2016. december 11., vasárnap

Készülj a változásra *** Az Esemény utáni cselekvési terv

A Prepare for Change / Készülj a változásra stábja tavaly életre hívta a Community Leaders Brief / Közösségi Vezetők rövid tájékoztatója c. honlapját Cobra információi alapján. Az oldal azt a célt szolgálja, hogy a vezetők (bármilyen hivatalban, cégnél, közösségnél, településen is legyen valaki vezető), megfelelő tájékoztatást kapjanak a közelgő eseményekről, a civilizáció egészét érintő változásokról. Az Esemény előtt, közben és azt követően.
Közel 30 nyelvre fordították már le, a magyar oldalak átszerkesztése folyamatban van és folyamatosan tesszük fel a fordításokat.
Az ötödik cikket itt olvashatjátok, amely az Esemény napjától érvényes: "Az Esemény utáni cselekvési terv" címmel: http://hu.communityleadersbrief.org/2016/10/09/az-esemeny-utani-cselekvesi-terv/
Fordította: Takács Anikó

A következő intézkedéseket a közösséged szükségleteinek megfelelően alakítsd át és tökéletesítsd úgy, hogy mindeközben folyamatosan alkalmazkodsz a változó feltételekhez, ahogy az események kibontakoznak. Légy tudatában, hogy a nyugodt, szeretetteljes és rugalmas hozzáállás kiemelkedő jelentőséggel bír, és elengedhetetlen lesz a terv sikeres végrehajtásához, valamint nagymértékben segít a közösséged szükségleteinek kiszolgálásában.
Közvetlenül az Esemény után ( az első 3 óra)
Vedd fel a kapcsolatot az Eseményt Támogató Csoport tagjaival, hogy megkezdhessétek a Helyi közösségi vezetők rövid tájékoztatóinak terjesztését.
Érdeklődj a barátok, családtagok, szomszédok, kollégák vagy ismerősök köreiben, ki az, aki hajlandó lenne segíteni.
Ha éppen éjszaka van, juttasd el a Helyi közösségi vezetők rövid tájékoztatóját a rendőrséghez, tűzoltósághoz és magyarázd el nekik a fennálló helyzetet, majd kérd meg őket, hogy sürgősen hívják be a szolgálaton kívüli személyzetet, valamint a helyi polgármestert, önkormányzati képviselőket.
Építs ki kapcsolatokat a média bármely szintjén, legyen az fősodratú, alternatív, helyi, állami, vagy nemzetközi média, hogy beavathasd őket a Esemény idejére kidolgozott akciótervbe.
Első nap
Azok akik vezettetést éreztek és alkalmasnak tartjátok magatokat erre a feladatra, kérlek, a lehető leghamarabb osszátok meg a főbb tényeket a médiával, ahogy azt a "A média cselekvési terve az Esemény idejére" c. dokumentumban (fordítás alatt - a szerk-) is vastag betűvel jelöltünk.
Juttassátok el a Helyi közösségi vezetők rövid tájékoztatóját előbb a polgármesterhez, önkormányzati képviselőkhöz, rendőrséghez és tűzoltósághoz, majd folytassátok a sort mindazon személyekkel, akik vélhetően a legnagyobb felelősséggel bírnak a lakosság tájékoztatásában, a közösségi erőforrások irányításában, hogy a szükséges készletek és szolgáltatások fennakadás nélkül, folyamatosan el legyenek látva az elosztói rendszeren keresztül, valamint a gyülekezésre használt közterületek biztosításában.
Bízzátok meg az Eseményt Támogató Csoportok felkészült és kiegyensúlyozott tagjait, hogy összefogva, személyesen lássák el a közösségi vezetőket (polgármestert, rendőr-, tűzoltóparancsnokot) további részletekkel.
