2018. március 5., hétfő

Jegyzetek Cobrától és Isis-től a 2015. március 21 és 22-i konstanzi konferenciáról – 4. részCobra és a párja, Isis által Svájcban három éve megtartott konferencián elhangzottak befejező, NEGYEDIK része.

Eredeti bejegyzés: http://recreatingbalance1.blogspot.hu/2015/04/notes-from-cobra-and-isis-conference-in_23.html 
Fordította: Takács Anikó

Az Istennői energia és a Rózsa Rendje
Új kommunikációs eszközök
Isis:
Az Istennői energia növekvő beáramlása mindent meg fog változtatni, így meg fogja változtatni azt is, amilyen módon egymással kommunikálunk.
A kommunikáción belül a szavak maguk "információs csomagok", melyek a teljes kommunikáció csak mintegy 7%-át teszik ki. Ez azt jelenti, hogy a fennmaradó 93%-ot testbeszéd, illetve energetikai szándék alkotja. A legtöbb ember nincs ennek tudatában és kizárólag a szavakra figyel, aztán pedig összezavarodik azon érzései hatására, amelyek néha benne keletkeznek, annak ellenére, hogy semmi rossz nem hangzott el. Valójában ez csupán a közölt információs kódok 93%-ának az érzékelése, amely furcsa reakciókat vált ki, miközben összecsengenek saját programjaikkal.
A jövőben inkább a telepatikus és intuitív képességeinket fogjuk használni, és sokkal tökéletesebb módon fogunk kommunikálni. Ebben a folyamatban nagy segítségünkre lehet a saját lelkünkkel való kapcsolódás aktiválása. Ezt a kapcsolatot még jobban elmélyíthetjük, ha feltesszük magunknak a következő kérdéseket: mi érint meg engem? Mi tesz boldoggá? Mi az, amitől dalol a szívem? Ez az az irány, amerre a lelkem akar vezetni, ez az, ami inspirál, amiért érdemes élni. Ez az első lépés: hogy megismerjük önmagunkat, hogy kik is vagyunk valójában. Amikor majd kiterjesztjük lényünket a valódi lélekjelenlétünkhöz, a kommunikációnk módja is sokkal inkább összhangba kerül Isteni lényünkkel, ezért ezt a frekvenciát fogja vonzani is, ami boldogabb kommunikációt fog jelenteni.
Programozva vagyunk tudattalanságunkban (lásd a jegyzetek 1. részét), mindannyian különböző színű napszemüvegen keresztül szemléljük a világot. Sokszor nem vagyunk tudatában annak a ténynek, hogy mások másképpen gondolkodnak, éreznek és kommunikálnak, mint mi. Amikor kifejezzük magunkat, és még nem értünk el megfelelő szintű tudatosságot magunkkal és másokkal kapcsolatban, sok probléma merül fel a kommunikációnk során, és néha úgy érezzük, magunkra lettünk hagyva és senki nem ért meg. Most újra magunkhoz vesszük a felelősséget. Gyönyörű idők hajnalán állunk, és EGYÜTT fogunk fejlődni azáltal, hogy hagyjuk a változást bekövetkezni. Segítjük egymást ebben az átmenetben a tiszta szívből jövő együttérzéssel és a változás támogatásával. Akarunk is azoknak a változásoknak a szemtanúi lenni, melyeket képesek voltunk mi előidézni. És megengedjük magunknak, hogy tiszteljük azokat a változásokat, amelyeket mások értek el. Megbecsüljük ezeket az eredményeket, és elengedjük a magunkról és másokról alkotott régi képeket.
