2016. július 10., vasárnap

Felemelkedés Konferencia összefoglaló -Glarus, Svájc - 2016. április - 5. rész

A svájci Glarusban megrendezett Felemelkedés Konferenciáról készült feljegyzés fordítása – 5. rész
Az eredeti angol szöveg:


Felelősségi nyilatkozat
A konferenciáról készített jelen feljegyzés a feljegyzést készítő személy értelmezését tükrözi. Sok részletet kihagyott és néhány eredeti jelentéstartalom elveszett. A feljegyzésben szereplő mondatok nem pontosan Cobra és Isis szavai.
A feljegyzést Antares készítette a Transinformation oldalról, fordította Kleines Sandkorn, szerkesztette Nova Biscotti és Cobra.
Az eredeti bejegyzés (németül) itt található: http://trans-information.net/der-kelch-des-lichtes/
Az első rész (magyarul) itt olvasható: 
A második rész (magyarul) itt olvasható: 
A harmadik rész (magyarul) itt olvasható: 
A negyedik rész (magyarul) itt olvasható:  

Isis, április 17., vasárnap

A SZERETET KELYHE

Isis a következő témákon vezetett keresztül minket. Megpróbáltam lejegyzetelni amennyit csak tudtam abból, amit elmondott, hogy így átadjam a megtapasztalt energiát, amennyire lehetséges. Tényleg bízom benne, hogy el fog jutni hozzátok ez a csodálatos energia, amit mindannyian megtapasztaltunk. A konferencia alatt elvégzett energiamunka továbbra is fő szerepet játszik az átalakulásunk teljes folyamatában. Az ilyen nagy csoportban végzett meditáció és mantrák nagyon mély erőteljes energiát sugároznak. Nem említettem az összeset a szövegemben. Antares

Az Istennő Spirál, mint átalakító folyamat

A nők sokkal nyitottabbak a hozzánk érkező új energiák befogadására. A férfiaknak meg kell tanulni felnőni ebbe a folyamatba, hogy integrálni tudják a spirális energiákat. A konverzió-inverzió-szív örvény (lásd: svájci konferencia 4. rész) energiastruktúraként való megértése a férfi aspektus, az örvény érzékelése pedig a női.

Az eddigi egészségtelen nézőpontjaink a napfonat csakránkban halmozódtak fel. Sokszor inkább elveszünk, mint adunk, úgy, hogy kényszerítjük vagy elnyomjuk a másikat. A napfonat egészséges nézőpontjait úgy tapasztalhatjuk meg, ha bátor tetteket hajtunk végre az isteni energiák védelme alatt, hogy így újra be tudjunk lépni az egészséges adok-kapok állapotba. Az agresszív megszerzés, kényszerítés, elnyomás és manipuláció mind a régi társadalom kifejezésmódjai. Az új időkben az adok-kapok egyensúlyban van. Sokunknak nehézséget okoz, hogy IGAZÁN el tudjuk fogadni, ha kapunk valamit. Gyakran kisebbrendűséget érzünk és/vagy visszautasítást, így inkább ELVESZÜNK vagy teljesen elutasítjuk a fogadás koncepcióját.

Használhatjuk a karjainkat, hogy jobban megértsük ezt a dinamikát: láthatjuk, hogy az energia úgy áramlik, mint egy kör (Isis felemeli a karjait félmagasra, mint egy nyitott kör). A bal kezünkkel kapunk, a jobbal adunk, így az energia keresztüláramlik a szívünkön. Ez az Ankh alakja és ebben az alakban lettünk teremtve.

A SZERETET KELYHÉNEK lenni azt jelenti, hogy valóban LÉTEZÜNK és mesterei vagyunk mindkét energiaáramlásnak. Még mindig sok minden kibillent az egyensúlyunkból és negatív érzelmeink vannak a szeretet helyett, ami teljesen kimerít minket. Ezért fontos, hogy ne hazudjunk saját magunknak.

A kapcsolatainkban sokszor megbántanak minket és megbántódunk - már a gyerekkortól kezdve. Mindez belénk ivódik, egyre jobban bezárjuk a szívünket és megkeményítjük az által, hogy nem bocsájtunk meg. Ez megakadályozza a fény és szeretet energiájának áramlását a sejtjeinkben és azt gondoljuk magunkban, hogy "olyan mélyen megbántottak minket, hogy ezt senki nem tudná megbocsájtani." Az igazság az, hogy ennek semmi köze a másik személyhez, ez csak a mi folyamatunk, csak RÓLAM van szó. És itt újra szerepet kap s Szabad Akarat. "VISSZASZERZEM MAGAMNAK AZ ERŐMET!" Ha megbocsájtok, azzal felszabadítom magam.

A megbocsátás visszavisz minket legbelső egyensúlyunkhoz.

