2016. június 22., szerda

Felemelkedés Konferencia összefoglaló - Glarus, Svájc - 2016. április - 1. rész

A svájci Glarusban megrendezett Felemelkedés Konferenciáról készült feljegyzés fordítása - 1. rész
Angol nyelvű bejegyzés: 
http://eventreference.org/2016/06/01/ascension-conference-notes-pt-1-glarus-switzerland-april-16-17-2016/


Felelősségi nyilatkozat
A konferenciáról készített jelen feljegyzés a feljegyzést készítő személy értelmezését tükrözi. Sok részletet kihagyott és néhány eredeti jelentéstartalom elveszett. A feljegyzésben szereplő mondatok nem pontosan Cobra és Isis szavai.

A feljegyzést Antares készítette a konferencia alatt, fordította Pippa, Nova Biscotti és Cobra szerkesztette.

Az eredeti bejegyzés (németül) itt található:
Cobra, Április 16., szombat

Cobra üdvözölt bennünket és kihangsúlyozta, hogy mindannyiunknak köszönhető, hogy megvalósult ez a konferencia. Azt mondta, hogy ez is azt mutatja, hogy fejlődés van. A drasztikusan változó helyzet lehetővé teszi, hogy ezek a konferenciák megrendezésre kerüljenek és a megfelelő időben lesz több ilyen konferencia is.
Isis megköszönte nekünk, hogy eljöttünk és elmondta, hogy eg nagy fénymandalát fogunk létrehozni együtt a szívünkkel - egy fényörvényt -, hogy felgyorsítsuk a felébredést és segítsünk a bolygónak. A meditáció után, amikor a megfelelő hangulatba kerültünk és elengedtük a régi energiákat, Cobra elkezdte beszédjét az első témáról:

A Galaktikus egyenlítő / Nap együttállás és a Galaktikus Szuperhullám

A konferencia célja az volt, hogy majd segítsünk megvalósítani a fény győzelmét. Azonban az Esemény csak az első lépés, a felemelkedési folyamatnak csak a kezdetét jelenti.

Amíg a Föld megszállás alatt van, nem fogjuk tudni kibontakoztatni a bennünk rejlő valódi lehetőségeinket. Már túl akarunk érni ezen a célon. Az szóban forgó Új Kor az Esemény után jön el. Jelenleg tisztítási fázisban vagyunk. Ha az "itt és most"-ra koncentrálnánk, elveszítenénk a perspektívát. Ezért a legfontosabb, hogy az Esemény utáni időszakra koncentráljunk. A mester terv valódi megértése kiemelkedő fontosságú.

A Fényerők a kezdetektől rendelkeztek egy erős tervvel, amit mindig a folyamatosan változó helyzethez igazítottak. Ezért minél jobban meg tudjuk határozni a tervet, annál jobban fogjuk megérteni az egész helyzetet. Ha a teremben ülő 200 ember közül mindannyian továbbadnák azt, amit megértettek ebből, akkor egy láncreakció indulna be, ami nagyobb méretű globális megértéshez és még több felébredéshez vezetne. Számos félreértés van azzal kapcsolatban, hogy mi helyes és mi nem. Nem csak mentálisan kell megértenünk a teljes képet, hanem közvetlen tényeket is kell szereznünk a szituációval kapcsolatban. Az energiáink átalakító portálok. A konferencián való részvétel első kézből való transzformációs folyamatot indít be, ami nem csak egy-két napig fog tartani, hanem egy egész életet megváltoztató élmény is lehet.

El kell felejtenünk, amit eddig megtanultunk

Cobra röviden kitér arra a programozásra, amit születésünk óta tapasztalunk. A csoportunk új szerveződése új ciklust is lehetővé tesz a Föld számára. A programozás első rétege sok ezer (sőt lehet, hogy millió) évvel ezelőtt jelent meg, amikor karanténba kerültünk, hogy átalakítsuk a Földet ebből a helyzetből. Azért mentünk bele a karanténba, hogy átalakítsuk a helyzetet mind a Földön, mind a kozmoszban. Az egyetlen módja, hogy elérjük ezt a pontot, az volt, hogy aláírtunk egy szerződést az irányító erőkkel, ami magában foglalta azt is, hogy inkarnáció alkalmával implantátumokat helyeznek el belénk - kristályokkal is. Ennek a legnagyobb hatása az volt, hogy elválasszon minket a Forrástól, hogy elkülönítse az embert Istentől és különbséget tegyen a személyiség és a lélek között. A programozás első rétege mindig is az elkülönülés azonosítása volt és jelenleg is az. Minden ez után következő program ehhez kapcsolódik.

