2017. március 24., péntek

Szakrális geometria alapok és Szimbólumok

Írta és összeállította: Czékus Viki
Az itt megjelenő információk egy része Cobrától, egy része pedig Untwine-tól származik. Az Esemény után az oktatási rendszer teljes átalakulását fogjuk megtapasztalni.
Az első pár hónapban folyamatos minőségi javulás, emelkedés fog látszani és természetesen az emberiségnek lesz elég idő hagyva arra, hogy feldolgozhasson mindent, mert túl kell látnunk az eddigi hitrendszereinken. Teljes spirituális és tudati változásokon fogunk keresztülmenni. Ez az átalakulás nem történhet meg egyetlen éjszaka alatt, sok sok türelemre és megértésre lesz szüksége mindannyiunknak.
Az Első Kapcsolatfelvételt követően visszakapjuk a régi Misztérium Iskolákat és tanításokat, sok Istennő Szentély és Templom fog épülni, melyek 26000 évvel ezelőtt Atlantiszon még léteztek. Abban az időben a Felemelkedett Mesterek szabadon jártak keltek az emberek között és sértetlenül tartották a kapcsolatot a Forrással.
Atlantisz fő szigetének rekonstrukciós rajza
Atlantisz eleste után a tanítások nagy része eltűnt és az iskolák áldozatául estek a pusztításnak. A Közel-Keleten, az özönvíz után (az Özönvíz i. e. 9564-ben volt) már csak a töredéke maradt meg az atlantiszi tudásnak, és az iskolák elkorcsosultak a Fátyol megerősítése miatt.
Ebből az ágból származnak az illuminátusok is.
A Misztérium Iskolák megújulása a Földközi térségben úgy 2000-2500 évvel ezelőtt történt a Galaktikus Központi Nap megnövekedett aktivitása eredményeképpen.
Az ottani beavatottak tudomást szereztek a Föld karantén státuszáról és az arkhónokról, ezért a kazárok elpusztították őket és kezdetét vette a keresztény elmeprogramozás.
St. Germain volt az, aki 1775-ben Párizsban újból megalapított egy ilyen iskolát és visszahozta a régi Egyiptomi Misztériumokat.
St. Germain
A Szakrális Geometria igen erősen kötődik ahhoz, hogy most elhagyunk egy kozmikus ciklust.
Cobra 2012. június 5-én ezt írta: „ A Vénusz átvonulás (tranzit) abból a szempontból fontos, hogy ez egy fordulópont az egész Bolygó felszabadulása szempontjából, annak a nagyon fontos Eseménynek a jelzője, hogy az Istennő energia teljes egészében visszatér a Földre. (megj. A Vénusz-Nap tranzitok 2004-2012 között egy kódolt jel volt az égen arra, hogy reaktiváljuk a Rózsa Rendjét.)
Vénusz tranzit
Mostantól kezdve minden sötétség nélküli lesz, mert ahol az Istennő teljes egészében jelen van, ott nem tud létezni sötét erő.
Az Istennő az istennő spirálon keresztül tér vissza, a Fibonacci spirálon, a Szakrális geometria energia mintáján és a Szent Jelenléten keresztül, ami felfedésre kerül, ahogy haladunk az Esemény felé, közölte velünk Cobra.
Az Istennő energia elpusztíthatatlan. Ez a Halaf kerámia, amit 7000 évvel ezelőtt készítettek, szintén szakrális geometriai kódokat tartalmaz, ami aktiválja az Istennő jelenlétet és eltávolítja a sötétséget mind a négy irányból.
Halaf kerámia, 7000 éves
Ezt alkalmazzuk a Szíria Pentagram megtisztításához, ami rendkívül fontos, mert ez a terület olyan energia pontokat tartalmaz, amit ha valaki ellenőriz, akkor ellenőrzi a Bolygó Ley-vonalainak nagy részét és közvetlen hozzáférése van az emberiség globális tudatosságához.
Aki nem ismerné a Fibonacci számokat, amit fentebb említett Cobra, azok számára elmondjuk, hogy ez a számsor úgy jön létre, hogy mindig az előző két számértéket összeadjuk és az adja a következő számot: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89.
Ezek a számok a természetben a virágszirmoknál tökéletesen megjelennek. A hármas számtól és afelett így mutatkozik meg: 3 szirma van pl. a liliomnak, 5 szirma van a vadrózsának, 8 szirma a pillangóvirágnak, egyes százszorszépeknek 34, más fajoknak pedig 55 vagy 89 szirma van.

