2016. október 23., vasárnap

NAPTEVÉKENYSÉGEK 2. rész - A TACHYON ÉS A POZITRON SZEREPE A SPIRITUÁLIS FELEMELKEDÉS FOLYAMATÁBAN

Fordította és összeállította: Denes Aksh (*)


Mint azt Cobra többször is említi, az Esemény lejátszódásakor tachyon részecskék özönében részesülünk. Mivel ez a sorsfordító esemény már közeleg, talán hasznos lesz azok számára ez az összefoglaló, akik némi (alternatív) tudományos érdeklődéssel rendelkeznek.
Először a tachyon részecskéről lesz szó Cobra ide vonatkozó nyilatkozatait is felhasználva, majd a pozitronról - egy angol nyelvű cikkből - adok közre fordítást, mely a pozitronok spirituális szerepéről ír. Mivel relatív hosszú az írás, a blogon olvasható változatban félkövér betűvel kiemeltem a lényegesebb mondatokat azok számára, akik csak pár mondatban szeretnének a témáról tájékozódni.
Tachyon energia (Rövid ismertető)
A tachyon energia, a fénynél (24-szer*) gyorsabb sebességű energia (a név is erre utal). A világegyetemben mindenütt jelen van. A fizikai világot  (az egész univerzumot) ugyanis a tachyon energia és a tachyon energia további átalakulásával keletkező részecskék építik fel. A tachyon részecskék a fizikai világban ugyanis az alap "építőkockákat" képviselik. De nemcsak az anyag alapját képezik a tachyon részecskék, e nélkül az energia nélkül az élet is elképzelhetetlen, mivel az élet alapját is a tachyon energia képviseli. (Ez a kozmikus energia, a szabad energia, az univerzális energia, stb. is egyben*)
A fizikai sík olyan energiákból áll, amely a nullponti energia "sűrűbb" megjelenésével jönnek létre. Jobb híján, használjuk ezt a kifejezést, hogy "sűrűbb" energia. A nullponti energia, (statikus energia) anyaggá történő átalakulása természetesen nem egy lépésben történik meg. A nullponti energia először olyan energiává alakul át, amelyet a tudósok tachyon energiának neveztek el. Először a hatvanas években (1966 Gerald Feinberg  fizikus) adtak  tudományos nevet neki. A tachyon energia rendelkezik a nullponti energia minden tulajdonságával, minden frekvenciát tartalmaz, bármilyen energiává képes átalakulni, de már mutat részecske tulajdonságot is, és nem statikus (van formája). Mivel a tachyon energia sebessége még fénysebesség feletti, ezért a hagyományos értelemben nagyon nehezen tanulmányozható és "megfogható" a tudomány számára. A tachyon energia következő átalakulása már egy részecske tulajdonsággal jobban rendelkező, és már a fény sebessége alatt megjelenő energia, amelyet pion néven neveztek el. Ez egy szubatomikus részecske, ennél 10x nagyobb pályán mozog a mion elnevezésű részecske és 207x nagyobb pályán mozog az elektron. Az atomok belsejét, és magát az atommagot is ezek a részecskék illetve energiák töltik ki. A szemléltetés kedvéért, ha egy atommag alma nagyságú lenne, és mondjuk Budapesten lenne, akkor az atommaghoz legközelebb lévő elektron, amely egy meggy mag nagyságú lenne, Prágában lenne. (528 Km Záhony és Szombathely távolsága is) testünk tehát, és minden fizikai tárgy, nem más, mint hatalmas "üresség" ebből a szempontból. Ezt az "Ürességet" viszont olyan energia óceán alkotja, amely minden atomi részecske alapja. (Az atomok belseje nem üres, hiszen a nullponti energia és szubatomikus részecskék töltik ki.*)