Minden újabb inkarnációban, mint pl. a jelenlegiben is, alá kellett írni egy szerződést, aminek az első következménye, hogy születéskor implantátumot helyeznek el bennünk. Minden előző életbeli dolog kitörölődik, ami nagyon fájdalmas eljárás, ezért sírnak a kisbabák, amikor megszületnek.

Mivel minden emléket elvágnak, nyitott az út a szülői minták elsajátítása előtt (azok a hitrendszerek, amelyeket a szüleink gyerekkorunkban rónak ránk). Teljes mértékben magunkba szívjuk a környezetünk érzelmeit, ami nagyon ellentmondó lehet. Ez a programozás az óvodában kezdődik, majd folytatódik az iskolás éveinkben az oktatási rendszeren keresztül, a médián, az uralkodó trendeken és a divaton át. Így teljes mértékben alkalmazkodunk a rabszolgatartó rendszerhez. Így erősítik meg az egész programozási ciklust.

Amint elkezdünk felébredni, elkezdünk kérdéseket feltenni. Megkérdőjelezzük a hitrendszereket és ezáltal lépésről lépésre kielemezzük őket. Ebben az összefüggésben említette meg Cobra az Összeesküvés-elmélet című filmet, amely kifejti azokat a "jó és rossz" összeesküvés- elméleteket, amelyeket már részben felismerünk.

Rajtunk fog múlni, hogy felfedezzük, milyen energiákban és világban élünk.

A Galaktikus egyenlítő / Nap együtállás

A konferenciára 22 országból érkeztek a résztvevők, néhányan talán más bolygókról-jegyezte meg Cobra egy kacsintással. Ki tudja...

Az összes csillag és tulajdonképpen minden, amit éjjel látunk, ebben a kis körben helyezkedik el, amely a Tejút egy ágát ábrázolja.

Ezzel a példával nyilvánvalóvá válik annak a jelentősége, hogy más látószögből tekintsünk a dolgokra. Itt a Földön a valóságnak csak egy pici részletét látjuk, mert a szemünk csak arra képes, hogy az elektromágneses tartománynak csak kis részét rögzítse.

Őszintén szólva: 'virtuálisan semmit' nem látunk és érzünk. A kis körön belül látjuk a csillagokat az éjszakai égbolton. A Tejút teljes egészében csak egy tejszerű felhőnek látszik, amelyben a többi csillag nem ismerhető fel, kivéve egy-kettőt. A csillagok túlnyomó többsége, mint ahogy a többi létező galaxis, láthatatlan számunkra.

Cobra újra rámutatott, milyen fontos kitágítani a fizikai és nem-fizikai látóhatárral kapcsolatos érzékelésünket.

Cobra mutatott egy képet, amely akkor készült, amikor a Fátyol fölé repült és azt állította, hogy ennek a tapasztalatnak az eredményeként sokat megtudott a chimera csoportról. A Fátylon túli energiák sokkal jobbak, mint a Földön. Úgy érezte, mintha tachyon fürdőt vett volna, ami olyan érzés, mintha tachyon kamrában lennénk, kivéve, hogy a 'kamra' szó szerint mindenhol ott van. Ezen a helyen megérezhetjük és megtapasztalhatjuk a Fény és szeretet galaktikus óceánját. Sokkal több minden van odaát...

A körülöttünk zajló dolgok a galaktikus terv részét képezik, egy másik részét pedig a kontrolláló sötét erők okozzák. A fényerők küldetésében eszközként működünk közre, mi vagyunk a Fény nagykövetei. Számtalan életen keresztül képeztek ki minket, hogy MOST megfelelő módon alkalmazzuk a képességeinket, érdeklődésünket és bizonyos más dolgokat. Úgy tűnhet, hogy néhány dolognak és tevékenységnek semmi köze nincs ehhez a tervhez, de az adottságok és képességek hirtelen életbevágóan fontossá válhatnak. Az, aki szeret gyorsan vezetni, lehet, hogy egy nap egy űrhajó vezetésére használhatja ezt a képességét.

