2021. február 2., kedd

Összeállítás: Idővonalak

Összeállította: MCCS

Cobra posztjaiban számtalanszor felmerül a idővonalak fogalma, említi az Alfa, ritkán a Béta, és a Gamma idővonalat, amin jelenleg is vagyunk.
Készítettünk nektek egy összeállítást ezekről az idővonalakról, jelentőségükről, és hogy miért követte egyik a másikat, vagyis miért omlott össze az Alfa és a Béta idővonal.

Cobra 2012. március 31-én indította el a blogját, az Ellenállási Mozgalom kérte fel a Szóvivői szerepre. Azt kérték tőle, hogy készítse fel az emberiséget az Eseményre.
2016. március 7-én jelentette meg a The Portal-on a Felemelkedési Tervet, mert már biztonságosan kiadható volt. 
Maga az idővonal 2016 júliusától működik( VTXC.LSIP ASC timeline operational).

A Felemelkedésünk az Esemény időpontjában indul meg, melynek időkeretét Cobra megadhatta: 1975. május 25-től 2025. július 7-ig.Alfa idővonal – 2018. január végéig

Jellemzői voltak: nincs 3. Világháború, nincsenek Fema táborok, nem valósulnak meg a cabal destruktív tervei, nincs globális depopulációs (népírtás) terv, nincs Új Világrend.

A blogja indulásakor az Alfa idővonal volt az aktív. 
Ez 2018. januárjában omlott össze, amikor is Lélektársa (felesége) Isis Astara meghalt, súlyos következményeket vonva maga után.

Idézet Cobrától, 
2019. május:

„A 2018 januárjában bekövetkezett Alfa idővonal összeomlása óta nehéz helyzetben vagyok, mivel nem adhatok ki semmilyen fontos információt, de mégis elvárják tőlem, hogy folytassam ezt a blogot. Az Alfa idővonal összeomlása óta fokozódtak a Fényerők műveletei és teljesen titkossá váltak.
Csak néhány dolgot mondhatok el. Először is, 2017 decembere óta, amikor a Mjölnir művelet "Tisztogató" stratégiája addig a pontig dühítette fel a sötét erőket, hogy hajlandóak voltak mindent kockára tenni.
A helyzet odáig fajult, hogy egy esetleges teljes katonai ütközetre volt esély, ami egy rövid és nyílt háborúhoz vezetett volna a Fényerők és a sötét erők között, ami lakatlanná tette volna e bolygó felszínét.
A toplet bombák láncreakciójának (sokkal jobban, mint a strangelet bombák láncreakciójának) megvan az a valószínűsége, hogy kisöpörje a bolygónkat, ahogy ez nagyon egyszerűen el van magyarázva ebben a videóban:

Béta idővonal – 2018. január végétől 2018. májusig

Idézet Cobrától 2018-ból:

„Az elmúlt néhány hónapban drasztikus váltások történtek az idővonalakban és jelentős változások a planetáris felszabadítás tervében.
E változások legnagyobb része szigorúan bizalmas kell, hogy maradjon, annyit fogok itt nyilvánosságra hozni, amennyit közzétehetek.
Májusban béta idővonalról átváltottunk gamma idővonalra."

2019. május

„Ezért a Fényerők visszavonulásra kényszerültek és 2018 tavaszán abba kellett hagyniuk a Mjölnir műveletet, ami a Béta idővonal összeomlásához vezetett.”

Gamma idővonal – 2018. májustól napjainkig, most is a Gamma idővonalon vagyunk

Idézet Cobrától:

„Az új Gamma idővonal a Fényerők a felszíni Fénymunkások és Fényharcosok életébe való közvetlen fizikai beavatkozását követeli meg a lehető leghamarabb anélkül, hogy beindítanák a toplet bombákat.

Az Esemény előtt a Plejádiak lehet, hogy fizikailag kapcsolatba lépnek néhány Fénymunkással a Kapcsolatfelvételi Parabolaantenna protokolloknak megfelelően és Fénymunkások egy másik kis csoportját lehet, hogy be fogják fogadni az ellenállásba a belépési protokollok szerint. Valamikor az első csoport után lehet, hogy egy másik csoportot is befogadnak az Ellenállásba és ők magukkal vihetik majd a házi kedvenceiket. 