Annak ellenére, hogy a kommunikáció milyen fontos, eddig nem volt elegendő figyelem szentelve neki. Ehelyett a kommunikációt csupán tudattalanul "tanuljuk" a szüleink, tanítóink, stb. viselkedésén keresztül. Ez a programozás rengeteg elkövető-áldozat helyzetet hozott létre. Létrejöttek és támogatottá váltak a 'nem vagyok elég jó' érzések, a verseny, valamint a negatív viselkedési formák. Az új energiák közepette már csak 'mindenki nyer' helyzetek lesznek. A kommunikáció újfajta módjai az élet minden területén megjelennek majd, így többek között a kereskedelemben is: a minőség fontosabbá fog válni a pénzszerzésnél. Mély tisztelet, tisztesség és hitelesség lesz jelen. A mentegetőzések is fontos szerepet kapnak az új világban, de ezeknek őszintének kell lenniük.
Torokcsakra
A torokcsakra fontos a kommunikáció szempontjából, bár a többi csakrának is teljes mértékben működnie kell ahhoz, hogy tökéletes legyen az energiaáramlás. Így a csakrákkal való munka mindenféleképpen nagyon hasznos és rengeteg eszköz áll rendelkezésre, különösen az Istennői energiával való együttműködés igen erőteljes.
A régi minták úgy jönnek létre, hogy csak a kimondott szavakra fordítunk figyelmet, és míg hallgatunk, közben már a saját válaszunkon gondolkodunk. Mindenki más dolgot ért azalatt, amikor például a "szeretet", "tudatosság", "akarat" szavakat hallja. Ez egy tökéletesebb figyelemmé fog átalakulni a teljes jelenlétünkkel. Amikor csendben találjuk magunkat, képessé válunk teljes jelenlétünkkel figyelni a másik lény minden aspektusára, és ekkor magunkban érezhetjük a másik jelenlétét. Ez az első lépcsőfoka az Istennői energia áramoltatásának az életedben: önmagunk átadása az Istennőnek a hallgatással kezdődik. Ellazulunk a jelen pillanatba és a válasz magától megérkezik. Így vállaljuk fel a kommunikációnk újfajta művészetének felelősségét. Tisztesség, tisztelet, empátia, befogadóképesség és érzéseink kimutatása: ezek az igaz feminin (női) erő minőségei. Így lehet az Isteni nőt kifejezni és érzékeltetni.
Az elkövetkező időkben a lehető legfontosabb, hogy az érzelmeinkkel együtt kifejezzük képességeinket is örömben és boldogságban. Nézz magadba, mi az, ami leginkább inspirál, járj utána, mi lenne az, ami miatt még az éjszaka közepén is felkelnél, hogy azon nyomban elvégezd. Ha ezt megtalálod, akkor megtalálod az igazi szenvedélyt, és ez fog elvezetni az igaz utadhoz. Használd ezeket az eszközöket és hozd létre ezt az utat, az elhangzottak szerint.Néha hasznosabb hasonló gondolkodású emberekkel kapcsolódni, mint könyvekben, vagy szemináriumokon keresni a válaszokat. Olyanokkal tölteni az időt, akiknek ugyanaz az érdeklődési körük, növeli a saját élvezeted és rájössz, hogyan fejezd ki magad boldogságban. A valódi öröm és érdeklődés oly sok tiszteletet fog kiváltani, hogy könnyedén fogod tisztelni saját határaidat, valamint szeretteidét. Mihelyt valódi hatalmad birtokába kerülsz, tele leszel tisztelettel magad és mások iránt, és így nem fogsz összezavarodni, ha mások "nemet" mondanak. Csak a szívedben leszel jelen, megtartva a középpontodat, mély gyökereket eresztve Föld anyánkba, és szárnyakat az ég felé.
A Rózsa Rendjén keresztül az Istennői Energia visszatér a Földre. Ez az egység valódi tudata, mindenféle verseny nélkül anélkül, hogy bármelyik másik élő teremtménnyel hasonlítanád össze önmagad. Ez a lélekjelenlét része az anyagon belül. Mindez feltétel nélküli szeretetről, tiszteletről és megértésről szól. Mi mindannyian egyazon, gyönyörű, csillogó gyémánt fazettái vagyunk.
Az Istennő aspektusai, mint Ízisz, Hathor, Szehmet, Básztet, mind az Egy különféle kifejeződései.
