimenetelre fókuszálnak - arra, hogy mikor fog megtörténni az Esemény - mindenki ezt találgatja. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy szervesen együttműködünk és hozzájárulunk az egész folyamathoz. Nem csupán arról van szó, hogy egy külső esemény történik velünk. Nem passzív megfigyelők vagyunk, hanem ennek az egésznek a társteremtői. Tehát szerintem rossz kérdés, hogy mikor fog megtörténni az Esemény.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Igen, ezzel mindig is egyetértettem - ami a "hagyjuk a várakozók klubját és fókuszáljunk a tettekre a jelenben" teljes témakörét illeti -, azt hiszem. Hát, jó.. hadd folytassam rögtön az aspektusokkal. Melyik az a néhány fő aspektus a húszból, amelyet a bolygók és kisbolygók képeznek ezen a grafikonon a Galaktikus Központtal, mint például a Plejádok és a Szíriusz?
COBRA
Tulajdonképpen ez a grafikon néhány olyan konfigurációt tartalmaz, amit szeretnék megemlíteni. Az első a Nagy Kereszt konfiguráció, ami rendkívüli feszültségbe hoz sok bolygót, melynek megoldása egy óriási áttörés. Ez az áttörés nem előre meghatározott - hogy hogy fog megtörténni vagy hogy mi lesz pontosan az áttörés -, de mindenképp lesz egy hirtelen és intenzív energialöket, ami belép a planetáris helyzetbe. Aztán itt van a Galaktikus Központ sok aspektusa is, valamint a Plejádoké és a Szíriuszé. Szóval sok bolygó és kisbolygó aktiválja ezt a három Csillagkaput. Ez azt jelenti, hogy ez a három Csillagkapu nagyon aktív lesz az egész folyamatban a Fény Visszatérésének Aktivációja meditációnk és a holdfogyatkozás során. Egyenként is megemlíthetném ezeket az aspektusokat, de ezek elég technikai részletek, nem gondolom, hogy fontos lenne. De ha akarod, megnevezhetek néhányat. Tőled függ.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Igen, de akkor csak néhányat, mert van belőlük összesen húsz...szóval csak egy párat nevezz meg a lényegesebbek közül, amely szerinted segít majd az embereknek felfogni, vagy megérteni.
COBRA
Nos alapvetően a Pallas fényszögben lesz a Galaktikus Központtal, a Merkúr fényszögben lesz a Galaktikus Központtal, a Chiron fényszögben lesz a Galaktikus Központtal, az Uránusz fényszögben lesz a Galaktikus Központtal, a holdcsomópont fényszögben lesz a Galaktikus Központtal. Szóval ez csak néhány azok közül, melyek a Galaktikus Központot indítják be. Aztán a Hold fényszögben lesz a Plejádokkal, a Nap is fényszögben lesz a Plejádokkal, a Chiron fényszögben lesz a Plejádokkal, az Uránusz fényszögben lesz a Plejádokkal. A Mars fényszögben lesz a Szíriusszal, a Szaturnusz fényszögben lesz a Szíriusszal, a Vénusz fényszögben lesz a Szíriusszal, a Jupiter fényszögben lesz a Szíriusszal, a Neptun fényszögben lesz a Szíriusszal és így tovább. Alapvetően a grafikonon szereplő szinte összes bolygó és kisbolygó fényszögben lesz az említett három Csillagkapu egyikével, ami elképesztő. Ez egyszerűen egy nagyon erős konfiguráció. Mindezek tetejében itt van a Nagy Kereszt is, ami szuperintenzív.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Igen, ez egészen ámulatba ejtő, ahogy ezek mind egyesülnek ebben az egyetlen hatalmas MOST pillanatban, amely, emberek, óriási lehetőséget jelent számunkra...ami ennek az interjúnak a fő témája, hisz a holdfogyatkozásról és minderről az aspektusról beszélgetünk. És mit jelent az, hogy beindítják a Galaktikus Központot, ha lehet így fogalmaznom?
