2016. augusztus 14., vasárnap

AN Átalakítás

Eredeti bejegyzés: http://recreatingbalance1.blogspot.hu/2016/05/an-conversion.html
Fordította: Czékus Viki

Egy részlet a 2016. június 22-i Cobra bejegyzésből: "A Fény erők a Fényoszlopok (Atvor) technológiáját használják arra, hogy feloldják a nem lineáris, elsődleges plazma anomáliát az ismétlés/iteráció matematikai alapelveit felhasználva. Az Atvor technológia az AN átalakításon alapszik." Cobra egy Untwine által írt cikkre ad hivatkozást ebben a bejegyzésében, melyben erről az eljárásról részletes leírást ad.

AN Átalakítás

Az AN átalakítás egy hatalmas folyamat, amelyen az egész valóságunk keresztülmegy. Ez a folyamat arról szól, hogy a Forrás, az Egy a teljes teremtést visszaviszi az Egységbe.


Az Univerzum az Egynek a saját maga általi kivetítéséből jött létre, ahol ő mindenütt jelen van és ugyanakkor mégis túl van az idő korlátain. Az Univerzum csak egy tükörképe az Egynek, melynek a kvantumdinamika az alapja. (kvantumdinamika: ez a tudományág foglalkozik azzal a mozgással, energiával és pillanatnyi rendszerváltozásokkal, melyekre a kvantummechanika szabályai érvényesek – a szerk.)
A kvantumdinamika egy rendszer, ahol az Anyag az összes lehetőség, megvalósulás között rezeg. A fő tényező, ami meghatározza, hogy melyik lehetőség jön létre, az az Akarat.

Ha meg akarjuk határozni, hogy mi az Egy, akkor azt mondhatjuk, hogy ő a Tökéletesség, az Egység, az Abszolút. A tökéletesség és egység jelen esetben az jelenti, hogy minden céllal lett tervezve. Viszont ha egy rendszert úgy terveznek, hogy minden lehetőséget felderítenek, akkor az logikusan ellentétes a céllal tervezettel. Ezt az ellentétes rendszert hívjuk véletlenszerűségnek vagy más néven kontingenciának. (Erről Untwine egy régebbi cikkében olvashatunk, angolul:
Ez az Univerzum, amiben most vagyunk és ahogy eddig tapasztaltuk, egy keveréke az Egynek és a kontingenciának, egyaránt megtalálható benne a cél és a véletlenszerűség. 

A Rossz véletlenül alakult ki, az akarat és a véletlenszerűség kölcsönhatásának eredményeként. Ilyen véletlenek azért történhettek meg, mert az Univerzum nem tiszta, tökéletes Egy-ként van jelen, csak annak a tükörképe, és ez a kép nem lehet pontos, mivel véletlenszerűséggel van tele. Éppen ezért az Egy nincs teljes erejével jelen az Univerzum birodalmaiban. A Rossz egy impulzusként jelenik meg, amelyben az Akarat "elmerül" a véletlenszerűségben, elveszíti a kapcsolatot az Abszolúttal, elkezd kifordulni önmagából és épp az eredeti cél ellentéteként kezd működni.

Az összes lehetőség kutatása közben az Univerzum több, különböző síkra, dimenzióra osztódott mint: fizikai, plazma, éteri, asztrális sík. Mindegyik sík magában foglal különböző arányú véletlenszerűségeket.
Ezen a képen látható, hogy minél magasabban van egy adott sík, annál kevesebb véletlenszerűséget tartalmaz. Minden teremtés először mindig a legmagasabb síkon jön létre, majd egyenként "leszivárog" az alatta lévő síkokra. Minden fizikai anyag végigjött az összes síkon mielőtt fizikaivá vált.

A szaggatott vonal a mentális síknál az úgynevezett Buddhi-Manasz membrán, ami azt a változást jelzi, ahol a véletlenszerűség előfordulása annyira megnövekszik, hogy a Valóság elég nagymértékben átalakul. A szaggatott vonal alatt a Rossz, mint lehetőség jelen van. A szaggatott vonal felett viszont nincs elég véletlenszerűség ahhoz, hogy a Rossz megjelenjen, ezért ezek a magasabb síkok mindig is a Fény és Szeretet Birodalmai voltak.