A megértés most visszatér a Földre. Segít a férfiaknak és nőknek, hogy felébredjenek, visszanyerjék valódi hatalmukat, és újra feléledjenek. A férfiak számára ez egy ébresztő, hogy ne nyomják el tovább már az érzelmeiket, és fejezzék ki azokat anélkül, hogy attól félnének, nevetség tárgyaivá válnak. A nők számára azt jelenti, hogy most már valódiságukban létezhetnek anélkül, hogy túl férfiassá kellene válniuk, egyszerre lehetnek gyengédek és erősek is. Az Isteni gyermek, a tökéletesen kiegyensúlyozott férfi és női energiák szimbóluma. Így Hórusz is ennek a szimbóluma, Ízisz és Ozirisz/Ashtar szimbolikus gyermeke. Mint az Istennő Isteni gyermekeinek, segítségünkre lehet, hogy érezzük magunkban az Isteni gyermek jelenlétet, amely egyensúlyt hoz létre bennünk, és hozzájárul az Istennői energiák rajtunk keresztül történő áramlásához. Az Istennőhöz való kapcsolódásunk által megtaláljuk egyensúlyunkat, spirituálisan, érzelmileg és szellemileg. Új preferenciák, új tudatosság keletkezik. Az adok-kapok, a behatás-befogadás egyensúlyban van.
(Untwine megjegyzése: szeretnék itt valamit hozzátenni, ami szerintem fontos: Ahogy az Isteni gyermekhez kapcsolódunk, fontos megértenünk, hogy a belső gyermek/iIsteni gyermek nem ugyanaz, mint egy fizikai gyermek. Minden felnőtt ember rendelkezik legbelül ezzel az archetípussal, mindannyiunkban megtalálható, nem számít hány évesek vagyunk. Ezért a belső/Isteni gyermek nem a reinkarnációs ciklusról szól, ez nem egy, a Földön élő fizikai gyermekről alkotott eltorzult képünk, aki függésben van, nem nőtt fel teljesen, szüksége van az irányításra, és nem képes gondoskodni magáról. A belső/Isteni gyermek nem ez. Az Isteni gyermek mindannyiunkban megtalálható, nincs szüksége irányításra, vagy külső forrásra, ez a saját ártatlanságunkkal való kapcsolódásról szól, a saját kíváncsiságunk és felfedezésünk érzésével, hogy semlegesek vagyunk, amely azt jelenti, hogy nincs olyan korábbi tapasztalatunk, amely megzavarná a világról alkotott képünket, mint egy üres lap, készen áll, hogy mi magunk írjunk rá. Az Isteni gyermek tehát őrzi ezeket a minőségeket, és ugyanakkor még ügyes is, tehetséges és független, meg tudja hozni a maga döntéseit. A mindannyiunkban lakozó tiszta, Isteni ártatlanságról van szó.)
Egyiptomban a régi időkben, a nők és férfiak be lettek avatva az Istennő misztériumaiba. Megtanulták, hogyan használjanak bizonyos szimbólumokat, eszközöket és tudást, hogy elhozzák az Istennői energiát a bolygóra. A magas rangú papnők azt is tudták, hogyan használják a hangot teljes hatásával. Bár az Istennő első számú misztériuma ténylegesen: a csend. A csend a befogadás kapuja, ami elvezet a teljes átengedéshez. És a teljes átengedés hozzájárul ahhoz, hogy az Istennői és Isteni energia tökéletesen jelen legyen a fizikai testedben. Ez a szellem kifejeződése az anyagban, engedve a lelket, hogy teljesen belakja az életet. A lélek szándéka a mindenség legjavát szolgálja, minden teremtését. Minden tett, egy alkalom az élet megünneplésére. Az Istennő jelenléten keresztül megtanuljuk, hogyan vezessünk természetesen, hagyván, hogy az Isteni energia keresztüláramoljon rajtunk. Mindez az a tudás, amelyet a magas rangú papnők Egyiptomban tanítottak, és ez ugyanaz, ami jelen lesz újra az új társadalomban is.Ezen kontextusban egy igen fontos szimbólum a pentagramma. A pentagramma kiegyensúlyozza az öt elemet: tüzet, földet, levegőt, vizet és étert. Ez egy bűvös szám, élet pedig csak ennek az öt elemnek az összeolvadásával lehetséges. Apró mikrokozmoszok vagyunk, melyek tartalmazzák az öt elemet. A Fibonacci-spirál, valamint a szakrális geometria rendszere megmutatja magát már minden embrióban, egy kagylóban, a kövekben, a DNS-ben. Az új társadalom tudatosan fog bánni az öt elemmel.
