2019. április 29., hétfő

A Főpapnő


2019. április 15-én egy bizonyos csoportban végre le lett horgonyozva az Istennő teljes misztériuma ennek a bolygónak a felszínén évszázadok elnyomását követően és miután i. sz. 457-ben a philae-i Ízisz templomban teljesen felhagytak Ízisz utolsó misztériumaival.
Április 15-én, pontban a legfontosabb szertartásnak a csúcspontján - amely teljes mértékben lehorgonyozta az Istennőt a fizikai síkra, teljes összhangban azokkal az eredetei protokollokkal, melyek Atlantisz legendás civilizációjából származnak - a Fekete Nemesi családok nem tudták tovább elviselni a Fény győzelmét:
Azt a parancsot adták a jezsuitáknak, hogy azonnal gyújtsanak fel kulcsfontosságú Templomos szent helyeket, mivel a Templomosok jelentették azt a fő erőt, akik helyreállították Ízisz misztériumainak részeit és behozták azokat a nyugati civilizáció tudatába.
A Templomosok ősi szent szövegeket fedeztek fel, melyek az Al-Aqsa mecset közelében lévő Salamon kőtáblákon szereplő Ízisz misztériumokhoz kapcsolódnak:
E szövegek alapján építettek fel a Templomosok sok székesegyházat, melyeket a Mi Asszonyunknak (Notre Dame) ajánlottak fel Európa szerte Ízisz templomok helyszínein:
E székesegyházak közül sok adott otthont Fekete Madonna szobroknak, melyek valójában a sötét bőrű Ízisz szobrok keresztény változatai, mely néha azt ábrázolja, hogy gyermekét, Hóruszt táplálja.
"Más hír - a Notre Dame székesegyházat az 1100-as években építették egy meglévő templom fölé, melyet Ízisz istennőnek emeltek, az egyiptomi univerzális anyának, akinek a kultusza Angliától Szudánon és Szírián át Szibériáig virágzott, és aki az ókori világ legszélesebb körben imádott istensége volt kétezer évig. Ha közelebbről megnézzük, a „Párizs” szóban megtalálhatjuk a nevére való utalást, ami a Parisii nép nevéből származik, akik maguk is Ízisz imádók voltak. Ízisz szentélyek borították be a régi világot - csak Franciaországban több száz -, és központi képeken ábrázolták, fekete kőből faragva, melyeken gyakran csecsemőjét (Hóruszt) táplálja. Az európai Fekete Madonna szentélyek közül sok Ízisz szentély volt. Így volt ez a Notre Dame esetében is - valójában Ízisz központi képe a székesegyház befejezését követően teljes háromszáz évig maradt meg a Notre Dame Saint Germain apátságában. A párizsiak Máriaként imádták Íziszt, amíg az 1500-as években egy bíboros megsemmisítette a bálványt. De sok európai és közel-keleti Madonna-szentélyben található még mindig régi Ízisz kép, és időközben ikonográfiáját mélyen kisajátította a keresztény ikonográfia. Az univerzális anya maradandó ereje erős. Túlélt sok tüzet, és még többet túl fog élni."

Az első épület, amit április 15-én felgyújtottak, a Notre Dame temploma volt Párizsban:
Ami egy Ízisz templomra épült:
Fulford helyesen állapította meg, hogy a székesegyházban keletkezett tűz Setnek, Ízisz istennő ősellenségének való égőáldozat bemutatása volt, mivel a Fekete Nemesi családok évezredek óta harcban állnak az Istennővel szemben:
A második tűz, ami az Istennő energiájának ellensúlyozására keletkezett, a jeruzsálemi Al-Aqsa mecset közelében lévő Salamon kőtáblák ellen irányult:
Érdekes megjegyezni, hogy a jezsuiták utalást tettek arra a tényre, hogy a Notre Dame-ban keletkezett tűz nem baleset volt:
Valamint a jezsuiták örömmel ünnepelték ezt a tüzet:
Viszont a Rózsaablak, a Rózsa Rendjének szimbóluma túlélte a tüzet:

Saint Germain gróf, Francis Baconként való korábbi inkarnációjában részben felfedte az Istennői misztériumokat a Rózsakeresztes mozgalmon keresztül:
Saint Germain grófként az Ízisz misztériumok tanítója volt és beavatta mind Cagliostro grófot, mind Madame de Pompadour-t.
Így Madame de Pompadour lett az első főpapnő a bolygó felszínén:
A főpapnő egy olyan nő, aki teljes mértékben meg tudja testesíteni az Istennői misztériumokat addig a pontig, ahol a globális bolygószintű civilizációt tudja befolyásolni. Jelentős harmonizáló hatással van a planetáris energiarácsra és a civilizáció egészére.
Madame de Pompadour komoly szerepet játszott abban, hogy elhozza a magas szintű kultúrát a francia királyi udvarba, ahonnan elterjedt egész Franciaországban és később az egész nyugati társadalomban. A jezsuiták elnyomásában is kulcsfontosságú szerepet játszott:
A jezsuiták teljes elnyomásának ideje alatt (1773-1814) érte el tetőpontját a nyugati civilizáció.
1775-ben Saint Germain gróf egy titkos misztériumiskolát nyitott Párizsban és az ő hatására indult be sok női szabadkőműves páholy megalakítása Párizsban:
A Rózsa Rendje Párizsban Lovagok Rendje és a Rózsa Nimfái néven éledt újra:
A második főpapnő a bolygó felszínén Lamballe hercegné volt:

Lamballe hercegné nagyon tiszta lélek volt, aki a torinói sötét Savoya-vérvonalba inkarnálódott. A Colonna család megpróbálta manipulálni a sorsát, de nem sikerült nekik a sötét oldalra vonzaniuk. Ő lett a fő úrnője a sok elfogadott (női) szabadkőműves páholynak Franciaországban és ő volt az első olyan személy a bolygó felszínén, aki népszerűsítette azokat az igazi nyilvános női köröket, melyek a nők közötti valódi nővériséget és barátságot alakították ki (azok számára, akik beavatást kaptak Ízisz magasabb misztériumaiba, itt az alábbi kódszót használom: amitie). Marie Antoinette királynő legjobb barátnője volt. Cagliostro gróftól kapta a beavatást az Istennői misztériumokba és 1785-ben egy Ízisz templomot nyitott Párizsban. Maga a beavatás 1785 tavaszi napéjegyenlőségekor történt. Őt 1792-ben ölték meg.
A harmadik főpapnő Sissi királynő volt:
Arra használta befolyását, hogy Ausztria és Magyarország között előmozdítsa az egységet és önmagában ez a cselekedet sokéves békét hozott Európának és évtizedekig késleltette a világháborút.
Ízisz istennő energiáit testesítette meg:
1898-ben ölték meg a Rothschild család genfi ágának közvetlen parancsára.
A negyedik főpapnő Marilyn Monroe volt. 1962-ben ölték meg, mivel nyilvánosságra akarta hozni a földönkívüli jelenlétről szóló igazságot:
Az ötödik főpapnő Diana hercegnő volt. 1997-ben ölték meg:
A hatodik főpapnő Isis Astara volt. 2018-ban ölték meg.
Jelenleg a bolygó felszínén nincs főpapnő. Ez némi problémát jelent, mivel a bolygó felszínén a Fény energiarácsa nem stabil. A Fényerők bizonyos akciókat hajtanak végre annak érdekében, hogy ellensúlyozzák ezt a problémát és ezen a ponton ennél több nem mondható el ezzel kapcsolatban.
A Fény győzelme!