2017. január 5., csütörtök

Új Atlantisz

Eredeti COBRA cikk:

Új Atlantisz a kódneve annak az energiarácsnak a bolygó felszíne körül, amely támogatni fogja a "végső áttörést" és ez a kódneve az Esemény után megalakuló új társadalomnak is.
Régi Atlantiszon, a 75000 évvel ezelőtt történt pólusváltás előtt, az egyenlítő máshol helyezkedett el, így az egész planetáris energiarács elhelyezkedése is eltérő volt.

75000 évvel ezelőtt és korábban, a bolygót körülvevő energiarács teljes volt, a Felemelkedett lények teljes ellenőrzése alatt állt és az egyenlítő körül sok szakrális templom helyezkedett el.

Érdekes megjegyezni, hogy szerte a bolygón sok energiaörvény még mindig a régi atlantiszi egyenlítő körül található:
Az Új Atlantisz projekt tulajdonképpen a régi atlantiszi örvényekkel egyvonalban helyezkedik el, egy új energiarácsként, amelyet hamarosan befejeznek.
Az Új Atlantisz a Fényerők projektje, amely már évezredek óta folyamatban van. Saint Germain az egyik főszereplő ebben a projektben. Francis Bacon személyében való inkarnációjában fedte fel ennek a projektnek a részleteit az emberiség számára az Új Atlantisz c. regényben, ahol egy meritokrácián (https://hu.wikipedia.org/wiki/Meritokr%C3%A1cia - a szerk.) alapuló utópisztikus társadalmat írt le. A következő inkarnációjában, Saint Germain grófjaként kísérletet tett egy új társadalom közös létrehozására Amerikában, úgy hogy támogatta az USA függetlenségét és az Alkotmány mögött álló fő spirituális erőként működött közre.

Itt található egy nagyon jó cikk az Új Atlantisz projekt korábbi fejleményeiről, amit mindenkinek el kellene olvasni, akit érdekel az Új Atlantisz, mivel megfelelő megvilágításba helyez sok okkult alapelvet:
Itt hozzá kell tennem, hogy Saint Germain gróf 1775-ben titkos misztériumiskolát alapított Párizsban, amely láthatatlan erőként állt az USA függetlensége mögött.
Ez a misztériumiskola a Csillag Testvériségének tagjaiból állt, akik három fő pozitív kőművespáholyhoz csatlakoztak Párizsban, hogy befolyásolják azok tagjait és így következésképpen az események alakulását.
Az egyik csoport a Les Neuf Soeurs (A Kilenc Nővér) nevű kőművespáholyhoz csatlakozott Párizsban és Benjamin Franklin-en keresztül, aki ennek a páholynak a tagja volt, befolyásolták az Egyesült Államok megalakulását:
A második csoport a Philalethes szabadkőműves páholyhoz csatlakozott és a Csillag Testvérisége ezen keresztül próbálta meg terjeszteni a valódi okkult tudást. Az ebből a páholyból származó okkult tudás adja a modern nyugati spiritualitás és okkultizmus túlnyomó részének forrását.
A harmadik csoport Cagliostro gróf Ízisz páholyához csatlakozott Párizsban. Ez a páholy az Ízisz misztériumok legfőbb forrása, melyeket később részben megőriztek néhány Memphis-Misraim páholyban.
Cagliostro gróf egyike volt azon néhány embernek a bolygó felszínén, akik megértették Ízisz misztériumainak bizonyos aspektusát, melynek átmenetileg titokban kell maradnia. Semmi több nem mondható el ezzel kapcsolatban az Esemény előtt.
Saint Germain gróf megkért, hogy segítsek neki az Új Atlantisz projekt befejezésében. Az Új Atlantisz planetáris energiarács nevezetesen az az energiaeszköz, amely majd elvezet a végső áttöréshez, az Eseményhez és az Új Társadalomhoz.
A bolygó körül lévő Cintamani rács az egyik fontos eszköz ezen cél megvalósításában. Minden alkalommal, amikor egy Cintamani követ elásnak a talajba valahol a bolygón, egy hatalmas angyali lény horgonyozódik le azon a helyen, amely több kilométer átmérőjű energiaörvényt hoz létre:

Amikor ezen angyali lények kritikus tömege lehorgonyozódik bolygó szerte, a Yaldabaoth entitás feje elkezd szétbomlani.
A Cintamani kövek Atlantisz híres Kék Kövei. A Kék Köveket, melyeket Kék Almáknak is neveznek, a katharok portálnyitásra használták:
Mondanom sem kell, hogy a katharok a Cintamani köveiket a Templomosoktól kapták, akiknek az első darabokat az untensbergi Hubertus Koch adta át. Koch közvetlenül Isais istennőtől (Ízisz egyik aspektusa) kapta a követ Ninivében, az iraki Moszul mellett. Ninive az egyik legfontosabb Istennő örvény a bolygón.
Nem véletlen, hogy a Daesh el akarja pusztítani:
A lényeg az energiarácsért folyó harc és ezen a téren győzni fog a Fény és Új Atlantisz úgy fog ragyogni, mint ezelőtt még soha.


A Fény győzelme!
Magyar Cobra Csoport