2016. október 1., szombat

ASZTROLÓGIAI ELŐZETES III. - Újhold a Mérlegben: 2016.10.01. Budapest, 02:13:32 CET

(az időpont a nyári időszámításnak megfelelően, és az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium adatai alapján lett felállítva)

Namaste!
Ez a poszt a 2016.08.08-i „Energetikai eseménytár augusztus-szeptember”, és a 2016.09.22-i őszi napéjegyenlőségről szóló írások folytatása.
Írta: Denes Aksh

Október 1-én nem csak újhold (Nap-Hold együttállás) lesz, hanem ez az állás egyúttal előrevetíti a „Fekete Holdat” is, mivel az október 30-i újhold egyben Fekete Hold is lesz, mivel egy hónapon belül két újholddal is számolhatunk. Ez egy olyan ritka jelenség, mely legközelebb csak 2019-ben áll elő. Hogy a hatás még fokozódjon, október 1-én, az újhold időpontjában nyílik a Szíriusz portál is, mely egészen október 31-ig nyitva lesz. E portálon keresztül ismét jelentős spirituális töltethez juthatunk a hónap folyamán. 

Nézzük most az újhold asztrológiai képletét.

Az újholddal közel 3,5 fokon belül áll a Jupiter, támogatva a társadalmi folyamatokat, melyek nem kevés jogi és egyéb procedúráknak kitéve ugyan, de a győzelem felé viszik a folyamatokat (Jupiter kvinkunksz MC=a horoszkóp csúcsa, célja)
Az újholdat (a megújulási együttállást) támogatja még a Jupiteren kívül a Vénusz is, mely csupa jó fényszöggel áll a horoszkópban. A Vénusz a Skorpióban jár (egészen október 18-ig). Mit jelent ez? A női energiák, a női/érzelmi fájdalmak és sérülések olyan gyógyító szakaszon mennek keresztül, melynek hatására már nem lehetséges mélyebbre menni, elérjük a végpontot. Olyan fájdalmat élhetnek át emberek, mely azt mondatja velük elég volt, ne tovább! Támogatni, gyógyítani kell fájó sebeinket, női embertársainkat, saját mély érzelmeinket, és általában a női energiát, mint princípiumot. Lehetőségünk lesz határtalan érzelmeket és gyógyító folyamatokat megélni. Ez azért történik, mert a női energia egy új, meggyógyított formája fog hamarosan visszatérni. A folyamat végén a NŐISÉG visszanyeri isteni formáját, és eredeti, tiszta mivoltában, szabadon és korlátozások nélkül sugározhatja éltető erejét.


Ugyanez igaz a pénzügyi helyzetre is. A mélyben, a háttérben készülő pénzügyi átalakulás startpozícióba került, és az október 30-i Fekete Hold-nál már akár meg élesben is megtapasztalhatjuk! Jelentős erők mozognak e cél elérése érdekében a Fényerők részéről, de a képlet azt is mutatja, hogy a Sötétség (Szaturnusz) még mindig próbálja blokkolni ezeket a pozitív változásokat. Körülbelül ennyire futja nekik, mert a Plútó, a bábfigurájuk (Hillary Clinton), akivel manipulálni próbálnak, hatástalan (nincs fényszöge a Plútónak, önmagában, egyedül áll, elzárva minden más bolygótól és kapcsolattól, plusz energiától). Ráadásul a Plútó eddigi retrográd (látszólag visszafelé haladó) mozgása megszűnt. Ez egy fordulópont, a megállás előtti tébollyal…. Innen nincs tovább, csak egy teljesen más úton…..az ellenkező irányba. Nincs visszaút!