Az Istennő spirális energiája aktiválja a megbocsátás törvényét. A nyitott szív a kulcs. Amikor Jézus azt mondta: "én VAGYOK az út, az élet és a felemelkedés", belevéste ezeket a szavakat az éteri rácsmintákba, amelyek felkészítettek minket a felemelkedésre. Az Istennő Spirális Tudatosságának fényenergiája akkor tud a lényünkbe áramolni, amikor az ÉN VAGYOK jelenlétének női befogadóképességének állapotában vagyunk. Az Istennő Spirális Tudatosságában meg tudjuk gyógyítani a múltat és meg tudjuk teremteni a jövőt a jelen pillanatban - MOST.


Az Istennő energia a legkritikusabb alkotóeleme ennek a folyamatnak. Pl. a Galaktikus Konföderáció önmagában a spirális tudatosság egyik példája, amely egy spirál formájában integrálja az energiáit. Az energia a szivárvány színeiként áramlik keresztül a csakráinkon. Mi VAGYUNK ez a szivárvány, ilyen egyszerű.

Ekkor energetikai munkát végeztünk néhány arkangyallal, főleg Mihállyal, hogy vágja el a káros energiakötelékeket. Néhány résztvevő szédülést érzett. Az Istennő energiák a mentális és érzelmi kontroll gyógyulását idézhetik elő és ha a spirális tudatosság belép a fizikai testbe, szédülést tapasztalhatunk. Ezért jó, ha megfogadjuk az Istennő tanácsát és sok tiszta, jó minőségű vizet iszunk és megadjuk magunkat az Ő Jelenlétének.

Sokféle módon kapcsolatba kerülhetünk az Istennő jelenléttel.

Meditációk és energetikai munkák előtt sokszor felálltunk és megmozgattuk a testünket.

Az Istennő energia könnyebben keresztüláramlik a női és férfi testen, ha a test ritmikusan mozog. A szeretet eleme a levegő és ez vesz körbe minket mindenhol. Ha csodálatos zenére mozgunk, felemel minket időn és téren túl. Úgy erősíthetjük azt a képességünket, hogy az Istennő energiával együtt tudjunk működni, ha gyakoroljuk megadni magunkat, ha táncolunk és hallgatunk. A vízben az energia úgy mozog hullámokban, mint a szívverés, így kapcsolatot teremthetünk az Istennővel úszás közben vagy csak ha a tengerparton fekszünk a napon.

FÖLDANYA a szentséges Anyánk, a víz elem az ő érzelmeit fejezi ki. Testünk Anyánk planetáris testének mind az öt elemét tartalmazza. Az Istennő jelenlét mind az öt elemet tiszteletben tartja. Mindnek egyensúlyban kell lenni, amikor az új rezgés korában kapunk és adunk. Pl. a túl sok tűz elem hirtelennek és pusztítónak tükrözi magát, a túl sok víz elem túlcsordít minket érzelmekkel és a túl sok föld elem vagy az egyik vagy a másik pólusra koncentrál, ami aztán túl nagy stabilitáshoz vezet. Repülni anélkül, hogy leföldelnénk magunkat, kiemel a testünkből és úgy tűnik, mintha igazán nem is lennénk ott.

Öleljük át az Istennői Energiák tisztaságát, isteni természetét és szentségességét.


Léteztek olyan korok, amikor a nőknek el kellett rejtőzniük, ha ünnepelni akarták az elemeket és ha évciklusokban ismétlődő szertartásokat akartak végezni - mint pl. aratást. Az elnyomás alatt gyakran megfeledkeztünk ezekről a szertartásokról, mégis milyen szentségesek. Az élet egy ünneplés, amint szentségesnek tekintjük. A tűz energizál minket, akárcsak a tánc vagy a nyílt vízben való úszás.


Az ősi Testvériségek hívása most éri el a szívünket és egyre hangosabb. Hív minket, hogy lépjünk vissza szentséges köreinkbe. A szentséges körökben nem létezik olyan, hogy "fontosabb/kevésbé fontos" vagy "magasabb/alacsonyabb". Az energia harmonikus teljességben, egységben és összekapcsolódásban áramlik.

A Testvériség nem a fizikai síkról ered, hanem az éteri síkról.
Kezdetben ez valóban egy kötelék volt az Istennők között, hogy egymás aspektusainak hódoljanak, tehát Neftisz, Isis, Básztet, Szehmet, Hathor és más istennők között létezett.

Később ez a mozgalom lassan elterjedt a társadalomban, bár csak olyankor, amikor az evolúció az "aranyosabb arcát" mutatta.