COBRA
Ez azt jelenti, hogy minden egyes asztrológiai aspektus egy rezonanciamezőt teremt szerte a Naprendszerben. És ha van egy aspektus, az egy átjárót teremt az adott csillagkapuból, az egész Naprendszeren keresztül a bolygó felszíne felé. Tehát az, hogy ez a három csillagkapu aktiválódik, azt jelenti, hogy három különböző hiperdimenzionális plazmaáramlat van, ami meg fogja nyitni az utat a Galaktikus Központ, a Plejádok és a Szíriusz energiái számára, hogy keresztüláramoljanak a Naprendszeren és elérjék ennek a bolygónak a felszínét.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Hűha. Ez óriási! Rendben, ez nagyon ígéretes! Ok...Mit jelent az, amikor egy bolygó, vagy kisbolygó fényszögben áll nevezetesen a Szíriusszal? Ez arra utal, hogy a szíriusziak azon a ponton több részt vállalnak a bolygó felszabadításában, mint más bolygókról származó lények, vagy mit tudnál ezzel kapcsolatban nekünk mondani?
COBRA
Ismétlem, a Szíriusz csillagkapu energiája ezen a plazmán keresztül kezd majd el áramolni, úgy mondanám, hogy egy hiperdimenzionális csövön keresztül a bolygó felszíne felé. És természetesen a szíriusziak, mivel ők sokkal inkább összhangban vannak ezzel a bizonyos csillagrendszerrel, ők rendkívül aktívak lesznek, ugyanígy a plejádiak is aktívak lesznek, mivel ugyanez a helyzet a Plejádokkal is. Valamint a Központi Faj is nagyon aktív lesz. Tehát azt mondanám, hogy a kulcsfontoságú pozitív földönkívüli fajok közül három rendkívüli módon érintett lesz ebben a bizonyos aktivációban.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Ez remekül kapcsolódik a következő kérdésemhez, amely a Plejádi Alcyon Csillagkapuhoz kötődik. Akkor ez is egyike azon csillagkapuknak, amelyek aktiválódni fognak a holdfogyatkozás idején?
COBRA
Igen, ugyanarról az alapelvről van szó.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Rendben! Részint, hogy tudatos felvilágosítást tudjunk adni az embereknek múltbéli tapasztalataikkal kapcsolatosan... van energetikai összefüggés a hatalmas és kulcsfontosságú 2012. december 21-i napforduló és e között a január 21-i holdfogyatkozás között?
COBRA
Nincs közvetlen összefüggés a kettő között... teljesen más energiákról van szó, teljesen más konfigurációkról és teljesen eltérő a háttere az egésznek.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
De arányait, hatókörét, valamint következményeit tekintve...valami olyannak nézünk elébe, ami ha úgy tetszik, azonos szinten van a 2012. december 21-ivel?
COBRA
Igen, azonos szinten van. Igen.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Rendben, mindenki jegyezze tehát meg! Ezért van szükség arra, hogy mindenki csatlakozzon e hónap 20-án, 21-én a tömeges meditációhoz. Gondoskodj róla, hogy te is ott légy! Volt valamiféle időmanipuláció? Csak egy példa....Thomas Williams beszélt egy 4 évet felölelő időhurokról, amely megakadályozhatta, hogy meglássuk azokat a változásokat, amelyek 2012. decemberében fizikai szinten történtek? Tudsz erről valamit?
COBRA
Nem, ez nem igaz.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Van bármiféle energetikai összefüggés e között az Amerika egészét lefedő 2019-es teljes holdfogyatkozás, és az USA egészét átívelő 2017. augusztusi Teljes Napfogyatkozás között? Van rá esély, hogy fogjuk azokat az energiákat és most kiterjesztjük a változásokat? 
COBRA
Nos tulajdonképpen igen, van összefüggés. A 2017. augusztus 21-i meditáció az USA fölött végbemenő teljes napfogyatkozáskor beindított egy bizonyos folyamatot, ami egészen mostanáig zajlott és most egy magasabb szintre emeljük ezt az egész helyzetet. Hogy úgy mondjam, átmentünk a vizsgán és most ezt a következő szintre terjesztjük.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Remek! Ezt jó hallani! Akkor csak hogy tisztázzuk, ha a meditálók kritikus tömegét elérjük, akkor azzal azonos szintű áttörést eredményezhetünk, mint amit tavaly, 2017. augusztus 21-én értünk el a Teljes Napfogyatkozás idején? Egyetértesz ezzel?
COBRA
Tavalyelőtt volt. 2017-ben. Most 2019-et írunk. De valójában ez alkalommal jelentősebb hatásra számítunk.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Tessék, emberek! Ezt kapjátok ki! Itt van, tessék...Cobra megerősítette! Egyes emberek azt állítják, "ha meg van írva a csillagokban, akkor meg fog történni", ami azt jelenti, hogy nekünk nem kell erőlködnünk, úgymond, hogy elérjük a kritikus tömeget. Először is, egyetértesz ezzel?