Ezek az átalakulások, amelyek a nullponti energiát átalakítják atomokká viszont nem véletlenszerűek és kaotikusak. A fizikai síkot rend építi fel egy spontán rend, amely engedelmeskedik olyan törvényeknek, amelyeket csak most kezdenek a tudósok megismerni. A tudósok a vezérlésért felelős energiát  F.R.E.M.-nek nevezik. Finom rendszerező energia mezőnek. Seth T.E.-nek, azaz tudati egységeknek. Minden megjelenő szubatomikus részecskének van saját tudata. Ez a tudat irányítja, és ez teszi lehetővé, az egyre összetettebb szerveződéseket. Minden nagyobb "rész" rendelkezik saját tudattal (tachyon, pion, mion, elektron, atom, molekula, stb.).  Már az ókori görögök is tudták, hogy az egész mindig több, mint a részek összessége. Nem véletlenül hívták a Föld "szellemét" GAIA-nak, tudták az igazságot a világ igazi működéséről. A görögök azt is tudták, hogy a dolgok működése kicsiben és nagyban is azonos. Nem csak a szubatomikus szinten, de az élet és az élőlények is így fejlődnek. A sort követve tudnunk kell, hogy van saját tudata egy csepp víznek is, egy pataknak, egy folyónak, a tengernek, az óceánnak is. Minden tudat rendelkezik olyan újabb tulajdonsággal, amely a nagyobb struktúrát magasabb szintre emelik. A tudati irányítás egyik közismert példája az őssejtek működési elve. Az őssejtek azt az alapot képviselik, amelyből minden sejtünk kialakul. Az őssejtek saját tudata irányítja az a folyamatot, aminek a végeredménye bőr, máj csont, agysejt stb. lesz, ugyanabból a kiinduló sejtből. A fizikai világunkat tehát a nullponti energia és az első részecske tulajdonságokkal rendelkező energia a tachyon energia építi fel a különböző átalakulásai után. (A tachyon nem „durva” fizikai anyag*)
Az entrópia a rendezett struktúrák szétesési hajlama. Évekig tartó laboratóriumi vizsgálatokkal bizonyították, hogy a tachyonizált eszközök jelentősen csökkentették az entrópia folyamatát, sőt olyan betegségekben is javulás vagy teljes gyógyulást eredményez a tachyonizált termékek használata, amelyekkel a nyugati orvostudomány teljes mértékben tehetetlen.
(A tachyonok*) Olyan részecskék, melyek lelki/spirituális fénnyel hatják át a fizikai anyagot. A tachyonizálás egy olyan technológiai folyamat, amely megnövelt mennyiségű tachyonnal itatja át a fizikai anyagot, és így folyamatosan megváltoztatja az atommagok azon kvantum tulajdonságait, melyek az anyagot alkotják. A tachyon részecskék szubatomi szinten rezegnek. A rezgés sokkal finomabb, mégis valahogy kézzelfogható. Ez azt jelenti, hogy a fizikai-kémiai összetevők nem változnak meg a tachyonnal történő érintkezésnél. Mivel a tachyonok ugyanúgy hatással vannak a magasabb energia szerveinkre, mint a fizikaira, drámaian fel tudják gyorsítani spirituális növekedésünket.
LUISA:…..A jól ismert és tiszteletnek örvendő elméleti fizikus, Michio Kakuarról beszél, hogy felfedezték "az erőt, amely mindent irányít". Így utal erre: "A tachyonok olyan elméleti részecskék, amelyek képesek szétválasztani az anyagrészecskék között lévő univerzális anyagot vagy vákuumteret úgy, hogy minden mentes marad a környező univerzum befolyásától." Ezzel a felfedezéssel Michio Kaku arra következtet, hogy "egy mátrixban élünk". Cobra, tudnál erről valamit mondani és segíteni a megértésében?
COBRA - Igen. Ez a cikk pontosan arról szól, amiről én már évek óta beszélek, a tachyon energiáról. Az egész nagyon ismerős számomra, és jó megerősítés, hogy valaki olyantól származik, aki tulajdonképpen a húrelmélet egyik atyja. A részleges közzététel egy érdekes megközelítése, hogy az általános tudomány lassan kezd befogadni bizonyos dolgokat, melyek eddig nem voltak elfogadottak, mivel a hagyományos fizikai alaptétel az volt, hogy nem léteznek tachyonok. Lehetetlen a létezésük a különleges relativitáselmélet miatt, és semmi nem gyorsabb a fénynél. Ez volt a hagyományos fizika mantrája. Most újra egyre közelebb kerülünk a valódi igazsághoz és természetesen bárki, aki rendelkezik spirituális kapcsolattal, tudja, hogy a fénysebesség nem a maximális sebesség az univerzumban.