Ha ezeket a számokat spirál formába rendezzük, akkor ezt kapjuk:
Fibonacci spirál
Ilyen spirálforma jelenik meg a fenyőtoboz pikkelyeinél, a napraforgó magjainál vagy a karfiol rózsáinál, a galaxisoknál és egyes kagylóknál.
Most pedig néhány példa, hogy ez a gyönyörű spirál miként jelenik meg a világban.A Szakrális geometriában a háromszög a Forrás, a Férfiasság és a Nőiség jelképe. Legfelül van az Egy ( a Forrás), alul pedig egy-egy pontban a férfi és nő. Egységet jelképeznek és az energiák tökéletes harmóniáját. A háromszög természetesen egyenlő oldalú, csúcsai egyenlő távolságban helyezkednek el egymástól, így abszolút egyensúly áll fent.
Az olyan kvalitások, mint tisztelet magad és mások iránt, elfogadás, befogadás és könyörület, mind a Női minőséghez tartoznak.
Az egyéniség, az egybeolvadás, kezdeményezés, szabad akarat a Férfi minőséghez kapcsolódnak. Mint tudjuk mindkettő torzult Gaian. Viszont ha Pleroma elküldi a Fényimpulzust, mely mind női, mind férfi energiaminőséget tartalmazni fog és rendbe teszi ezeket az energiákat, akkor a szenvedés megszűnik örökre.
Egység
Az új élet, ahogy azt tudjuk, egy spirálként a méhben kezdődik. A női test valóban képes életet csatornázni önmagán keresztül egy másik dimenzióból, hogy az leszülessen ide a fizikai világba.
A Szakrális geometriában ezt a folyamatot Vesicaként láthatjuk.
Ezt nagyon jó okból az élet csodájának tekintjük. Elengedhetetlenül fontos, hogy a nők felismerjék ezt, mivel csatornaként szolgálnak ahhoz, hogy életet adjanak. A férfiak számára is egyaránt elengedhetetlen, hogy megismerjék mit is jelent ez valójában, hogy megértsék, értékeljék és őszintén támogassák a nőket. Íme ez a gyönyörű folyamat geometrikus ábrázolásban:
Vesica
A 12x12x1000-es számnak, mely 144 000-et ad nagyon erőteljes jelentése van a Szakrális geometriában. Ennyi azoknak az embereknek a száma, akik bizonyos ponton eldöntötték, hogy belépnek ebbe a Földi karanténba azzal a céllal, hogy átalakítsák azt. Egy jó hír Cobrától, hogy ezen emberek egy része már felébredt a küldetésére, míg a többiek az Eseménykor fognak. Belső útmutatást fognak kapni, és emlékezni fognak arra, hogy mit vállaltak.
Az Anyatermészet más geometriai részleteket is tartalmaz, mint például a kristályok felépítésénél megjelenő kocka, más néven hexaéder, vagy tetraéder, más néven háromszög alapú gúla, oktaéder, dodekaéder. Ezenkívül vannak még más geometriai felépítésű kristályok is, melyek szemet gyönyörködtetőek, ha valakit érdekel a téma, az interneten számos helyen megtalálja őket.
A Gaia által „készített” kristályokat sokféleképpen használhatjuk: lehet gyógyításhoz, védelemhez vagy spirituális emelkedéshez. A védelemhez készíthetünk orgonitot, ami közömbösíti a wifi routerek és mobiltelefonok plazmakamrácskáinak sugárzását.
Általában hegyikristályt használunk az orgonithoz, ez a videó segít abban, hogyan kell elkészíteni: https://www.youtube.com/watch?v=KCFHqqVucyw
Hegyikristály a Himalájából
A Piramisok fontos szerepet játszanak és játszottak az emberi történelemben. Négy egyenlő oldalú háromszög ( Egység jelkép) alkotja egy négyzet alapon.
A piramisokat egy csillagászati összefüggés figyelembevételével alkották meg a csillagmagok, mint megtudtuk Untwine-tól.
Mindegyikük az Orion-öv felé irányul elhelyezkedésükben.
Az eredeti véletlen, amiből létrejött a rossz, az az Orionban történt. Az Orion övének központi csillagánál van egy csillagkapu, amit AN csillagkapunak neveznek. Az AN csillagkapu mindig is egy fényportál volt, amin keresztül olyan lelkek jöttek át, akiket csillagmagoknak hívunk. Azzal a céllal jöttek ide, hogy átalakítsák a dualitást az Egységbe és segítsenek lehorgonyozni a Fényt az alacsonyabb síkokra.
Nagyon sok Orion-öv másolatot készítettek, hogy össze tudjanak kapcsolódni az AN csillagkapuval. Íme egy pár példa az Egyesült Királyságból, Kínából, Mexikóból, Egyiptomból. A legutolsó kép pedig az Orion-övét mutatja.
Orion-öv másolatok
A piramis forma ezenkívül azért is fontos, mert az erőeredői a legelőnyösebbek, évezredeken keresztül fenn tudnak maradni anélkül, hogy a természet erői lerombolnák. A négyszög alap horgonyozza le biztosan és tartja meg tökéletes egységben ezt a formát.
A következő geometriai elem a Metatron kocka, amit fontos megemlíteni, magában foglalja az összes szabályos vagy más néven platóni testeket, melyek a tetraéder, hexaéder ( kocka), oktaéder, dodekaéder és ikozaéder.