COBRA
Ha meg van írva a csillagokban, akkor ott is marad. Ha azt akarjuk, hogy megtörténjen, akkor fizikai tettre van szükség.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Rendben. Miért kulcsfontosságú, hogy igazi egységes módon vegyünk részt a meditációban a bolygó felszínén, hogy a dolgok gyorsabban, és simábban történjenek meg?
COBRA
Mert az átalakulásnak, az áttörésnek a felszíni lakosságon keresztül kell megtörténnie. Ha meg akarjuk tapasztalni ezt az átalakulást a felszíni lakosságon keresztül, akkor olyan emberekre van szükség a felszínen, akik lecsatornázzák az átalakulás energiáit. Nincs más módja. Egyszerűen nincs más mód erre.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Rendben. Akkor úgymond zöld utat adunk a változásnak, és beleegyezésünket adjuk az Aranykor megtapasztalásához, vagy van valami ezoterikusabb vonatkozása is, ahogyan a testünk, a DNS-ünk, és az energetikai rendszerünk dolgozik a csillagkapukkal a holdfogyatkozás idején?
COBRA
Nos alapvetően a holdfogyatkozás az idő nélküliség pillanata. Egy olyan pillanat, amikor közvetlen kapcsolat van az ötödik és a magasabb dimenziókhoz. Ez a szabad akaratból való döntés pillanata. Ez az a pillanat, amikor lehetséges a kvantumugrás. Felhasználhatjuk a holdfogyatkozás energiáját arra, hogy meghozzunk egy döntést, hogy beindítsunk egy kvantumváltást a tudatosságunkban és a manifesztációs folyamatunkban. Bolygószinten pedig egy kvantumugrást fogunk hatékonyan teremteni a planetáris helyzetben és azt mondanám, hogy bizonyos új folyamatok lesznek bevezetve abban a pillanatban, melynek a részleteiről még nem beszélhetek.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Igen, értem. Emberek, ez megint csak kiemeli a cselekvés és a részvétel jelentőségét azon a sorsdöntő és kulcsfontosságú napon. Hogyan tudják a chimera tagjai és az arkhónok megzavarni mindazt, ami feltételezhetően történni fog? És a bolygó felszínén meditáló emberek hogyan tudják ezt ellensúlyozni, valamint biztosítani, hogy ami "meg van írva a csillagokban", az valójában meg is történjen, a legteljesebb mértékben?
COBRA
Alapjában véve a chimera vagy az arkhónok lebeszélik majd az embereket arról, hogy aznap meditáljanak, úgy, hogy a gyenge lélektani pontjaikat nyomogatják, más dolgokra terelik figyelmüket, elfeledtetik velük, hogy meditáció van, elveszik a kedvüket a részvételtől. Ez a fő stratégia, amit alkalmaznak. Ismétlem: háború van. Ez nem egy piknik. Így azok, akik meditálnak, a győzelem felé mozdulnak, a felszabadulás felé. Mindenki számít, aki részt vesz. Nem ígérhetek gyors eredményeket. A bolygón lévő helyzet sokkal keményebb, mint ahogy azt bárki is gondolta. Ezért addig kell előre nyomulnunk, amig végül sikerül. Ennyit tehetünk. Nincs más, amit tehetünk.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Nagyon jól beszélsz! Jól mondod! Rendben! Van még a történetnek további része is, ami multidimenzionálisan történik, ha elérjük a meditációban a kritikus tömeget? Például vannak multidimenzionális verzióink, akik a létezés más síkjain vesznek részt ebben az akcióban?
COBRA
Igen, természetesen. A fizikai tudatosságunk gondoskodik az aktiváció fizikai aspektusáról, míg a felsőbb énünk és lényünk felsőbb aspektusai gondoskodnak ugyanennek az aktivációnak a magasabb dimenziós aspektusairól, vagyis minden le van fedve, minden átalakulás alatt van.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
És minden feltárul és felszabadul a lehetőségeink tekintetében, amikor a fizikai részvétel igazán tudatosan és szándékkal történik, így van?
COBRA
Igen, így van. Pontosan.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
A fizikai részvételnek meg kell ahhoz történnie, hogy beindítsuk a multidimenzionális aspektusokat? Csak hogy elkerüljük a félreértéseket.
COBRA
Igen, természetesen. Meg kell történnie a fizikai részvételnek, ha be akarjuk indítani a bolygó felszínét érintő multidimenzionális átalakulást.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Rendben, tessék, emberek! Kristálytisztán hallottátok! Akkor tehát, az Uránusz szögben áll a Nappal az alapok 4.házában (ugyanakkor a Holddal szembenállásban), ez annak az ideje, amikor az átlagemberek hirtelen átbillennek és sokkal könnyebben "összerakják a képet" és elkezdődik a tömegek felébredése?