A második csoportot nem fogják beintegrálni az Ellenállás társadalmába, egy különleges kolónia készül számukra egy bizonyos helyszínen a föld alatt.
Egy adott időpontban Ellenállási ügynökök lehet, hogy fizikai kapcsolatot fognak kialakítani egyes felszíni Fénymunkásokkal és fel fogják ajánlani segítségüket.
Amíg a fizikai beavatkozás meg nem történik, a felszíni társadalom a termodinamika második törvényével teljes összhangban omlik össze.
Ez a törvény kimondja, hogy egy zárt rendszerben az entrópia mindig növekszik.

A felszíni társadalom eme összeomlása elérkezett ahhoz a ponthoz, hogy sok Fénymunkás teste nem tudja kezelni a helyzetet és szintén összeomlik. Sok furcsa betegség fordul elő, összeomlanak a testi funkciók, szívrohamok történnek (melyre rásegítenek az irányított energiafegyverek) és szokatlan halálközeli élmények.

A Fényerőknek meg kell érteniük, hogy fizikai beavatkozás nélkül a felszín összeomlása hamarosan visszafordíthatatlan folyamat lesz és kockázatot kell vállalniuk, gyakorolniuk kell szabad akaratukat és be kell avatkozniuk fizikailag.
A felszíni lakosságnak nagyon világos az akarata ezzel a problémával kapcsolatban:

Amíg a fizikai beavatkozás meg nem történik, a Fénymunkásoknak és Fényharcosoknak amennyire lehet, tartaniuk kell a Fényrácsot az alábbi módokon:

a) Cintamani rács kiépítésével

b) Tachyon kamrák hálózatának kiépítésével

c) Lélekcsalád kapcsolatok hálózatának kiépítésével

d) fizikai Rózsa Rendje csoportok kiépítésével

e) a Fényerőkkel való kapcsolatfelvételre történő felkészüléssel belső vezettetésüknek megfelelően

f) azzal, hogy tartózkodnak a többi emberrel való konfliktusoktól oly módon, hogy nem reagálnak és helyette tudatos pozitív módon cselekednek

A Fény győzelme!”Kiegészítés a Delta idővonalról: 2019. július 2:

„ Az elmúlt pár hónapban, április közepe óta a Föld bolygó a Gamma idővonal (Fény Beavatkozás) és a Delta idővonal (Planetáris Megsemmisítés) között ingadozott.
Minden erről szóló értesülés szigorúan titkos volt, mert a túl sok fókusz a negatív idővonalra fokozná annak a valószínűségét, hogy megnyilvánuljon.
Ez alatt az idő alatt, a Fényerők a plazma anomáliának egy nagyon veszélyes, plazma toplet bombákat tartalmazó rétegét tisztították.

Ez a réteg sikeresen eltávolításra került június 21-én dél körül (GMT) és a veszély nagymértékben csökkent. Bár még mindig van néhány toplet bomba, és némi plazma / kvantum-ingadozás elsődleges anomáliát még szükséges megtisztítani, a pozitív gamma idővonal most már sokkal biztosabb.

A Fényerők június 21-i sikere sokkal frissebb pozitív, fényes plazmát hozott a Naprendszerünkbe és ez a pozitív plazma gerjesztette a mezoszférát a Föld bolygó körül a nap későbbi részében, hogy néhány bámulatos éjszakai világító felhőt produkáljon. A Fényerők közölték, hogy az 1996-os arkhón invázió óta először, újra Felemelkedés arkangyalok vannak jelen a Naprendszerünkben. Egy pár nappal később szivárvány felhőhajók kezdtek megjelenni Kínában.”


2018. november 6.

„Jelenleg semmit sem mondhatok el a chiméra, az arkhón, a fekete nemesi családok vagy a jezsuiták tagjainak a Delta Opció tervének keretein belül való eltávolításáról. A fent említett cabal frakciók eltávolítása és a teljes közzététel csak akkor történhet meg, amikor az összes toplet bombát eltávolították.

Kérlek, vegyétek tudomásul, hogy a Delta Opció NEM a Delta idővonalat jelenti.
A Delta Opció tervének van egy hatalmas része, melynek jelen pillanatban bizalmasnak kell maradnia.
Még nem született meg a végső döntés arról, hogy a Delta Opciót végrehajtják-e vagy sem.”2020. március:

„A Fényerőknek sikerült nemrég eltávolítania a plazma anomália túlnyomó többségét a bolygó felszínéről, a plazma toplet bombák utolsó rétegének nagy részével együtt. Ez nagy győzelem, és ez az egyik tényező, ami beindította a Pozitív Katonaság terveit.
Sajnos amikor a plazma sík tisztítása már majdnem teljesen befejeződött, utolsó védelmi vonalként a chiméra egy nagyon erős védelmi mechanizmust aktivált az összes, felszínen élő ember fizikai implantátumában.

Ugyanis minden fizikai implantátumnak van egy szingularitás forrása, kvark-gluon plazmát termelő kvantumszámmal, amely olyan toplet bombákat hoz létre, melyek össze vannak kapcsolva azzal a hálózattal, amely a felszíni lakosság összes implantátumát köti össze.
Amikor ezt a védelmi mechanizmust aktiválták, a kvantum elsődleges anomália mezőben mutáció keletkezett, ami február végén részleges torzulást eredményezett az idővonal irányában.
Ez tette lehetővé, hogy a sötét erők vírusmintákat helyezhessenek el Olaszországban, Iránban és Koreában.

Ez az idővonal irány részben már korrigálva lett, és a meditációnk biztosíthatja, hogy a lehető legjobb idővonalra váltsunk a bolygó felszabadítása és a Felemelkedés felé.

Az Ellenállás elpusztított minden biochipet melyeket az új oltásokba akartak rakni, és amit a koronavírus ellen fejlesztettek ki. Ezért az új oltóanyag NEM tartalmaz biochipeket, bár még mindig tartalmazhat az egészségre veszélyes vegyi anyagokat.

Spirituális szinten a koronavírus kitörése drasztikusan felgyorsította az összes nem-fizikai entitás teljes és végső kitisztítását, melyek bizonyos fokig még mindig a bolygó felszíne körül vannak. Ez kiváltotta az emberi túlzások, a vakmerőség, az önzés és az illúziók megtisztulását, és nagyon szükségszerű földelést hozott.”

2020. december

„Az idővonal korrekció meditáció november 11-én meglehetősen sikeres volt, körülbelül 80000 ember meditált és egy bizonyos fokig stabilizálni tudtuk a Felemelkedési Idővonalat.”

Interjúrészlet:

„Jedi: Jó. Milyen feladatot tudnak elvégezni a Fénymunkások a következő évben az Új Atlantisz Projekttel kapcsolatosan?

Cobra: Oké. 2021-ben lesz a planetáris Fényrács egy hatalmas újraaktiválása, mely sok örvényt és Ley-vonalat fog magába foglalni. És meglehet, hogy a jövő év elején, ezzel kapcsolatosan ki lesz adva néhány instrukció a felszíni lakosság részére. Nem tudom ezt megígérni, de meglehetős esély van rá, hogy ez így lesz.

Jedi: Oké. Az utolsó az nem egy kérdés lesz. Ennek az interjúnak a lezárásaként, kérlek, hogy mondj pár bátorító szót az olvasóink számára és pár tanácsot, hogy keresztül tudjunk menni ezen a végső csatán. Köszönöm neked Cobra.