Ha állócsillagok halmaza áll egy bolygóval, akkor még jelentősebbé teszi az adott bolygó hatásának értelmezését. Ez esetben a Plútóval 3 állócsillag is együttáll: a Vega, az Ascella és a Caput Sagittarii.
A caput szót mindenki érti….
A képlet legmagasabban álló pontját (az MC-t) nézve, ennek az újholdnak a „célja” az anyagi és érzelmi biztonság megteremtése, a női princípium meggyógyítása, vagyis az élet virágzása (Bika MC, Jupiter, Szaturnusz és Mars fényszögével, Vénusz a Skorpióban, az MC ura).


AVénusz a 3. ház ura is, ami azt is jelenti ez esetben, hogy:
1. pénzügyi szempontból: a világ pénzügyi helyzetéről több hír fog megjelenni, kezdenek a hírekbe is beszivárogni a mélyben zajló pénzügyi történések hatásai, megindul egyfajta kommunikáció. Mondhatjuk pénzügyi „közzététel”-nek is. Elindul egy olyan kommunikációs folyamat, amit már nem lehet nyomás alatt tartani.
2. érzelmi szempontból: meg kell tanulnunk kommunikálni az érzelmeinkről. Pontosabban a mély érzelmi elfojtás helyett, kapcsolatainkban a megértő és szeretetteljes kommunikációnak kell helyet adnunk, akkor is, ha néha fáj beszélni bizonyos dolgokról. Ebben az időszakban erre könnyebben rá tudjuk magunkat venni, ha lelkünkben ez még akadályokba is ütközik.


Az a folyamat, hogy az emberiség kezébe vehesse végre a sorsát (Oroszlán Felkelő jegy, azaz Ascendens=AC), még mindig akadályokkal terhes (Mars-Jupiter kvadrát, Mars félkvadrát AC), de a pozitív folyamatok erősebbek. Igazából ez csak a pillanatnyi állapotot mutatja, ami szépen ki fog simulni.

A Merkúr bolygóról kell még beszélni, mely a saját jegyében a Szűzben áll, de „sajnálatosan” most az MC-re (a horoszkóp csúcspontjára, céljára) mutató nehezített fényszögén kívül neki sincs más kapcsolódási pontja. Mit jelent ez? Mivel kettősséget hordozó bolygó, kétféleképpen is lehet értelmezni. Az egyik verzió szerint tisztán és befolyástól mentesen történik kommunikáció a pénzügyi transzformációról (ez kevésbé hihető, amit az MC-re mutató nehezített fényszög is mutat, bár ez azt is jelentheti, hogy nehezen fogadja a világ a híreket), a másik szerint meg van ez a törekvés, de nem jött el még az ideje….Mivel a teljes pénzügyi újraindítás (a felszínen) az Esemény után fog megtörténni, a 2. variációt tartom valószínűbbnek. (Hibrid megoldásként: a nagyobb/jelentősebb pénzügyi híreket bejelentik, de a mélyben folyó változásokról még hallgatnak mindkét oldalon.)

A képletben szerepel még az Uránusz-Neptun kvadrát is („nehezített”/”problémás” fényszög). Mivel minkét bolygó az un. lassú járású bolygók közé tartozik, a köztük lévő kapcsolódás hosszú távon fejti ki hatását, és közben többször is találkozhatnak hátráló, majd újra meginduló mozgásuk következtében. A hatások amit kifejtenek, akkor zárulnak le, ha „végleg” eltávolodnak egymástól (később, más körülmények között, ciklikusan még találkoznak). Jelen képletben a „migránsok” erőszakos betelepítésének vízióját szimbolizálják, és a köztük lévő fényszög hatása (ha a holdciklusokat nézzük) már a következő teliholdkor, azaz október 16-án meg is szűnik, amiről azt feltételezhetjük, hogy ez a terv kútba esik. (Már csak ezért - és ennek érdekében - is menjetek október 2-án NEM-mel szavazni :) ). Ennek a kérdésnek a rendezése nyilván nem két hét alatt fog megtörténni, de az október 1-i újhold képlet többet nem árul el erről a témáról. (Az Uránusznak egyedül a Neptunnal van fényszöge.)