COBRA
Azt mondanám, hogy az úgynevezett csillagmagok közül azoknak, akik eddig a pontig nem ébredtek fel, hirtelen AHA élményben lehet részük és hirtelen felébredhetnek erre a magasabb realitásra és a bolygón lévő helyzet állapotára. Ezenkívül a tömegek is részesülhetnek valamiféle felfedésben a tömegmédián keresztül. A színfalak mögött folyik a dolgok előkészítése, melyekre lehet, hogy abban az időben fog fény derülni.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Igen, emberek, és ehhez szükség van a mi támogatásunkra, szerintem a Földi Szövetségnek szüksége van a segítségünkre, hogy ezzel elő tudjanak állni. Nagyon fontos szerepünk van, sose feledjétek! Rendben! És hogyan kapcsolódhatunk a Szíriuszi Csillagkapuhoz és a Plejádi Alcyone Csillagkapuhoz és hogyan használhatjuk ezeket arra, hogy Forrás Energiát hozzunk be a Galaktikus Központi Napból? Más szóval, hogyan kapcsolódhatunk energetikailag ezekhez a Csillagkapukhoz?
COBRA
A leghatékonyabb módja, ha tiszta éjszaka van. Ki kell csak menni és kapcsolódni, figyelni, megfigyelni a Szíriuszt és a Plejádokat. Mindkettő látható jelenleg az északi féltekéről, így nem túl nehéz ezt megtenni a következő hat, hét vagy nyolc éjszaka során, magát az aktivációt megelőzően.
(Egy kis segítség, aki annyira nem tájékozott az esti égbolton. - a szerk.)

ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Fantasztikus! És hogyan segíti a hozzájuk való kapcsolódásunk, hogy minél több Forrás Energia érkezzen a bolygó felszínére?
COBRA
A Szíriuszi és a Plejádi Csillagkapu a Forrásenergia két fő forrása, természetesen különféle dimenziókon keresztül megszűrve, melyek segítenek a planetáris felszabadítás folyamatában.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Természetesen. Rendben. A meditációról szóló bejegyzésedben említetted, hogy patthelyzet áll fenn a Fényerők és a Sötétek között a bolygó felszínén. Milyen példákat tudsz felhozni ezzel a patthelyzettel kapcsolatban, amiknek az emberek nincsenek, vagy nem lehetnek tudatában? Például, mindannyian tudjuk, hogy a cabal média egy bizonyos fokú ellenőrzés alatt tartja az emberek tudatát, amely megosztottá teszi a tudattalan többséget. Mi van még, amiről beszélhetsz?
COBRA
A fő patthelyzet természetesen a toplet bombák. A toplet bombák a fő oka annak, hogy miért nincs jelenleg közvetlen akció. A másik patthelyzet, amit meg szeretnék említeni, az az implantátumokkal kapcsolatos helyzet. A legtöbb ember elutasítja a felébredést, egyszerűen azért, mert annyira erősek az implantátumaik. A harmadik aspektus pedig, ami nagyon aktív, az az a félretájékoztatás vagy dezinformáció, ami az interneten terjed. Elmondanám, hogy jelenleg bármi, ami az alternatív médiában megjelenik, annak 80%-a félretájékoztatás. Az embereket pedig egyszerűen olyan sok nem bizonyított állítással bombázzák az alternatív médián keresztül, hogy az egész dolog elveszítette jelentőségét és tulajdonképpen eltereléssé válik.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Jó meglátás. Valóban fontos, hogy beszéljünk erről és tudatában legyünk mindezeknek. Természetesen, emberek, ez nem azt jelenti, hogy ne foglalkozzatok azokkal az információkkal, amikkel találkoztok. Mi is minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy pontos információkat osszunk meg és mondanom sem kell, Cobra is megtesz minden tőle telhetőt. Az amerikai kontinenst régóta az "új világnak" tekintik, legalábbis a nyugati civilizációkban és gondolom, hogy ez a terület rendelkezik a legtöbb atlantiszi energiával is. Aztán itt van az a tény is, hogy a holdfogyatkozás maximuma egészen Afrika nyugati partjáig el fog érni. Ez azt jelenti, hogy felszínre fognak kerülni és összeomlanak a megoldatlan atlantiszi energiák remélhetőleg utolsó rétegei, hogy megtisztíthassuk a meditáció alatt, a holdfogyatkozás idején?