Metatron kocka
De nemcsak ezért különleges ez a kocka, hanem azért is, mert kötődik hozzá egy szakrális szám, a 13-as. Kapcsolódik a 12 fő sugárhoz, a Forrás 12 aspektusához, plusz a 13. középen a szintézis ( egységbe foglalás) központi pontja.
Cobra azt is elárulta nekünk, hogy ki is Metatron valójában: „ Galaktikus szinten vannak olyan lények, akik a Galaktikus Központi Nap (Pleroma) szintjén túl léteznek, áradnak ki és ők bizonyos csillagok, csillagrendszerek, csillaghalmazok evolúcióját vezetik. Ők felügyelik a galaxis evolúciójának különböző szektorait. Úgy mondanám, hogy egyfajta Angyali lények nagyon magas fejlettségi szinten. Ezek egyike Metatron is.”
A Yantrák yantráját is nagyon fontos még megemlíteni, mint szakrális geometriai elemet. Ez pedig a Sri Yantra. Elöljáróban annyit, hogy a yantra egy olyan geometriai és energetikai szimbólum, aminek olyan hatása van, mint a mantrának. Egy bizonyos geometriai rezgésen keresztül befolyásolja a magasabb dimenziós rezgésfrekvenciákat és tartós hatást eredményez. Itt olvashatsz a Sri Yantráról: http://2012portal-hungary.blogspot.de/search?q=Sri+yantra
Sri Yantra
Most pedig szeretnénk nektek egy pár Szimbólumot megmutatni, eredeti jelentésükkel természetesen. Hiszen a sötét oldal eltorzított formában közvetítette azt felénk.
Az Istennő energia magnetizáló hatással bír, magához vonzza mindazt, amit negatív irányba használva és sugározva a szabadságunk ellen használtak fel. A sötét oldal nem érti ezen energia valódi lényegét, számukra ez csak az erő és kontroll eszköze felettünk.
Vegyük például a pentagrammát és a 666-ot, mellyel szenvedést és halált, a gonoszt magát közvetítették felénk. Ez eredetileg Vénusz Istennő száma és szimbóluma.