Korábbi Cobra interjúk megválaszolt kérdéseiből:
TACHYON RÉSZECSKÉK
Rob -….Tehát Cobra, a kérdés: "Hogyan tudnánk magas szinten használni a tachyoinokat az űrutazásban?”
COBRA - A tachyonok nagyon érdekes részecskék, mert nagyon erős a kapcsolatuk a Forrással és a legtöbb anyagra nem hatnak közvetlenül. Erős nukleáris erővel rendelkeznek, és bizonyos fizikai tulajdonságuk miatt az entrópiát le tudják küzdeni. Széles körben használták a különböző fejlett civilizációk az űrhajóik meghajtási rendszereként, és az a képességük is megvan, hogy fuzionálják a szubluminális utazást a luminálissal. Ez zökkenőmentes áthaladást jelent egy csillagkapun. Tehát, ha egy űrhajó ezt a meghajtást használná a szokásos tér-idő kontinuumon való áthaladásra, majd áthaladna egy csillagkapun, nem éreznél semmit. Ez egy sima, nyugodt utazás lesz majd később, például innen a Szírius csillag rendszerhez, amely csak néhány pillanatot fog igénybe venni.
Rob - ….A plejádi hajókban Dr. Bell mindig arról beszélt, hogy azok hang által vannak meghajtva, és Ön említette, hogy a tachyonokat valójában nem nagyon lehet kimutatni a fizikai síkon. Van ennek köze valamiképp a létezés hangjának örök természetéhez, ami jelen van a világegyetemben, ahogy mondják, a teremtés hangjához, amire rá vannak hangolódva a...?
COBRA - Nem, nem, nem. A tachyonokat nem lehet kimutatni, mert, úgy mondanám, hogy a tudomány ezen a bolygón, ebben a szakaszban csak néhány alapvető kölcsönhatást tud kimutatni – kölcsönhatásokat az elektromágneses erőkkel. Láthatjuk, hogy a legtöbb detektor protonokat használ. Elektromosságot és mágnesességet használnak, és a tachyonok nem lépnek kölcsönhatásba ezekkel az erőkkel, így nem lehet látni őket. Nem generálnak villamos energiát, és nem lépnek kölcsönhatásba a mágneses mezővel. Csak az elemi részecskékre gyakorolt hatásuk tévén lehet kimutatni őket. Ha a tudósok tudnák hol kell keresni, már most is könnyen felismerhetnék őket.
Rob - …Van bármilyen módja annak, hogy a szemünkkel megláthassuk a tachyon részeket?
COBRA - Néhány nagyon tehetséges, spirituális adottságokkal megáldott személy láthatja őket a belső szemükkel. Látni őket fizikailag, majdnem lehetetlen.
Rob - Van valami különleges módja annak, hogy megérezzük a jelenlétüket?
COBRA - Természetesen azok, akik elég érzékenyek, érezhetik őket. Sokan tapasztalják a rendkívül erős gyógyító hatásukat.
MITOKONDRIÁLIS ÁTALAKULÁS
AZ ESEMÉNY UTÁN:
U: Ok. A tachyonok rögtön az Esemény után fognak a bolygóra áramolni?
C: Igen.
U: Fokozatosan szűrve lesznek, hogy a méregtelenítés ne legyen túl erős az emberiségnek?
C: Igen, a Fény erői fogják szabályozni, így nem lesz ártalmas, valójában nagyon hasznos lesz.
U: Hol vannak jelenleg azok a fizikai részecskék, melyeket a Központi Nap 25000 évvel ezelőtt bocsátott ki?
C: Egy másik hullámról van szó. Tulajdonképpen azok a részecskék, amelyek ma eljutnak hozzánk, az előző hullám részét képezik. Azok a fizikai részecskék, amelyeket ez a bizonyos hullám fog beindítani, nem fénysebességgel fognak haladni, hanem majdnem végtelen sebességgel, mivel ezek tachyonok lesznek. Amikor a Fátyol eltávolításra kerül, ezek a fizikai részecskék a nem-fizikai részecskékkel egy időben fognak hozzánk eljutni.