COBRA
Nem értek azzal egyet, hogy az amerikai kontinens rendelkezik a legtöbb atlantiszi energiával. Egyike azoknak a helyeknek, ahol atlantiszi energia van és ez a bizonyos aktiváció nem annyira kapcsolódik a megoldatlan atlantiszi energiák megtisztításához. Valami mással kapcsolatos.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Rendben. És felfedheted miről van szó?
COBRA
Nem.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Volt annak valami oka, hogy a meditáció időpontjának szempontjából a meditáció asztrológiai grafikonját New York felett készítetted el? Esetleg New Yorknak különös jelentősége van ebben a holdfogyatkozásban annak köszönhetően, hogy a Wall Street pont Manhattanben van?
COBRA
New York elég jelentős. Ott található e meditáció jelentősebb örvénypontjainak egyike, de nem Manhattan vagy a Wall Street miatt. Más oka van.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Értem. Egész New York, különösen Long Island rendkívül szentséges volt azon 13 amerikai őslakos indián törzs számára, akik egykor a területen éltek. Van valamilyen speciális módja, hogy New York és Long Island aktiválódjon e holdfogyatkozás során?
COBRA
Úgy mondanám, hogy a fogyatkozás pályáján az összes örvény aktiválódni fog, nem csak Long Island.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Értem. Nagyon érdekes. A Fényerők, különösen azok a földönkívüli csoportok, akikkel együtt dolgozol rendkívüli ellenállásra számítanak a fizikai és nem-fizikai sötétség részéről a holdfogyatkozáskor végzendő tömegmeditáció előtt és közben?
COBRA
Ami várható volt, az már épp történik. Nagyon erős ellenállás tapasztalható a részleges napfogyatkozás óta, ami azt hiszem, január 6-án volt. A 6-tól 21-ig tartó két hét során rengeteg tisztulás van, ami elég intenzív és néha brutális szintet üt. Ez a tisztulás megtisztítja az elnyomott emberi psziché néhány legsötétebb aspektusát és ez megnövekedett erőszakhoz vezethet. A Fényerők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy ebben a bizonyos időkeretben csökkentsék az erőszak szintjét.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Igen, így van. Nagyszerű. Ha így van, akkor vajon a felszíni lakosságot figyelik a földönkívüli csoportok, hogy részt vesznek-e ebben a tömegmeditációban, hogy nem csak lehorgonyozzuk a Fényt, hanem erősen tartjuk az energiákat a bolygó számára és hogy a tudatlan felszíni lakosság többsége képes legyen magába szívni és fokozni ezt a Fényt?
COBRA
Alapjában véve igen. Bármikor, amikor Fényt horgonyzunk le, a bolygó felszínének energetikai mintázatát is stabilizáljuk. Ez ugyanannak az érmének a két oldalát jelenti. Tehát bárki, aki bármilyen módon Fényt horgonyoz le, az a planetáris energiarácsot is stabilizálja.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Emberek, egy újabb emlékeztető arra, hogy mennyire fontos szerepünk van. És egy másik óriási feladat számunkra, hogy stabilizáljuk a dolgokat, hogy stabilan tartsuk a dolgokat, hogy minél simábban menjen minden. Ez óriási felelősség. Ezt tartsátok észben! Említetted, hogy a Kozmikus Központi Nap egy hatalmas Fényimpulzust fog küldeni mindenhová az egész Teremtésben és ez az impulzus fogja beindítani a Teremtésből való összes sötétség végső eltávolításának kezdetét és hogy ez a Kozmikus Központi Nap nyilvánvalóan valami teljesen más vagy legalábbis úgy feltételezzük, hogy ez eltér a Galaktikus Központi Naptól, de ritkán beszéltél eddig erről. Most miért ilyen fontos, ha azt nézzük, hogy ez a holdfogyatkozáskor zajló esemény ennek a galaxisnak csak egy icipici szegletében fog végbemenni?