A pentagramma, vagy ötágú csillag, mely az 5-ös számmal kapcsolódik össze, szent szimbólum: az Isteni akaratot jeleníti meg. Az 5-ös a férfi aspektust képviseli, viszont fontos jelentőséggel bír egyéb tekintetben is: a Vénusz ciklushoz, körforgáshoz is kapcsolódik.
Pentagramma
A hexagram az Isteni Szeretetet jeleníti meg, a 6-os számmal kapcsolódik össze, mely a női aspektust képviseli. A hexagram egyesíti a nőt és a férfit, az ellenkező polaritásokat, mint a menny és föld, nappal és éj. Hiszen tudjuk, hogy az Istennő energia befogadó, elfogadó, tehát befogadja a férfi minőséget magába.
Hexagram
A gyakorlatban hogyan is alkalmazható ez a két szimbólum, úgy hogy a Fényt képviselje? Íme egy példa, amit Untwine közölt számunka:
6 személy állhat hexagramba, 5 személy pedig pentagrammába, közben az óramutató járásával megegyező irányban forogva csatornázhatják a lila lángot és azzal tisztíthatnak. Ha 7-en vannak, akkor egy személy a hexagram közepébe állhat és a szivárvány színeit csatornázhatják úgy, hogy mindenki választhat egy színt. Használjuk a kreativitásunkat, bármit, ami eszünkbe jut.”
Untwine-tól azt is megtudtuk, hogy az ezüst, mint nemesfém, az Istennő szimbóluma, az arany pedig az Istené. A vatikáni zászlóban található egy arany és egy ezüst kulcs, melynek az a jelentése, hogy ők a titkok őrzői és csak ők képesek ezt kinyitni és felfedni. Az Istennő és Isten energiáját manipulálják és ők a felügyelői.
Vatikáni arany és ezüst kulcs
A következő szimbólum, melyet szintén negatív töltettel láttak el, a szvasztika. Eredeti, indiai formájában roppant gazdag és erős szimbólum. Azt már tudjuk, hogy a nácik negatív jelentéstartalommal ruházták fel, és automatikusan arra asszociálunk. De vajon hányan tudják, hogy számos pozitív jelentéssel bír eredetileg: végtelen erő, a Nap fényességének kiapadhatatlan energiája, az élet kereke, jó szerencse, spirituális evolúció.
Szvasztika
A dollár jel, mely egy nagy S-betű áthúzva egy vagy két függőleges vonallal, Ízisz Istennőt jelképezi, lealacsonyítva őt a fizikai sík elnyomásában tartó pénz jelképévé. Saját céljai eléréséhez bármire képes a cabal, mint látjuk.
Cobrától azt is megtudtuk, hogy a Kelta kereszt szintén gyönyörű jelentéssel bír: ez egy nagyon ősi, atlantiszi szimbólum, ami a Földanyát, Gaiat jelképezi. Írországban és Skóciában jó néhány található. Írország régen Atlantisz része volt és az ottani Ley-vonalak most is fontos szerepet játszanak, mert a Bolygó minden részére szállítják az energiát.
Kelta Nagykereszt
Tizenegyedik kapu” vagy számokkal írva 11:11. Talán még sokan nem hallottak róla, de ez szintén az Egység szimbóluma. Ez egy multidimenzionális híd két valóságrendszer között: a régi dualitás rendszer és az új Egység Realitás között. A 11-es szám a születést és az új lehorgonyzását jelenti.
Valahányszor ezt a számsort látod bárhol, állj meg egy pillanatra és érezd a finom, átható energiákat körülötted. Ez a szám emlékeztetni fog az igazi célodra itt a Földön. Arra, hogy vedd észre az illúziót, és észleld a valóságot.
Jelzi, készen állsz arra, hogy megéld és megmutasd másoknak is az igazi, feltétel nélküli Szeretetet. Ezenkívül egy megerősítés arról, hogy a megfelelő úton haladsz.
Íme egy kép Cobra oldaláról, ami a „Tizenegyedik kapu”-t mutatja. 2012.11. 22-én sikeresen aktiválták az akkori, ebben a küldetésben résztvevő Fénymunkások ezt a hidat, így most már az Egység Tudat széles körben elérhető.
A képen: Régi világ – Idő ösvény – Káosz – 2012 – Új Világ
A pillanat, amikor az idő véget ér és újból elkezdődik
A Lotaringiai kereszt a Fény és a sötétség háromszögelésének szimbóluma, a hatalmas Fény alapelve, ami elnyeli a sötétséget és feloldja azt az alkímiai átalakulás során. A keresztnek az az üzenete, hogy minden arkhón vagy fekete nemesi családban vannak olyanok, akik inkarnálódott Fény lények és titokban vagy nyíltan a Fénynek és a cabal ellen dolgoznak.