Az újhold elemzést lezárva, még öt pozitív dologról tennék említést.

Az első jó hírem még az október végi Fekete Hold előtti eseményekre utal. A következő eszmefuttatásom azonban csak feltételezésen alapul, mivel Aleppo/Szíria pontos asztrológia képletét nem ismerem. Viszont a Szíria függetlenségének időpontjára állított (közelítő) képlet alapján a Szíriában folyó harc jelölője az átvonuló (tranzit) Szaturnusz és a születési (radix) képlet Plútójának problémás fényszöge (kvadrát) lett. E pusztító hatás körülbelül az október 16-i telihold ideje körül, vagy utána meg fog szűnni, ami a háború végét jelentheti. Ez a (10-16-i) telihold képlet háborús propaganda harcra figyelmeztet, vagyis a „jó” és „rossz” még küzd egymással (a Neptun-Szaturnusz kavadrát itt még fennáll), de a szíriai háború lezárulása után a harc kommunikációs színtérre tolódik (vagyis az utolsó mentsvár a média birtoklása lesz a Szaturnusz/sötét erők számára).

A másik pozitívum, hogy egyre több jelzést kapunk arról, hogy az Esemény közeleg. Természetesen ez egy isteni elrendezés lesz, és akkor fog megtörténni, amikor a legmegfelelőbb kozmikus pillanat erre összeáll. Több időpillanat is lehetséges, és nem is szeretnék jóslatokba bocsátkozni. Viszont van egy figyelemre méltó asztrológiai egyezés, amiről úgy gondolom, hogy érdemes beszélni. Az augusztus 2-i újhold elemzésnél - mely „A jó, a rossz, és a csúf” címet viselte -, a Szaturnusz szimbolizálta a „rosszat”, a Neptun pedig a „jót”. Nos, a kettő harcának időbeli lefolyása csodás korrelációt mutat az un. „Felemelkedési Hullámokkal”. Az első ilyen kozmikus ébresztő hullám 2015.09.28-án érkezett, a második 2016.04.10-én, a harmadik pedig 2016.09.27-re lett predesztinálva. Ha megnézzük a jó és rossz harcát, vagyis a Neptun-Szaturnusz kvadrátot, azt találjuk, hogy először 2015.11.26-án pontosodott be ez a kapcsolat, majd az oda-vissza történő mozgások közben szorosan találkoztak még 2016.06.18-án és 2016.09.10-én. Mindhárom esetben napkitörések, és geomágneses viharok előzték meg az „összecsapást”, így az első két esetben a 2 hónapos csúszás megfelel a várható reakcióidőnek, és annak is, hogy a többi bolygó milyen időzítéssel lépett a hadszíntérre. A fényszög egyre nagyobb hatótávolságú, és az október 30-i újholdnál - mely ez esetben „Fekete Hold” lesz -, meg is szűnik a kapcsolat. Ez jelentheti a Fény végső áttörését, a Fátyol (Neptun) megszűnését is!


Az október 30-i újhold ennek megfelelően igen jelentősnek ígérkezik.Néhány dolgot kiemelnék: az Ikrek ASC-el 5 (!) állócsillag áll együtt, az ASC uralkodó bolygója, a Merkúr a 6-os házban (napi rutin, mindennapi tevékenység) együtt áll a Skorpió újholddal. A Kosban álló Uránusz mind az ASC-re, mind az MC-re pozitív fényszöget vet. Ezek önmagukban utalhatnak egy közzétételi eseményre, különös tekintettel űrutazással, a Mars bolygóval, űrtechnikai, és egyéb fejlett technológiával kapcsolatban, sőt akár a földönkívüli fajok létezésről szóló kommunikáció megkezdésére is (8-as házban álló Mars=ET kvadrát Uránusz, kvinkunksz ASC).

Az ötödik evangélium (örömhír), hogy hosszabb idő óta ismét kaptunk egy jelentős gabonakör jelzést, szeptember 27-én.