2020. november 8., vasárnap

A Szerződéses rendszer vége

Fordította: MCCS

A földi börtönrendszer egyik fő eszköze az emberek szabad akaratának manipulálása volt: elérték, hogy önszántukból egyezzenek bele saját rabszolgaságukba. Ez a tömegmédia manipulációinál könnyen megfigyelhető, van azonban egy mélyebb és fontosabb réteg is: mindazok a szerződések, melyeket az emberek a földi börtönrendszerben töltött sok ezer év alatt aláírtak.

Amikor meghalunk, nem emelkedünk fel automatikusan, nem oldjuk meg minden problémánkat varázslatos módon, nem egyesülünk Lelkünkkel/Szellemünkkel és nem jutunk ki a földi börtönből. Ehelyett az történik, hogy átkelünk egy felettünk lévő sűrű rétegen. A sűrűség az anyag egyfajta állapota: a legsűrűbb a szilárd anyag, majd a folyadék, a gáz, a plazma, éter, asztrál stb. következik. Ez látható az alábbi grafikonon:

Ezen a grafikonon a 7 fő sík látható, és a fő síkok mindegyike 7 al-síkra van osztva. A fizikai világot csak a grafikonon látható 3 legalsó al-sík ábrázolja: 'sűrű, folyékony és gáznemű.' A szaggatott vonal a gáznemű felett a plazmasík. A plazma feletti 4 al-sík az éteri sík. Az éteri feletti 7 al-sík az asztrális sík.

Fontos megérteni, hogy még akkor is, ha fizikai testbe inkarnálódunk, ugyanúgy van plazma, éteri és asztrális testünk is (és a fenti összes sík), összekapcsolva fizikai testünkkel. És a síkok között mindig van kommunikáció: ha valami történik a folyékony síkon, az hatással lehet a szilárd síkra ugyanúgy, mint a plazma, az éteri, vagy az asztrális síkra stb.

A fátyol egy elektromágneses frekvenciazár az alacsonyabb asztrális és különösen az éterikus síkon, maximum 8,6 mérföld (14 km) kiterjedéssel a Föld felszínétől felfelé és lefelé, ami jelentősen megnehezíti a Fény számára, hogy a karantén alá vont Földre megérkezzen. Megakadályozza, hogy a legtöbb ember be- vagy kijusson a Földről. A Lélek/Szellem maga ugyan nincs csapdában, de az inkarnációi igen.

A mentális sík közepén található pontozott vonal a 3D-n alapuló világ végét reprezentálja: mélység, magasság és hosszúság. Minden sík efölött tiszta, folyékony Szeretet és Fény, ahol soha nem létezhet diszharmónia, sötétség vagy anomália, csak tiszta Szeretet és Fény.

Amikor meghalunk, a tudatunk eltávolodik a fizikai világtól (szilárd, folyékony és gáznemű), felfelé halad az éteri és asztrális síkok felé. Ami ezután történik, az az emberek döntésein, körülményein és tudatosságán múlik:

A Nosso Lar című film valós eseményeken alapszik. Egy Chico Xavier nevű férfi kapta az üzenetét, aki híres médium volt Brazíliában. Segített az embereknek elhunyt szeretteikkel kommunikálni, és olyan részleteket tudott a magánéletükről, amit nem tudhatott volna, ha nem tisztánlátó. Ebben a filmben egy orvos történetét követjük nyomon, aki halála után az éteri és asztrális síkokon találja magát.
Halála után egy teljesen sötét, elhagyatott és szörnyű világban ébred, ahonnan nincs kiút és az emberek folyamatosan a negatív mintákat ismétlik.

Ez a plazma és éteri sík, abban az állapotában, ahogy leginkább kinéz a börtön Földön.

Keres és kutat, de nem talál kegyelmet, míg végül elkezd Isteni segítségért imádkozni. Ekkor jön a segítség, és Fényaurával körülvett emberek mentik meg.