Az anyag fénykódok formájában keresztül "csorog" a különböző síkokon, úgy hogy benne vannak az Isteni szándék információi. Minél nagyobb a véletlenszerűség előfordulása egy adott síkon, a Fény "folyása" annál jobban meg van szűrve. Ezért a legalsóbb síkokon, ahol most tartózkodunk (fizikai, stb.) csakis ilyen "szűrt" Fény található. Különösen itt, ezen a bolygón, ahol a rossz megerősítette ezeket a szűrőket, nincs teljes spektrumú Fény. Az a valóság, amit itt tapasztaltunk, nagyon el van torzulva és nem igazán van összhangban az Egy eredeti akaratával.

Az Egy a valódi, tiszta Fény és Szeretet és hiányzik belőle a gonoszság, eszébe sem jutna rosszat teremteni és nem is gondolta, hogy ez megtörténhet. Amikor látta, hogy a rossz véletlenszerű előfordulása megtörtént, létrehozott egy rendszert, hogy korrigálja az anomáliát, minden rosszat visszafordítson a Fénybe és minden véletlenszerűség újból összekapcsolódjon az Isteni Akarattal. Ez a rendszer az AN átalakítás.


Az AN átalakítás a Fény továbbításának közvetlen rendszere, ami kikerüli a véletlenszerűség szűrőit, ezért teljes spektrumban sugározza a Fényt lefelé az egyes síkokra. Ez lehetővé teszi, hogy az Isteni Szándékot a Fény által továbbítsa a legsűrűbb síkok felé is, úgy hogy közben átformál és gyógyít, és újra összekapcsol minden valóságot az Eggyel. Az AN átalakítási rendszer folyamatosan változtatja át az Univerzumot olyan valósággá, ahol az Egy ismét teljes erejével rendelkezik. Ha az átalakítás teljes és kész lesz, akkor a Világegyetem az Egy pontos tükörképe lesz.

Ezen a bolygón 2012. április 4-én lett ez a rendszer lehorgonyozva.

Erről Cobra oldalán ott található bejegyzés:
http://2012portal.blogspot.hu/2012/04/normal-0-microsoftinternetexplorer4.html 
(Magyarul itt olvashatunk róla: http://2012felemelkedes.blog.hu/2012/05/07/a_feny_gyozelme - a szerk.)

2012. december 21-től pedig teljesen működőképes.
Erről Cobra oldalán ott található bejegyzés:
http://2012portal.blogspot.hu/2012/08/window-of-opportunity-2-secondwindow-of.html
(Magyarul itt olvashatunk róla:
http://2012felemelkedes.blog.hu/2012/09/30/masodik_lehetoseg_kapuja_cobra_konferenciak - a szerk.)

A fő lehorgonyzási pont az AN átalakításhoz egy AN csillagkapu, ami az Orion övének központi csillagánál helyezkedik el. Az eredeti véletlen, amiből létrejött a rossz, az Orionban történt. Ezért ez a csillagkép a fő központja a sötétség átalakításának. Az AN csillagkapu mindig is egy Fényportál volt és ezen keresztül nagyon sok lélek jött át egészen a Buddhi-Manas síkig és az attól lejjebbi síkokra. Ezek a lelkek, akik átjöttek és úgy hívjuk őket, hogy Csillagmagok azzal a céllal jöttek ide, hogy segítsenek lehorgonyozni a Fényt az alacsonyabb síkokra, és hogy átalakítsák a dualitást újra az Egységbe. Minden Csillagmag rendelkezik kódokkal az AN átalakításhoz.

Földi inkarnációik során ezek a csillagmagok jó pár Orion öv másolatot építettek, hogy össze tudjanak kapcsolódni az AN csillagkapuval. (Képek: Nagy-Britannia-Avebury, Kína-Xi an Piramisok, Mexikó-Teotihuacan piramisok, Egyiptom-Nagy Piramisok, Csillagkép-Orion öv)


Az AN átalakítás ténylegesen véget vet a dualitásnak és átformálja az egész valóságunkat a tiszta Fény és Szeretet Univerzumává. Olyan lesz, ahol a Jólét, öröm és boldogság feltétel nélkül létezik. Mi vagyunk az AN átalakítás lehorgonyzói azáltal, hogy a Szabad Akaratunkat használjuk. Ez azt jelenti, hogy a Fényt választjuk. Ha így teszünk, egyesülünk a kvantumvalósággal, hogy az be tudja fogadni az AN átalakítást, fokozatosan meggyógyítva az egész teremtést. Az AN csillagkapuhoz meditációban tudunk kapcsolódni, de használhatod ezt az ősi hangot is, ami az AN vagy OM-ként ismert, ahhoz hogy segíteni tudj az AN átalakításban.

Felszabadulás Most!

Magyar Cobra Csoport