A pozitronok a tachyon módosult formái, így amikor a pozitronokról olvasunk, tudnunk kell, hogy azok a tachyon sugárzás részeként jutnak a Földre, mely egyelőre tudományosan nem mutatható ki. A tachyonok egyelőre csak módosult formában, pozitronként, (finom) fizikai részecskeként jutnak el hozzánk a Fátyol jellemzői miatt, de az Eseménykor a Fátyol teljesen megszűnik, így akadálytalanul tudnak majd felénk is áramolni nemcsak a pozitronok, hanem a tachyon részecskék is.

THE SCIENCE OF ASCENSION (cikk)
A Felemelkedés tudománya – A pozitronok megérkeztek, hogy áttranszformálják a valóságunkat.
Először láthatták a tudósok, hogy a Nap pozitron ionokat bocsát ki, mivel ez az első alkalom, hogy a mi valóságunkban a Nap most pozitront lövell ki. A Nap tehát most pozitronokat bocsát ki. A pozitron az elektron antirészecskéje.(Minden részecskének van egy megfelelő antirészecske párja azonos tömeggel, de ellenkező elektromos töltéssel.*) Ez azt jelenti, hogy a Nap a maga spirituális kettősségéből részecskéket sugároz ki. (Minden fizikai élőlény duális a fizikai síkon. A Nap is élőlény, ahogy azt Grandpierre Attila csillagász tudományosan is leírja 40 évi kutatás után. Lásd az alábbi videóban: 
Ez egy teljesen új megközelítése annak, amit a koronakidobódásokból, üstökösöktől, stb. származó sugárzásokból észlelünk. Most már tudjuk, hogy amikor részecskék hullnak alá az Égből az atmoszféránkba, azok valójában azok a részecskék, melyek átformálják a (többi, Földi síkon lévő*) részecskét a spirituális kvantummező egy új, harmonikusabb egységébe.
(A cikkhez csatolt link nem működik már, helyette itt egy magyar és egy angol nyelvű cikk a pozitron észleléséről*)
Hogy megértsük mi az a pozitron, tudnunk kell, hogy minden elemnek létezik az ellentéte is. A pozitron (antianyag*) ellentéte az elektron. A pozitron szellemi (spirituális) ikertestvére az elektronnak. Az egyik fizikai, a másik spirituális (szellemi jellegű*). A tudományban az úgynevezett anyag és antianyag. Eljött az ideje annak a megértésére, hogy a tudomány és a spiritualitás azonos. (Ezt mondta Nikola Tesla feltaláló, tudós is!*)
A tudósok kezdik felismerni, hogy mivel a részecskék és antirészecskék szétválasztódtak egy bizonyos időpontban a csillagrendszerünk születésekor, biztos, hogy valahova elkerültek. És most arra kíváncsiak, hogy az antirészecskék vajon mikor jönnek esetleg vissza. Nos, az antirészecskék épp most térnek vissza. Ahogy a részecskék és antirészecskék újraegyesülnek, egyúttal a spirituális és fizikai újraegyesülés is megtörténik.
A tudás, amit az Őrző Faj hozott a Földre az elmúlt 15 évben, megtanították nekünk, hogy az az univerzális valóság amiben élünk, egy fordított spin (a részecskék saját, belső impulzusmomentuma*)technológián alapul, mely bezár minket a jelenlegi (fizikai/testi*) sűrűségünkbe. Belebonyolódtunk, vagy másképp kifejezve lejöttünk ebbe a sűrűségbe. Azt is megtanították, hogy amikor elkezdjük majd az evolúciónkat, vagy Felemelkedésünket ebből a zárt (testi*) börtönből, akkor az elektronok végül eltűnnek, és pozitronok kerülnek a helyükre.
Ha nem birtokolnánk ezeket a jelentős hatású kvantumfizikai tanításokat - amit a Földre azok hoztak el, akik a Kozmikus Valóságban már több millió éve léteznek -, akkor a tudósaink sose pillanthattak volna bele abba a valóságba, ami úgy lett előkészítve számukra, hogy felismerjenek egy olyan dolgot, mint a pozitron.