Ehhez sajátos reflexekre és koordinációs készségekre van szükség. Ez vonatkozik pl. a videó játékokra is. Az első kapcsolatfelvételt követő szakaszban ezeknek a képességeknek a bemutatása az isteni terv részét fogja képezni, ezért szükséges fejleszteni és használni ezeket a képességeket. Teljesebb körben az első kapcsolatfelvétel után használjuk majd fel ezeket a készségeket. Mindannyiunkban különböző tehetségek és képességek ébredeznek a beáramló energiák hatására.

Ezek a képességek lehet, hogy még rejtve vannak, de hirtelen aktiválódni fognak és akkor majd erősen fogjuk érezni a teljessé válás érzését. Újra felszínre kerülnek majd ezek a tehetségek és újra megtapasztalhatjuk őket. Legnagyobb probléma a szabad akarat. Bár nagyon sokan különféle adottság rendelkeznek, nem követik a belső útmutatást. Így nagyon lassú a fejlődési folyamat.

Ha a kulcsemberek 100%-a követte volna a belső útmutatást, 1996-ban megtapasztalhattuk volna az Eseményt. A konferencián részt vevő emberek kb. 50 vagy annál több százalékban követik a belső útmutatást, máskülönben nem lennének itt. Ez jó jel. Minél több ember ébred fel a belső iránymutatásra és adottságra, annál jobban felgyorsul a folyamat. remélhetőleg ez a konferencia is hozzájárul ehhez (és világszerte eljut minden olvasóhoz).

A csoport ébredését a Galaktikus Energia fogja felgyorsítani. Az energiánk egy dupla spirálból áll. A középpontjában a Galaktikus Központi Nap van, a galaxis szíve, egy csillagkapu. A Központi Nap a Fény és szeretet forrása. 25000 éves intervallumokban "szív impulzust" küld ki. Jelenleg pontosan ennek a "szív impulzusnak" a közepén vagyunk. Nem New Age-es hókusz-pókuszról van szó, hanem tényeken alapszik. A Föld tengelye jelenleg a Sarkcsillag felé mutat. A Föld tengelyének precessziós mozgása kapcsolatban áll ezzel a galaktikus impulzussal. A Galaktikus Központi Nap olyan impulzust küld ki, amely az egész galaxist szinkronizálja. Ennek eredményeként a Föld tengelyének dőlése is módosulni fog. Ebben a nyári és téli napfordulónak lesz érdekes szerepe.

1975-ben a Föld elkezdett a galaktikus egyenlítőhöz alkalmazkodni a téli napforduló során. Ez 2020-ig fog folytatódni. Tehát a tél minden első pillanatában (kb. 3 nap) egy portál megnyílik a galaktikus egyenlítőre. (A galaktikus egyenlítő a korong alakú Tejút szimmetrikus síkja). Ezért van közvetlen belépés a Galaktikus Központi Napból a Napon keresztül a Földre 25000 évenként - jelenleg mindig a tél első napján.

A kozmikus portál átalakulást okoz. 25000 évvel ezelőtt a Föld karantén státuszba került. Ezen időperiódus közepén, kb. 13000 évvel ezelőtt Atlantisz elbukott és eltűnt. Sok faj hatalmas tömegben kihalt a bolygón. Eljött a jégkorszak vége és globális kataklizmák mentek végbe. Most ezt nem fogjuk megtapasztalni, hanem egy együttműködő tudatosság átalakulás fog végbemenni.

A Galaktikus Szuperhullám, amely 25000 évenként jelenik meg

Ennek a "szív impulzusnak" köszönhetően az egész galaxisba energiák és részecskék jutnak. Ezért egyre aktívabb a napunk és ezért történik klímaváltozás. Ezért érzékeltük mostanában ezt a furcsa időjárást. Sokan megfigyelhettük, hogy kicsit furcsán érezzük magunkat a közvetlen napfényben. A napnak más az ereje, más az intenzitása. Az időjárási viszonyok változnak és ez befolyásolja a tudatossági szintünket is. Minden, ami eddig el volt nyomva, befolyásolva van és mélyre ható tisztulási folyamatot tapasztalunk meg. A Galaktikus Szuperhullám nagyon erős és nem lehet megállítani.

Ez elkerülhetetlenül elvezet az Eseményhez. A körülöttünk tapasztalható változások nem csupán itt-ott megjelenő, egymáshoz nem kapcsolódó politikai változások, hanem az egész bolygón lévő szituáció teljes megváltozása. Ez el fog minket vezetni az Aranykorba. A galaktikus forrás-energia átalakítja a bolygónkat.

