2016. augusztus 1., hétfő

Újhold 2016.08.02: „A jó, a rossz és a csúf”

Írta: Denes Aksh

Nem tudom feltűnt-e Nektek, hogy bizonyos események szoros korrelációt mutatnak a nagyobb csillagászati eseményekkel. Minden mindennel összefügg; így ha egy bolygó, vagy más csillagászati objektum/jelenség bizonyos egzakt kozmológiai helyzetbe kerül, nagyobb hatással van többek közt a Földi életre/eseményekre is. Ilyen koncentrált hatásokat képesek kiváltani többek közt a napéjegyenlőségek, a napfogyatkozások, bolygókapcsolódások, együttállások, és a Nap-Hold ciklusok. A hatás abban áll, hogy bizonyos energetikai impulzusokat kapunk ilyenkor, melynek jellege függ attól, hogy az égbolton/kozmoszban milyen jegyben és milyen minőségű kapcsolatban állnak egymással.

Nem kémlelem állandóan az eget, de a mostani, augusztus 2-i újhold, bizonyos szempontból elég figyelemfelkeltő, ezért megosztanék Veletek néhány – nem teljes körű – észrevételt. Ahogy tudjuk (és Cobra legutóbbi blog írásában is olvashatjuk) az ellenerők még nem egyöntetűen mondtak le a hatalmukról, jórészt saját megosztottságuk miatt. Ahogy Cobra már korábban jelezte, ez már a végkifejlet része, tehát ez is egy (tulajdonképpen pozitív) jelzés, hogy a folyamat vége felé közeledünk. Épp azért, mert az Esemény kapujában állunk, még több hitre, reményre, szeretetre van szükség, hogy átforduljanak a dolgok. Ha még itt-ott előfordulhat is vallási villongás, elterelő katonai hadművelet, tudnunk kell, hogy nemsokára újból kisüt a NAP, felragyog az ÉG….

Az augusztusi újhold fő mondanivalója számomra a következő: a harckészültség irreális erőltetése (Kos Felkelő jegy, mely együtt áll az Uránusszal), a „jó és rossz” látszólagos összecsapását jelölheti (Oroszlán Vénusz nehéz fényszögben a Skorpióban álló Marssal, mindkettő fényszögben a Felkelő jegyen álló Uránusszal). Valójában a Fény győzelme már eldőlt, borítékolható, csak legyünk még türelemmel. (A szíriai események is nagyon biztatóak, különösen Aleppo tekintetében. A Fény erői pedig folyamatosan ott vannak a kényes helyzeteknél.) Az újhold képlet továbbá mutatja, hogy a feltétlen szeretet folyamatosan árad felénk (Neptun a Halakban, 12-es házban, 12-es házúrként – háromszoros megerősítés!), de harcban áll még a sötétséggel (Szaturnusz kvadrát, mely a legmagasabb, északi pont ura), mely pillanatnyilag (az Újhold időszaka alatt) másokra (az emberiségre) próbálja kényszeríteni az akaratát egy globális háború szándékával (Plútó 10-es házban, bezárt 7-es házúrként félkvadráttal a 8-as házas Marssal). Ráadásul az Uránusz a csúcspont (MC) társura, ez is azt támasztja alá, hogy a képletet uraló Plútó (Cabal) még nem akarja teljesen feladni. Ez még a huzakodás időszaka. Az Uránusz, Szaturnusz, Plútó, Neptun, és a Holdcsomópontok is ún. retrográd (azaz látszólag hátráló) mozgásban vannak, ami azt jelenti ebben a témában, hogy újra és újra a régi sémákban próbálnak gondolkodni és cselekedni, ez azonban nem fog működni a Földre beáramló új energiáknak köszönhetően.