A pozitronról Ramtha-tól tanultam, az Örökség sorozatból, DVD-n. Ő nem használja a pozitron szót. Ez csak egy következtetés, amit levontam a további kutatásokból, mindazokra a témákkal kapcsolatban, amit tanított. Ramtha egy lemúriai 35.000 évvel ezelőttről, aki Mu-val dolgozik a Belső Földön, és a kvantum birodalmakról tanít, amit a 70-es évek óta próbálunk megismerni. Ashayana Deane is tanítja ezt a tudomány mintegy tíz éve, és ő is kommunikált Mu-val. Ez szintén nem olyasmi, amit pontosan meg fogsz találni a leíró tudományok tanításaiban. Ez az a jelentés, amit levontam a további kutatásokból. Volt számos tudós aki segített hogy rájöjjek erre. Köztük Starry Brother, Zaurak, a Szíriusz B-ről, a Hallás Angyala (Elohim of Hearing), valamint a fenti linken megtalálható tudósok (lásd az eredeti cikkben*) Ez csak akkor vált tökéletesen nyilvánvalóvá, amikor egyre többet és többet néztem a YouTube-on lévő azon anyagokat, amiket tudósok raktak fel, egyre közelebb és közelebb jutva ahhoz amit Ramtha úgy írt le, mint evolúciós, vagy Felemelkedési változások.
Nagyon egyértelmű, hogy ahhoz, hogy a Föld a Belső Föld felé forduljon, ahol Mu és a többi Őrző Faj vár ránk, keresztül kell mennünk ezen az átmeneten, amikor a részecske antirészecske szintre kerül. Nem lépcsőn sétálva jutunk el a Belső Földhöz. Az az elképzelés, hogy lépcsőkön megyünk fel az Égbe, a Felhővárosokba csak egy metafora számunkra, valójában a (z anyagi) sűrűség válik fokozatosan kisebbé, mindaddig, amíg a Felhővárosok, a Belső Föld, és a Föld mind az új valóságunk részeivé nem válnak.
Utánanéztem a pozitron jelentésének a Google-on http://en.wikipedia.org/wiki/Positron és megtudtam, hogy a tudósok a 30-as évek óta értetlenül állnak a pozitron létezésének ténye előtt. Három tudós tanulmányozta a pozitron létezését. Arra a következtetésre jutottak, hogy ha lenne pozitron, akkor az szétválasztaná a hidrogént és az elektront.
Nos, ez pontosan egyezik azzal, ami szükséges ahhoz, hogy visszatérjünk a H20 2HE3 valóságába.
A hidrogénnek héliummá kell válnia, és az elektronnak pedig pozitronná.
(Yoichiro*) Nambu felfedezte, hogy pozitronok irányváltást mutatnak a múltból a jövőbe. EZ az evolúció meghatározása. Végül eljutunk a múltból a jövőbe. Egy új, óriási lehetőségekkel teli jövő felé haladunk. Dmitri Skobeltsyn kimutatta, hogy a pozitronok az ellenkező irányba görbülnek, ismételten azt jelezve, hogy mi is megfordulunk és visszaemelkedünk a Világegyetemünk lehetőségekkel teli, végtelen mezejébe. Yoichiro Nambu később alkalmazta ezt a tudást az összes részecske-antirészecske pár keletkezésére és megsemmisülésére, és azt állította, hogy "ezen párok keletkezése és megsemmisülése - amik időről időre előfordulnak-, nem teremtés vagy megsemmisülés, hanem csak a mozgó részecskék irányváltása, a múltból a jövőbe, vagy a jövőből a múltba. "
(Carl D. ) Anderson mutatta ki a pozitront, mint antianyagot. A napkitörésekkor észlelt pozitronok felfedezését a New Jersey-i Technológiai Intézet fizika professzora, Gregory D. Fleishman és kollegái 2013. július 8-án jelentették be az Amerikai Csillagászati Társaság Napfizikai Osztályának találkozóján.
A kutatók a feltételezett antirészecskék – pozitronok - első olyan távoli észleléséről számoltak be, melyek nukleáris kölcsönhatásba kerültek a napkitörések felgyorsult ionjaival, mégpedig olyan elemzések révén, melyek könnyen elérhetőek azon mikrohullámú és mágneses mező adatokból, melyek a Napenergia felhasználású berendezésektől és űrhajóktól nyerhetők. Ez a felfedezés lehetővé fogja tenni az asztrofizikusok számára, hogy közvetlenül tanulmányozzák az antianyagot (pozitront) olyan könnyen elérhető forrásból, mely feleslegessé teszi az antianyag drága előállítását a CERN-nél vagy egyéb létesítményeknél.