Az első fontos energia, amely alapvető fontosságú, a tachyonok. A tachyonok az első részecskék az univerzumunkban és közvetlen kapcsolatban állnak a Forrással. Nem csak az egyensúlyért, hanem az átalakulásért is felelősek. Az egész galaxis tele van tachyonokkal, azonban a Fátyol és a különféle technológiák megakadályozzák, hogy eljussanak a bolygónkra.

A Plejádiak technikai információkat adtak át Cobra-nak a tachyon kamrák megépítéséhez. Jelenleg léteznek gyógyításra használható kamrák és olyanok, amiket különböző anyagok energizálására használnak.

A Galaktikus Szuperhullám az egész átalakulási folymat alapja. Ezért történik mindez itt és most és pontosan ezért vagyunk mi is itt. Inspirációt és vezettetést éreztünk, hogy itt legyünk. Mindennél fontosabb, hogy kapcsolatba lépjünk a spirituális vezetőnkkel.

Főleg április óta megnövekedett a Galaktikus Szuperhullám.

A NASA-nál gamma sugárzást mértek a Központi Napból.

1977-ben a NASA elindította a Voyager 2 szondát egy projekt keretében. A szonda keresztülutazik a Naprendszerünkön és jelenleg a legkülső területén helyezkedik el. Ez a feljegyzett gamma sugárzás a galaktikus aktivitások eredménye. Ezért a Fényerők nagyon aktívak voltak, amit Cobra is megemlített.

Cobra szemléltette, hogy két érdekes dolog történik. A napunk minden irányba elküldi a részecskéket és kilöki őket. A részecskék összeütköznek a Galaktikus Központi Napból és máshonnan érkező csillagközi részecskékkel. Ennek eredményeként létrejön egy 'ütközés' - a Terminációs Sokk. Ennek a körülménynek létfontosságú szerepe van a sorsunkban. A heliopauza némileg a Terminációs Sokkon kívül helyezkedik el. Ezen a területen állomásoznak a Fényerők az űrhajóikkal egy ideje. Ezek szabályozzák az energiák és a lények áramlását a Naprendszerben be és ki. A sok megjósolt katasztrófa szerint földrengéseknek kellene lenni és az emberiséget már rég eltörölték volna a föld felszínéről. Ezeknek az űrhajóknak köszönhetően itt vagyunk és védelem alatt állunk. Azok az emberek, akik ezeket a próféciákat közreadták/közreadják, nincsenek tisztában a Naprendszer körül lévő védelmi rendszer mértékével. A már említett okból ezek a katasztrófák nem fognak megtörténni. Az űrhajók a védelmezőink.

Cobra mutatott egy képet a Jupiterről, amely 2016. március 17-én készült. Egy fényvillanás látszik a kép alsó szélén, amit hivatalosan meteorbecsapódásként jelentettek.

http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2016/03/29/jupiter_hit_by_asteroid_or_comet_in_march_2016.html

Cobra szerint ez valójában egy űrhajó volt, ami rövid ideig láthatóvá vált. Ezek a hajók 500-1000 km átmérővel rendelkeznek, jól álcázzák magukat és mindenhol ott vannak. A közzétételi folyamat részét képezi, hogy ezek az űrhajók megmutatják magukat néhány másodpercre, hogy ne váltsanak ki túláradó reakciókat.

Egy sétájuk alkalmával, nemrégiben Cobra és Isis sugallatot éreztek, hogy egy bizonyos irányba tekintsenek és egy rövid ideig láttak egy ilyen űrhajót, amely felfedte magát. Március óta egyre több űrhajót láttak az emberek és valóban köztük vannak a Galaktikus Konföderáció hajói is.

A Cintamani kőnek lényeges szerepe van a közzétételben. Évmilliókkal ezelőtt a Szíriusz csillagrendszerben felrobbant egy bolygó. Ennek darabjai szétszóródtak a galaxisban, majd elérték a földet. A Földön lévő összes kő közül a Cintamani kőnek van jelenleg a lehető legmagasabb lehetséges rezgése. A Cintamani projekt kövei el lettek helyezve sok kulcsfontosságú örvényben szerte a világban. Nem rég egy japán-észek-amerikai csapat sikeresen elvitte a Cintamani-t Dél-Amerikán kereszetül az Antarktiszra. 'Véletlenül' elérték a téli időszak előtti utolsó repülőjáratot, ami április 1-jén kezdődik. Cobra megköszöntek mindenkinek, akik Cintamani köveket helyeztek el.

