2018. július 1., vasárnap

A szexualitás energiamunka


Fordította: Réder Ágnes

A szentséges szexualitást nemrég helyezték újra a tudatosság előterébe a Fényerők:
Így egyre inkább mindennapos gondolkodóba ejtő témává és megbeszélés tárgyává vált a Fénymunkások körében és a legtöbb embernek nagyon sok kérdése van ezzel kapcsolatban, mivel ez a téma az, amit leginkább eltorzítottak és elnyomtak a sötétek. Ez azért van, mert a szexualitás az egyik leghatékonyabb létező energia, óriási energiákat foglal magába és mozgat meg, ahogy azt bárki érezheti, aki bármilyen szinten ezt megtapasztalja. Ezért van az, hogy ez mindig energiamunka. Valóban kihangsúlyozza annak fontosságát, hogy tisztelettel, fegyelemmel és körültekintően kezeljük. Ha egy hatalmas űrhajót tanulnék vezetni, nagyon odafigyelnék arra, hogy hogyan kezelem és ugyanez vonatkozik a szexuális energiára is.
Tehát először is meg kell értenünk, hogy mi is ez eredetileg, spirituálisan és mi a célja.
Mindannyian az Egy Forrástól származunk, mindannyian ennek kifejeződései, fraktáljai és inkarnációi vagyunk. Ez a Forrás nem egy külső valami, minden tekintetben az alapelvet, az Abszolút Egység állapotát jelenti. Ahogy a teremtés megjelenik, ahogy az Univerzum kibontakozik, minden polaritásokra válik külön. Sok réteggel, egymást követő aspektusokkal rendelkezünk, olyanok vagyunk, mint a Matrjoska babák.Mi vagyunk a Forrás, isteni archetípusok vagyunk Lélekcsaládként egy lény vagyunk, ikerláng párként egy lény vagyunk és inkarnálódott személyiségek vagyunk.
A szeretet az Egységünk mágneses vonzása. Az Istennői energia, az Isteni anya ennek a Szerelemnek a kifejeződése. Bár egy szinten az Istennő, az Isteni anya külső lényként és tudatosságként jelenhet meg, ez egy felszínes megértés, összehasonlítva a mélyebb igazsággal, miszerint Egyek vagyunk, minden vagyunk, az Istennő és az Isteni anya mindennek az Egysége és mi vagyunk az Istennő és az Isteni anya.
A szexualitás egyszerűen Egységünk, e Szerelem mágneses vonzásának manifesztálódott kifejeződése.
Nem rég egyik kedves barátom gyönyörűen fejezte ezt ki számomra:
- Helyettesítsd az Istennői energiát/Isteni Anyát a Feltétel nélküli Szeretettel
- Helyettesítsd a Feltétel nélküli Szeretetet a Gondoskodás energiájával
- Helyettesítsd a Gondoskodás energiáját a Dédelgetés, Szeretet érintésével
- Helyettesítsd a Dédelgetés és Szeretet érintését az Érzékiséggel
- Helyettesítsd az Érzékiséget a Szexualitással
Könnyen beláthatjuk, hogy ezek mindegyike ugyanannak a Szeretetnek a kifejeződései.


A Szeretetnek ez a kifejeződése és manifesztálódása nagyon erőteljes energia, ami visszavisz mindent az Egységbe: férfi és nő, maszkulin és feminin, személyiség és Lélek/Felsőbb Én. Minden összekapcsolódik mindennel, és mint ilyen, Felemelkedés munkának számít. Az Isteni Szeretet mágnesesen vonzza az Akarat energiáját, az ösztönzést a teremtésre, az erő hatalmát, az isteni maszkulin energiát, az Isteni apát, és együtt a Szeretet és az Akarat, a feminin és a maszkulin összekapcsolódnak az Eggyel, a Forrással.


