2017. február 7., kedd

Februári hold- és napfogyatkozás meditációk

A Prepare for Change (Készülj a Változásra) stáb felhívása közös meditációkra - Terjesszétek! 
Eredeti bejegyzés:


Eljött az idő, hogy segítsük a Fényerőket a még meglévő toplet bombák eltávolításának folyamatában.
Ezek a toplet bombák állnak legfőbb akadályként az Esemény útjában.
Bármilyen drasztikus változás, mint pl. a tömegmédián keresztül napvilágra kerülő jelentősebb közzétételi információk vagy egy közvetlen felszíni beavatkozás a Fényerők részéről egy egymást követő események sorozatát indítaná be, ami a toplet bombák aktiválásához vezetne. Ezért a Fényerők csak akkor kezdenek drasztikus lépésekbe, amikor az összes toplet és strangelet bomba eltávolításra kerül és már semmilyen veszélyt nem jelentenek. 
Meditációnkkal segíthetjük a Fényerőket:
PFCC: El tudnád pontosan magyarázni, hogyan szolgál segítségül a csoportos meditáció a plazma strangelet és toplet bombák eltávolításában? Hogyan működik ez?
COBRA: A csoportos meditáció összekapcsolja a fizikai síkot a magasabb spirituális síkokkal és egy multidimenziós hidat hoz létre, mely segíti a Fényerőket a plazma és a toplet bombák kezelésében. (http://2012portal-hungary.blogspot.hu/2017/01/a-pfc-kina-interjuja-cobra-val.html)
"A fő fennmaradó probléma a cabal tagjainak implantátumai, melyek a Seth alagútjain kapcsolódnak a Yaldabaoth plazma akkréciós örvényhez, amely az egész Naprendszerre kiterjed, és amelyek a plazma strangelet és toplet bombákhoz vannak kötve. A Fénymunkások és Fényharcosok implantátumai a cabal tagjainak implantátumaihoz kapcsolódnak a Seth alagútjain keresztül és ez hátráltatja a spirituális fejlődésüket, de ugyanakkor felgyorsítja a cabal implantátumok eltávolítását és a Yaldabaoth polip plazma akkréciós örvény szétesését.
Az Istennő Örvény technikát fogjuk alkalmazni, hogy segítsük a Fényerőket a még meglévő toplet bombák eltávolításában.
Az Istennő Örvény egy szivárványszínű energiaspirál, mely magában foglalja a Fény valamennyi kombinációját. Ez egy angyali lény jelenléte, amely tiszta Fénnyé alakít át minden sötétséget, az Antarion Átalakító nyolcdimenziós csillagkapuján keresztül. Ez az Egy jelenlétének örvénye, ami elnyeli a dualitás összes anomáliáját, és felemelkedik az Egybe a mikrotrianguláció folyamatán keresztül.(http://www.fenyorveny.hu/2013/03/cobra-istenno-orvenye-goddess-vortex.html)
A Fényerők a Fényoszlopok (ATVOR) fejlett technológiáját használják arra, hogy feloldják a nem lineáris elsődleges plazma anomáliát, az ismétlés/iteráció matematikai alapelveit felhasználva. Az ATVOR technológia alapját az AN átalakítás jelenti. Ezeknek a fejlett módszereknek az alkalmazása mellett is megmaradnak kis feloldhatatlan részek az elsődleges anomáliából, majd szétesnek a toplet bomba körül lévő akkréciós örvénybe. Majd a Fényerők az ATVOR technológiát alkalmazzák újra, amíg az elsődleges anomália kritikus tömege fel nem oldódik, majd megsemmisítik egyszer s mindenkorra a megmaradt toplet bombákat. Ez lesz a Kompressziós Áttörés pillanata, az Esemény.


SAJÁT KEZÜNKBEN VAN FELSZABADULÁSUNK KULCSA
A bolygó energiarácsának megerősítésével feloszlatjuk a plazma polip entitást és megvalósítjuk az ESEMÉNYT. Azzal, hogy ebben a hónapban MINDKÉT meditáción részt veszel, nagyban hozzájárulsz ahhoz, hogy felgyorsuljon ez a folyamat:
PENUMBRÁLIS HOLDFOGYATKOZÁS, MAGYARORSZÁGON FEBRUÁR 11-ÉN
A holdfogyatkozás csúcspontja február 11-én lesz, hajnali 01:44-kor.

GYŰRŰS NAPFOGYATKOZÁS, MAGYARORSZÁGON FEBRUÁR 26-ÁN
A napfogyatkozás csúcspontja február 26-án lesz, 15:58-kor.
INSTRUKCIÓK:
1. Használd a saját technikád, ami ellazult tudatállapotba visz.
2. Jelentsd ki azt a szándékodat, hogy eszközként használod ezt a meditációt arra, hogy segítségével egy multidimenzionális hidat hozz létre, amely segíti a Fényerőket, akik a toplet bombákat kezelik.
3. Gondolatban jeleníts meg magad előtt egy Ibolyaláng oszlopot, amely a Föld középpontja felé forog az óramutató járásával megegyező irányban. Gondolatban jeleníts meg magad előtt egy másik Ibolyaláng oszlopot, ahogy az óramutató járásával ellentétes irányban forogva felemelkedik a Föld középpontjából. Tartsd meg aktívan magad előtt néhány percig ezt a két Fényoszlopot.
4. Most jeleníts meg gondolatban egy szivárványszínű Istennő örvényt, amely kiterjed az egész Földön és az egész Naprendszeren keresztül és eltávolít minden sötétséget és anomáliát és segíti a Fényerők munkáját a még meglévő toplet bombák eltávolításában.
5. Emeld fel a kezeid a fejed fölé és kezdj el forogni az óramutató járásával megegyező irányba.
6. Eközben énekeld az iiii mantrát, úgy hogy rezegjen az egész tested és képzeld el ahogy a tested ragyogó fényoszloppá válik több millió szivárvány színű csillaggal és szétszóródnak a fényoszlopon belül.
7. Énekeld a mantrát és forogj tovább. Pár perc múlva engedd le kezeidet, és továbbra is forogj az óramutató járásával megegyező irányba (jobbra).
8. Míg ezt csinálod, kezdd el énekelni azt, hogy éééááá, hogy vibráljon át az egész testeden és vizualizáld azt, hogy egy szivárványszínű Fényörvény nő ki a szívedből az egész bolygón keresztül. Kérd szellemi vezetőidet, felemelkedett mestereket, plejádiakat, angyalokat, ikerlelkedet, lélektársadat, lélekcsaládodat és más Fénylényeket, hogy jelenjenek meg.
9.Továbbra is énekelj és forogj egy darabig, amíg ezen Fénylények társaságában vagy.
10. Gondolatban jelenítsd meg magad előtt, hogy végre eltávolították az összes toplet bombát és megtörténik az Esemény, végre felszabadítva gyönyörű bolygónkat.
A FÉNY GYŐZELME!
Magyar Cobra Csoport