Cobra: Igen. Ez a végső csata nagyon intenzív. Kegyetlen és brutális volt néhányunk számára, de mi most… túléltük 2020-at. Egy nagyon furcsa év volt, sok sok sok váratlan esemény történt. És most mi éppen egy hatalmas átalakulás előtt állunk ahol fontos asztrológiai változások fognak történni és ezek sok sok új energiát hoznak majd, melyek közelebb fogják hozni a Fényerőket a bolygó felszínéhez és ez érezhető lesz. És aztán a dolgok végre elkezdhetnek változni a fizikai síkon is. Szóval arra bátorítanék mindenkit, hogy vegyen részt a meditációnkon és segítsen nekünk lehorgonyozni olyan sok fényt amennyi csak lehetséges december 21-én, a nagy együttállás pillanatában. És aztán a következő évben, nagy nagy kvantum ugrásokat tudunk megtenni a végső célunkhoz. A Fény Győzelme!

Jedi: A Fény Győzelme!

Hoshino: Köszönjük Cobra. A Fény Győzelme!”


„Debra: Ok. Szóval, amíg az Esemény meg nem történik, ezek az erőteljes energiák, amelyek december 21-én érkeznek be, elegendőek lesznek ahhoz, hogy eloszlassák a tömegek beoltására vonatkozó terveiket, még mielőtt ez túl veszélyessé válna az emberiség számára?


Cobra: Ezek az új energiák korrigálják az idővonalat. Hogy pontosan hogyan is fog ez a csata lejátszódni, azt lehetetlen megjósolni. Egyszerűen túl sok benne a változó, túl sok különböző tényező játszik szerepet benne. És az egyik nagyon fontos tényező ezek közül, hogy általában mennyire követik a Fénymunkások a küldetésüket. Valójában 2019-ben számos kulcsfontosságú Fénymunkás végzetes hibát követett el, rossz döntéseket hozott, néhány nagyon, nagyon csúnya dolgot művelt. És ez az egyik oka annak, amiért ez a sötét terv egyáltalán ilyen messzire mehetett. A tetteknek tehát következményeik vannak, oly sok múlik az embereken, különösen a földfelszín kulcsfontosságú emberein.”

„Debra: Oké, nagyon jó. Sok mindenről beszélgettünk. Hálás vagyok mindenért, amit megvitattunk. Zárásként megosztanál néhány inspiráló szót az emberekkel, hogyan jussanak túl ezen az időszakon, az Esemény előtti időkön, egészen a bolygó felszabadításáig?

Cobra: Oké. Az első jó hír, hogy a 2020-as év majdnem véget ért és ilyen év soha többé nem fordul elő. A második, hogy készülünk erre a nagyszerű meditációra, és ez egy hatalmas lehetőség a számunkra, hogy egy nagy lépést tegyünk előre és tényleg közeledünk. Tehát csak folytatnunk kell mindaddig, amíg győzedelmeskedünk.”2020. december 29.

Vízöntő Kora Aktiváció

„Az aktivációnk hatalmas sikerrel járt, többszörösen meghaladtuk a kritikus tömeget azzal a nagyjából 400.000 emberrel, aki részt vett a meditációban.

A meditáció egy erős energia-villanást küldött a bolygó energiarácsába, amelyre reagáltak a tektonikus lemezek és vulkánok törtek ki.

December 21-én, UTC szerint pontban 18:22-kor (magyar idő szerint 19:22-kor) a tiszta galaktikus Szeretet energia, egy nagyon erős impulzusa érte el a bolygó felszínét, az M87-es galaxisból. Az energialöket körülbelül 10-15 másodpercig tartott, de elég erős volt ahhoz, hogy azonnal eltávolítsa az összes fennmaradt elsődleges anomáliának a nagyjából 10%-át, amely a felszín közelében halmozódott fel. Azóta folyamatosan zajlik e bolygó felszínén az elsődleges anomália kitisztítása.”


2021. január

Lesz egy fontos idővonal csomópont január 20-22. között, mely jelentős mértékű kihatással lesz e bolygó felszínén zajló folyamatokra nézve. Ez idő alatt rendkívül fontos a lehető legtöbb Fényt lehorgonyozni. A Fényerők mindenkit kérnek, akik vezettetést érez, hogy végezze a Buddhikus oszlop meditációt az Egyesült Államokra, minden 4 órában, január 20-án déli 12 órától EST (este 18 órától magyar idő szerint) kezdődően, január 22-én délig EST (este 18:00 óráig).