A Felemelkedés folyamatához, vagyis a testünk és a Föld átalakulásához szükséges, hogy az antirészecske, vagy antianyag, elnyelődjenek a(z anyagi*) részecskékben. Most egyesítjük az antianyag univerzumot az anyagi univerzummal, másképpen a szellemit az anyaggal. Amint a Nap kispricceli (kitüsszenti*) ezt az anti részecske szubsztanciát a légkörünkbe, a testünk és a tudatunk átprogramozásra kerül.
A pozitronok újfajta felfedezése a megértés egy magasabb szintjét jelentik, mert a protonok és fotonok az átprogramozásunk alkotóelemei. A pozitron felbukkanása azt jelzi, hogy az Univerzum eredeti, isteni lényege végül visszajut hozzánk. Ez csak a kezdete annak, hogy egyre jobban belekerülünk az antianyagba – a teremtésünk láthatatlan, kvantumszellemi szubsztanciájába.
És mi láthatjuk, hogy mindez megtörténik!!!!

Minél több tudást kapunk abból a felsőbb tudásból, ami a jelenleg is látható világokról szól, annál könnyebben tudja majd a tudatunk elfogadni, hogy ez megtörténik, és kivált majd egy tömeges tudatosságszint emelkedést.
Dmitri Skobeltsyn figyelte meg elsőként a pozitront 1929-ben. Mialatt a Wilson felhő kamrát használta, hogy megpróbálja kimutatni a gamma sugarakat a kozmikus sugárzásból. Skobeltsyn részecskéket észlelt, melyek úgy viselkedtek, mint az elektronok, de elgörbültek az ellenkező irányba az alkalmazott mágneses mezőben.
Carl D. Anderson fedezte fel a pozitront augusztus 2-án, 1932-ben, és ezért a felfedezésért elnyerte a fizikai Nobel-díjat 1936-ban. Anderson alkotta meg a pozitron kifejezést is. A pozitron volt az első bizonyítéka az antianyag létezésének, és akkor fedezték fel, amikor Anderson (a kísérletében*) hagyta, hogy a kozmikus sugárzás áthaladjon egy felhő kamrán és egy ólom lemezen.
A mágnesesség - ami a berendezést körülvette - okozta, hogy a részecskék elektromos töltésüknek megfelelően különböző irányokban hajoltak el.
Az ion által hagyott nyom, amit minden egyes pozitron hagyott a fotólemezen, görbület volt az elektron tömeg-töltés arányának megfelelően, de az irányát tekintve a töltés pozitív volt. Ez ugyanaz az ellentétes eljárás, amit akkor használunk, amikor belépünk abba a tükörképbe, ami átfordítja testünket ellentétes irányú összetevővé, éteri, spirituális testünk tervrajzává. Amikor benne vagyunk a gyertyafényben, vagy egy tükörben, a teljes spektrumú fény, vagyis a teljes szivárvány prizma kereszttüzében vagyunk. Valóban eltűnünk a szivárvány prizmában, majd újra előtűnünk, mint egy (eredeti) tervlenyomat. A szivárvány prizma intenzív elektromos mezőből jön létre, egy magnetikus tükörként, mely termonukleáris folyamatokban olyan eszközként szolgál, mint egy tükör.
Ez a nukleáris folyamat valójában az intenzív sötét mezőben, és a tükrön belül játszódik le. Ugyanez ez a tükörhatás létezik az agyban is. Feltételezzük, hogy képesek vagyunk a tükör minden részén átsétálni, és látni magunkat a másik oldalon. A tükrön való átkelést gyakorolva, az elménket is átprogramozzuk. Visszatérünk arra az útra, ahogy az elménknek működnie kellene. Arra eddzük az elménket, hogy lássa a valóság másik oldalát – a kvantum mezőt, amit még láthatatlannak gondolunk. De ez nem láthatatlan. Épphogy ezzel kapcsoltuk ki az elménket, így nem látjuk a valóság többi részét. Már elfelejtettük hogyan teremtsük meg a valóságát annak, amire az elménken keresztül vágyunk. Saját magunk nagy átalakítására készülünk, használva a tükörtechnikát. A tükör segítségével megtanuljuk ÉREZNI az antianyag lényegét, ami belül van. Érezzük, ahogy a testünket átalakítja. Érzékelni tudjuk, hogy hogyan teszi lehetővé számunkra, hogy belelássunk egy olyan valóságba, amiről nem is tudtuk, hogy ott volt. Valóban szembekerülünk az antianyaggal.