Tehát mit jelent a Testvériség? Ez egy nőkből vagy nőkből és férfiakból álló közösség, ami az ÉN VAGYOK jelenlétének fényoszlopát tartja és ennélfogva az energiák kölcsönösen felerősítik és soha nem gyengítik egymás erejét. Az egészséges korlátok a lélek jelenlétének közös erejéhez vezetnek. Egyik pillanatban az egyik nő lehet a csatorna és a többiek mindannyian támogatják őt, a következő pillanatban egy másik nő a csatorna és újra az egész csoport őt támogatja, amikor keresztüláramlik rajta az energia.

Szükségtelenek a hatalmi harcok, mivel MINDENKI a saját VALÓDI ISTENI EREJÉBEN van. Fölösleges harcolni érte. A Testvériség kölcsönös tiszteleten, szereteten, őszinteségen, igazságon, belső integritáson és isteni erőn alapul az Istenivel közösen teremtve, hogy az isteni szellemet lehozzák az anyagba és ünnepeljék az életet.

Lassan belenövünk ebbe, de érezhetjük, hogy még nem érkeztünk el oda. Sok csoportban vannak viszályok és különbségek (Cobra megemlíti, hogy sok alkalommal is).

Azzal, hogy újra belépünk és megtanulunk a saját Istennő jelenlétünkben élni, tovább fejlesztjük Szabad Akaratunkat ebbe az irányba és így lehozzuk ide a harmónia energiáját egy másik dimenzióból.
Mielőtt kapcsolatot teremtünk egy másik emberrel, nagyon fontos, hogy először az Istennő jelenléttel kapcsolódjunk össze. Isis arra ösztönöz minket, hogy egyik oldalon, osszuk meg a belvilágunkat, míg a másik oldalon VALÓBAN meg kell tanulnunk hallgatni; és természetesen együtt táncolni és énekelni. Így mindenki felerősödik a másik személyen keresztül.

Mind a férfiaknak, mind a nőknek meg kell tanulni igazán támogatni egymást. Az is igaz, hogy néha egy nő jobban meg tud érteni egy másik nőt, mint egy férfi és ez a férfiakra is igaz. Isis újra azt kéri tőlünk, hogy keressünk barátokat (nőket és/vagy férfiakat) és csatlakozzunk csoportokhoz az előbb leírt célból. Elsősorban a férfiaknak van meg az a lehetőségük, hogy anélkül találkoznának egymással, hogy szükségük lenne versengésre, így erősíteni és ösztönözni tudják egymást.

A nőknek meg kell tanulni hősként tekinteni a férfiakra, a férfiaknak pedig meg kell tanulni Istennőként tekinteni a nőkre.

ISIS Istennő az "Isteni Lánygyermek, az Isteni Nővér és az Isteni Anya", a neve "Trón"-t jelent, ő a "Csillagok Úrnője" és a Szíriuszról érkezett. A 10000 nevű Istennőként is ismert, Hold-Nap Istennőként. Isteni Jelenlétét hozza vissza a tudatosságunkba és a bolygónkra az új frekvenciákkal. Nagyon különleges istennő, mivel háromszoros istennőt egyesít a lényében. Ő az Isteni Anya - az Isteni Nő a szexualitásával és érzékiségével kapcsolatban - valamint a belső gyermek báját és ártatlanságát is megtestesíti. Ez mindenre kiterjedő és nehezen leírható. Sokféle vérmérsékletet megtestesíthet, mivel néha olyan, mint egy macska (mint a Macskaistennő, Bastet) és ugyanakkor gyengéd is tud lenni.


ISIS Istennő akkor lépett Isis testébe, amikor táncolt. A karjai kígyóként mozogtak. Az energia olyan spirális volt, mint amelyik a csakráinkon áramlik keresztül - ez az Istennő tánca. Érezte, ahogy az energia belép a testébe. Ez egy különleges tánc: a balra köröző energiák manifesztálódnak/leföldelődnek (női) - A Shakti energia, a jobbra köröző energiák felszabadítanak (férfi) - A Shiva energia.

Az Ankh ISIS Istennő eszköze, egy portállal a közepén, amely a szív belépési pontját szimbolizálja. A felső részét tekinthetjük a kehelynek, a női méhnek, a másik részét a fallosznak, tehát a teremtés mindkét energiája egyesül és EGYÜTT ábrázolódnak az Ankhban. A méhnek megvan az a lehetősége, hogy lelket hozzon le az anyagba - az élet leheletét, ahogy azt már föntebb elmondtuk.
Az ősi misztériumiskolákban az Ankh segítségével végezték a beavatásokat.Ma az Ankhon keresztül tudjuk irányítani az energiát a kehelybe és még ennél is többet. Mindig, amikor Isteni eszközökkel dolgozunk, a szellemet aktiváljuk. Azzal, hogy a Szeretet kelyhei vagyunk, tiszteletet, tudatosságot és szeretetet testesítünk meg a teremtés legnagyobb javára.
Isis megmutatja nekünk, hogy tudunk egy eszközt megszentelni az Ankh-kal, az összes elem segítségével.