Isteni Apa
Most, hogy már értjük az elméletet, a szexualitás eredeti változatát és célját, tudatában kell lennünk azoknak a torzulásoknak is, melyeket a sötét erők hoztak létre.
Amikor a szexuális energia aktiválódik, dimenziós portált nyit a fizikai síkon. Ezután a szabad akaratunkon múlik, hogy eldöntsük, milyen energiaként használjuk fel. A kulcs - mint mindig - az, hogy össze vagyunk-e kapcsolódva a Lelkünkkel/Felsőbb Énünkkel, vagy sem. Ahogyan már korábban is említettem, bármilyen cselekvés természete attól függ, hogy milyen tudatosságú energiát teszünk bele, ami pedig attól függ, mi hogyan határozzuk meg magunkat, mivel azonosítjuk az Én Vagyok jelenlétünket. Ha a személyiségünkkel azonosítjuk (fizikai/éteri, asztrális/érzelmi, mentális), abba nem tartozik bele a Lélek/Felsőbb Én, ami a sötétségként definiálható, ebből kifolyólag ezt tesszük a tetteinkbe. Ám ha a Lélekkel/Felsőbb Énnel azonosítjuk magunkat, és ezt hívjuk meg, hogy irányítsa személyiségünk tetteit, ezt visszük bele mindenbe amit teszünk, beleértve a szexualitást is.
Tehát ha valaki a szexualitást fizikai/éteri, érzelmi, mentális kielégülésre használja, az a sötétséget táplálja, mert olyan portál nyílik, melyből hiányzik a Lélekjelenlét, mintha eltérítenék azt, akár tudatában van ennek valaki, akár nem, még akkor is, ha a pár szereti egymást.
Tehát a legfontosabb a belső kapcsolat a Lélekkel/Felsőbb Énnel, és a tudatos szándék a szexuális energiák felhasználása érdekében. Bármibe is kerül, mindig keressük ezt a kapcsolatot, folyamatosan kutatva és igyekezve kapcsolódni hozzá, bármilyen módon, ami működik, mert ez a kulcsa mindennek.
És ezután fontos energiamunkaként tekintenünk a szexualitásra, mivel az is. Ezen a bolygón általában nincs tudatos szándék és teremtés hozzákötve, emberek kedvelik, vagy méltányolják egymást, és akkor "ugrás az ágyba", és újra, megnyílik egy portál anélkül, hogy tiszta, magasabb rezgésű Fény lenne hozzákötve.
Ehelyett tiszta szándékkal érdemes kinyilvánítani mindazt, amit ebből manifesztálni szeretnénk, tiszta szakrális teret hozva létre hozzá, lényünk minden vonatkozását tudatosan bevonva; tiszta férfi-nő energiának és archetípusnak kell jelen lennie, mintegy tükrözve a maszkulin-feminin egyensúlyt, melyből a Lélek áll; ezek után számos spirituális gyakorlat és lehetőség létezik, melyek felfedezésre várnak. A szexualitás ezután a Fény igen erőteljes lehorgonyzójává válik. Hatalmas és gazdag tartomány ez, igen emelkedett vonatkozásokkal, melyek közreműködnek a Felemelkedésben. Miközben többdimenziós portálokat nyit ki, segíthet a személyiségnek a Lélekkel egyesülnie. És mindez kisugározható a planetáris hálóba, egyesítve ezzel a bolygó-kundalínit/megtestesült jelenlétet a bolygó Lélek-jelenlétével.


Annak az ismerete, hogy ezt hogyan használjuk, központi szerepet játszik az Istennő misztériumokban, melyeket a misztériumiskolákban tanítottak és a Felemelkedett mesterek őrizték. Azért volt ez titkos hosszú idő óta, mert - mint ahogyan említettem - tiszta tudatosságot kell tartalmazzon, ugyanis nagyon erős energiáról van szó, és mindent, amit magába foglal, felerősödik, ami hatással van a kollektív tudatosságra és a bolygó energiarácsára.
Habár nagy részét elnyomták és eltorzították, bizonyos tantrikus gyakorlatok bepillantást nyújthatnak mindennek a lényegébe és lehetőségeibe:
Amikor megfelelően használják és pozitív célokra, a szexualitásnak kellő hatalma van ahhoz, hogy segítsen minket a Felemelkedésben, újra lehorgonyozva az Istennő és az Isten energiáit a bolygóra, visszaemelve ezzel a bolygót a Fénybe.
A Fény győzelme!

Magyar Cobra Csoport