°°°°°°°°°°°°°°°
Cobra:
A szentséges szimbólumok, kozmikus energiákként nyilvánulnak meg. A Tejútrendszer, a Galaktikus Központtal egy dupla spirál Isteni mintával, a szeretet óceánja árad ki belőle.
A Máltai Templom
A központi faj az első fejlett civilizáció, amely magas fokú bölcsességet ért el ebben a galaxisban több millió évvel ezelőtt, mivel a Központi Nap közelében élnek. Ezek a lények elhozták bölcsességüket az egész galaxisba. Nagykövetekként, görögül angelos-ként, hírvivőkként, angyalokként voltak ismertek. Ők nem csak éteri lények, hanem fizikai angyalok, szárnyakkal is rendelkeznek. Iona az a szárnyakkal rendelkező Istennő, aki elhozta a Földre a misztériumokat Atlantisz idején. Ízisz/Astara az ő tanítványa volt. Amikor Iona elhagyta a Földet, Íziszre hagyta azt a küldetést, hogy tartsa életben az Istennői tudást. Ízisz megalapította a misztérium iskolákat Atlantiszban, majd amikor bekövetkezett Atlantisz bukása, a föld alá kellett vonulniuk. A Föld misztériumiskoláinak legfőbb helyszíne Egyiptomban volt. Ez a terület nagyobb volt, mint ahogy ma ismerjük, magába foglalta a Földközi-tenger több szigetét is. Máltán volt a fő templom, amely mindig egy Fényoszlop volt. A legendák szerint a templomokat óriások építették. Ez volt a Rózsa Rendjének kezdete sok ezer évvel ezelőtt Egyiptomban. A Rózsa Rendjét olyan megvilágosodott lények alkották, akik magasan fejlett bölcsességgel és képességekkel rendelkeztek és a templomokban éltek és ünnepeltek szentek módjára. Nagyon nagy hatalommal bírtak, ami persze nem tetszett az arkhónoknak. Az arkhónok elpusztították a templomokat, és a Rend tudása a föld alatt lett elrejtve. Az arkhónok hírnököket küldtek, hogy imádkozzanak az istenükhöz, Atonhoz. Betiltották a misztériumiskolákat, amelyek a felszín alá költöztek, ahogy Ízisz temploma is. A papság mindezek ellenére nagyon erős volt, így rövid időn belül újra megjelentek, és a Földközi térségben újra aktívvá váltak a templomok. A római birodalom idején a Rózsa Rendje templomai a birodalom egész területén elterjedtek, mint például Avalonban, Írországban. A Rózsa Rendje tudását rendkívül nagy titokban kezelték, és csak a beavatottak tudhatták, mi történt a templomokban. Megesküdtek, hogy soha, de soha nem árulják el a misztériumokat a Renden kívül senkinek. Az Istennő misztériumai magasan szentségesek. Nem azoknak szánták őket, akik nem állnak készen a befogadásukra. Ha elárulnák a tömegeknek, el lennének torzítva és visszaélnének velük. Így az Istennő mélyebb misztériumait csak beavatottakkal osztják meg. Még a bolygó legfelébredettebb lényei sem állnak készen, hogy befogadják az Istennő misztériumainak teljes spektrumát. A programozás sokkal mélyebb, mint ahogy azt a legtöbb Fénymunkás gondolja.