Amennyiben a közösségi vezetők nem érhetők el azonnal, próbáljátok meg olyan személyekkel felvenni a kapcsolatot, akik valószínűsíthetően biztosítani tudják számotokra a hozzájuk való hozzáférést. Ilyenek lehetnek a helyi önkormányzati képviselőtestület tagjai, vagy rendőr-, tűzoltóparancsnok megbízott helyettesei.
Rögtön keressetek fel minden olyan ismerőst, barátot, barátok barátait, akik segíthetnek bejutni a befolyásos emberek belső köreibe.
Juttassátok el a Helyi vezetők rövid tájékoztatójának másolatait a közműszolgáltató cégekhez, élelmiszerboltokba, kórházakba, iskolákba és a helyi vállalkozókhoz.
A helyi hatóságok, a kereskedelmi kamara (a cégekhez eljuttatott "Helyi közösségi vezetők rövid tájékoztatóját" tartalmazó kör e-mail segítségével), a média és az Eseményt Támogató Csoportok közreműködésével tájékoztassátok az Eseményről a lehető legtöbb lakost.
Jelöljetek ki olyan hangosító rendszerrel felszerelt helyszíneket, melyek alkalmasak lehetnek nagyobb tömegek befogadására, illetve informálására, mint például iskolák, vagy azok előadótermei, színháztermek, mozik, sportlétesítmények, szállodák konferencia termei stb.
Amennyiben szükséges, szereljétek fel hangosító berendezésekkel a központi helyeket is a tömegek tájékoztatása céljából.
Kérjetek meg minden, már tájékoztatott lakost, hogy valamennyi rendelkezésre álló eszközt felhasználva, terjessze a hírt a barátokon, családtagokon, kollégákon és a közösségi oldalak ismerősi körein keresztül.
Első éjszaka
Véglegesítsétek a nyilvános közlemények tartalmát, és határozzátok meg, mely helyi hatósági, vagy önkormányzati személyek fogják megosztani a friss információkat a lakossággal.
Készítsetek terveket a szükséges önkéntes csapatok számára.
Válasszátok ki azokat az egyéneket, akik a katonai erőkkel tartják majd a kapcsolatot arra az eshetőségre, ha élelmiszer, víz utánpótlására és egyéb alapvető segítségre lenne szükség, mindamellett pedig, hogy megszerezzék a legújabb fejleményekről szóló híreket.
Második nap
Ha első nap ez nem sikerült, akkor most kezdjétek meg a nyilvános bejelentések közzétételét a kijelölt helyeken, valamint amennyiben lehetséges, a helyi TV és rádió csatornákon keresztül, felhasználva ehhez az Esemény idejére íródott Média akciótervet, a Helyi közösségi vezetők rövid tájékoztatóját, illetve minden egyéb rendelkezésre álló új információt.
Hirdessetek meg olyan találkozóhelyeket, ahol az embereknek alkalmuk nyílik megvitatni a dolgokat, és "ki-mit-hoz" alapon közösségi étkezésre is lehetőséget nyújt.
A helyi hatóságokkal egyetértésben határozzátok meg a rövid- és közép-/hosszútávú szükségleteket.
Lépjetek kapcsolatba az összes ismert, helyi vészhelyzetkezelő csoporttal, a környezetvédelmi, politikai és egyéb civil társadalmi szervezetekkel, aktivista csoportokkal egyetemben és kérjetek tőlük segítséget.
Tegyétek közzé, hogy azonnali szükség van különféle önkéntes bizottsági tagokra, kezdjétek el az új tagok regisztrálását és lássátok el őket kellő iránymutatással, képzéssel, támogatással.
A létrehozandó önkéntes fókuszcsoportok valószínűsíthető listája:
Aktuális élelmiszer és vízellátás, valamint ezek alternatív beszerzési és előállítási forrásai (pl. helyi forrásvíz)
Alternatív otthont, vagy menedéket nyújtó helyek (pl. templomok, lefoglalt, vagy üres házak, raktárak) a hajléktalanok számára.
