2016. július 31., vasárnap

Frissítés a Megadási feltételekről


Tisztázni kell néhány dolgot a megadási feltételekkel kapcsolatban.

Először is, a tömeges letartóztatások terve még mindig érvényes és teljes erővel fog megtörténni. A Fényerők nem fognak arra várni, hogy egyes sötét oldalon álló személyek vagy a Cabal frakció tagjai megadják magukat, hanem letartóztatják őket amint lehetséges, hogy az emberiség biztonságos módon keresztülmenjen az átmeneti folyamaton. A Cabal azon tagjai, akik a tömeges letartóztatások előtt megadják magukat, kedvezőbb feltételekben fognak részesülni. Nem nagy a valószínűsége, hogy sokan megadják magukat az Esemény előtt, mert félnek a többi Cabal tag bosszújától, mivel „árulók”-ként tekintenének rájuk.

Megvan a valószínűsége, hogy a Rothschild frakció tagjai együtt fogják megadni magukat és elkezdik az együttműködést az Esemény előtt. A Rotschildok az Orion csillagkép Rigel csillagrendszeréből származó bukott angyalok. A múltban sok Rigel-ről származó Cabal tag adta meg magát a Fénynek, amikor megmutatták nekik, hogy a Fény erősebb, mint a sötétség. A rigeliek hajlamosak átállni az erősebb oldalra és ha letartóztatják őket vagy elég erős ellenállásba ütköznek, sokuk megkönnyebbül, hogy végre valaki elég erős volt ahhoz, hogy megállítsa a negatív tevékenységüket. Ez bizonyítékként fog nekik szolgálni arra, hogy a Fény erősebb, mint a sötétség és elkezdik az együttműködést. A rigeli faj implantációs folyamaton keresztül ereszkedett le a szellemi világból az anyagba, így bizonyos fokig még mindig kapcsolatban állnak a felsőbb világokkal és sokan közülük felemelkednek amikor vége ennek a dualitás rémálomnak.


A jezsuiták, az arkhónok és a chimera tagjai mind az Androméda galaxis negatív fajai közül származnak. Mindannyian bukott angyalok, ami azt jelenti, hogy implantációs folyamaton keresztül ereszkedtek le a szellemi világból az anyagba és közülük elég sokan felemelkednek majd, ha a dualitásnak vége.

A chimera csoport tagjai nem vesznek részt a megadásról szóló tárgyalásokban, mivel nem létezik olyan felszíni pozitív frakció, amely elég erős lenne ahhoz, hogy kezelje őket. Az Ellenállás közvetlenül fog velük foglalkozni.

A Rockefeller frakció tagjai drakonida eredetűek és soha nem fogják megadni magukat. Addig fognak támadni a hamis zászlós akcióikkal, amíg eltávolítják őket a Galaktikus Központi napba. A drakonida faj sűrű anyagból fejlődött ki és a faj negatívabb tagjainak nincs kapcsolatuk a felsőbb szellemi világgal, hogy jóvátegyék a tetteiket.

Másodszor, azok a Cabal tagok, akik hajlandóak lesznek megadni magukat, pszichológiai változáson fognak keresztülmenni, hogy a Fényerőkhöz tartozzanak és igazságosan fognak velük bánni. A Csillagpor technológia hatása alatt lesznek, így ha megpróbálnak bármilyen szokatlan dolgot tenni mielőtt teljes mértékben elfogadják a Fényt, azonnal megbénítják őket és eltávolítják őket a bolygóról. Az egyeztetési folyamatok során teljesen fel kell fedniük múltbeli tetteiket és szembe kell majd nézniük az emberek haragjával, de nem fogják engedni az embereknek, hogy erőszakot alkalmazzanak velük szemben és nem lesznek megbüntetve. A legnagyobb büntetés számukra a lelkiismeretük lesz, miután felébrednek és rájönnek, mit tettek. Egy pszichológiai gyógyulási folyamaton fognak keresztülmenni hátralévő életüket az emberiség és a Fény szolgálatában fogják élni.

Harmadszor, a Cabal tagjainak elfogására kitűzött vérdíj nagy valószínűséggel nem fog működni, mert a másik oldal még nagyobb vérdíjat tűzött ki néhány Fénymunkásra a bolygó felszínén. Ez a chimeraval évszázadokkal ezelőtt kötött egyezményre vezethető vissza, amely ezt mondja ki: „Nem fogunk hozzányúlni a vezetőitekhez és ti sem fogtok a mieinkhez.” Várhatóan ez a holtpont el fog tartani az Eseményig, amikor végül megtörténik az áttörés és a chimera tagjai sarokba lesznek szorítva.


A Fény Győzelme!
Magyar Cobra Csoport