Idővel, és csak az Esemény után lesznek teljesen feltárva a misztériumok kizárólag azok számára, akik készen állnak a befogadásukra. Az Istennő egyik egyszerű misztériumának neve már most is felfedhető: A lélek halhatatlanságának misztériuma.
A római korban ismét megpróbálták az arkhónok elpusztítani a misztériumokat. A IV. században Nagy Konstantin császár egy hamis vallást akart létrehozni az összes létező vallásból. Minden püspöknek megparancsolták, hogy gyűljenek össze a jól ismert niceai zsinaton. Ott pedig, minden püspöknek alá kellett írnia a dokumentumot, különben nem hagyhatták volna el a termet élve, az "őrzők" gondoskodtak volna róla. A niceai dekrétum a katolikus vallás alapja, amely azt a célt szolgálta, és szolgálja a mai napig, hogy különleges eszközként irányítsák vele a tömegeket. Attól a naptól kezdődően minden más vallás tiltottá vált a római birodalomban. Az Istennő misztériumai nem léteztek írott formában. A templomokat lerombolták, a papnőket és papokat pedig megölték. Később, a Rózsa Rendje reinkarnálódott tagjai a föld alól végezték munkájukat, indirekt munkával terjesztették a tudást, a szimbólumok felhasználásával az építészetben, festészetben és a zenében. A chartres-i katedrális egyike azon épületeknek, ahol a legtöbb ilyen szimbólum megtalálható. A Szent Grál e szimbólumok egyike, amely hírnevét azáltal szerezte, hogy épületekbe és költeményekbe foglalták bele. Egy másik szimbólum az Istennő kelyhe, mely rózsa formájú, a rózsa tehát szintén egy szimbólum, amely az Istennő misztériumaihoz kötődik, beleágyazva a költészetbe és a művészetekbe.
Létezik egy titkos könyv, amelynek "A Vörös Könyv" a címe, és a katolikus egyház sosem tudta megkaparintani. Anyáról lányára szállt folyamatosan.
A Rózsa Rendje sokszor befolyásolta a politikai élet történéseit a színfalak mögött, ahogy Hitler idején is, amikor a Rózsa Rendje felvette a kapcsolatot Eva Braunnal. Így néhány még rosszabb forgatókönyvet tudtak megakadályozni. Szaladin udvarában több csatát is meghiúsítottak, és a békét gyakran a Rózsa Rendjének befolyása által érték el. Egy újabb hadsereget küldtek I. Richardhoz, amikor súlyosan megsebesült, amely a történelem egy teljesen logikátlan hadművelete volt. A Rózsa Rendje akadályozta meg a Földön az atomháborút. Az Istennő békét akar, és béke lesz.
Az Esemény idején a Rózsa Rendje tagjai fogják lehorgonyozni a csend és béke energiáit. A tömegek nem fogják érteni, mi is történik, így lesz majd némi nyugtalanság, és a Rózsa Rendje fogja mindezt lecsendesíteni a meditációikon keresztül. Ez azt jelenti, hogy kulcsszerepük van az Esemény idején. Annak ellenére, hogy sokuk még nem ismerte fel ennek a teljes jelentését, fontos már most kiépíteni ezeket a csoportokat, hogy az Esemény idején majd minden nyugodt és békés lehessen. Ebben a pillanatban valószínűnek tűnik, hogy a legtöbben, akik a Rózsa Rendjét alkotják, ők gyűlnek össze az Esemény férfias aspektusát tekintve, az Eseményt Támogató Csoportokban is. Ez gyakorta a helyzet, mivel a többiek még nem elég felébredettek. Mindenesetre jó, ha megtalálod a saját szereped ebben az egész folyamatban és követed a belső vezettetésed, ahogy mindig.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Isis:
A pentagramma szintén az Istennő szimbóluma, és a pentagramma körül lévő kör védelmet jelent. Az Istennő energiája rendkívül lágy, és ugyanakkor nagyon nagyon erőteljes. Ez a teremtés energiája. A történelem folyamán a sötét erők sokszor megpróbálták elnyomni ezt az energiát. Az erős nők, gyógyítók, "boszorkányok" valóban papnők voltak. A Rózsa Rendje által a férfiak és a nők visszavehetik életenergiájukat, valamint életerejüket, amely a múltban el lett nyomva.A teremtés eredeti tervezése
Az Univerzum egyik fontos eleme a szabad akarat. A szabad akarat azt jelenti, hogy szabadon kifejezhetjük az Istennői és az Isteni feltétel nélküli szeretetet. Az Istennővel kapcsolatos tudásunk képessé tesz minket arra, hogy hozzáférjünk a szabad akaratunkhoz. Nem létezik olyan akarat, amely a szabad akaratunk felett áll: ez az eredeti lenyomat. A szabad akaratunk mindenek felett áll, a legmagasabb szinteken van tiszteletben tartva. A vallási rendszerek félnek az erős női akarattól és sokszor a nők nem adták meg magukat a vallásnak. A bölcsességen keresztül a lélek materializálódik. Ha a szabad akarat harmóniában van az Istenivel, másvalaki szabad akarata soha nem lesz korlátozva és minden az egész jóllétéért fog történni. Eredetileg is így kellett volna élnünk.