(Nova Biscotti megjegyzése: 'Ha anyagilag szeretnéd támogatni, hogy a Cintamani kövek eljussanak azokhoz, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy teljes áron megvásárolják vagy hogy eljussanak a kövek a kulcsfontosságú örvényekhez világszerte, kattints a 'Home' gombra a lap tetején. Megjelenik egy oldalsáv, ahol a jobb felső részben adományt ajánlhatsz fel PayPal-on vagy BitCoin-on keresztül.)

Cobra-hoz intézett kérdések:

Az űrhajók most már miért fedik fel magukat? 
- Azért, hogy támogassák az emberek tudatosságának növekedését.

Meddig kell felemelkednünk? 
- Alapvetően nincs időkeret a felemelkedésre. Azonban a felemelkedési folyamat kezdete az 1975 és 2025 közötti időintervallumra van meghatározva. Ez a Csoportokban felgyorsulhat, de mindenkinek lesz elég ideje saját módján megtenni. Amint a felemelkedés elkezdődik, minden nagyon gyorsan fog történni.

Ha nincsenek párhuzamos földek, mi a helyzet a párhuzamos idővonalakkal? 
- Alapvetően minden párhuzamos idővonal egy lehetséges jövő a kvantumlehetőségeken belül. Végül a csoport tudatossága dönti el, hogy mi fog manifesztálódni. Mivel az emberek többsége nem gyakorolja a szabad akaratát, emberek egy kis csoportjának kell eldönteni - ahogy sok esetben ez történt a Föld történelmében -, hogy mi fog történni és mi fog manifesztálódni. Mindig a tudatosság legmagasabb formája dönti el, mi történik. Pontosan egy ilyen csoport (akik a konferencián részt vesznek) változtatja meg az idővonalakat. A Fényerők ezért kérik ezeket a bizonyos csoportokat, hogy meditáljanak, mivel így hatékonyan lehet erősíteni az idővonalakat.

Mik ezek a "fénygolyók", amelyekről beszámoltak? 
- Ezek a különböző lények miatt jelennek meg; éteri lények, akik egy kicsit fizikaiak is. Több lakója van a földnek, mint ahogy azt el tudjuk képzelni.

Mi történik, ha Cintamani követ hordok a zsebemben? 
- A Cintamani kő egy energiamezőt hoz létre, amelynek átalakító hatása van; vezet minket.

Az állatok mit fognak csinálni a felemelkedéskor? -
 A saját felemelkedési folyamatukat fogják megtapasztalni. Főleg az elmúlt évtizedekben az állatokat nagyon sok sokkhatás érte, aminek be kell gyógyulnia. Bár néhány állat pár lépéssel előttünk jár a fejlődésében.

Nova Biscotti megjegyzése: 'A fizikusok a plazmát ionizált gázként írják le, míg a képzett okkultisták a légnemű és a negyedik, éteri sík között lévő rejtett síknak említk.' Erről Cobra az 2014 októberi bejegyzésében írt: http://2012portal.blogspot.com/2014/10/plasma-and-planetary-situation-update.html

A plazma polip

Ezen az ábrán a dimenziószintek (halmazállapotok) láthatók. Cobra válasza: létezik a látszólag szilárd fizikai, a folyékony és a légnemű szint. Ha a légnemű szint felbomlik (energiabevitel hatására), amikor az elektronok úgyszólván megszöknek és leválnak az atommagról, plazma jelenik meg. A plazma számunkra furcsa; tudatossággal rendelkezik, amely lehet pozitív és negatív is.

A plazmáról szóló információkat elhallgatták, azonban döntő szerepet játszik a felszabadításunkban. Sok minden elhangzik a fizikai és az éteri részről, de a plazmáról nem esik szó. A plazma tulajdonképpen mindenhol ott van és amint rájövünk, hogy működik, tudni fogjuk, hogy működtessünk bizonyos hajtásrendszereket, többletenergia és szabadenergia rendszereket. A szabadenergia aztán mindenki számára ingyen elérhető lesz. A plazmával való kezeléshez szükség van a plazmával kapcsolatos ismeretekre, mivel a betegség a plazma test lenyomatának az elváltozása. Az irányító hatóságok rendelkeznek olyan technikákkal, amivel befolyásolják a plazmamezőt és bebörtönözve tartanak minket. Ha megértjük ezeket a dinamikákat, kimenekülhetünk a börtönünkből.