Rene d`Anjou ( I. Renátusz) emblémája volt ez a kereszt, aki a Csillag Testvériségének tagja volt. Egy kulcsszereplő, aki többet tett az emberi történelem jobbá fordításáért az elmúlt ezer évben, mint bárki más, ő az aki meggyújtotta a reneszánsz lángját.
Rene d`Anjou
Lotaringiában van egy nagyon fontos Istennő örvény, amit a Fényerők, a Csillag Testvérisége és a Kék Sárkányok támogattak úgy, hogy ezen a területen üvegkészítő műhelyek alakultak és az itt készült üvegekbe Fénykódokat építettek, amik aktiválják az Istennő jelenlétet. A Daum család az egyik ilyen vállalkozás tulajdonosa, aki magas minőségű, művészi üvegeket készített és készít, ezenkívül a Lotaringiai kereszttel írják alá alkotásaikat.
A Daum család műremeke a Lotaringiai kereszttel
A következő szimbólum, ami bemutatásra kerül, a „Mindent látó szem”. A cabal az új világrend megteremtéséhez akarta felhasználni, ami az ő értelmezésükben azt jelenti, hogy mi mindenkit figyelünk, és mi vagyunk a világ urai.
Eredetileg a Forrás szimbóluma, hiszen ő mindig mindenhol velünk, bennünk van, ezt a karantén feloldása után nem sokkal meg fogjuk tapasztalni, át fogjuk érezni.

Létezik egy másik nagyon szép, szemmel kapcsolatos szimbólum: ez pedig a Hórusz szeme. Ez a szimbólum, melyet „Egy szem”-nek hívnak eredetileg egy interdimenzionális kapu, aminek a közepe összekapcsolja a fizikai agyunkat az éteri agyunkkal, és így össze tudunk kapcsolódni a magasabb dimenziós testeinkkel. „Harmadik szem”-ként is ismerjük, a formája a tobozmirigyünket jeleníti meg. Ez a belső szervünk segít nekünk gondolatokat megjegyezni, kifejezni, eltárolni. Nem csak belső víziók megjelenítéséhez nyújt segítséget, hanem ahhoz is, hogy gondolkodni tudjunk.

A 13 szám szintén szakrális szimbólum, amit sokan a szerencsétlenséggel kapcsolnak össze. Ennek a számnak az eredeti jelentése a Szabad Akarat elvét jeleníti meg. Ezt igencsak elnyomták ebben az illúzióban, amiben élünk és itt az ideje, hogy visszavegyük és gyakoroljuk, amikor csak lehet. Egy kis segítség, hogyan tehetjük ezt meg: http://2012portal-hungary.blogspot.de/2017/01/akaratunk-kinyilvanitasa.html
Nagyon sok mindent el kell felejtenünk, amit belénk programoztak évezredek alatt, de idővel minden a helyére fog kerülni. Fentebb említésre került az AN csillagkapu, melynél az AN szótagot másképpen OM-ként ismerjük. A legvégére egy nagyon szép OM jelet hoztunk nektek ajándékba, melyet érdemes minél többször mantrázni, hiszen az Abszolút Igazságot jelenti, és spirituális változást idéz elő bennünk a 3. szem mantrájaként.

Szeretet és Béke!