Most, hogy újra visszahozzuk az egyensúlyt, nagyon fontos megtanulnunk, hogyan fejezzük ki magunkat anélkül, hogy versengő és összehasonlító mintákat aktiválnánk. Ezt kezdhetjük azzal, hogy abbahagyjuk magunk BÁRKIVEL való összehasonlítását. A régi rendszer, mely főként a versengő programozáson alapszik - mely az Istennői energia elnyomására szolgál - most már nem fog túl sokáig működni. Főleg a nők jutottak el arra a szintre, hogy belépjenek abba a folyamatba, ahol támogatják egymást ahelyett, hogy versengenének vagy harcolnának egymással. Nagyon fontos, hogy nőkként támogassunk más nőket. Ez az abszolút alapja a Rózsa Rendje csoportok újraalakulásának, mivel egy olyan női kör, akik támogatják egymást, az alapját képezik azoknak a beavatottaknak, akik Ízisz papnőihez tartoznak. Az Isteni, az Istennő sok arculattal rendelkezik, mely sok különféle módon és színben teszi lehetővé az Istennői energia kifejezését és együtt építenek fel egy Istennői gyémántot. Ez a kezdete annak, hogy az Istenit lehorgonyozzuk az anyagba.
Az Istennői energia önmagán keresztül táplálja önmagát és teljes mértékben mágneses. Annak a nőnek, aki az Istennői energiában van, nem kell harcolnia, vagy a figyelmet kivívnia, mivel csupán lényén keresztül fog mágnesként működni, azáltal, hogy önmagát adja. A férfi energia elektromos, így a két energia állandóan vonzza egymást anélkül, hogy bármit tennénk vele vagy bármit tennénk hozzá. Ez a teremtés, az Isteni női és Isteni férfi aspektus, melyek alapvető felépítésük által vonzzák egymást.
Minél több dolgot fedezünk fel magunkban, annál inkább lesz jelen a két energia eredeti formáiban, ami azt jelenti, hogy egyszerre vagyunk mágnesesek és elektromosak. Ez ismét a bennünk lévő oroszlánt fejezi ki. Az egyiptomi szfinxnek oroszlán teste és női feje van, ami az emberekben lévő oroszlán erejét szimbolizálja. Azok a nők és férfiak, akik a kiegyensúlyozott energiákkal vannak töltődve, ők ennek az oroszlán energiának a hordozói.
Sok Istennő mellett látható egy állat, ami valamilyen erőt vagy képességet fejez ki. Ízisz egyik állatszimbóluma a galamb.