Máig léteznek a fizikai és éteri gyógymódok. Az éteri gyógyászat az örvényekkel és meridiánokkal kapcsolatos tudást használja fel, mint pl. a kínai gyógyászat. Az energiatestekkel kapcsolatos tudást használják fel sok más alternatív gyógymóddal együtt. Csupán a hagyományos nyugati gyógyászat alkalmazza csak a fizikai részt. Már a plazmagyógyászat is fejlődésnek indult, amely tényleg új utat nyit meg a gyógyászat területén.

A plazmának köszönhetően érzelmeket érezhetünk a testünkben. Érezhetjük az érzelmi test éteri mezőjét. Erősen kapcsolódunk az asztrális síkhoz, pl. egy rock koncert alatt vagy egy városi csúcsforgalomban. A mentális szinten keresztül kapcsolódunk a gondolatokhoz és hitrendszerekhez - a sajátunkhoz és a bolygóéhoz. Meg kell tanulnunk eldönteni, hogy mi található a jelenlegi természetes emberi mezőben és fel kell tudni ismerni, hogy mi vezet minket a mesterséges hitrendszerekhez (mint pl. a vallások), amelyek a fejlett technológiák felhasználásával irányítanak minket.

Cobra azt mondta, hogy az emberek tényleg elhisznek furcsa dolgokat anélkül, hogy tüzetesen megvizsgálnák. Amint valaki megkérdőjelezi a hitrendszereket, átjuthatunk a a felhőkön. Az internetnek köszönhetően, ami a Fényerők fontos eszköze a bolygó felszabadításához, lehetőségünk van megérteni a számos összefüggést és összefüggéstelenséget. Ha kapcsolatban vagyunk a magasabb énünkkel, sokkal jobban el tudjuk dönteni, mi a jó és mi a rossz.

A mentális szint felet és azon túl található a spirituális szint, a lényünknek, vezetőnknek a forrása. Dimenziókban kifejezve, a harmadik a fizikai, a negyedik az asztrál vagy alsó mentális szint és az ötödik a magasabb mentális szint. Minden más ezek felett fekszik.

A plazma egy élő lény, nem egy halott energiamező

https://www.energeticsynthesis.com/index.php/resource-tools/news-shift-timelines/2756-plasma

http://eventreference.org/2015/07/26/we-are-ready/

Ezen a képen úgy néz ki, mint egy hatalmas örvény. Ez hivatalos tény és nem Cobra találta ki. Ez az élő lény, amit polipnak hívnak, már a gnosztikusok elnevezték Yaldabaoth-nak. Mély okkult erők hozták létre és tartották életben. Bebörtönözve tartja a naprendszert és a strangelet bombáival lelassítja a folyamatot. A Fényerők nagyobb iramban távolítják most ezt el.

Itt láthatjuk, hogy ezek az erők a földön nagyon tudatosan cselekedtek.

Kb. 25000 évvel ezelőtt a kontrolláló erők úgy döntöttek, hogy egy fátyolt hoznak létre, amivel karantént alakítanak ki és elfoglalják a Földet. Akkor a föld egy mennyei bolygó volt, amit magukénak akartak. Erre a helyre hozták erőik jelentős részét. A skaláris korlát szabályozta, hogy ki lépjen be vagy ki. Számos lény jött a föld megmentésére és nem engedték őket elmenni. Végül az inkarnációs folyamattal tartották őket bebörtönözve.

Az emberiségre ezt a komoly programozást rótták, máskülönben egyszerűen szabadon jöhettek-mehettek volna.

A fenti képen lévő bázisok mindegyikén észlelik az UFO-kat és megbüntetik őket. A Fényerőknek megakadályozzák a belépést. Az űrhajók csak rövid időre mutatkozhatnak meg, mivel azonnal észlelik őket. Cobra Diego Garcia-ra utal. Ez a titkos űrprogramok bázisa, távol az óceánon található, azért hogy a nemkívánatos szemlélődők számára ne legyenek megfigyelhetők a tevékenységek. Itt landolt az 'eltűnt' MH-370-as repülő is.

Jelenleg a Fényerők a strangelet és toplet bombák eltávolításán dolgoznak. Egyre több Fényenergia jut a bolygóra és sok fénylény érkezik ide. Pl. az arkangyalok kozmikus fénylények formájában dolgoznak a Fátyol feloszlatásán. Egyre több fényörvényt létesítenek és aktiválnak. Ahová cintamani kövek vannak elhelyezve, oda angyalok érkeznek, hogy tisztítsák az örvényeket és létrehozzák azokat.

Magyar Cobra Csoport