A Szent Grál aktiválása

A résztvevők együtt aktiválták a Szent Grált saját és minden élőlény felébredésére. Mindenki kapott egy kis tachyonizált üvegdarabot, ami feltöltődött ezzel az energiával, mialatt a szentséges aktiválás során a kezünkben tartottuk.

Most az Isteni Fényt és Szeretetet, a Szent Grált szimbolizálja, hogy mindig emlékeztessen minket. Azt a fényt képviseli, amit megkaptunk és továbbviszünk.


A Fény Kelyhének aktiválása csodálatos élmény volt mindannyiunk számára. most már sokkal jobban fog ragyogni a fény a Földnek és az emberiségnek és rajtunk keresztül fog továbbterjedni. Felkészültünk mindenre, ami jön.

Egy igazi fénymunkás/fényharcos nem hagyja figyelmen kívül a sötétséget (a gonoszt) -, hanem ÁTALAKÍTJA azt a képességével és hozzáértésével.

Cobra és Isis röviden összefoglalják a konferenciát. Kihangsúlyozzák, hogy mindenképp győztesek leszünk.
Cobra: egy hatalmas fénymandalát hoztunk létre, ami a konferencia fontos része volt. Egy fényhálózatot alkotunk, aminek a kódjai világszerte terjednek. Erre a jelre vártak a Fényerők. Ma határokon átívelő hidakat építettünk és megerősítettük a pozitív idővonalat. A pozitív idővonal napról napra egyre tökéletesebb lesz és a konferencia ehhez nagyban hozzájárult. Ha hazamegyünk innen, mindenkivel meg tudjuk osztani a fényt és az információkat, valamint a lehorgonyzott energiákat. Ezt a tapasztalatot másokkal is meg kell osztani, ami a következő lépés a pozitív idővonal megerősítésében.

Az egyik leghatékonyabb, amit tehetsz, hogy saját blogot hozol létre, hogy még több embernek továbbadhasd az igazságot. Az internet a Fényerők nagyon erős eszköze erre. Ezeket az információkat mindenhol meg kell osztani újra és újra. Osszuk meg mindenkivel, hogy küzdöttük át magunkat ezen az egész helyzeten. A blogom és a többi blog nem elég ahhoz, hogy elérjen 7 milliárd emberhez. Jelenleg kb. 50 millió ember van tudatában ezeknek a dolgoknak. Nem minden nyelven jelennek meg valós információk, ezért egyre több blog fog íródni különböző nyelveken (nagy szükség van fordítókra!!!) Pl. Indiában rengeteg ember van, akiknek fogalmuk sincs róla, mi történik.


200 évvel ezelőtt kinevették azokat az embereket, akik elhitték, hogy az emberek tudnak repülni. Ma már el sem tudnánk képzelni az életünket repülőgépek nélkül. Ma sokan nem hisznek a szabad energiában és ha az Esemény ebben a pillanatban megtörténne, még akkor sem hinnék el. Az igazság az, hogy hamarosan a szabad energia fogja a mindennapi életünket segíteni.

Mindig így volt, hogy a történelem során csak nagyon kis csoportok vittek végbe valódi változást a bolygó sorsában: tudósok, művészek, bankárok. Ebben a teremben elég ember van jelen ahhoz, hogy örökre megváltoztassa a bolygót. Egy ember, aki használja a Szabad Akaratát, sokkal erősebb, mint 1 millió "alvó" ember. Az alapvető víziónk ugyanaz, annak ellenére, hogy mindannyian különbözőek vagyunk.

Lehet, hogy emlékeztek arra a szavazásra, ahol a szavazók 88%-a értett egyet azzal, hogy a földönkívüliek kapcsolatba lépjenek az emberiséggel. Az emberek nagy része még mindig nem tudja elhinni, hogy ez megtörténhet, mégis, ha megkezdődik, nem tudják majd letagadni és meg fogják MEGTAPASZTALNI.
Amikor a Fény eljön, mindenki lelkesen fogja fogadni. MOST VAN ITT AZ IDŐ.


A konferencia zárásaként Untwine egy gyönyörű 432Hz-es hangszeren játszott, amely nagyon szép, meleg atmoszférát teremtett.

Ez a két nap, minden tapasztalatával, mindannyiunkat teljes mértékben előre vitt az egységhez vezető utunkon. Rengeteg reménnyel és inspirációval jöttünk el a konferenciáról. Ez az egész, elkötelezett emberekből álló csoport nagymértékben gazdagított mindenkit és így a egységben lehetünk téren és időn túl, az Istennő szívében.


Sajnos nincs rá lehetőség, hogy megmutassuk a konferencián bemutatott összes képet, mivel számunkra nem hozzáférhetők. Így néhány kép csak hasonlít az eredetire, csak illusztráció. 

Magyar Cobra Csoport