Elviszik egy gyönyörű városba:

Cobra említette ezeket a városokat:

"Tulajdonképpen a magasabb asztrális síkokon a Fény olyan területei vannak, ahová haláluk után azok az emberek jutnak, akiknek elég magas a rezgési frekvenciájuk. Gyönyörű tájak, gyönyörű épületek, gyönyörű környezet. Ugyanakkor még mindig a karantén Földhöz vannak kötve, előbb vagy utóbb vissza kell jönniük és újra kell születniük, hiszen ettől függetlenül az akhónok továbbra is az ellenőrzésük alatt tartják őket."

A filmben tisztán látható ez az ellenőrzési rendszer. A várost falak veszik körül:


Az emberek nem képesek elhagyni, erősen akadályozzák őket ebben, és ha mégis megteszik, sebzetten térnek vissza. E város egész struktúrája és hierarchiája újjászületésre kényszerít mindenkit, tulajdonképpen ez az egyetlen lehetőség, amit választhatnak. Soha sincs szó arról, hogy más bolygóra menjenek, vagy akár az asztrál síkon maradjanak. Azokat, akik más megoldást próbálnak keresni, megszégyenítik és "lelketlennek" bélyegzik, mert "nem adják meg magukat az isteni tervnek."

Cobra erről is beszélt:

"Arról is van szó, hogy az arkhónok az éteri síkon manipulálják a Fényerők vezetőit, és ugyan általánosságban jót akarnak, mégis agymosottak, pont úgy, mint a spirituális tanítók a fizikai síkon; a két helyzet egészen hasonló."

Hasonló a helyzet az orvosi rendszerben is a fizikai síkon. Sok kórházi dolgozó jószándékú, mégis agymosottak, úgy nevelték őket, hogy napról-napra mérgezzék az embereket.

Ezekben az asztrális városokban azt mondják az embereknek, hogy ahhoz, hogy megoldják személyes problémáikat és spirituálisan fejlődni tudjanak, újjá kell születniük, valamint meghatározott tervet kell készíteniük az újjászületésükre vonatkozóan ahhoz, hogy helyrehozzák ezeket a problémákat. Ez a terv egy szerződés, melyben kijelentik, hogy beleegyeznek a felejtésbe az újjászületés folyamata és elfogadják a szenvedést a következő életükben. Ez a hamis karma tanításokból ered, amit az egyik korábbi írásomban már elmagyaráztam:

"Sok programozás azért jött létre, hogy a gonoszságot igazolják vele. Például a karma törvénye azt állítja, hogy ha én eltöröm egy barátom tálját, az univerzum küldeni fog valakit, aki eltöri az én tálamat is azért, hogy megtanítsa nekem tetteim következményeit. Akkor ez azt jelenti, hogy az univerzum küldeni fog valakit ahhoz is, hogy eltörje a tálját, aki az én tálamat törte el. És így tovább. Ez egy kitalált folyamat, semmi köze a valódi univerzális törvényekhez, egyszerűen azért, mert ha lenne, soha nem oldódna meg semmi, a szenvedés pedig csak fokozódna örökkön-örökké. Az igazi Univerzális Törvény a megbocsátás és a kegyelem, és ezt tanították azok a tanítok, akiknek megvolt a valódi kapcsolatuk. A Forrás akarata az, hogy ha valaki valami bántót tesz, az részesüljön megfelelő gyógyításban, hogy képes legyen újra megtestesíteni igaz valóját. Szükség lehet némi energia-egyensúly helyreállításra az érintettek között, például aki eltörte a tálat, vásárolhat egy másik tálat a tulajdonosának, vagy megjavíthatja, vagy másfajta szolgálatot tehet, hogy energetikailag kompenzálja. Vagy a tál tulajdonosa egyszerűen megbocsáthat, és a Forrás végtelen gazdagsága valahogy automatikusan egyensúlyba hozza a dolgokat, nem úgy, hogy bármit elvesz attól, aki eltörte a tálat, hanem úgy, hogy mindkettejüket ellátja mindennel, amire szükségük van. Az erőforrások és a bőség határtalan."

Sok más szerződés is van, amit a börtön Földön az emberek aláírtak. A sötét erők először késő Atlantiszon csaptak be sokmindenkit (nem csillagmagokat), gazdagságot és hatalmat ígérve nekik azért cserébe, hogy implantátumot ültessenek beléjük és szerződéseket írassanak alá velük. Később, amikor a konfliktusok már olyan súlyosak voltak a bolygón, hogy a Fényerők visszavonultak, a sötétek létrehozták a börtön Földet, határral a bolygó körül, megakadályozva, hogy bárki ki- vagy belépjen. Akik a fátyolon belül maradtak, a sötétekkel kötött szerződések aláírására kényszerítették: elfogadtatták az emberekkel a szenvedést, a sötét erők feltételeit, és azt, hogy nem kapnak segítséget a Fényerőktől stb.

A mai modern időkben sok szerződés és megegyezés jött létre a caballal. A legfontosabb a születési bizonyítvány/anyakönyv, ami tulajdonképpen egy olyan tulajdonjog, amit a kormány bocsát ki és az áll benne, hogy a kormánynak szerzői joga van a születési névre, ezért mindent birtokolnak, amit ezen a néven bejegyeztek. Ezért nem lehet a világon sehol magát a születési bizonyítványt/anyakönyvet megszerezni, az emberek csak másolatokat kaphatnak annak kivonatairól.

Ezen szerződések lényege energetikai jellegű: az emberek aláírása energiát és támogatást ad a sötét erőknek (az aláírásukkal beleegyeznek), hogy manifesztálódjon, amit a sötétek akarnak.

A megoldás, a szerződések megszüntetése is energetikai jellegű. Szuverén fénylények vagyunk, a Forrás inkarnációi. A Forrás akarata a legerősebb erő a teremtésben és szabadnak akar minket. Nem kötnek minket semmiféle őrült szerződések, amelyek elválasztanak a Forrástól. Szabad akaratunk kijelentésével, amely a szerződések visszavonására vonatkozik, megszabadulhatunk tőlük. Azonnal nem hoz ki minket a Föld börtönből, mert a szabad akaratot itt nem tartják teljesen tiszteletben, de növeli a Fény áramlását az energia mezőnkben és nagymértékben segít megvédeni minket.

Egy korábbi Cobra konferencián Cobra megosztotta velünk a szerződésfelbontó nyilatkozatot, amit itt megosztok én is. Azt tanácsolta, írjuk le ezt a szöveget, maradéktalanul adjuk hozzá a szándékunkat, jelentsük ki hangosan és tartsuk magunknál a papírt.

"Az Én Vagyok nevében, az isteni lélek jelenlétének nevében, aki én vagyok, a Fény minden felemelkedett lényének nevében, a Galaktikus Konföderáció nevében, a Galaktikus Központ nevében elrendelem és követelem, hogy szűnjön meg és váljon semmissé teljes múltam, jelenem és jövőm minden szerződése és megállapodása, melyek lényem bármely része és a sötétség erői között köttettek. Mindezen szerződések és megállapodások és azok minden következménye teljes mértékben eltöröltetnek a valóságomból. Szabad vagyok, egész lényem karmája is töröltetik.

Szabad, szuverén Fénylény vagyok, mostantól az örökkévalóságig.

Így legyen és így van.

A Fény nevében

*Itt írd alá*"

Ennek elvégzését tényleg nagyon javaslom mindenkinek, nagyon erős pozitív változásokat indít be személyes szinten és minél többen végzik el, annál kevesebb támogatást kap a sötét oldal a börtön Föld fenntartásához. Felgyorsítja az Eseményt, így eljön mindenki számára a teljes szabadság.

A Fény győzelme!Magyar Cobra Csoport