Közösségi találkozók és közösségi étkezések (keressétek fel a National Night Out oldalát ötletekért. Ezek olyan évente megrendezett közösségi összejövetelek, ahol sok esetben "ki-mit-hoz" alapon osztoznak a résztvevők az ételeken, miközben megismerkedhetnek, beszélgethetnek a szomszédokkal és a környéken élőkkel).
Élelmiszer bankok, valamint olyan szervezetek, akik eljuttatják a szükséges élelmiszert a rászorulókhoz.
Alapvető segélyek, a legsürgősebb alapszükségletek biztosítása érdekében, az élelmiszerláncok fenntartása és ellátása, vagy egyéb alternatívák létrehozása.
Cserebörzék
A kiemelkedő jelentőségű közműszolgáltatók, kórházak, élelmiszerboltok személyzetének támogatása.
Az összes, már meglévő helyi önkéntes, karitatív és aktivista csoport koordinálása és mozgósítása.
Veszélyelhárító és konfliktusmegoldó csapatok.
Helyi polgárőrség, akik segítik a rendvédelmi hatóságok munkáját a rend fenntartása érdekében.
Lelki traumák feldolgozását segítő, érzelmi kríziseket kezelő, energetikai és testgyógyászati központok
Sokoldalú diákcsoportok, akik képesek a váratlan helyzetekre reagálni.
A közösségi médián keresztül történő kapcsolatfelvétel a környező városokban, településeken biztosítandó képzések és támogatások megtervezése céljából.
Időseket, fogyatékkal élőket és hajléktalanokat támogató csoportok.
Stresszoldó, közösségi művészeti rendezvények (ingyenes zenei, színházi, vagy táncelőadások), inspiráló, lélekemelő programok.
Spirituális tanításokat és útmutatást nyújtó csoportok.
A jelenlegi és jövőbeli tervek elkészítését és a kivitelezendő projektek támogatását szolgáló szellemi műhelyek.
Harmadik nap és azt követően
Tegyétek közzé a traumatológiai központok elérhetőségeit, valamint azon kiválasztott helyszíneket és/vagy telefonszámokat, ahol, vagy amiken keresztül a lakosság friss információkhoz juthat.
Legyetek kreatívak, és próbáljátok a helyi vállalkozásokat a nyitvatartásra ösztönözni.
Jelentsétek és korlátozzátok az áremelést és a létfontosságú árucikkek felhalmozását.
Kérjétek a helyi vállalkozókat, hogy fogadjanak el csekket, aranyat, ezüstöt, vagy egyéb alternatív fizetési formát.
Derítsétek ki, hogy a megyei, vagy az országos Kereskedelmi Kamara ki tud-e bocsátani olyan utalványokat, melyeket a helyi üzletekben fizetőeszközként lehetne felhasználni.
Hirdessétek meg cserebörzéket a szükséges termékek beszerzése céljából.
Szólítsátok fel azon helybelieket, akik hajlamosak előre felkészülni mindenféle vészhelyzetre és e célból teljes készleteket halmoznak fel, hogy lépjenek elő, osszák meg plusz tartalékaikat, és segítsenek a többiek képzésében.
Bátorítsátok a lakosságot arra, hogy ők is osszák meg másokkal, amijük van.
Mindent összegezve, minél felkészültebbek vagyunk az Eseményre, és minél gyorsabban tudunk a megfelelő intézkedésekkel reagálni, mikor bekövetkezik, annál hamarabb juthat majd el a hasznos információ és útmutatás a közösség tagjaihoz. Ez pedig azt fogja eredményezni, hogy könnyebben fenn tudjuk tartani a rendet, nagyobb lesz társaink részéről a megértés, a figyelmesség és az együttműködés, ami döntő fontosságú lesz nyugalmuk és jólétük biztosítása érdekében.

(A kép felső részében a "Főnök" láható, az alsó képen a "Vezető"; mindkét csapat a "Küldetés"-t igyekszik célba jutattni.)