2017. január 30., hétfő

Ízisz misztériumai

Fordította: 
Ízisz misztériumai az eredeti Istennő misztériumokból maradtak fenn, melyeket a Központi Faj hozott Atlantiszra sok százezer évvel ezelőtt.


Számtalan évezreden át gyakorolták zavartalanul ezeket a misztériumokat a bolygó felszínén az Istennő tiszteletére emelt szentséges templomokban. A társadalom stabilitásának és harmóniájának alapját az Istennői jelenléttel való élő kapcsolat, a közvetlenül a Forrástól származó tiszta Istennői archetípus jelentette.
Miután a sötét erők beavatkozása elkezdődött a bolygón és elsősorban a 26000 évvel ezelőtt történt arkhón inváziót követően, megszakadt ez a Forrás női aspektusával létrejött tökéletes kapcsolat.
Astara, aki a Szíriusz csillagrendszerből érkezett, magára vállalta azt a feladatot, hogy a bolygó felszínén megőrizze az Istennő jelenlétet az elmúlt 26000 éves ciklusban.
Az egyiptomiak Aszet-ként, a görögök Íziszként ismerték és jelenleg ezt a nevet használják széles körben.
Az egyiptomi misztériumiskolák a lehető legtisztábban próbálták megőrizni az atlantiszi misztériumiskolák örökségét. Ízisz misztériumai, ahogy azt az egyiptomi és később a görög-római misztériumiskolákban tanították, az alábbiakat tartalmazta:
A tiszta Szeretet és Fény isteni teremtés síkjának létezését, ahol nincs sötétség és olyan technikákat, amelyekkel hozzáférhetünk a tudatosságunkhoz
A Lélek halhatatlanságát és az utat, mely e Lélekké váláshoz vezet
Azt a protokollt, mellyel elkerülhetjük az arkhónokat és halálunk után elérhetjük a Fény birodalmait
Azt a protokollt, mellyel megtestesíthetjük az Istennő jelenlétet és mindennapi tevékenységeink során ennek az Istennő jelenlétnek az élő megtestesítőivé válhatunk
A föld alatti királyság misztériumait
A szent nász misztériumait (hieros gamos)
A misztériumokat csak a beavatottaknak tanították meg, mivel az emberek többsége Íziszt megszemélyesített istenségként imádta, védelmezőként, aki segít a bajban:
(Magyarul itt olvashatunk róla: https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dzisz - a szerk.)
Az ókori világban, kétezer évvel ezelőtt, a Földközi-tenger térségében az Ízisz imádat volt a legnépszerűbb és legelterjedtebb vallás:
Mivel akkoriban ennek óriási hatása volt a Fátyol feloszlására, az arkhónok kidolgoztak egy tervet ara, hogy eltérítsék a kialakulóban lévő kereszténységet és elmeprogramozott szektává alakítsák, elnyomják a teljes Istennő imádatot és hatályba léptessék a niceai hitvallást:


Ízisz misztériumait titotkban kellett tartani (sub rosa). (Erről a kifejezésről itt lehet olvasni magyarul: http://www.kislexikon.hu/sub_rosa.html - a szerk.)
Több mint 1000 évvel később a rózsakeresztes alkimisták megpróbálták feléleszteni ezeket a misztériumokat, de a valódi visszatérése csak a 18. században jött el, amikor Saint Germain gróf beavatta Cagliostro grófot a misztériumokba és azzal a feladattal bízta meg, hogy terjessze ezeket a misztériumokat Európa szerte:


Cagliostro gróf Saint Germain tanítása szerint sok, felsőbb rétegekből származó francia nőt avatott be, hogy ily módon belülről reformálják meg és világosítsák fel a társadalmat. Ezek a nők kódolt üzeneteket továbbítottak jelnyelvvel, ahogy az az alábbi képeken is látható (figyeljük meg a kéztartásokat):
De Lamballe hercegné Ízisz főpapnője volt akkoriban, akit Cagliostro gróf avatott be és aki gyakori kapcsolatban állt Saint Germain-nel.
Mozart Cagliostro gróf tanítványa volt, aki a zenéjén keresztül terjesztette Ízisz misztériumait, különösen a híres operáján, a Varázsfuvolán keresztül:

Christian Jacq könyvsorozatot írt Mozart-ról és az Ízisz misztériumaival való kapcsolatáról, melyek sokkal közelebb állnak a valósághoz, mint tűnik:
Eljött az idő újra feléleszteni az Ízisz misztériumokat.
Megtehetjük úgy, ha zenéket hallgatunk:
Szexuális energiánk ápolásával:
Ha kapcsolódunk a múltbéli Istennő művészethez:
Ha kapcsolódunk az idő természetes ritmusához a 13 holdcikluson keresztül.
És ha úgy készülünk az Eseményre, hogy kapcsolódunk a Galaktikus Istennőhöz:
A Fény győzelme!