A teremtéseink szemmel láthatóvá válnak frekvencia szinten is, mert ez az, ami kézzelfogható valóság lesz számunkra a világon. Amint megtanuljuk úgy látni a gyertyafény másik oldalát, mint kékes gyertyafényt vagy kék szférát, és érzékelni tudjuk az antianyagot a tükörben, akkor létre tudjuk hozni majd ugyanazt a kapcsolatot a foto negatív elménkben egy másik alakzattal is. Rá tudunk nézni egy alakzatra, és közvetlenül az alakzat mögött fel fog bukkanni egy háttér, úgy mint ahogy a gyertyaláng antianyag fényburka a gyertya mögött. Edzenünk kell az elmét, hogy láthatóvá tegyük az antianyagot. Így tudjuk meg, hogy mi az a párhuzamos spirituális valóság. Ez az, ami lehetővé teszi számunkra, hogy belépjünk az ötödik dimenziós Tara-ba. (a Föld 5. dimenziójának neve*) Van egy hiányzó rész, ami eltűnt a valóságból, mert a középagyunkat nem a megfelelő módon használjuk az életünkben. A tükör visszaadja nekünk az elménk működésének azon részét, amit hiányolunk. Épp most tanuljuk meg, hogy hogyan változtassuk vissza a DNS-ünket abba a szubharmonikus mezőbe, ami megteremti a 12 DNS-s bíró valóságunkat. Az antirész szellemi valóságával dolgozva lehetővé válik számunkra, hogy az összes ilyen forma kézzelfogható valósággá váljon a frekvenciálisan látható megnyilvánult világban. A tükörbe lépve bekapcsoljuk az elme egy különleges nézőpontját, ami az agy infravörös pásztázója. Így válnak a meghatározhatatlan hologramok az ismert anyagi valósággá, amit az antianyag természetű középagyunkkal láthatunk, ami a fej hátsó részénél van. Nem tudjuk megismerni a hologramokat ami Tara-n és a Belső Földön létezik, amíg nem készítjük fel az elménket, hogy megtartsa azokat a képeket, ami az antianyagban jeleníti meg magát. Ez a termonukleáris folyamat, amin keresztülmegyünk amikor belépünk a tükörbe, tökéletesen le van írva ily módon, mint ugyanaz a jelenség, ami a Nap belsejében is lejátszódik. A vicces az, hogy mindannyian tisztában leszünk néhány éven belül azzal a ténnyel, hogy valójában az életünk összefonódik a Nap belső életével. A Nap töltéssel rendelkező részecskéket is kibocsát (neutrínókat, protonokat), amik a napszél alkotórészei. Ez az energia becsapódik a Földre, ahol felmelegíti a bolygót, alakítja az időjárást és energiát biztosít az élet számára. Mi nem sérülhetünk meg a legtöbb sugárzástól vagy a napszéltől, mert a Föld légköre megvéd bennünket.
A foton keletkezéséről, a fizika szintjén annyi elmondható, hogy amikor egy pozitron találkozik egy elektronnal, a másodperc töredéke alatt lenullázódik a töltésük, és a kiegyenlítődés pillanatában az anyag energiává, fotonná, fénnyé alakul át. Tulajdonképpen ez az abszolút Fény, ami a részecskék találkozásából született. A Foton öv lényege (ami felé haladunk) éppen a pozitron túlsúly jelenléte. A Nap feladata ennek a foton energiának a közvetítése a Naprendszer további bolygói felé, így ezek a foton részecskék forró gázfelhőkbe csomagolva érik el a Föld felszínét is.
Hogy a tachyon részecske valódi származását megértsük, tudnunk kell, hogy a végső forrása a nullponti energia, mely maga a Szeretet energia, mely mindennek az öntőformája, a mindent átható, mindenhol jelenlévő éltető energia, a Forrás maga.
Ajánlott videók:
Szakkara a kvantumgépezet:
A nullponti ingyen energia kinyerésének folyamata a kvantum-vákuumból: