2020. november 6., péntek

Szakrális geometria a Föld planetáris rácsában

Idézet Cobrától, 2020. július 30-i bejegyzés, Szférák zenéje: 

"Az elmúlt néhány millió év alatt zajló galaktikus háborúk alatt a drakonidák sok egzotikus technológiát gyűjtöttek össze azokról a bolygókról, melyeket leigáztak, és szuperfegyverekké alakították őket. A Mjölnir hadművelet egyik aspektusa ezeknek a szuperfegyvereknek a begyűjtése, vizsgálata és megsemmisítése. Ezek között a szuperfegyverek között van a drakonidák hajóin egy speciális skaláris rácsinverziós technológia, ami elnyomja az emberek kundalinijét és a harmonikus Platóni Szakrális Geometria rácsból átfordítja a bolygó energiamezejét, egy fordított, kvázi trapézszerű negatív rácsba." 

Eredeti teljes bejegyzés itt:

https://ellenallas1111.blogspot.com/2020/07/szferak-zeneje.html

A fenti idézet után következő hivatkozások kerültek lefordításra. A fordításokat végezte: MCCS

A link angolul eredetileg itt:

https://merkabachakras.com/blogs/sacred-geometry/sacred-geometry-in-earths-planetary-grid

Fordította: MCCS


Szakrális geometria a Föld planetáris rácsában (energiarácsában)

Szerző: Von Galt


Antropológusok valószínűleg rájöttek, hogy a Föld energiarácsa ikozaéder alakú (egy 20 háromszögből alkotott szabályos sokszög), mivel feltérképezték az erős elektromágneses mezővel rendelkező helyeket az olyan rendellenes zónákban (anomália-zónák), mint amilyen a Bermuda-háromszög. Az ikozaéder alakja olyan, mint a Metatron kocka (a Teremtés Gömbje), ami egy szakrál geometriai energiaforma, ami minden más teremtett formát magában foglal, köztük az Élet virágát, az Élet magját, az Élet fáját, az aranymetszést/aranyarányt - azaz a Phi arányt (Fí-arány: 1,618... - a természet legelemibb harmonikus aránya, ami megtalálható az emberi testben, a művészetekben, az építészetben), a Fibonacci számsort (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, stb. – ahol mindig az előző 2 szám összege adja a sorozat következő tagját), a tetraédert (4 háromszögből álló gúlatest), a hexaédert (6 négyzetből álló test, más néven kocka), az oktaédert (8 egyenlő oldalú háromszögből álló test) és a dodekaédert (12 szabályos ötszög oldalú test). A Metatron kocka a történelem során sok hagyományban felbukkant torzítatlan formájában, az ősi Tibeti halottas könyvtől kezdve a szabadkőművesek körében, a júdaizmusban, a hinduizmusban, a maja, a kelta, az ősi egyiptomi, és sok más hagyományban.

Sok misztikus hagyomány szerint Metatron egy arkangyal, aki segíti a teremtés folyamatát. A matematika formájában kódolt üzenet, ahogy az a szakrális geometriában is megjelenik, egy végtelen, megtörhetetlen igazság a természetben, ami szerint minden együtt, harmóniában és egységben létezik egymással. Ha bármely élő dolog ezt nem ismeri fel, akkor a természet azt lebontja, és új életformákat hoz létre, amik majd együttműködnek a természet törvényeivel. Ha egy ikozaéder rácsban élünk, ahogy azt a szakrál geometria kutatói feltételezik, akkor minden, amire az emberek érzelmei és gondolatai irányulnak, sokkal gyorsabban nyilvánul meg, mint mielőtt beléptünk a magasabb rezgésű szférába.

Először egy ember félelmei fognak megnyilvánulni, hogy a tudattalan kondicionálást elengedhesse, majd elkezdenek felszínre jönni a pozitív élmények, hogy szeretettel teli tapasztalatokat teremthessen. Ha valaki becsapott másokat, és fél, hogy a titkai kiderülnek, akkor az ilyen félelmek a felszínre jönnek, hogy ezek megbocsátást nyerhessenek, vagy a személy meghaladhassa (transzcendálja) azokat. Talán egy olyan korban élünk, amikor minden igazság a felszínre kerül, azért, hogy egy egyesített kollektív tudatosságon keresztül még szebb élményeket kezdhessünk el együtt teremteni. Ezért olyan fontos, hogy a Felsőbb Énünk által vezérelt életet éljünk, ne olyat, amit az ego irányít, és úgy éljünk, hogy a szívünk vezeti az elménket. Ebben a korban néhány embernek nehéz lehet átverekednie magát a félelmein.

Sir Alfred Watkins 1921-ben fedezte fel a Ley-vonalakat. Rájött, hogy varázsvesszős módszerek révén képes feltérképezni a Föld mágneses mezejét alkotó vonalakat. Úgy találta, hogy a Földön a szent emlékművek gyakran ennek az energiarácsnak az útvonalai mentén helyezkednek el, és hogy a szent útvonal metszéspontjainál gyakran olyan hatalmas mennyiségű energia van, mint egy örvény. Üzleti útjai során a szállásánál lévő Stonehenge közelében egy ilyen metszéspontnál spirituális élményei voltak. Sir Alfred Watkins munkája képes volt rámutatni, hogy a Föld olyan funkciói, mint a szakrál geometriai mintákat követő energiavonalak - amiket, ha összeillesztünk, egy energiarácsokkal rendelkező gömböt alkotnak - úgy mozognak, mint egy "kerék a kerekekben" minta, ahogy azt a világon sok ősi szöveg is ábrázolja.

A Föld mágneses Ley-vonalai egy ikozaédert alkotnak, és a tengelypontok - ahol a vonalak metszik egymást - azok, ahol nagy városok jönnek létre. Úgy gondolta, hogy a legtöbb ember vonzódik ezekhez a mágneses pontokhoz. A legtöbb ősi szentély és emlékmű szerte a világon, csakúgy, mint a piramisok, a pagodák és más monolitikus szerkezetek (egyetlen nagy kőből álló építmények), a Föld mágneses Ley-vonalai mentén helyezkednek el.

Az Élet virágáról úgy hiszik, hogy az volt az első, az Élet magja alapstruktúrából kiáradó hangrezgésekből megformált, befejezett életforma. Az eredeti mandala-művészetben ezek a minták számos vallási műalkotásban felbukkannak, úgy, ahogy azt az ősi tibeti buddhizmusban, az ősi egyiptomi, és sok még régebbi misztikus hagyományban láthatjuk. A legnagyobb erővel rendelkező ismert szakrál geometriai forma a Metatron kocka, amit a Teremtés Gömbjének is neveznek.

Az Élet virága, az Élet Magja (olykor az Élet csírájának is nevezik), a tetraéder, a hexaéder, az oktaéder és a dodekaéder beleillik az ötödik elembe, ami Metatron ikozaéder kockája. Metatron kockája a júdaizmusban a kétdimenziós Dávid csillagnak felel meg. A Dávid csillag ugyanaz a kétdimenziós mandala, ami gyakori ábrázolás a buddhizmusban. Amikor a hatágú Dávid-csillagot három dimenzióban ábrázoljuk, akkor megkapjuk a szakrál geometriát alkotó összes platóni testet. Ha pedig az összes platóni testet egy szerkezetbe rakjuk össze, akkor létrejön a hinduizmusban használt kétdimenziós Sri jantra. A Sri jantra háromdimenziós összetételéből megkapjuk a szakrál geometriában használt ötdimenziós ikozaédert, ami a Metatron kocka.

Az olyan matematikai formulákat, mint a Phi-arány, a Fibonacci-sor, az aranymetszés és az aranyspirál, rendre megtalálhatjuk az összes szakrál geometriai formában. A szakrál geometria tanulmányozása megmutatja, hogy mindannyian össze vagyunk kapcsolódva. Egyek vagyunk. Mindannyian energia vagyunk, amit spirálisan tekeredő DNS-ünk hanghullámainak teremtésében a szakrál geometria matematikája is leképez.

Ken Snelson és Jon Monaghan, amikor a gépészet területén tanulmányozták a szakrál geometriát, rámutattak, hogy hogyan jöttek rá, hogy az ikozaéderek szövésmintája olyan erős volt, hogy az anyagszövetet egy acélruha-szerű anyaggá változtatta, és aztán vissza anyaggá. A gépészet új fejleményei már az ikozaéder funkció megértésére épülnek.

A Kaliforniai Egyetem (UCLA) szakrál geometriai kutatásai azt mutatják, hogy a legtöbb betegség egy geometriai mintát formáz. A legtöbb vírus és a víz összetevői egy ikozaéder formában helyezkednek el. Még folynak a kutatások azzal kapcsolatban, miszerint a Föld a Dávid-csillag tetraéder energiatest felől a Metatron kristály ikozaéder energiatest felé mozdul el azáltal, hogy egyre több ember tartja fenn az egységtudat magasabb állapotait.

Charles Gilchrist szakrál geometria kutató energiafrekvenciákon keresztül, a szakrál geometria nyelvén magyarázza el a teremtés alapjait, amiket a kimatika (cymatics) terén végzett kísérletek is bizonyítottak. A cikkben szereplő kép megkreált, egy dodekaéder kép szerepel benne, amit ikozaédernek neveztek. Egy ikozaéder képnek kellett volna szerepelnie a cikkben, ugyanakkor úgy néz ki, mint egy dodekaéder. Itt az a turpisság, hogy az ikozaéder transzcendentális természetű, így dodekaéder és ikozaéder is lehet, de a dodekaéder csak dodekaéder lehet. A dodekaéder beleilleszthető egy ikozaéderbe, de fordítva ez nem lehetséges. Ez az, amiért az ikozaéder egy transzcendens platóni test, mert egyszerre láthatjuk dodekaédernek és ikozaédernek is.

A lineáris gondolkodásunk az, ami nem engedi ennek megértését. Az egyiknek az egyiknek kell lennie, a másiknak a másiknak, de mi van, ha mindkettő lehetséges?! Ez a becsapós a kérdésben. Ez az, ami sok embert elriaszt a szakrál geometriától. A Metatron kocka egy ezoterikus, transzcendens forma, ami képes önmagába összeomlani egyre kisebbre és kisebbre, mégis megtartja formáját, egészen a végtelenségig. Ezzel szemben egyre nagyobbra és nagyobbra is képes kiterjedni, és ekkor is megtartja a formáját a végtelenségig. Charles Gilchrist elmagyarázza, hogy az ikozaéder egy ilyen transzcendens forma, mert benne van a dodekaéder és az ikozaéder is - mert a dodekaéder beleilleszthető az ikozaéderbe, de fordítva ez nem lehetséges.

Dr. David R. Hawkins, a Haladó Spirituális Kutatóintézet PhD-s kutatója kineziológiai tanulmányokon keresztül térképezte fel az emberi tudat és az érzelmek kapcsolatát. Hawkins az Amerikai Pszichiátriai Szövetség örökös tagja és 50 évnyi klinikai tapasztalattal rendelkezik. Az egyének emberi energiamező (vagyis aura) energiájának mérése során a különböző emberek különböző színeket sugároznak az auramezőjükbe. A szín nem az egyén vallásától, hanem spirituális felfogóképességétől függ. Az új orvostechnikai eszközök az aura feltérképezésével mérik a betegek egészségét.

A Global Consciousness Project (globális tudat projekt) keretében a Princeton Egyetemen és a HeartMath Intézetben végzett kutatás az emberi tudattal kapcsolatban kimutatta, hogy az emberi test nem tud hazudni az ilyen izomtesztelések során. Az energiamezőről szóló tanulmányok szerint pedig - mivel az emberiség kollektív tudattal rendelkezik - a test a magasabb elme egyesített mezejéhez van kötve.

Jelenleg a tudatkutatás területén több intézet is vizsgálja a magasabb rezgéssel bíró fiatal felnőttek és gyerekek egyre tömegesebb megjelenéséből származó magasabb rezgésű auramezők sugárzásának jelenségét, összehasonlítva a korábbi generációk összesített rezgésszintjével. Az emberiség új korszakában már nem a fizikai gazdagság lesz az összehasonlítás mércéje, hogy például valaki milyen autót vezet, milyen nagy háza van, stb., hanem az, hogy milyen szinten van a spirituális tudatossága. Az ilyen kutatások azt mutatják, hogy az elfogadás, a megbocsátás, az együttérzés és a feltétel nélküli szeretet érzései a legmagasabb rezgésű érzelmek, amelyek sokkal nagyobb hatással vannak a mátrixra, mint az alacsonyabb tudatosságú egyének alacsonyabb rezgésű érzelmei.

Az élet nem egy verseny, hanem egy végtelen tanulási tapasztalat az egyén spirituális fejlődésében. Ebben az utazásban mind együtt, kollektíven veszünk részt, ugyanakkor mindenki a saját, egyéni életében is keresztülmegy ezen. Az energiagyógyászat és a tudat kutatása minden nap egyre többet tár fel a holografikus mátrixból, amin mindannyian osztozunk, és amibe egyéni és kollektív élményeket is belevetítünk.

A szakrál geometriai kutatás azt mutatja, hogy a Föld egy ikozaéder. Az ikozaéder az Egység Metatron kockájának végső és utolsó platóni teste, ami tökéletesen magában foglalja az összes többi platóni testet, mint egy saját végtelen tórusz örvény. Bucky Fullminster építész alkotta meg az ötdimenziós Föld fogalmát, ami Föld űrhajóként lép majd be a Megvilágosodásba.

Ezért hiszi sok őslakos misztikus hagyomány, hogy minden ember maga teremti a saját valóságát az alapján, ahogy belül érez. Minden embernek hoznia kell egy döntést, és neki magának kell keresztülmennie saját maga megtisztításán és megvilágosítania a tudatát ahhoz, hogy a kristálytudatosság szintjén rezegjen (ez a Krisztus-tudat).

