2023. január 10., kedd

A Szellem visszatérése

Eredeti bejegyzés itt: 

http://2012portal.blogspot.com/2023/01/the-return-of-spirit.html

Fordította: MCCS

Folytatódik a chiméra csoport tisztítása. A Fényerők a Mjölnir technológiával távolítják el a fekete lyukakat az implantátumokból és a bolygó felszínén lévő fordított rácsból.

Amikor e fekete lyukak kritikus tömege megszűnik, a buddhikus síkról származó pozitív spirituális energia - 1996 óta először,- ismét elkezd megjelenni a bolygó felszínén, a mentális, asztrális, éteri és fizikai síkokon.

Ez a pozitív spirituális energia - amikor már elég erőssé válik, - elindítja az Új Reneszánszot, a Vízöntő korszak valódi spirituális ébredését, és ez lesz az alapja az Álomvilág Művelet aktiválásának:

http://2012portal.blogspot.com/2012/08/operationdreamland-operationdreamland.html

Magyarul itt:

https://ellenallas1111.blogspot.com/2020/05/alomvilag-muvelet.html

Ez a pozitív spirituális energia végül feloldja a Föld körüli fekete lyuk kvantum anomáliát és újraindítja a bolygó Felemelkedési folyamatát. E bolygó felszínét összekapcsolja a Fényalagutakkal, melyek pontosan a Szeth alagutak ellentétei. A Fényalagutak az egész világegyetemet az Egybe kapcsolják, és végül az egész világegyetemet Felemelik az Egység hatalmas szivárványos labdájába (fuzzball) a következő kozmikus ciklus végén.A fuzzballokról magyarul itt:

https://hu.frwiki.wiki/wiki/Fuzzball_(th%C3%A9orie_des_cordes)

A chiméra évmilliókkal ezelőtt, az Orion Rigel csillagrendszerében, hatalmas részecskegyorsítókat épített olyan Dyson-gyűrűk formájában, melyek átmérője több milliárd kilométer volt.

Ezeket a Dyson-gyűrűket arra használták, hogy elegendő mennyiségű top kvark és furcsa kvark kondenzátumot hozzanak létre, hogy elegendő mennyiségű toplet és strangelet bombát teremtsenek a Rigel és Sol (megj.: ez a Naprendszerünk neve) csillagrendszerek irányításához:

https://topletbombs.blogspot.com/2022/10/toplet-bomb-map.html?m=1

Ezeket a részecskegyorsítókat arra is használták, hogy a degenerált anyag más formáit is létrehozzák:

https://en.wikipedia.org/wiki/Degenerate_matter

Magyarul itt:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Degener%C3%A1lt_anyag

A degenerált anyag extrém nyomás és/vagy hőmérséklet alatt jön létre, és olyan sűrű és tömörített, hogy a kvantumhatás jelentősen befolyásolja a tulajdonságait.

A toplet- és strangelet-bombák anyagán kívül leginkább nagy mennyiségű kvark-gluon plazmát állítottak elő:

https://en.wikipedia.org/wiki/Quark%E2%80%93gluon_plasma

Magyarul itt:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kvark-gluon_plazma

és némi neutron degenerált anyagot is:

http://astro.vaporia.com/start/neutronmatter.html

Magyarul:

 "A neutron degenerált anyag a neutroncsillagon belüli neutronokban gazdag anyagot jelöli, amelyben az atommagok a nagy sűrűség miatt nukleonjaikra bomlottak. Más kifejezések is használatosak, mint például a neutroncsillag-anyag és a neutronanyag. A neutroncsillag-anyagot "egyetlen nagy atommagként" lehet leképezni, ami némi fogalmat ad a sűrűségéről, de az anyagnak megvannak a maga sajátosságai. Az anyagot cseppfolyósként, folyadékként vagy szuperfolyadékként írják le, és az általános elmélet szerint protonokat és elektronokat, valamint neutronokat is tartalmaz. Nem ismert, hogy az anyag milyen sűrűségűvé válhat, mégis stabil maradhat, az egyik egyértelmű határ az, hogy a kellően nagy sűrűség egy eseményhorizont/fekete lyuk kialakulását okozná, de ettől eltekintve, amíg a sűrűség elegendő nyomást eredményez a súly megtartásához, addig neutroncsillag marad. Lehetséges, hogy egyes neutroncsillagokban a nukleonok olyan szorosan összepréselődnek, hogy kvarkjaik és gluonjaik jelentősen befolyásolják egymást, átfedő kvantummezőkkel (átfedő hullámfüggvényekkel). Az ilyen elméleti anyagot kvark-anyagnak nevezték el, de ismétlem, gyakran használnak más kifejezéseket is. A neutroncsillagokon belüli legsűrűbb anyag meghatározása nehéz és spekulatív; a sűrűség elképzelhető, hogy elér egy olyan pontot, amely túlmutat azon, ahol az elméletet kísérletekkel vagy megfigyelésekkel bizonyítani lehet. A kilonova jövőbeli vizsgálata új fizikát tárhat fel. Az ilyen egzotikus anyagtípusokat nagy sűrűség mellett létrehozó átmenetek a fázisátmenetek példái."

E kvark-gluon plazma és neutron degenerált anyag nagy része az 1996-os Nagy Invázió során került a Földre. E kétféle degenerált anyag még megmaradt tartályainak egy része védi az utolsó gödröt a Fényerők végső támadásától:

https://finalwipeout.blogspot.com/2023/01/darpa-location-truth-in-plain-sight.html

Itt érdekes megjegyezni, hogy a főirányzatú tudósok, idegen civilizációk után kutatnak, köztük a Dyson-gömbök technológiai/technikai jellegzetességeit próbálják megtalálni:

https://www.universetoday.com/159218/gravitational-wave-observatories-could-search-for-warp-drive-signatures/Tudván, hogy vereségük közeleg, a chiméra úgy próbálja megerősíteni a karantént, hogy abszurd mennyiségű műholdat indít Földközeli pályára:

https://principia-scientific.com/ecocide-from-space/

A Fényerők most olyan idősíkot próbálnak manifesztálni, amelyben békemegállapodás születhet Oroszország és Ukrajna között:

https://www.commondreams.org/opinion/why-is-us-funding-ukraine-war

Oroszország és Ukrajna olyan háborúban vesz részt, melyben valószínűleg nem lesz nyertes fél, és kezdenek sokan belefáradni ebbe a háborúba. Így végre lehetővé válik egy békeszerződés, a vesztfáliai békéhez hasonló:

https://en.wikipedia.org/wiki/Peace_of_Westphalia

Magyarul itt:

https://helsinki.hu/esemeny/oktober-24-megkotik-a-vesztfaliai-beket-1648/

vagy egy olyan 11:11 fegyverszünet (A fegyveszünet napja), amely véget vetett az első világháborúnak:

https://en.wikipedia.org/wiki/Armistice_of_11_November_1918

https://codatocoda.bandcamp.com/album/iwm-ww1-armistice-interpretation-sound-installation

Magyarul itt:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fegyversz%C3%BCnet_napja

Ezt a helyzetjelentést egy dallal zárjuk:

https://www.bitchute.com/video/I59EsnZ1Cppj/

A Fény Győzelme!

Magyar Cobra Csoport