A kozmikus Forrás szeretete folyamatosan árad és velünk van, Vele együttműködve, a leghatásosabb amit tehetünk, hogy támogatjuk embertársainkat minden formában, ahogyan csak tudjuk. A Neptun nem csak a feltétlen (itt kozmikus) szeretetet jelöli, hanem a meditációt is, ami gátló hatással van az ellenerők terveire (Neptun félkvadrát a Kosban álló Uránuszra). A képlet erre minden támogatást megad, szív és tudatosság (Hold-Nap) koncentrált egységében (újholdnál szorosan együtt áll a két égitest). A mindennapokban előfordulhat erőszakos kommunikáció (Mars-Merkúr kvadrát), gondolok itt akár háborús uszításokra, melyre egyelőre van még pénz és erőforrás, de ezen ugye már átlátunk… Vigyázzunk mi is a hétköznapi szóhasználatunkra, gondoljuk meg kétszer is, mielőtt valakit megbántanánk. A tömegmédiáért tovább folyik a pszichológia „hadviselés”. Mondhatom úgy is, hogy a színfalak mögött a média „háborús övezet” lesz.

Van egy másik figyelemreméltó tény ebben az újhold képletben, mégpedig, hogy a Jupiter (többek közt az igazság, igazságszolgáltatás, hit jelölője) fényszög nélküli! Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban a jog, az igazság, a hit LÁTSZÓLAG nem tud megnyilvánulni a külvilágban. Azonban ez az időszak rólunk is szól, hogy ebben a „kaotikus” helyzetben mennyire tudunk mélyen lenyúlni valódi mivoltunkhoz, ugyanis próbára leszünk téve hit, remény (Jupiter) és szeretet (Vénusz) témában. De ezek a folyamatok csak stációk annak érdekében, hogy belsőleg minél tisztábban és felkészültebben fogadhassuk az emberiségre váró pozitív történéseket. Idővel mindenki képes lesz a megbocsátásra, és együttérzésre, a versengés helyett az együttműködésre, de ezen jelenleg mindannyiunknak dolgozni kell. Azt már tudjuk, hogy a gondolatnak teremtő ereje van. Tehát rajta, meditáljunk, és segítsünk őszinte meggyőződéssel/hittel, megfelelő habitussal és szándékkal ahol csak tudunk. A szándékunk minősége nagyon fontos! És ne azért segítsünk, mert azt valamiféle elvárásnak érezzük, teljes meggyőződéssel tegyük, így hatványozott az eredménye is, és saját magunknak is boldogságot okozunk vele. Igazából - az újhold képlet szerint - EZ az, ami mindent meg tudna változtatni egy jövőbeli pontban (mert most nincs fényszöge a Jupiternek egyik bolygóval sem).

Egy kicsit az állócsillagok augusztus 2-i állásáról is:

Feltételezem, hogy a szíriusziak és az arcturusiak is valamilyen pozitív kicsengéssel vannak jelen (a számunkra nem látható) eseményekben, mivel a Sirius csillag a Plútóval (Cabal) áll szemben, az Arcturus pedig a Kos Uránusszal (Skorpióban álló, 8-as házúr Marssal itt még háborús vetülete van a képletnek). Ahogy haladunk előre az időben – később még kitérek rá - a Mars helyzete már nem lesz olyan „ kihegyezett”, sokkal pozitívabb történésekben lesz szerepe.

Az Alcyone (Központi Nap) pontosan az Ikrek kezdő fokán áll (a jegyváltás mindig jelentős jel) a második ház kezdetén, ami jelentheti például, hogy a Központi Nap nagyon sok olyan információval lát el minket most testileg (DNS aktiválása), mely a spirituális felébredésünket segíti. Valószínű, hogy ez a Naptevékenység fokozódásában is tükröződni fog. Ráadásul az Alcyone pontosan szemben áll a Marssal, tehát annak kvázi negatív hatását is fékezi. Egy ideje figyelem a gabonaköröket, „fentről” mindig kapunk jelzéseket a küszöbönálló kozmikus állásokról. A legutóbbi gabonakör, szerintem az Alcyone-ra, a Központi Napra (annak időszerű tevékenységére) utal:

A Bellatrix, a Capella, a Phact, a Mintaka és a Nath, pontosan a hírközlés, tudás, média, felsőbb tudás (3-as, 9-es) „tengelyén” állnak, nehéz fényszögben a (bolygókkal fényszög nélküli) Jupiterrel, tehát 5 (!) releváns állócsillag is felsorakozik egy vonalban. Számomra ez azt jelenti, hogy a háttérharc valójában a média megszerzésért folyik most (ugyanezt erősíti meg a Pelagus csillag is a képlet csúcspontján állva).

Az Alphard csillag a Vénusz, a szeretet bolygójával áll együtt: szeretetünk átformálására hívja fel a figyelmet, szeretetünknek teremtő erővé kell válnia (pl. cselekvő szeretet gyakorlása, szívvel meditálni).

Az újhold egy folyamat kezdetét jelöli, a telihold meg a kiteljesedését. Ha esetleg a telihold még nem hozza meg a kívánt változást, érdemes majd a következő újholdat (és a továbbiakat) megfigyelni, hogy az milyen új energiákat és területet hoz, amire fókuszálni fog a világ. Úgy látom, hogy a szeptember elsejei újhold hozza meg a tömegkommunikációban a pozitív elmozdulás kezdetének lehetőségét. Nem szeretnék nagyon előreszaladni, de az őszi napéjegyenlőség (szeptember 22.) képletében a Plútó (Cabal) 12-es (titkok, elzárás, elszigeteltség, világtól való elvonulás, stb.) házba kerül, ami akár jelentheti a letartóztatásokat is. Addig is lépésenként, de haladunk előre. A régi energia fokozatosan átadja majd a helyét az újnak.

A mostani újholdnak egyébként 2016.11.14-én lesz egy telihold „tükörképe”. Ez azt jelenti, hogy az alapképlet és a prominens bolygók (Plútó, Uránusz, kis eltéréssel a Jupiter, Mars is) nagyjából ugyanott állnak. Ami közben történni fog, hogy a Plútó (Cabal) „nehéz” fényszögbe kerül a Jupiterrel, melynek egyik olvasata lehet, hogy „törvényt ülnek” felette. A Kosban álló Uránuszhoz (forradalom, valami új kezdete) itt már nem a Mars (háború, erőszak, erőfeszítés, akarat, asszertivitás, tett, cselekvés, stb.) kapcsolódik, hanem a Nap, ami tudati „forradalmat”, tömeges elmebeli „kitisztulást” jelenthet, mégpedig mélytudati szinten (Nap a Skorpióban, 7-es házban). Az augusztusban „problémás” Mars a 8-as házból átkerül a 11-esbe, itt már kevesebb „bajt okoz”, azt hiszem az emberiség elkezd együtt, egymásért cselekedni (Vízöntő Mars kvintil fényszög a Nappal, ami ugye éppen „megvilágosodik”). Ez elég pozitív forgatókönyv, de az út még előttünk áll…..


Összefoglalva: harcok folyhatnak még a felszínen, ugyanakkor a saját belső munkánk meg fogja hozni pozitív gyümölcsét. A változásokat először magunkban, majd a külvilágban is el tudjuk érni. A láthatatlan segítség ott van körülöttünk, de a (belső) küzdelmeket saját magunknak kell megvívni. Később meg fogjuk érteni azt az illúziót, hogy a harc a külvilágban zajlik. Az emberiség átlépte már azt a bizonyos kritikus küszöböt, a félelem nem fogja többé dominálni, és a kollektív tudat, új spirituális célokat fog követni.

Mindenkit arra bíztatok, hogy ha még göröngyös is az út, és még mindig nem látjuk az út végét, a pozitív jövőképre fókuszáljunk! Addig is míg célhoz érünk, teremtsünk békét – legelőször belül.