A maják, a bennszülött amerikaiak, az egyiptomiak, a kelták, a buddhisták és sok más őslakos misztikus hagyomány hiszi, hogy egyre több ember fog felébredni és öntudatossá válni arra, hogy hogyan teremtsen a holografikus mátrix-szal harmóniában maradva. Valószínűleg egy kollektívaként, egységtudatban fognak együttműködni, hogy egy átalakulási folyamat során a háromdimenziós valóságot egy ötdimenziós valósággá alakítsák.


Szakrál geometria, Ley-vonalak és a Föld energiarácsa

A link angolul eredetileg itt: 

https://twiggietruth.wordpress.com/2015/07/08/sacred-geometry-ley-lines-and-the-planetary-grid/


Szerző: Twiglet

William Becker - Püthagóraszi kozmikus morfológia, "A planetáris rács", 1984.

Öt olyan geometrikus alakzat létezik, melynek oldalai, élei és szögei kongruensek (egybevágóak). A Püthagórasz híres tanítványáról, Platónról elnevezett platóni testek közül négy magában foglalja, tartalmazza a tetraédert, az oktaédert és az ikozaédert. Püthagórasz tanítványai megértették, hogy a világegyetem négy elemből áll - tűzből (sugárzás), földből (szilárdság), levegőből (gáz) és vízből (folyadék).

Úgy gondolták, hogy ezeknek az elemeknek a részei benne vannak ennek a négy platóni testnek az alakjában. Azonban létezik egy ötödik platóni test is, amit dodekaédernek hívnak, melynek mind a 12 oldala egy-egy ötszög (pentagon). A testek közül a dodekaédert messze a legnehezebb megalkotni, mert az ötszög megrajzolásához a Püthagórasz-tétel alapos alkalmazására van szükség, arra, amiről Püthagórasz a leginkább ismert.

De ami a legérdekesebb, az az, hogy Püthagórasz tanítványai úgy hitték, hogy a dodekaéder alakjában megtalálható elem az éteri Szellem, minden dolog eredeti forrása, ami az Időből és a Térből emelkedett ki.

Ha a rezgés az energia működése, és az Univerzum természete energetikai, akkor nem kellene a geometriát (a rezgés lenyomatát) a Föld energiájában is meglátnunk? Antropológusok az anomália-zónák (rendellenes működésű földrajzi helyek) magas mágneses mezővel rendelkező helyeinek feltérképezésével valószínűleg rájöttek, hogy a Föld energiarácsa ikozaéder alakú (egy 20 háromszögből alkotott szabályos sokszög).

Az egyik ilyen rács a Becker-Hagens-féle planetáris rács. Ennek a rácsnak a 12 pontját eredetileg Ivan Sanderson térképezte fel. Ő azonosította be a Földön azokat a területeket, ahol gyakran fordult elő rendellenes aktivitás, úgy, mint furcsa geomágneses aktivitás, illetve a hajók és repülők eltűnései.

Miután Sanderson felfedezte, hogy 12 fő terület van, ahol úgy tűnt, ezek az aktivitások előfordulnak (mint a Bermuda-háromszög és a Sárkány-háromszög Japánban), azt is észrevette, hogy ezek a helyek ráadásul pont egyenlő távolságra helyezkednek el egymástól. Ha ezeket a pontokat vonalakkal összekötjük (ezeket nevezzük Ley-vonalaknak), akkor egy tökéletes ikozaédert kapunk.

Goncsarov, Morozov és Makarov orosz tudósok rájöttek, hogy ha vesszük ezt az ikozaédert és kifordítjuk dodekaéderré alakítva, és a planetáris rácsban így kapott pontokat összekötjük az eredeti ikozaéder 12 pontjával, akkor egy, a Földet behálózó rácsot kapunk, melynek pontjai a világtörténelem minden fontosabb monolitikus struktúráját érintik: a Nagy Piramist, Stonehenge-et, a Húsvét-sziget kőfejeit, illetve a Nap és Hold piramisokat Mexikóban. Az ősi misztikus helyek, templomok, szentélyek és temetkezési helyek mind e Ley-vonalak mentén épültek. Valójában több mint 4000 történelmi és spirituális jelentőségű helyszínt találtak e rács mentén. Az írek ezeket "tündér-ösvényeknek" nevezték.

A németek "szent vonalaknak" hívták, a görögök "Hermész szent útjainak" nevezték, a kínaiak pedig "Sárkány áramlatoknak" hívták őket. Minden más kultúra szintén azt állította, hogy képesek voltak látni ezeket a vonalakat, és ezek mentén építettek utakat és épületeket. Még Platón is megemlítette ezeket Timaiosz című művében, és úgy magyarázza a rácsot, mint a platóni testek szintézisét, ami "a kozmosz ideális testét" hozza létre.

A geometria a rezgés alapvető működése. Az univerzum természete a rezgés. Ez egy újabb bizonyíték arra, hogy a szakrál geometria irányítja a természeti-fizikai univerzum szerkezetét és elrendezését.

Magyar Cobra Csoport