COBRA
Minden egyes tömegmeditáció, amit végzünk, kapcsolatot teremt a fizikai világunk és a felsőbb dimenziók között. És minden egyes sikeres meditáció elmélyíti és kiterjeszti ezt a kapcsolatot és megerősíti kapcsolatunkat a Forrással. Lassan eljutottunk addig a pontig, ahol először kezdhetünk el tudatosan kapcsolódni a Kozmikus Központi Naphoz. A Kozmikus Központi Nap messze túlmutat a Galaktikus Központi Napon és sokkal hatalmasabb annál. A Galaktikus Központi Nap csak ennek a bizonyos galaxisnak az evolúcióját felügyeli, míg a Kozmikus Központi Nap ennek az egész Univerzumnak az evolúcióját felügyeli. És eddig először, meg fog történi a közvetlen kapcsolat a Kozmikus Központi Nappal. Valójában senki nem tudja, hogy néz ki ez a kapcsolat, mert azt mondanám, hogy az elmúlt 14 milliárd évnyi kozmikus történelem során senki nem hozta létre ezt a kapcsolatot. Szóval az evolúció egyik kulcspillanatában vagyunk, ami az elmúlt kozmikus ciklusból az új kozmikus ciklusba vezet. Amint azt valószínűleg tudjátok, ez a bolygó kulcsfontosságú ebben a folyamatban, mert ez a sötétség legutolsó fókuszpontja, mint alapelv, ebben a bizonyos Univerzumban. Ez az oka annak, hogy ez a holdfogyatkozás miért nem csupán egy icipici holdfogyatkozás egy icipici bolygón, ami egy icipici átlagos csillag körül kering egy kis galaxis peremén. Kozmikus szempontból fontos átalakulás fókuszpontja ez a bolygó. Ezért vagyunk itt. Ki lettünk választva arra, hogy itt legyünk. Mi terveztük el, hogy itt legyünk. És most ebben a bizonyos pillanatban, kifejezetten ebből a bizonyos célból, hogy e kozmikus ciklus fordulópontján segítsünk ezalatt a holdfogyatkozás alatt és közvetlenül összekapcsoljuk ennek a bolygónak a felszínét a Kozmikus Központi Nappal, hogy megkezdődhessen a végső áttörésünk következő fázisa.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Azta! Ez óriási! Szóval szinte szó szerint történelmet írunk univerzális, ha nem multiverzális szinten. Részben azért, mert ilyen még soha nem történt ezelőtt, legalábbis ilyen mély fizikai sűrűségből - mondhatjuk így is?
COBRA
Ez még így soha nem történt meg ezelőtt ebben a bizonyos Univerzumban. Ez az első alkalom. Így semmiképp nem tudjuk, mi várható.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Értem, Meglehetősen ismeretlen területen járunk, ami nagyon izgalmas. És más univerzumokban történt már hasonló? Tudsz erről?
COBRA
Igen, történt már ilyen ezelőtt, de amint azt tudjátok, minden egyes Univerzum, ami meg lett teremtve, eltérő struktúrájú volt, eltérő feltételekkel. Ez az egyetlen olyan Univerzum, ami megtapasztalta a sötétséget, vagyis azt mondanám, az egyetlen olyan most is létező Univerzum, ami megtapasztalta a sötétséget, így ez a bizonyos szituáció egyedi.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Értem. De más univerzumban történt már hasonló a sűrűség fizikai szintjéről?
COBRA
Igen, de az elsődleges anomália erős jelenléte nélkül.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Akkor gondolom, enyhén szólva ez teszi teljesen eltérővé és egyedivé. Emberek, ez óriási! Újra megerősítettük azt a tényt, hogy ti is a történelem része vagytok és együtt szó szerint történelmet írunk és valami olyat teszünk, amit eddig még soha sehol senki nem tett. A leghitelesebb forrásból hallhattátok. Ez óriási és jó ok arra, hogy egyre izgatottabbak legyetek és részt vegyetek a meditációban január 21-én, hétfőn. A földönkívüli pozitív csoportok teljes mértékben tudatában vannak annak a rendkívüli mértékű pusztításnak és az elnyomás több rétegének ami a felszíni lakosságot érinti? Ez a helyzet mennyire befolyásolta a felszíni lakosság tömegmeditációkon való részvételi arányát?
COBRA
Ez egy nehéz kérdés, egyszerűen azért, mert a földönkívüli pozitív csoportok nem rendelkeznek ugyanazzal a tapasztalattal, amivel mi itt a bolygó felszínén. Látják, hogy mi történik, de fogalmuk sincs róla, valójában milyen tapasztalat a felszínen lenni, a Fénytől és a támogatástól elvágva. Nem tudják, milyen érzés is ez valójában és hogy valójában hogy is néz ez ki. Tehát megvan a saját elképzelésük és értelmezésük, ami hogy úgy mondjam, nagyon nagyon távol áll a valóságtól, mert nem rendelkeznek közvetlen tapasztalattal. Ez egyszerűen olyan, mintha valaki megkérdezné tőlünk, hogy mit éreznek az afrikai gyerekek, amikor éhen halnak... fogalmunk sincs róla. Láthatunk képeket a TV-ben és akkor kialakulhat valami fogalmunk róla, de fogalmunk sincs, hogy milyen érzés is valójában. Ugyanígy van ez azokkal a földönkívüli pozitív erőkkel is, hogy nem igazán tudják megérteni, min megy keresztül a felszíni lakosság.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Pont így gondoltam. Ez azon klasszikus esetek egyike, amikor csak akkor érthetünk meg igazán valamit, ha mi magunk keresztülmegyünk az adott dolgon. Beszélnünk kellene egy nagyon fontos dologról. Ha a pozitív földönkívüli csoportok közvetlenül beavatkoznak a felszíni lakosság gyógyításába és tisztításába annak érdekében, hogy az emberek jobban be tudják teljesíteni lelkük célját, ez a negatív földönkívüli csoportok közvetlen beavatkozásával járna - legyen az fizikai vagy nem-fizikai csoport?
COBRA
Igen, természetesen. Ez a fő oka annak, hogy a Fényerők nem avatkoznak be, mert a negatív csoportok részéről azonnal megtorlás lenne. Ez a fő probléma, ami ezen a bolygón van.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Van valami, amit meg kell kérdezzek. Ha nem lennének plazma toplet bombák vagy a plazma toplet bombákkal történő megtorlástól való fenyegetés, akkor mindez biztonságos lenne?
COBRA
Igen. Minden mást el tudnak intézni a Fényerők. Szóval ha az összes toplet bombát eltávolítják, 15 percen belül megtörténne az Esemény.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Értem. Szóval a 144000 Csillagmagnak, akik lélekcsalád mandalaként csillagkapukon keresztül érkeztek - kifejezetten a Szíriuszi és a Plejádi Csillagkapun keresztül - azzal a céllal, hogy felszabadítsák a Földet (és akik valószínűleg a Szent Grál egy-egy darabját képezik) óriási szerepe van ennek a holdfogyatkozásnak az idején?
COBRA
Igen.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
És milyen különleges szerepük van? Van valami, amit hozzá tudsz fűzni ehhez, ami még nem hangzott el eddig?
COBRA
Jelen pillanatban nem. Még nem. Talán többet mondhatok majd ha vége a meditációnak.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Rendben. Tessék, emberek! Ez is mutatja,hogy egy valódi, igaz hadműveletnek vagytok részei, a bolygó felszabadításáénak. Vegyétek tehát nagyon komolyan, úgy mintha ez egy hivatás lenne a mátrixban. Sőt, még annál is komolyabban! Igen, ez óriási, óriási dolgok ezek! Cobra, szeretnék röviden belemenni a sötétség hierarchiájába a fizikai síkon. Thomas Williams is vendégünk volt a műsorban úgy három héttel ezelőtt, és ő gyorsan felvázolta nekünk, ami a fizikai síkot illeti, hogy hogyan is néz ki..
Szeretném azt hinni, hogy már nem létezik, de mindenesetre a drakonidák voltak a csúcsán....most tegyük kicsit félre a chimerát....drakonidák voltak a csúcson, aztán alatta az úgynevezett "szülők", nagyjából 20-an, vagy 21-en...úgy tűnt, hogy nanotechnológiával készültek és többségében halhatatlanok...ők a drakonidák alatt helyezkednek el, és a szülök mindegyike, úgymond, egy-egy csoportért felelős..amelyeket általánosságban fekete mágusoknak hívnak.
Klánok néven ismerik ezeket a csoportokat..aztán őalattuk találhatóak a fekete nemesség családjai. Te magad tudsz valamit ezekről a fekete mágusokról, vagy klánokról? Találkoztál már velük kapcsolatos információkkal és ők tényleg fekete mágusok?
COBRA
Tulajdonképpen az Illuminátusok felépítését írja le és azokat a drakonidákat, akik az illuminátus struktúra legfelsőbb szintjén állnak. Viszont felettük vannak a Fekete Nemesi családok, szóval azok a fekete mágus klánok képezik az illuminátus hálózat alapvető szervezeti struktúráját szerte a bolygón.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Azt mondod, hogy a Fekete Nemesi vérvonal alá tartoznak, így van?
COBRA
Igen.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Igen. Mindenképpen a legfelső szinten állnak. Most pedig egy kis helyzetjelentés a nem-fizikai síkokról, kifejezetten a plazma síkról és a plazma toplet bombákról. Először is, a plazma sík még mindig a fő akadályt jelenti, amit meg kell tisztítani, mert még mindig ott van az elsődleges anomália nagy része?
COBRA
Igen, még mindig ez a fő akadály és az is lesz, egészen az áttörés pillanatáig.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Megértem, hogy nem mondhatsz el sok mindent. Az éteri, a mentális és az asztrál sík már egész jó állapotban van vagy az alsóbb alsíkokon kell még egy kicsit dolgozni?
COBRA
Még mindig van elvégzendő munka, de folyamatos haladás tapasztalható azokon a síkokon.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Nos akkor, emberek, ha ettől kicsit türelmetlennek érzitek magatokat, akkor újra csak azt tudom mondani, hogy csatlakozzatok a tömegmeditációhoz. Ragadjuk meg a pillanatot! Mindenképpen! Ez hatalmas dolog! Cobra, röviden el tudnád nekünk mondani - ha egyáltalán tudod -, hogy jelenleg milyen általános hangulat uralkodik az Ellenállási Mozgalomban és bármelyik Konföderációs csoportban - jellemzően a plejádiak és a szíriusziak között? Van valami, amit meg tudsz osztani velünk ezzel kapcsolatban?
COBRA
Lényegében egy háború közepén vagyunk, szóval arra koncentrálnak, hogy előrenyomuljanak, hogy elérjék az áttörést. Rendelkeznek néhány elég izgalmas tervvel, de ezeket csak akkor lehet nyilvánosságra hozni, amikor eljön az ideje.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Értem és jó hangulatban vannak?
COBRA
Elég jó hangulatban vannak. Van némi aggodalom, de összességében véve meglehetősen pozitívan tekintenek az egész helyzetre.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Értem. De nyilvánvalóan egy kicsit feszültek, főleg ha konkrét dolgokról van szó, ami érthető. Ilyen a háború. Cobra, most pedig azzal szeretném zárni, és ezt szívből mondom, hogy olyan információkkal látod el az embereket, amit máshol nem tudnánk megtalálni - kifejezetten a nem-fizikai síkokkal, a chimerával, a plazma toplet bombákkal és az emberiség történelmének megannyi aspektusával kapcsolatban.
Emiatt és természetesen sok egyéb más okból - és itt biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk nevében beszélek, akik egy ideje követnek téged - ezt soha nem fogjuk elfelejteni és nagyon szeretünk emiatt. Soha ne csüggedj és ne légy szomorú amiatt, ha bármilyen nézeteltérés vagy belharc zajlik a Fénymunkás közösségben, mert Atlantisz óta és azelőtt őrületesek és nevetségesek a Fénymunkások által elszenvedett károk. Nem lep meg, hogy a Fénymunkások többsége vagy inaktív lett vagy oly mértékben károsodott, hogy nem tudnak jól funkcionálni.
Végezetül szeretném kifejezni feléd szívből jövő hálámat. Ha szeretnél ehhez hozzáfűzni valamit, akkor csak tedd.
COBRA
Köszönöm. Megértem min ment keresztül a felszíni lakosság, de hozzá kell tennem, hogy az én pszichológiai felépítésem egy kissé eltérő, ezért alkalmazkodnom kell ehhez egy bizonyos módon... ahhoz, ami itt zajlik... mert számomra ez elég idegen. Nagyon szépen köszönöm. Szeretnék mindenkit invitálni a meditációra és hogy vegyenek részt ebben a bizonyos pillanatban, ami meglehetősen kulcsfontosságú és nagymértékben befolyásolja azt, hogy hogy fog megtörténni a jövőbeli felgyorsítás. A Fény győzelme!
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Így van, emberek. A Fény győzelme! Ez tényleg egy óriási lehetőség arra, hogy felgyorsítsuk a planetáris felszabadítás teljes folyamatát, hogy nehézségek nélkül, a lehető legsimábban menjen végbe. Mindent köszönünk, Cobra. Tarts ki. Találkozunk a nem-fizikai síkokon a holdfogyatkozáskor.
COBRA
Jelen leszek. Lényegében bizonyos, meglehetősen érdekes módon leszek jelen.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Fantasztikus! Nagyszerű! Köszönjük az inspirációt. Hamarosan újra beszélgetünk, remélhetőleg nem sokkal a holdfogyatkozás után, néhány nagyszerű hírrel.
COBRA
Rendben. Nagyon klassz.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Fantasztikus! Nos, emberek, Cobra-t hallottátok.