Az Ankhról, az élet kulcsáról, az élet leheletéről szóló tanításokat a teremtés lehetőségeként írták le Atlantiszban/Egyiptomban. Az Ankh ezenkívül úgy néz ki, mint egy angyal, egy emberi lény, egy kulcs. Úgy is tekinthetünk rá, mintha a végtelen szimbóluma kétszer egymás fölé lenne helyezve nyitott végekkel - a "lábfejek" és a "karok" a nyitott végtelen szimbólum megkettőzve - ami azt jelenti, hogy valamit világra hozunk az örökkévalóságból (ami a hurkon keresztül érkezik meg). Ízisz úgy adta vissza az életet Ozirisznek, hogy hagyta lélegzetét keresztüláramolni az Ankhon. Az Ankhot a fej fölött is tarthatjuk, hogy összekapcsolódjunk a felsőbb Énnel vagy lencseként használhatjuk, hogy "belelássunk" a spirituális birodalmakba. Lassan újra megtanuljuk hogyan használjuk szimbólumainkat mély tisztelettel az egész teremtés felé. Az Ankh a kulcsa, hogy felelősséget vállaljunk a Rózsa Rendje csoportokban, valamint a lélekenergiánkat is behozza a testünkbe. Ízisz egyik legmélyebb misztériuma az, hogy az Ankh-kal anyagba hozzuk a lelket.
Ebben a pillanatban az erős Fényenergia eltávolít mindent, ami hamis, mindent, ami nem élő. Így a sötét erők elnyomják az Istennői energiát, mert tudják, hogy az eltávolítja őket, mivel nincsenek feltöltve Isteni energiával. Jelenleg sok segítség érkezik számunkra a Galaktikus Konföderációtól és a Központi Napból. A Központi Nap egy óriási Istennő és ahogy azt láthatjuk, spirális alakban mozog. Tehát ez azt jelenti, hogy az Istennői energia és az Istennői tudatosság spirális alakban mozog. Az Istennői tudatosság és az Istennői erő, spirális tudatosság. Ahogy megértettük a spirális tudatosságot, úgy azt is megérthetjük, hogy mi vagyunk azok, akiknek aktiválni kell és hagyni kell, hogy a spirális tudatosság keresztüláramoljon rajtunk, rajtunk keresztül manifesztálja magát, hogy mi legyünk a csatornák az Istennői energia számára.
Ízisz és Ozirisz az egyensúly energiájának két archetípusa. A róluk szóló legendában benne van, hogy egymás iránt érzett szerelmük olyan erős volt, hogy legyőzött minden akadályt.
A teremtés ereje az Isteni anya energiája. Az anya úgy ad életet, hogy megadja magát a természet áramlásának. A szülés során az ellenállás még több fájdalmat teremt. Arra tanítottak és programoztak minket, hogy álljunk ellen ennek az energiának. Ahogy megtanuljuk megadni magunkat az Istennői energiának, a születés az élet minden területén örömteljesebbé és könnyebbé válik. Ízisz misztériumaiban a tej az Isteni ital, melyen keresztül az Isteni gyermek megkapja az életét. Hathor koronája a szarvakkal - a Napot körülölelve - jól szimbolizálja ezt. A tehén a szarvakkal egy szentséges állat, ami az Isteni italt, a tejet adja. Ez egy varázslat, a természet misztériuma. A női testben minden jelen van ahhoz, hogy életet adjon, fenntartsa és táplálja az életet - az anyaméhben, majd azt követően a melleken keresztül. Ugyanez a helyzet az állatokkal és a természettel, az élet a magból indul ki és a magban már jelen van minden, ami később meg fog születni.
Az 5-ös szám megjelenik a kezeink ujjainak és a lábujjak számában, valamint az 5 elemben is.
Ez a konferencia a napéjegyenlőség idején került megrendezésre, abban az időpontban, amikor az energiák egyensúlyban vannak. Ez az új élet születését jelenti. A bolygón minden újra egyensúlyba kerül. Ez a ritmus az Univerzum szívverése. A Föld az Univerzum ritmusával együtt mozog, mint az óceán hullámai, mint az apály és a dagály. Tehát ez az Istennő és az Isten energiája, a dinamika és a spontaneitás egyensúlya.Rózsa Rendje Csoport
Magyar Cobra Csoport